Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vattenkvalité’

När historien till slut kommer att skrivas om EU, så kommer vetenskapsteoretiskt utbildade historieforskare inte att kunna missa de tavlor som politiker i EU och världen i övrigt har gjort glömmande allt från Fotosyntes, Archimedes princip, Jordens Historia och Fakta om Jorden, Jordens Naturkrafter. Illa är det redan nu när vi fortfarande har politiker inom EU som Sverige tillhör ovetande om att:

Utan Fotosyntes, CO2 och gröna växter, kan inte vi människor andas. Microklimat i en storstad eller microklimat där CO2 mäts på en vulkan eller i vindriktning från en vulkan är inte bevis på något annat än att CO2-folket glömde sin hemläxa. Märkligt för varje elev i EU som gått i skolan skall ha lärt sig och lärt in det som länkarna ovan påminner om….

Påstående om ökad jordmedeltemperatur är falska påståenden
The RSS monthly satellite global temperature anomaly for September 2014 is in, and the Great Pause is now two months longer than it was last month. Would this year’s el Niño bite soon enough to stop the psychologically-significant 18-year threshold from being crossed? The official answer is No.

Globally, September was scarcely warmer than August, which was itself some distance below the 18-year trend-line. Therefore, taking the least-squares linear-regression trend on the RSS satellite monthly global mean surface temperature anomalies, there has now been no global warming for 18 years 1 month.It’s official: no global warming for 18 years 1 months, wattsup sida 2 oktober 2014

Empiri – verkliga (icke korrigerade) uppgifter

ANTARKTIS:

Utbredning av istäcke Antarktis 19 september 2014 större än tidigare uppmätt

Utbredning av istäcke Antarktis 19 september 2014 större än tidigare uppmätt

ARKTIS

Sea Ice Extent 15 oktober 2014 Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

Sea Ice Extent 15 oktober 2014
Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

VÄXTLIGHET (se även Fotosyntes)

EU-ledarna enades om nya klimatmål, SvD 24 oktober 2014 Tänk om de förstått: Människan spår men Gud rår som de gamle sa. EU-ledarna verkar ha fastnat i medeltidens tänkande att jorden skulle vara universums medelpunkt och människan den som styr…. Oavsett om DU tror eller inte, Människan är inte Gud.
EU-ledarna eniga om klimatmål, Expressen 24 oktober 2014
EU-ledare enades om klimatmål, GP 24 oktober 2014
Klimatuppgörelse nådd i EU, Aftonbladet 24 oktober 2014

Inte datamodeller eller skrämselpropaganda, varken från IPCC eller från Greenpeace/WWF/CO2-forskare har till dags dato presenterat annat än fallacies i stället för ett enda giltigt argument! För att A teoretiskt skulle kunna leda till B, och B teoretiskt skulle kunna leda till C, innebär detta varken att A leder till C eller att ens C skulle kunna beräknas utan att samtliga micromiljöer även på de stora världshaven mäts såväl 1 m resp 3 meter över havsyta samt under. Samtliga innebär mätningar som inte mäter återstrålning – det är något annat än verklig temperatur, görs inom varje kvadratkilometer.

Read Full Post »

borde inte vara ett problem i ett land som Sverige. Inte i ett land som tidigt startade sin satsning på vattenrening.

Exempel på tidiga åtgärder/provtagningar

:
1882 vattenintaget vid Alelyckan förses med ett sk. långsamfilter

1940-46 försöksanläggning för nytt reningsverk Alelyckan, Göteborg. Laboratorieundersökningar av vattnet gjordes fortlöpande. Källa original från Göteborgs Vattenverk 27 sept 1946.
resulterade i nybyggnation

1947 nytt reningsverk byggs klart 1949 Källa officiella handlingar samt original från VA-verket Göteborg

1972 Trestegs reningsverk utbyggt i Linköping. Tre steg = mekanisk rening (slamavskiljning), biologisk rening (rötkammare m.m.), kemisk rening.
Källa: Östgöta Correspondenten 29 september 1972 sid 18

Tidig avhandling
1988 Wigilius Bo, Isolation, characterization and risk analysis of organic micropollutants in water, avhandling Tema Vatten Linköpings Universitet 1988, ISBN 91-7870-346-8

Efter mitten av 1990-talet hände något. Förvisso blev såväl Humanekologi som Geologi mer betonat. Vilket i och för sig har lett till ett antal förlorade år. Förlorade? Ja av de akademiska arbeten som kommit mellan 1995 och idag, är ett flertal i princip detsamma som att upptäcka hjulet igen från den tid då frågan om Rent vatten togs upp på Nordiska Hälsovårdshögskolan som ett hälsoproblem som skulle studeras, slutet av 60-talet fram till mitten av 80-talet. Dvs. det är inte fel att det skrivs avhandlingar i ämnet. Problemet är att de skrivs och forskning bedrives som om man fortfarande inte tagit till sig att det redan i första Naturvårdslagens avsnitt om vatten och avlopp krävdes(!) längre gående rening än två-stegs rening. Obs det fanns i klartext skrivet att det krävdes mer från såväl industri- som jordbruksutsläpp än detta.

Mer än 40 år av lagstiftning – ändå problem få kommuner m.fl. att kunna läsa
Problemet som finns idag är ett gammalt problem. Själv tog jag upp det i december 1971 i samband med ett politiskt partis möte där det kom en politiker (numera känd) som sa att partiet skulle kräva 3-stegs rening. Det krävdes en hel del skriftväxling och inkoppling bl.a. av min egen far som ju jobbat med VA-frågor sedan slutet av 30-talet, för att partiets politiker skulle fås att förstå att det de krävde redan stod i klartext i den lag som Sveriges Riksdag antagit på 60-talet.

I och med att frågan splittrades upp och skickades i olika delar till ett antal nyorganiserade myndigheter, fram och tillbaka, så har tyvärr ett stort antal av de långsammaste kommunernas politiker fåtts att tro att detta är något nytt. Växtgift förbjöds i stort sett redan i mitten på 70-talet. 1977 förbjöds t.ex. lövbekämpning med hormoslyr. Ett antal andra liknande totalförbud (inga dispenser söktes) tillkom.

Stor skandal att det ens skall behöva säga att Sverige inte kontrollerar dricksvattnet tillräckligt
Det är en stor skandal att de forskare som skriver Sverige måste bli bättre på att kontrollera dricksvattnet, stort antal Myndighetsexperter samt forskare på DN debatt 2 januari 2013 ens skall behöva skriva detta. Stor skandal för ett stort antal av de mycket viktiga åtgärder som de tar upp krävdes i lagstiftning redan i slutet av 1960-talet, ”försvann” i flumformuleringar i allt för hög grad fram till 1976, återkom under Torbjörn Fälldin (C) regeringsperiod samt flummades i lagtexter åter bort under regeringen Palmes- regeringen Perssons tid. Flummades bort till så hög grad att det trots att det är totalt förbjudet för ett antal av utsläppen missats till och med av beslutande och kontrollerande myndigheter efter 1995.

Forskare: Dricksvattnet kräver skydd, GP 2 januari 2013
Forskare: Dricksvattnet kräver skydd, Aftonbladet 2 januari 2013
Forskare: Dricksvattnet kräver skydd, SvD 2 januari 2013

Åtgärderna som forskarna kräver skulle egentligen varit genomförda 1990 OM Sveriges kommuner och landsting följt gällande lagstiftning samt lyssnat på de kontrollerande myndigheterna! Skälen till att vattenrening är viktig, är dock annorlunda än vad forskarna skriver. Men det lämnar jag för närvarande därhän.

Vattenvårdsförbund från 1950-talet, slutna system m.m.
OMMotala ströms vattenvårdsförbund bildat 1955 samt Vättern Vattenvård bildat 1957 står att läsa på Vattenvårdsförbund, Länstyrelsen Östergötland Det förra resulterade bl.a. i att Holmens Bruk (nuvarande Holmen) i Norrköping fick slutna system. (Var själv med min far och besökte vid provkörning innan invigningen)

Jag vet att det finns ett antal studier och rapporter på SGI i Linköping samt ett stort antal rapporter från kontinuerlig mätningar och provtagningar i Östra Sverige söder om Mälaren från 1957 och framåt i Landsarkivet i Vadstena. Tyvärr i mer än ett arkivregister. Använde mig själv av dessa (samt otal andra från Sverige och andra länder) i mina förstudier till C-uppsatsen i historia Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider.

Hur länge skall det behöva ta för att t.ex. medicinrester, kemikalierester, rester efter tillåtna bekämpningsmedel etc skall renas vid utsläppskällan som kravet var för alla icke slutna system redan i den första Miljölagen?

Tillägg Rent vatten är ingen självklarhet, GP ledarsidan 6 januari 2014

Read Full Post »

Hur dålig koll har kommunernas politiker respektive tjänstemän? De må vara att det inte står moderna varianter ordet skyddat, men likväl har Vättern varit skyddad som vattentäkt redan innan första Miljölagen kom. Vad är och vad var Vätterns Vattenvårdsförbund?

Vätternvårdsförbundet ombildades 1989 från Kommittén för Vätterns Vattenvård som bildades 1957 och har till uppgift att att bevara sjöns unika egenart och samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern.

Förbundets arbete finansieras av medlemmarna vilka utgörs av kommuner, landsting, länsstyrelser, företag m fl runt Vättern. Vattenvårdsförbund, länstyrelsen.se/ostergotland

Tillsamman lyckades Kommittén för Vättens Vattenvård att få Vätterns vatten drickbart och inte nog med det – de lyckades även påverka dåvarande politiker så att strikta lagar om vad som var och vad som inte var tillåtet att släppa ut efter respektive reningssteg kom att omfattas av lagar. 1957 var två år efter att Motala Ströms Vattenvårdsförbund bildades. I båda var min egen för 5 år sedan avlidne fader en av de som var med från början tills han gick i pension (på övertid efter begäran från dåvarande regering). Jag har själv i min barn- och ungdom varit med när han träffat olika personer utöver att jag var med från 1957 vid provtagningar.

För det är väl inte så illa att kommunerna glömt bort gällande lagar när det gäller rening samt slappat från att kolla hur de olika företagen samt jordbruken har det med sin respektive rening och användning av gifter respektive latrinhantering? I så fall är det inte bara svenska skolan som förfallit utan ordförståelse och ordkunskapen om vad tillsyn av lagefterlevnad innebär! För kraven som ställs i gällande lagar och i de avtal som träffades och gällt genom åren är i princip lika stränga som de krav som kommunerna runt Vättern idag vill få fram genom att ‘skydda Vätterns vatten’. Till och med Örebro länstyrelse som inte gjort lika noggranna slamstudier och vattenkvalitéstudier under åren började återigen med studier 2010, så även i det fallet är det flera år sent ute. Den stora studien som gjordes på hela Vättern har 37 år på nacken Håkansson Lars, Ahl Thorsten; Vätterns-recenta sediment och sedimentkemi;SNV PM740 NLU Rapport 88 Uppsala 1976. 1985 kom så Ahl Thorsten Undersökningar i Vättern 1984 inom av militär verksamhet berörda områden : metaller i sediment, detritus och vatten / T. Ahl utgiven av Statens naturvårdsverk 1985 även ingående i serien Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 3072
uppföljare har gjorts under åren men även de har väl fallit i glömska- Bland dem Måns Lindell, Avstämning av vattenvårdsplanerna Vättern 90 och Vättern 96, Vattenvårdsförbundet Jönköping 2005 även utgiven som Rapport från Vätternvårdsförbundet, 1102-3791 ; 88

Vätterns vatten föreslås bli skyddat, Aftonbladet 15 april 2013
Vätterns Vatten föreslås bli skyddat, GT 15 april 2013
Vätterns vatten förslås bli skyddat, GP 15 april 2013
Vätterns vatten förslås bli skyddat, SvD 15 april 2013

Eftersom det står klart att kommunala politiker och tjänstemän inte gjort sin hemläxa, föreslår jag att kommande helg används till inläsning av:
* Information angående undersökningar i och vattenvårdsplan för Vättern. Utgiven 1968 (även utgiven som Rapport från Kommittén för Vätterns vattenvård, 0280-9435 ; 7)

* Vättern, vatten, vård : vattenvårdsplan för Vättern / utg. av Kommittén för Vätterns vattenvård 1970

* Vattenvårdsplan för Vättern : revidering och komplettering 1978 : remissupplaga

* Vättern : vattenvårdsplan för Vättern / Kommittén för Vätterns vattenvård 1979

* Vättern 90 : vattenvårdsplan för Vättern / … av Vätternvårdförbundet ; under redaktion av Ola Broberg

* Årsskrift. 1996, Vättern 96 : reviderad vattenvårdsplan för Vättern (även utgiven som Rapport från Vätternvårdsförbundet, 1102-3791 ; 43)

* Vattenvårdsplan för Vättern, Vätternvårdsförbundet 2006

Kom tillbaka när Ni läst den första delen av Er hemläxa! Påbörja därefter snarast att själva läsa in lagtexterna som gäller för sjöar som är dricksvattenreservoarer! Uppriktigt sagt är jag trött på att behöva tala om för svenska politiker och tjänstemän att hjulet behöver inte uppfinnas igen. Ofta räcker det att skaffa sig ordkunskap tillräckligt för att kunna förstå och läsa Kanslisvenska!

Read Full Post »

Ärligt talat, så undrar jag vilken kompetens som de som sitter och beslutar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har. Först och främst är det en fråga som det forskats i sedan 1960-talet även om svenska kommuner och landsting aldrig brytt sig om att lyssna på de forskare som fanns och finns vid Tema Vatten på Linköpings Universitet och på andra ställen. T.ex. gett det lilla anslag som Livsmedelsverket fått till de forskare som publicerats och/eller doktorerat i ämnet Vattenvård sedan 1961……

Johannsen Carl Gustaf, Vattenvård : ett samhällshygieniskt problem i belysning av hygieniska förhållanden vid ett sydsvenskt vattendrag , Avhandling Lunds Universitet 1961
Wigilius, Bo; Isolation, characterization and risk analysis of organic micropollutants in water, Avhandling Linköpings Universitet 1988

Bo Wigilius, Hans Borén, Georg E. Carlberg, Anders Grimvall, Bo V. Lundgren, Roger Sävenhed; Systematic approach to adsorption on XAD-2 resin for the concentration and analysis of trace organics in water below the μg/1 level, Journal of Chromatography A – J CHROMATOGR A , vol. 391, pp. 169-182, 1987
Finns många till men inte på Livsmedelsverket. En del kanske tycker att de nämnda avhandlingarna är gamla. Det tycker inte övriga världen citat ur dem har använts bl.a. i Japan i avhandlingar samt i vetenskapliga artiklar i ämnet senaste tre åren…..
Specialister i ämnet finns för övrigt inom Naturvårdsverket samt på ett antal svenska Länstyrelser….. men det visste väl inte de som ”förstämde” om…..

Miljoner till studie om dricksvatten, GP 9 februari 2013
Miljoner till studie om dricksvatten, SvD 9 februari 2013
Mijoner till studie om dricksvatten, Aftonbladet 9 februari 2013

Miljoner…. för att lösa de viktigaste forskningsproblemen som finns involverade i att större delen av det svenska VA-nätet i storstäderna skulle behöva bytas ut till en kostnad av 10 miljarder per år(!), så är det miljarder som krävs inte att man fortsatt tillåter limning av befintliga rör med plast eller annat material! Inte att forskning bedrives på dagisnivå för det är det när Livsmedelsverket och inte ett universitet får uppdraget. ”Kära politiker” vakna till och skaffa Er grundkunskaper i Naturvetenskap och Miljöfrågor!

Read Full Post »

verkligheten……

Allra först, det var 1956 som ett verkligt jätteisblock lossnade. Isblocket då beskrevs som:
A record iceberg seen in Antarctic

”Little America V, Antarctica, Nov. 17- The U.S.S. Glacier, the Navy’s most powerful icebreaker, has sighted an iceberg more than twice the size of Connecticut.

”The berg was sighted by the Glacier early this week about 150 miles west of Scott Island. The ship reported it was 60 miles wide and 208 miles long- or more than 12,000 square miles, as against Connecticut’s 5,009.
Ursprungskälla the Polar Times, vol. 43, page 18 , enligt tidningsartikel 1956 Antarctic Iceberg 12.000 square miles, as against Connetcticut’s 5.009 Alltså mer än dubbelt så stor som Conneticticut….. således många gånger större än Manhattans yta…..

Förra året försökte klimatfantasterna med samma grej. Jag skrev om det på 1956 Aftonbladet kalvade Arktis och Antarktis, Norah4you 26 februari 2010 då det också förra året var frågan om ett isberg som sades vara lika stort som Manhattan 🙂 Lär sig de sk. klimatforskarna inte att göra sin hemläxa?????? 😛

Och våra media runt om i världen går på fantasihistorierna gång på gång …. 😉 :
Jätteisblock slogs loss av tsunamin, GP 10 augusti 2011
Jätteisblock stort som Manhattan slogs loss av tsunamin, Expressen 10 augusti 2011
Jätteisblock slogs loss av tsunamin, DN 10 augusti 2011

Read Full Post »

är det någon som sett några beräkningar på hur mycket energi det går åt till allt från vägar, brytning av metaller, ledningar, byggnation, transporter, etc för en vindkraftpark i relation till hur lång tid det numera tar innan vindkraften levererat samma mängd? För några få år sedan så var beräkningarna sådana att man visserligen tjänade in i kronor och ören på en 10 års period vad det kostade, om man räknade in alla som fick jobb och de skatter de betalade in…., men att energiåtgången var negativ över 15 år…. 😛
Hur ser det ut idag?
En annan fråga – är det inte vridmomentet och inte i sig storleken på vingarna som avgör vilken energi man får ut?

Vindkraft hotar skyddad natur, SvD 10 juli 2011

Personligen tror jag mer på de vippliknande vågaggregaten som placeras ut längs kuster på bottnar som inte stör sjöfarten och fiskar. Samt även på den nya gröna bensinen, algodling i stora bassänger där CO2 från närliggande städer förs in och får algerna att blomma och växa så att när de skördas och pressas ger betydligt bättre K-värde än energiskog…..

Read Full Post »

Australiens politiker måste längta efter att få in nya skatter för på annat sätt kan inte förslaget om CO2-skatt ses. Inte om verkligheten får tala i stället för datateorier som inte ens tar hänsyn till alla faktorer avseende CO2 och där falska påståenden sprids gång efter annan fortfarande.

Alla faktorer? Vi börjar med den faktor som har störst effekt på CO2 halten av alla – de naturliga utsläppen som sker under och miljontals år efter en vulkans utbrott:
””På ett år gasar Etna av mer än 1 milj ton svaveldioxid (som fräter på armeringen i den bro som skall byggas över Messinasundet) och mer än 10 milj ton koldioxid, men när vulkanen har utbrott tiodubblas mängderna under den tid utbrottet pågår för fullt. ” Vulkaner, Natural Hazards group

Nu är visserligen källan jag hänvisar till här ett privat företags uppgifter. Men siffrorna kommer från officiella mätningar, som de sk. miljöhotexperterna missat att läsa in. Den som så önskar kan få lite mer uppgifter om vad som behöver läsas in INNAN de fortsätter snurra om CO2. För det totala läget är som företagets sida skriver att det inte går att beräkna helt och hållet alla jordens ungefär 1000 vulkaner. Observera att siffrorna ovan var under sk. viloperiod men även i grova drag gäller för döda vulkaner. Skälet är att mängden CO2 varierar beroende på den kemiska ‘sammansättningen’ i den ‘berggrund’ som vilar på de olika tektoniska plattorna utöver att närheten från en tektonisk plattas översta skikt ner till mateln på vilket de tektoniska plattorna flyter är beroende på de krafter som påverkat den enskilda tektoniska plattan från brytningen med de övriga som en gång i tiden satt ihop med” Sparade koldioxidutsläpp, Norah4you 18 april 2010 För mer information om tektoniska plattor vänligen låna en sjundeklassares geografibok och läs kapitlen om jorden.

Konkret betyder detta att även vilande och ‘döda’ vulkaner släpper ut CO2. Tyvärr finns det ingen lång statistik som talar om hur dessa utsläpp ser ut över t.ex. en 50 års period. En sak är dock klar: Att använda sig av mätstation(er) i närheten av en vulkan, nu aktiv eller tidigare aktiv, utan att placera ut ett bälte av minst 10 mätstationer inom en radie av 1-2 mil (10-20 km) runt vulkanen, för att se hur CO2 varierar, det är som att sätta räven att räkna hönsen. 99% av alla CO2 utsläpp är naturliga och härrör till stor del från aktiva, inaktiva och döda vulkaner…..”
….
Slowing climate change requires overcoming inertia in political, technological, and geophysical systems. Of these, only geophysical warming commitment has been quantified. We estimated the commitment to future emissions and warming represented by existing carbon dioxide–emitting devices. We calculated cumulative future emissions of 496 (282 to 701 in lower- and upper-bounding scenarios) gigatonnes of CO2 from combustion of fossil fuels by existing infrastructure between 2010 and 2060, forcing mean warming of 1.3°C (1.1° to 1.4°C) above the pre-industrial era and atmospheric concentrations of CO2 less than 430 parts per million. Because these conditions would likely avoid many key impacts of climate change, we conclude that sources of the most threatening emissions have yet to be built. However, CO2-emitting infrastructure will expand unless extraordinary efforts are undertaken to develop alternatives. Future CO2 Emissions and Climate Change from Existing Energy Infrastructure, Steven J. Davis,Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA.Ken Caldeira Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA, H. Damon Matthews Department of Geography, Planning and Environment, Concordia University, 1455 de Maisonneuve Boulevard West; Science 10 September 2010: Vol. 329. no. 5997, pp. 1330 – 1333.

Utdrag från CO2-folket glömde sin hemläxa, Norah4you 3 januari 2011

Tektoniska plattornas rörelser och hur de påverkar såväl jordbävningar (som också släpper ut CO2 tillsammans med mycket annat som påverkar vår planet) och vulkanutbrott kan vem som helst av de som vill läsa om i ett av de första kapitlen på 7:e klassares Geografibok. Avsnittet om jorden/världen. De som vill lära lite mera kan välja att söka bland de populärvetenskapliga böckerna om geologi eller mer vetenskapligt inriktade:
Geologica : krafterna som formar vår jord : klimat : kontinenter : vulkaner : floder : öknar / [red: Loretta Barnard …], svenska översättningen har 576 sidor och gavs ut 2008 med ISBN 978-3-8331-4380-9
Montgomery Carla W, Environmental geology gavs ut 1997 546 sidor ISBN 0-697-34278-6 (pbk)
Finns många fler.

Sedan brukar Världsnaturfonden med flera värna om ‘våra isbjörnar’ Frågan är vart de pengar de samlar in går. Inte till isbjörnarna i varje fall som igår 9 juli 2011 hade drygt 367 KVADRATKILOMETER yta var i Arktis….. The latest value : 8,090,156 km2 (July 9, 2011), IARC-JAXA Information System 10 juli 2011 Förvisso ett lågt värde för de senaste 10 åren, men avsevärt större yta än när isen i Arktis var som minst under senaste 100 åren 1956….. de som tror att vi nu har den varmaste perioden på senaste 1000 åren bör betänka att verkligheten gjort att de stora områden som var bebodda på Grönland före 1341 och som då började komma under permafrost som varade in till 1900-talets mitt, de hade innan vulkanutbrotten på Island 1341 till 1370-talet mer än 2 grader varmare temperatur i genomsnitt under året än någon nutida uppmätning. För övrigt undrar jag om någon skulle vilja tala om vem som mätte temperaturerna i det inre av t.ex. Arktis och Antarktis innan ens någon människa satt sin fot där i början av 1900-talet eller innan de första vetenskapliga expeditionerna efter Andra Världskriget? Vem mäter temperaturen på varje given punkt på jordens 70% vattenyta? Observera att mätningar från rymden bara kan mäta det som reflekteras och att det blir stora felkällor eftersom vatten i världshaven alltid är i rörelse så att varje enskild GPS-punkt inte bara kan ha en höjdvariation av vattennivå under året på ett antal 10-tal meter utan också att temperatur 1 meter ovan vattenytan vid mättillfället inte säger något om temperaturen 1 meter under…..

Islands nya vulkanutbrott går bra att läsa om på Islandsbloggen.com en mycket intressant blogg som tar en stund att läsa igenom.

Australien och CO2-skatteförslaget: Australien föreslår klimatskatt, GP 10 juli 2011
Australien föreslår klimatskatt, SvD 10 juli 2011
Australien föreslår klimatskatt, Helsingborgs Dagblad, 10 juli 2011
Australien föreslår klimatskatt, Aftonbladet 10 juli 2011

Read Full Post »

tar nya tag. De sk. forskarna har missat en hel del inte bara forskning av verkliga avläsningar som gjordes från 1950-talet och fram till 1995 då flera av de sk. forskarna sa sig inte behöva faktiskt avlästa värden utan att det var bättre 😛 att interpolera och expolera värden utifrån vad de ansåg vara rimligt…… Jag hade mina duster med ett antal av de sk. forskarna redan på slutet av 1970-talet och ånyo i mitten på 90-talet.

De lär sig ingenting. Först fick jag i sciencegrupper visa några av dem att de sysslade med cirkelbevis…. men se det fanns de bland dem som försökte hävda att cirkelbevis ‘var nödvändiga’ och tillåtna….. för enkelhets skull vill jag göra klart att alla som kan sin vetenskapsteori oavsett på vilken nivå de läst den MÅSTE ha fått lära in att cirkelbevis aldrig bevisar någonting. Utöver detta, så är det så att verkligt värde är säkrare än uppskattat. Inte ens om man använder Tjebychevs sats på uppskattat värde är det lika säkert som om man använder riktiga värden.

Inte nog med det. Sedan har jag under de senaste två åren fått påpeka att de missade landhöjning och Archimedes princip när de talade om havsytenivåhöjning, de klarar inte ens av att inse att densiteten i saltvatten, fryst till is eller i vätskeform, inte är densamma som i sötvatten, nu har några av forskarna, i Linköping av alla ställen där de ‘resultat’ avseende metanutsläpp från sjöar och vattendrag var kända av Länstyrelsens Miljöenhets föregångare redan i slutet av 1960-talet och höjdes upp så att man inte bara tittade på utsläpp från vattendrag utan även tillflöden av överskotts metan omkring 1973. Vilket bl.a. resulterade i hårdare krav på jordbrukens gödsel och urinförvaringar genom skärpta lagar på 1980-talet. Men det räcker inte där, nu försöker ‘man’ åter att få med media som t.ex. när Johan Rockström på Expressens 4-e sida hävdar:
USA:s två källor för klimatdata – NASA och NOAA – och centret för klimatdata i Storbritannien – Hadley Centre – bedömer att 2010 kommer att gå till historien som ett av de tre varmaste åren sedan klimatobservationerna började i mitten av 1800-talet
År 2010 kan bli hetast i historien, Expressen debatt 5 januari 2011 Det är bara det att Temperaturen på norra halvklotet VAR 2-4 grader varmare i genomsnitt varje år mellan 980 och 1341. Lätt avläst i arkeologiska utgrävningsrapporters dedrokronologiska undersökningar, resp pollenanalyser m.m. Men det är väl för enkelt att ta med verkligheten i stället för fantasier. För fantasier är CO-2 hotet och mänsklig påverkan på uppvärmning av jorden globalt sett.

Så har vi alltså snillena i Linköping som lyckats få fram bekräftelse på det som var känt på 60-talet och som ledde till lagändringar på 80-talet…… Svenska forskare fann metanutsläpp, SvD 7 januari 2011 Det är bara det att min egen far, avliden sedan 3 år vid hög ålder, föreläste om detta på Linköpings Universitet för nästan 30 år sedan – någon av de som då åhörde förläsningarna borde väl finnas kvar?

Min kommentar till Johan Rockström och de snillen som ännu inte lärt sig det de borde lärt in innan de hamnade på universitet och högskolor, flumskolan kan kanske skyllas för okunskapen vad vet jag?, är:

Nu är Johan Rockström ute och cyklar. 2010 var INTE det varmaste året, för övrigt finns det ingen mätning på de 70% av jordens yta som är vatten, bara återstrålning kan mätas från rymden, inte exakt temperatur 2 meter över respektive under vattenyta på exakt samma plats annat än vid mycket begränsade tillfällen. Havsvattenytan när man kommer ut på riktigt djupt vatten har en normal variation på mer än 25 meter (obs vi talar inte om tidvatten) pga var månen som drar vatten till sig står. Dvs 25 meter är i och för sig en liten nivåskillnad extremvärden förekommer pga stormar, undervattensvulkaner, årstidaförändringar i havsströmmar etc, och dessa 25 meter skall räknas i förhållande till jordens mittpunkt, alltså en marginell sträcka men som direkt gör att mätningar av det enda som sateliter kan mäta när det gäller temperatur vid havsyta är återstrålningen. Inte precis något säkert värde för vad verklig temperatur någon meter över/under havsytan har i dagsläget, och absolut inget som mätts före 1959 så alla siffror dessförinnan är ren chimär och fantasi!

För övrigt är det så att det inte ens i Arktis eller Antarktis gjordes någon som helst form av mätningar innan första människan nådde respektive pol OCH att det före 1959 inte förekom en enda vetenskaplig station som gjorde långtida mätningar av dagliga temperaturer längre in från istäckets kant mot pol än 5 mil på fast station som INTE drevs av is från en plats till en annan. Om isens rörelser i Arktis kan Ni läsa om här Map showing the route of the Fram, Polarhistorie.no

Se även Klimatfantaster lever i fantasier, Norah4you 28 maj 2010

”* Det finns inte tillräckligt många mätstationer och har aldrig funnits för att beräkna jordens medeltemperatur på macronivå.
Does a Global Temperature Exist?, Christopher Essex Department of Applied Mathematics University of Western Ontario; Ross McKitrick Department of Economics University of Guelph; Bjarne Andresen Niels Bohr Institute University of Copenhagen; J. Non-Equilibrium Thermodynamics
(in press, June 2006) Abstract

Micronivåer ja, men då skall man använda sig av verkligt uppmätta värden. Inte som klimatfantasterna korrigera utifrån tänkt scenario. Ett av skräckexemplen är när Uppsalas temperatur användes av sk. experter för att fastställa (??!!??) Stockholms ‘verkliga’ dvs. interpolerade teoretiska tänkta värde från 1860-talet och framåt. Som varje person som läst lite geologi och biologi samt läst om väder och vind vet, så är det stor skillnad på om en plats ligger nära vatten eller inte, höjd, grundförhållande o.s.v. Från Forskning och Framsteg: ”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder. är ett mycket bra exempel bland hundratals andra på hur faktiska värden ‘korrigerats’ för att passa in i någon av de 11 vanligaste datamodellerna som de sk. forskarna använt sig av.” De rödgröna har inte fattat, 26 augusti 2010

Läs även: Sjöar läcker mer metan än man trott, Corren 7 januari 2011

Read Full Post »

De använder sig av Mauna Loa, aktiv vulkan på Hawaii, som h u v u d k ä l l a till alla CO2 mätningar runt jorden som kalibreras/korrigeras (hm förvanskas rent ut sagt) utifrån värden mätta på en vulkansida…… tänk om forskarna lärt sig lite geologi, fysik och kemi – dvs inte snuttifikations djupdykningar utan den helhetsgrund de skulle behövt för att förstå det varje 7:e klassare läser i ämnet geografi, om än i förbifarten om de inte lär sig texterna utantill 😛

För vad är det som gäller för en vulkan? Här hänvisar jag till bloggartikeln
Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 :
””På ett år gasar Etna av mer än 1 milj ton svaveldioxid (som fräter på armeringen i den bro som skall byggas över Messinasundet) och mer än 10 milj ton koldioxid, men när vulkanen har utbrott tiodubblas mängderna under den tid utbrottet pågår för fullt. ” Vulkaner, Natural Hazards group

Nu är visserligen källan jag hänvisar till här ett privat företags uppgifter. Men siffrorna kommer från officiella mätningar, som de sk. miljöhotexperterna missat att läsa in. Den som så önskar kan få lite mer uppgifter om vad som behöver läsas in INNAN de fortsätter snurra om CO2. För det totala läget är som företagets sida skriver att det inte går att beräkna helt och hållet alla jordens ungefär 1000 vulkaner. Observera att siffrorna ovan var under sk. viloperiod men även i grova drag gäller för döda vulkaner. Skälet är att mängden CO2 varierar beroende på den kemiska ‘sammansättningen’ i den ‘berggrund’ som vilar på de olika tektoniska plattorna utöver att närheten från en tektonisk plattas översta skikt ner till mateln på vilket de tektoniska plattorna flyter är beroende på de krafter som påverkat den enskilda tektoniska plattan från brytningen med de övriga som en gång i tiden satt ihop med” Sparade koldioxidutsläpp, Norah4you 18 april 2010 För mer information om tektoniska plattor vänligen låna en sjundeklassares geografibok och läs kapitlen om jorden.

Konkret betyder detta att även vilande och ‘döda’ vulkaner släpper ut CO2. Tyvärr finns det ingen lång statistik som talar om hur dessa utsläpp ser ut över t.ex. en 50 års period. En sak är dock klar: Att använda sig av mätstation(er) i närheten av en vulkan, nu aktiv eller tidigare aktiv, utan att placera ut ett bälte av minst 10 mätstationer inom en radie av 1-2 mil (10-20 km) runt vulkanen, för att se hur CO2 varierar, det är som att sätta räven att räkna hönsen. 99% av alla CO2 utsläpp är naturliga och härrör till stor del från aktiva, inaktiva och döda vulkaner…..”

Vulkanen snillena, för de måste verkligen vara snillen eller hur:-) , använder sig av är Mauna Loa på Hawaii. Alltså en aktiv vulkan…. och varför använda den som huvudkälla? Jo för att snillena tror att den befinner sig så långt från utsläpp som möjligt och att CO2 värden som uppmätts där är mer troliga och stabila. Tro det den som vill och kan sin vetenskapsteori tillräckligt väl för att göra kontroll av vilka premisser som behövs vara uppfyllda för att den hypotesen skulle kunna vara sann. Första premissen att CO2 värdet på Mauna Loa skulle kunna vara riktvärde är att man fått fram exakta naturliga variationen för vulkanens utsläpp av CO2 värden de senaste 250 åren är inte uppfyllt. Alla andra premisser som samtidigt krävs uppfyllda är därmed ointressanta.

Earth System Research Laboratory Mauna Loa

Som jag skrev i inlägg till en av klimatfantasternas kommentar till min bloggartikel
Och över alltihopa lyser moder Sol, Norah4you 10 augusti 2010 : ”Mauna Loa, det var det sämsta alternativ som tänkas kan som valdes – skaffa mer kunskap om Mauna Loas historia och väder.”

För övrigt är det så att CO2 värdet INTE stigit på det sätt som de sk. forskarna påstår. Värdet har varierat under de dryga 100 år som mätningar skett på olika ställen. Varierat upp och ner på 6:e (sjätte) decimalen men aldrig någonsin kunnat höja upp 5:e decimalen ett enda steg. 0,04 % var siffran i läroböcker för folkskolans Naturlära redan på 1920-talet

Se även: Fakta som alla bör känna till, Norah4you sida
Om 7 expertgrupper inte, Norah4you 30 augusti 2010

Sedan kanske snillena borde läsa Slowing climate change requires overcoming inertia in political, technological, and geophysical systems. Of these, only geophysical warming commitment has been quantified. We estimated the commitment to future emissions and warming represented by existing carbon dioxide–emitting devices. We calculated cumulative future emissions of 496 (282 to 701 in lower- and upper-bounding scenarios) gigatonnes of CO2 from combustion of fossil fuels by existing infrastructure between 2010 and 2060, forcing mean warming of 1.3°C (1.1° to 1.4°C) above the pre-industrial era and atmospheric concentrations of CO2 less than 430 parts per million. Because these conditions would likely avoid many key impacts of climate change, we conclude that sources of the most threatening emissions have yet to be built. However, CO2-emitting infrastructure will expand unless extraordinary efforts are undertaken to develop alternatives. Future CO2 Emissions and Climate Change from Existing Energy Infrastructure, Steven J. Davis,Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA.Ken Caldeira Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA, H. Damon Matthews Department of Geography, Planning and Environment, Concordia University, 1455 de Maisonneuve Boulevard West; Science 10 September 2010: Vol. 329. no. 5997, pp. 1330 – 1333.

Presentera gärna giltiga argument för Er sak. Men kom ihåg att giltiga argument kräver att Ni gått igenom samtliga nödvändiga premisser för att argumenten skall vara giltiga och glöm inte att Ad Hoc, Ad Hominem och Ad ignorantiam lika lite som att hänvisa till auktoriteter på området är någon som helst form av giltiga argument i en vetenskaplig debatt. Inte heller i en allmänvetenskaplig debatt.

Stockholmsinitiativet: Vetenskap och Folkbildning förtjänar utmärkelsen ”Årets Förvillare”, Newsmill 31 december 2010

Tillägg 17 januari 2011 Meterolog: De verkliga förvillarna är klimatalarmisterna, Newsmill 16 januari 2011
Tillägg 19 januari 2011 01.02 Vissa lär sig aldrig….. Osedvanligt kallt Sverige avviker, DN 18 januari 2011…. Sverige har inte varit osedvanligt kallt 2010 trots att vissa meterologer missat att läsa verkligt avlästa värden från t.ex. krigsåren, 1974 m.fl.

Read Full Post »

Varje gång som det sk. klimathotet kommer fram i debatterna, så hänförs än det ena skyfallet, den andra torkan, den tredje missväxten o.s.v. till klimathotet. Samtidigt ställer sig många frågan hur det kan vara så på ena sidan eller på norra halvklotet och helt annat på andra….. Kunskaperna som varenda svensk skolelev SKALL ha fått med sig från 7:an för att klara godkänt i ämnet geografi i 9:an, är så skrala numera (undrar om majoriteten av geografilärarna verkligen läst geografi och varit ämnes- samt stadiebehöriga lärare? Men det är en annan fråga) att det är dags att återigen (har påmint om det förr) dra lite fakta och försöka förklara vad det innebär:

”Om Du tar ett rep och mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt. Ta detta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden.

För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering.

Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel. Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om.” Grundkurs i geologi för svenska klimatfantaster, Norah4you 19 november 2008

Övningen är en övning som brukar rekommenderas för att 7-e klassare som läser första kapitlen i Geografiböckerna dvs de om jorden skall få en visuell upplevelse av hur lite vi människor egentligen vet om vår jord. Allt det som inte är längre in på den stora cirkeln än 1 cm eller utanför densamma 1 cm, har vi antingen ingen eller mycket liten kunskap om det kemiska förloppet.

Om vi sedan backar till tidigare årskursers geografi inom SO-blocket, så lär sig eleverna om vattnets kretslopp. (Det finns motsvarande kretslopp för t.ex. kol, metan o.s.v.) Det första som elever får lära sig är att havsyta ALDRIG är en fast fixerad punkt. Havsytan på en plats, vilken som helst på jorden, är ett medeltal över ett år. Då skall man komma ihåg att även i ‘vår’ Östersjö varierar vattenytan under dagen, under året o.s.v. En ‘normal’ variation kan vara +/- 1 meter även under en och samma dag beroende på vindar, hur månen står, lufttryck o.s.v. Skillnaden ute på oceanerna kan vara upp till 41 meter skillnad när månen står som närmast eller längst ifrån en viss plats om vindar, har ni glömt Passadvinden, Monsunen, Pastralvinden, Föhn o.s.v., påverkar platsen där mätningen sker. Nu är det ännu mer komplicerat i verkligheten beroende på luftfuktighet, årstid, solens förhållande till månen, solens avstånd och vinkel till jorden o.s.v. Men för enkelhets skull håller vi oss här till Vattnets kretslopp.

Vattnets kretslopp börjar och slutar i havet. Allt vatten oavsett om det är i moln, faller på land, finns i sjöar och bäckar, finns i växtlighet eller människor, finns i glaciärer eller ligger som snö på marken, strävar efter att nå så långt ner, närmare jordens medelpunkt, som det är möjligt. Vattenånga bildas ute över ocenanerna och stiger upp, förs med vindar i olika riktningar, faller ner som snö eller regn på barmark, på gammal snö och glaciärer o.s.v när vattenångan pressats upp över land (inte längre kan följa havsytan). Vatten som faller ner binds till viss del i marker som kan ta emot vatten, i växtlighet och i levande varelser. Vattnet strävar mot lägsta punkten och hamnar förr eller senare i haven igen. Se Diagram över vattnets kretslopp, Usgs.gov/edu

När man talar om översvämningar i t.ex. Kina så är detta en gammal företeelse att floder svämmade över sina bräddar. I gamla tider var det förutsättningen för att få bra skördar att kunna utnyttja det flodslam som bildades där floderna svämmat över i Kina likaväl som längs Nilen i Egypten. Det som hänt är att vi människor blivit fler och byggt bostäder på platser ingen förr skulle byggt på. När det talas om stora jordskred i t.ex. Indonesien så beror detta ofta på en kombination av var man byggt bostäder, ofta på lerjordar i sluttningar, och att man avverkat skog som förut bundit vatten så att lerjordarna inte blev övermättade.

Övning: Ta och mät upp en vanlig lera 10cm hög, 10 cm lång och 10 cm bred. Se hur tunga vikter du kan placera på dem. Ta sedan leran och placera den i ett större kärl samt börja röra, pressa o.s.v. vatten kommer ut och den ev. ‘jordmån’ du får kvar klarar inte några större vikter. Tänk på Tuveraset för att få ett enkelt och näraliggande exempel på vad som händer om man bygger bostäder på fel sorts ‘mark’. Har du haft kvicklera som kub, så får du dessutom bara lervatten när du rört om.

Det nästa som alla elever skall ha lärt för att få godkänt i ämnet geografi är skillnaden mellan geografiska och magnetiska polerna. Vi har nämligen en poldrift. T.ex. är magnetiska nordpolen som en gång låg närmare där Grönland ligger på väg bort från den geografiska nordpolen mot Ryssland. Det vi vet är på väg att hända, även om vi talar om 10.000-tals år in i framtiden är också att polerna bytt plats. Inte så att jorden snurrat upp och ner utan bara rent polbyte. Svårt att förklara så jag hoppar över det.

Vi som lever på land lever på tektoniska plattor som alla som gått i svensk 7:a de senaste 40 åren fått lära sig. Dessa dras mot varandra, kolliderar eller stöter bort varandra repellerar och ger upphov till t.ex. jordbävningar och vulkanutbrott. Låna en 7:e klassares geografibok för närmare upplysning.

CO2-värdet har varit detsamma utanför centrum av mycket tätbebyggda områden, dvs mycket små och lokala förändringar, så länge CO2-värdet kunnat mätas. Observera att vi talar om samma avrundade 0,04% idag som fanns upptagna i skolböcker i slutet av 1800-talet, på 1920-talet, på 1950-talet och idag. Den enda förändringen som skett under alla dessa år är att 6:e decimalen som inte påverkar eller kan påverka vår avrundning rör sig upp och ner en enhet. Dvs 0.000001 upp och ner.

Jordens medeltemperatur har ALDRIG ens idag existerat faktiska siffror för. Detta pga jorden till mer än 70% består av vatten eller hav och att bara 1 % av dessa 70 % någonsin haft fasta väderstationer över längre tid än 40 år. Den mätning som sker från sateliter använder sig inte av de traditionella mätningarna 1 meter över respektive 1 meter under vattenyta respektive vid vattenyta samt i förekommande fall i den traditionella mätningen 3 meter ovan havsbotten. Det sateliter kan mäta är återstrålningen. Vilket inte är exakt detsamma som temperatur vid vattenytan över eller under densamma…..

Det antal som finns på land är alldeles för litet eftersom temperatur precis som landhöjning är något som kan skilja mellan två närliggande orter. All fantasi i form av databeräkningar, interpoleringar och extrapoleringar utifrån andra grundförutsättningar, andra jordmåner, olika höjd över hav respektive avstånd till större vattendrag, skillnad i vindar o.s.v. är ren och skär fantasi.

Sedan har vi erosion i olika former, solvindar och annan fysisk påverkan på jorden utifrån o.s.v. men förstår man inte det enkla är det dumt att gå in på det mer komplicerade. Se även: Fakta som alla bör känna till, Norah4you Miljöfrågan-sidan

Vad händer egentligen med jorden, DN 10 augusti 2010
Vi kan vänta oss fler extrema händelser, Expressen 10 augusti 2010 Ja jag som i dagarna blir 61 år minns ett antal extrema händelser på samma platser minus Ryssland som hände under 50-60 talen….. så inget nytt under solen….. Då hade vi t.o.m. sparbössor i hårdpapp som alla elever i min skola fick hem för att lägga på slantar i…..

Read Full Post »

Older Posts »