Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vetenskapsrådet’

Helt rätt tänkt och helt rätt satsat. Det är här på elitforskningsnivå det behövs spets såväl som långsiktighet siktande mot djupförståelse. Ligger helt i linje med övriga satsningar, inte minst inom flygområdet inom allt från metallurgi och uthållighet och hållfasthet i material till framforskning av ny energi- och datateknologi, något som är användbart inom alla sektorer i transportsystemet dvs även för överföring av energi och data, samt inom den medicinska forskningen. Det behövs en kombination av unga ögon och redan toppresterande forskare för att våga se utanför boxen och se möjligheter öppna sig. Möjligheter som kanske inte alltid når mål men som har förutsättningar att förändra en hel del på vägen. Kräver långsiktighet och annan trygghet för den enskilde forskaren än som hittills varit fallet i Sverige.

Lägg jantelagen åt sidan, Utbildningsminister Jan Björklund på DN debatt 30 augusti 2012
Regeringen satsar på elitforskning, GP 30 augusti 2012
Regeringen satsar på elitforskning, Östgöta Correspondenten 30 augusti 2012
Regeringen satsar på elitforskning, SvD 30 augusti 2012
Regeringen satsar på elitforskning, Aftonbladet 30 augusti 2012

Read Full Post »