Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vem ser till barnets bästa?’

Var kommer barns rättigheter till tals? Det är INGEN mänsklig rättighet att kräva att få bli förälder.
Frågan om inseminering av ensamstående kvinnor ställer en rad frågor kring individens frihet på sin spets. Den vuxna kvinnans rättigheter mot barnets. Det hade varit klädsamt om fler vågade genomlysa sakfrågans komplexitet. Barn har rätt till sina föräldrar, föräldrar har inte rätt till sina barn. Alice Teodorescu: Ogenomtänkt kring inseminering av singelkvinnor, GP ledarsidan 22 maj 2015

Viktigt meddelande till SD och KD, Frida Boisens krönika GT 23 maj 2015 Barnets rätt skall ALLTID gå före förälders! Barnet har rätt till två (eller fler) föräldrar, biologiska eller adoptivförälder, MEN det är INGEN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT SOM VUXEN KRÄVA RÄTT ATT FÅ BLI FÖRÄLDER! För att man kan göra något är det inte det samma som att det är etiskt moraliskt rätt.

Norah4you's Weblog

kräva att få bli förälder och absolut inte att kräva att få bli förälder på andras bekostnad. Jag kan förstå att många vill bli föräldrar. Jag kan däremot inte förstå att det allmänna som har svårt nog att få pengar att räcka till för bästa möjliga och snabbast möjliga behandling av t.ex. cancersjuka skall bekosta detta.

Jag kan förstå de parförhållanden där det är två män som väldigt gärna själva skulle vilja bli pappor eller att någon av dem blev pappa. Men jag kan inte förstå att inte det skulle vara möjligt att lösa med hjälp av inseminering av någon kvinna i ett kvinnligt partnerskapsförhållande. Jag ser inga moraliska, etiska utan bara juridiska komplikationer för att stödja det alternativet.

Jag kan förstå att kvinnor som drabbats av t.ex. livmodercancer eller av annat skäl inte får föda barn önskar få egna barn. Det handlar inte om det. Det handlar om barnet…

Visa originalinlägg 285 fler ord

Read Full Post »