Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vi utbildar unga till arbetslöshet’

för det är riktigt rara ”ärtor” = bra förslag som Vänsterpartiet kommer med när det gäller behov av pengar för att anställa behöriga lärare samt socialsekreterare ute i hela Sverige.

det är bara det, att
* det dels är 10 år för sent och det handlar INTE om att Reinfeldt samt Alliansen skulle ”dränerat” Sveriges finanser genom Jobbskatteavdrag. DÄR HAR V HELT FEL! Ju fler i ett lands egna medborgare som kan leva på sin lön utan att behöva söka någon form av bidrag, ju MINDRE samhällskostnader medför detta SAMTIDIGT som det leder till att normal svensken som på pappret tjänar under 25.000 kr/månad (vilket Sverige politiker tycks ha glömt) var de som tjänade mest i procent samt kronor och ören. För en vanlig svensk arbetstagare motsvarade jobbskatteavdraget nära 2 månaders mer inkomst i handen.

* dels saknar koppling till att Sverige skulle behöva ha en fastställd lägsta lön som de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden SOM LÄGST skulle få om de under ett halvår gör praktiktjänst; provanställning etc. Det är bättre att fastslå en sådan Lägsta lön samt att självfallet se till att människor slipper betala skatt på de första 120.000 kr/år därigenom undvikande att behöva använda socialsekreterarnas hårt ansatta arbetstid.

Det är fullt möjligt för många fattigpensionärer och de som slitit ut sig inom vården/skolan att klara sig om de skulle slippa all skatt på de första 120.000 kr/år. Att betala skatt samt tvingas söka försörjningsstöd är i sig något som utgör en Ebberödsbankkostnad för Kommuner, Landsting och hela Sveriges medborgare.

Men så kommer vi till problemet:
Vi är medvetna om att många av de pedagoger, vårdarbetare och andra som nu behövs i välfärden tillhör yrkesgrupper som det råder brist på och att det tar tid att utbilda nya socialsekreterare och lärare. Just därför vill vi satsa på att genom förbättrade arbetsvillkor locka tillbaka dem som lämnat dessa yrken. Vi är också medvetna om att varje kommun bäst vet hur behoven ser ut hos just dem. Därför vill vi lämna besluten om hur fördelningen mellan olika yrkesgrupper ska se ut åt kommunerna.”>Vårt budgetkrav är tio miljarder till kommunerna, Ulla Andersson ekonomiskpolitisk talesperson Vänsterpartiet i DN Debatt 23 Februari 2016

Resultatet av Alla Skall Med Skolan samt att de stora flertalet slussats till sin önskade utbildning på Gymnasiet utan tanke på egna förutsättningar, samhällets utbildningsbehov när de söker eller ens vilka utbildningar som kunde efterfrågas i framtiden,
DET ÄR DET VI SER NU. Sverige har de senaste 40 åren utbildat ungdomar till arbetslöshet; skrämt bort många från att orka jobba ekonomiskt; fysiskt samt psykiskt inom Socialförvaltning. Det hjälper inte med att anslå aldrig så många miljarder – de som trots allt har haft/fått/skaffat sig ”rätt” samt kvalificerad utbildning till Lärare och Socialsekreterare,
de har antingen ändå gått i pension under dessa 40 åren som deras jobb inte värderats rätt
eller
så har de valt att inte jobba inom yrken de inte känner prioriterat människor som fått ta stora studielån för att kunna läsa långa utbildningar, det stora flertalet som började läsa på 1970-90 talet, de går antingen med ålderns rätt snart i pension eller så har de valt att arbeta inom andra områden där de känt och känner att de orkar och får mer i. Inte så att de ställer sig i kö att återgå till yrken de känt de inte trivs i.

Så synd på så rara ärtor. Vänsterpartiet har många mål tillsammans med Allianspartier, även tillsammans med Moderaterna. Tyvärr har partierna oavsett vilket vi talar om Vänsterpartiet eller Allianspartierna grävt ner sig i gamla Kommunistgravstänkandet så medlen är och har varit allt för skilda för att de som borde kunnat sätta sig ner senast 2006 strunta i vem som har rätt och vem som har fel glömt att det viktiga är att HANDLA RÄTT.

Läs gärna: Hur finna jobb för alla som är utbildade till arbetslöshet?

Det hjälper inte med aldrig så på pappret fina ”snabb spår” – Krävs goda grundkunskaper i Svenska av samtliga inklusive de svenska medborgare som står långt från arbetsmarknaden, för att kunna läsa och lära in Svenska Lagar samt de specifika utbildningskrav som ställs inom hela vård- och skolsektorns samtliga delar; Krävs flera år för att kunna tillgodogöra sig kunskaperna så att de inte bara läses och ”lärs in” för stunden d.v.s skillnaderna som finns med att LÄRA SNOBBEN och FÅ SNOBBEN ATT LÄRA IN. Det krävs också tillräckligt med tid för de som idag har rätt utbildning samt befinner sig i sin utbildnings arbetsmiljö för att de skall kunna vara mentorer, praktikledare o.s.v för de som utbildar sig här och nu samt i framtiden.

Synd på så rara ärtor. Så enkelt är det.

Read Full Post »

än elever som slussats vidare i Alla skall med-anda och tillhör alla de som i sann Socialdemokratisk skolpolitik har utbildats under 12 år till arbetslöshet! Tar 12 år att utbilda till ungdomsarbetslöshet, Norah4you 30 mars 2013

Regeringen borde skrota sin misslyckade gymnasiereform, Ibrahim Baylan (S) på GP debatt 30 augusti 2013 NEJ Ibrahim Baylan. Det som borde skrotas är synen att ‘Alla skall med’ vilket inneburit stor utslagning av ungdomar. Många av dessa talar jag om inte dagligen med, så nästan dagligen i olika delar av Göteborgsområdet! Det som borde gälla är att ‘Alla skall få den hjälp de behöver för att gå ut Grundskolan med godkända betyg. Samt att denna hjälpen måste till från 1:a klass.

Det är skrämmande Ibrahim Baylan, att du så föraktar de unga och unga vuxna som av ena eller andra skälet aldrig har en möjlighet att klara av utbildning på Högskola/Universitet på någon av de utbildningar som leder till arbete. Drömutbildning från Gymnasie till Fil.kand ger inte anställningsbarhet och Alla barn är lika värda, men olika. Lika lite som alla kan platsa i ett A-lag i Fotboll/Ishockey eller komma in på Balettakademin/Teaterskolan, lika lite är det så att alla kan eller vill eller ens orkar läsa till en högskolebehörighet. Acceptera detta. Varken du eller Socialdemokraterna som helhet höjer kunskapsstandarden till Akademisk nivå genom att tvinga elever att läsa ämnen de inte vill. Hur vore det om du hade analyserat varför så många elever hoppade av under 1:a året på gymnasiet för att de insåg att de betyg de fått med sig var luftbetyg som inte motsvarade de kunskaper de förutsågs ha med sig för att klara av att läsa vidare.

Högre studier ingen Mänsklig Rättighet, Norah4you 12 augusti 2013 Däremot är det en Mänsklig Rättighet att få den hjälp eleverna behöver för att klara den grundläggande utbildningen, Grundskolan! Något som socialdemokratiska kommunpolitiker i bl.a. Göteborg gått så hårt åt med Osthyvel och Tårtspade att det inte ens råder rättvisa tvärs över staden om två elever har samma dyslexi eller annat som enligt gällande Skollag, och även den förra Skollagen, VARJE SVENSK KOMMUNAL SKOLA precis som privata är SKYLDIGA att ge eleverna nödvändigt stöd för. Det handlar då i Göteborgs fall inte om de vanliga ‘problemområdena’ Problemet finns i centrala Göteborg samt i sk. Fina förorter som Rödgröna sörjan glömmer bort elever med speciella behov!

Tillägg 31 augusti 19.45
En uppenbar slutsats är att gymnasieskolan gynnar ungdomar med fallenhet för teoretiska studier. Samma år, alltså 2011, lättade därför regeringen på yrkesprogrammens teoretiska krav. Det går numera att bli både kock och bilmekaniker utan att kvalificera sig för universitetsstudier.

Denna reform, som gynnar ungdomar som annars lämnat gymnasiet utan betyg, har Socialdemokraterna aldrig förmått svälja.
……..
Baylan motiverar sina krav med den höga arbetslösheten bland ungdomar utan gymnasiebetyg. Ändå ägnar han inte en tanke åt de ungdomar som slås ut i en teoretisk gymnasieskola. Det är anmärkningsvärt.
Baylan skonar ingen, GP ledarsidan för 1 september 2013

Det är illa nog att Socialdemokraterna tror att de gör det bättre genom tvångsmatning med teori, ännu värre är att de vill ha gymnasieskolan som en obligatorisk skola – vi svenskar utbildar redan sedan länge stort antal ungdomar till arbetslöshet genom att låta dem få välja rena önskelinjer utan kontakt med nutida eller förväntat behov på arbetsmarknaden. Det blir inte mindre utslagning av unga som idag hoppar av gymnasieskolan/går ut utan godkänd examen/skolkar från senare åren på grundskolan – allt för att de inte känner att de räcker till för att förstå och kunna klara av att läsa de texter som det krävs att de skall kunna förstå. Alla elever kan inte bli fotbollsproffs för att de inte har bollsinne nog, likadant är det med teori alla elever kan eller vill inte ägna den tid som krävs för att ha möjlighet att kunna läsa vidare efter gymnasiet – alla kanske heller inte är beredda att ta de studielån som finns när många av studiekurserna på universitetet inte gör möjligheten att få arbete större. Många som tagit sig dit i alla-skall-med-andan hoppar av högskole och universitetsstudier för att de inte klarar av det som krävs. Gissa om det är bättre att tvinga elever att läsa mer om de redan känner att de inte kan eller inte vill.

Read Full Post »

till vad då?
Flotta löften,
Vi ska se till att varje ung får chansen. Vi ska utrota ungdomsarbetslösheten, lovade S-ledaren.

– Du ska aldrig någonsin känna dig utanför i långtidsarbetslöshet.

Han angrep också regeringens tredje steg i jobb- och utvecklingsgarantin, den så kallade fas 3, som Löfven beskrev som ”slutförvaring”.

– Vi ska befria alla ur fas 3. Unga som gamla.
Vi ska befria alla ur fas 3, Stefan Löfven 1 majtal Lund 2013

Jo jo. Det låter fint det. Men till vad skall Socialdemokraterna ”befria” de unga och äldre arbetslösa som inte ”platsar” i det behov som dagens arbetsmarknad ställer alternativt som t.ex. utbildat sig till Samhällskunskapslärare med eller utan övrigt SO-ämne som andra ämne och är bland de flera hundra Samhällskunskapslärare som inte fick jobb för att det var billigare för kommuner att anställa obehöriga eller i bästa fall SO-lärare utbildade i Historia och Religion….. Men Sveriges politiker och höga tjänstemäns okunskap om våra Grundlagar visar att det även i ämne som Samhällskunskap krävs ämnes- och stadiebehöriga lärare för att elever skall kunna lära in det som är Kursmålen.

Löfven: Unga ska utbildas till företagare, Sveriges Radio 1 maj 2013 Låter bra, men då krävs det att de lär sig grunderna i matematik redan innan de får lämna årskurs 5 samt att dessa unga som minst får läsa Matematik 3 på gymnasiet för att klara av att räkna på ekonomiska kalkyler och förstå dem…. Att de dessutom måste få ämnes- och stadiebehöriga välutbildade lärare i svenska språket redan från 1:a klass är dessutom en grundförutsättning för att kunna läsa in och förstå såväl ord som sammanhang i texter som ibland är juridiskt snåriga och som alla företagare behöver kunna förstå för att lyckas. Men vackert låter det onekligen…..

Efter benbrottet som blev ett flerårigt långt avbrott från Lärarstudierna som precis närmat sig de sista terminerna, så gick jag på AF:s förslag direkt efter sjukskrivningen i början på 1990-talet på ett KUBEN-kurs…. det lät så bra men var så bedrövligt att nästa åtgärd (innan jag själv helt återställd lyckades få tag på vikariat) bara visade på hur tokigt det var det gamla S-förlegade systemet med åtgärder som gav rätt till förnyad A-kassa. På KUBEN-kursen var samtliga deltagare såväl utbildningsmässigt som erfarenhetsmässigt klart överkvalificerade i förhållande till de sk. pedagogerna som skulle utbilda oss, med mångårig erfarenhet inom data och administration, i de nya administrativa kunskaperna och lite språk. Vi som var utbildade med engelska, tyska och franska från Grundskolan och upp och som i de flesta fall suttit i dagliga telefonkontakter med utlandet på som minst engelska och tyska, vi skulle lära oss 🙂 svengelska (förlåt engelska) av de som inte ens gått ut gymnasiet. Flertalet av oss som gick kursen var akademiker, med eller utan påbörjad omskolning och hade som minst 10 års datavana. Något de som skulle utbilda i data inte hade. Varken det ena eller det andra. Flertalet av oss var också över 40 år och många var kvinnor som efter omorganisationer blivit för dyra för de nya organisationerna som blivit så populära från Palmes sista regeringstid och framåt. Populära såväl inom privata sektorn som i den Offentliga….. Flertalet av oss fick höra att vi var överkvalificerade när vi väl kom på intervjuer. I gruppen fanns två tidigare VD för storföretag. Vart den ena tog vägen det vet jag inte. Den andra kör buss här i Väst trots att Kubenkursen då gick i Linköping.

Det finns två stora problem med alla fina politiska löften om att avskaffa arbetslösheten:

* Vi har utbildat alldeles för många unga under alldeles för många år till arbetslöshet. Se Utbilda till arbetslöshet, Norah4you 23 augusti 2012

* Politiker kan aldrig någonsin skapa jobb som kan betalas av jobb inom den Offentliga sektorn som jobben skapas i. Se Tanken är god, men; Norah4you 20 februari 2013

Så vart skall alla unga arbetslösa ta vägen? En av de dummaste sakerna som avskaffades i samförstånd mellan de stora partierna var Värnplikten. Missförstå mig rätt. Jag är medveten om att det inte varken var så att ALLA män behövdes i det Militära Försvaret, men man visste redan då att det behövdes folk på flera ställen i samhället. T.ex. vården inte minst inom städningen och att det ökade antalet äldre behövde någon att prata med i lugn och ro varje dag. Man visste att det var många unga, de jag i bloggartiklar refererar till som V70-föräldrars barn och de som av annat mer synligt skäl hade/har det svårt hemma p.g.a sjukdom och eller missbruk hos föräldrar, som också behöver få sitta i lugn och ro i stället för stressas och i vissa fall mobbas på skolor mellan lektioner. Platserna i samhället där en form av ALLMÄN SAMHÄLLSTJÄNST skulle behövas inte minst för att unga arbetslösa skall kunna få någon referens och ett arbetsintyg, de platserna sträcker sig från vardagen in i Försvaret. Gör om och gör rätt.

LO-basens utspel 70 miljarder till jobb, Expressen 1 maj 2013 Det är inte möjligt att politiskt skapa jobb. Det är däremot möjligt att skapa förutsättningar för att jobb på den privata marknaden skall kunna skapas. Två helt olika saker. Om sedan 70 miljarder är nog eller för mycket, det beror på hur de hanteras. De skall först komma in i form av skatt. Det är inte så att de skatter som kommer från folk som arbetar i den Offentliga sektorn betalar för 70 miljarder till nya jobb i den Offentliga sektorn. För att kunna få fler i arbete krävs det antingen ökade exportintäkter alternativt höjda skatter för alla över 28.000 kr/månad. Se Svenska modellen, Norah4you 7 oktober 2012
Och för den händelse någon yrar till om utflyttade myndigheter – det är inte gratis och de jobb som ”skapas”, ibland helt strukturpolitiskt eller regionalpolitiskt riktigt, de minskar antalet jobb på det stället myndigheten fanns innan…..

Inga S-löften om LO:s jobbpaket, Aftonbladet 1 maj 2013
Palme leder ny kommission om jobben, SvD 1 maj 2013 Kommission hit och kommission dit – det är förutsättningar för att jobb skall kunna skapas som behövs utöver att det krävs omtänk när det gäller utbildning och arbetsförmedling. Skrota AF och låt fackföreningar och arbetsgivarparter ta hand om det de torde veta bäst om: vilket behov av utbildning som behövs här och nu idag för att få jobb och vilket behov av komplettering/omskolning som kommer att behövas för att de arbetslösa unga och äldre skall kunna få jobb på den arbetsmarknad som man har anledning se som något som kommer att komma. Politiker älskar kommissioner. Verkligheten gör det inte!

PS. den där åtgärden som erbjöds arbetslösa som gått KUBEN i Linköping den bestod i att antingen gå för utbildningsersättning i period om 3 månader åt gången, max 1 år, i hjälporganisationers secondhand eller sitta och sticka på en kyrklig hjälporganisation. Den senare där jag var en månad innan jag själv utan AF:s hjälp lyckades få jobb på skrivbyrå visade åtminstone varje vecka upp resultat av de hjälpsändningar kyrkans medlemmar regelbundet åkte över med till barnhem i Baltikum….

Read Full Post »