Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vattenfall’

Skrivit förut Kärnkraft eller inte – jag är kluven.
Kluvenheten beror som de som läser länken förstår på att politiker med hjälp av gammelmedia samt desinformatörer mer eller mindre lyckats kasta rött dunster i ögonen på folk. Så länge samhället i stort och smått går in för att vi enskilda, det Offentliga samt samhället i övrigt från kobonden till exportindustrin använder mer och mer energi, så länge är det orealistiskt att tro att kärnkraften inte behövs om 40 eller 50 år. Skådebröd är vad man förr plägade kalla handlingar som var till att lugna ”folket”…..

Uppgörelsen slår fast att Sverige år 2040 ska ha en helt för­nybar elproduktion. Subven­tionerna till vind- och vattenkraft, biobränslen, sol- och ­vågenergi ökar och fastighetsskatten på vattenkraft ska sänkas.Kärnkraftens tid är utmätt, Daniel Swedins ledarkrönika Aftonbladet 11 Juni 2016
Tänk jag börjar förstå varför Daniel Swedin m.fl. gått på CO2-bluffen samt klagar när de själva godkänt all kontroll av deras mobil-/dator-/platta o.s.v. användning av nätet. Lär man sig inte läsa och förstå helheten, så gör man sig själv en otjänst. Förr kallades det att skjuta sig i foten. Dum, dummare, dummast!

Naturskyddsföreningen, Greenpeace Sverige och även Vattenfall är glada över att politikerna äntligen enats i energifrågan. De menar att det är osannolikt att det kommer byggas nya kärnkraftverk.Vattenfalls VD: Det blir billigare att bbygga förnyelsebart system, DN 10 Juni 2016

Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Mycket dumt av Naturskyddsföreningen, Greenpeace Sverige och Vattenfall att visa det själva. Det är lika dumt tänkt som de som går och tror att hela Nord- och Sydamerikanska kontinenten var känd i samma ögonblick Columbus satte foten på andra sidan Atlanten. Antingen det var när den officiella versionen säger eller om det var 10 år tidigare då tillsammans med sin bror och Cortes Real….. För övrigt är Naturskyddsföreningen och Greenpeace Sverige intresseföreningar, inte Myndigheter och Vattenfall som är ägt av Svenska Staten bryr sig inte om vad Statens representanter fått för ägardirektiv…..

OM någon idag planerar för att hela Sverige skall få ett förnyelsebart system, så kan möjligen storstäderna få den energin de behöver via detta inom 30 år. Tveksamt om det ur energiåtgångs/energiintäkt blir energikostnadsneutralt. Men allt för att visa upp ett skådebröd. För att hela Sverige inklusive vår exportindustri och landsbygd i gynnsammaste fall under förutsättning att Sveriges storstäder ser till att minska sin nuvarande energiåtgångsökning till nivån år 2000, skulle det om investeringarna fanns och inga reparationer behöver göras på vägen fram till 2060 var teoretiskt möjligt att se en ljusning i frågan år 2050. Då har vi redan behövt energiransonering speciellt när det gäller belysning och uppvärmning. För med mer människor går det åt mer energi även om det sparas. Vilket verkar vara en omöjlig tanke för såväl Greenpeace, Vattenfall som Naturskyddsföreningen.

Allting går att sälja med mördande reklam, sa de förr och fortsatte: Kom och köp konserverad gröt. Vi är redan där. Vi processar vår mat – går åt onödig energi både där samt vid uppvärmning i microugn. Vi tittar på tv-kanaler mer eller mindre dygnet runt och spelar spel på allehanda konsoler utöver mobiler och datorer. Mobiler ja. Du har själv godkänt att myndigheter får kontrollera din användning. Skrivit om det förr så den energiåtgången är inräknad. Men hur mycket energi går det åt per dag i Sverige genom laddning av allehanda mobil- och plattbatterier…..

Eftersom kärnkraften inte definieras som förnybar borde målsättningen innebära att den ska vara avvecklad till 2040.

Men så enkel är sällan politisk logik. Här handlar det om ren motsägelse. I nästa mening slås fast att det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut. Partierna hänvisar till och med till Alliansuppgörelsen 2009, som slog fast att det ska vara tillåtet att bygga tio nya reaktorer. De formuleringarna borde vara svårsmälta för framför allt Miljöpartiet. De Gröna borde ju dessutom se den slopade effektskatten som en klar motgång. Men dess företrädare uppträdde snarare som en vinnare och hävdadeHushållen förlorare i energiuppgörelsen, K-G Bergströms krönika Expressen 10 Juni 2016

Drömmarnas tid är inte här. Verkligheten gäller. Även för Miljömuppar, Vänsternissar och Högerfötter.

– Vi kan inte förtidspensionera svensk kärnkraft, säger Moderaternas energipolitiske talesperson Lars Hjälmered vid en presskonferens.

Enligt honom innehåller uppgörelsen en ”expressavveckling” av kärnkraftskatten.

– Vi ser på det sättet till att Sverige ska kunna ha kärnkraft under överskådlig tidKlartecken för nya kärnkraftverk, GP 10 Juni 2016

Miljöpartiet räddar sex kärnkraftsreaktorer. Moderaterna subventionerar vindkraft. Sverige har fått en historisk energiuppgörelse efter 40 år av kärnkraftstrid. Och på var sin sida om de kompromissande partierna står Liberalerna och Vänsterpartiet och pekar finger.MP räddar svensk kärnkraft – M stöder vindkraft, DN 10 September 2016

Read Full Post »

Hur vore det om herr statsminister satte sig och samtliga på regeringskansliet, ministrar samt deras tjänstemän på skolbänken? Så flagrant visade okunskap om vad Sveriges Grundlagar säger och står för har ALDRIG visats här i landet förr!

En svensk minister äger INTE rätten utan är tvärtom TOTALT förbjuden, precis som regering och riksdag, att lägga sig i enskilda beslut och ärenden i en svensk myndighet eller av myndighet ägt företag!
Kan Okunskapens regering inte läsa eller saknar Ni ordkunskap för vad som står i Regeringsformens 12 kapitel??????

Regeringsformen
12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen
1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen. Lag (2010:1408).

Förvaltningens självständighet

§ Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

BAKLÄXA Stefan Löfven & Co. Ni uppfyller på den punkten inte ens kursmålen för betyg E i ämnet Samhällskunskap årskurs 9!

Ministrarna som ska leda Vattenfall, Expressen 16 oktober 2014 Borde stått Ministrarna som enligt Grundlag INTE FÅR LEDA VATTENFALL

Read Full Post »

Det är ren och skär skandal att en partiledare/språkrör för ett svenskt Riksdagsparti som aspirerar på ministerpost efter septembervalet 2014 inte lärt in Regeringsformen. Ministerstyre är inte tillåtet i Sverige!

Saknar Åsa Romson ordförståelse för följande text i Regeringsformen, så är klockan mer än en minut i 12 att skaffa den!
Allra först: Som myndighet räknas de som utför ett myndighetsuppdrag. Ett företag som är helägt av staten utför ett myndighetsuppdrag och är skyldigt att följa regeringsformen.

Agera mot Vattenfalls
ryska kärnbränsletester, Åsa Romson språkrör MP SvD Brännpunkt 19 juni 2014

LÄR DIG ATT SVERIGE INTE ÄR KOMMUNISTISKT ELLER SOCIALISTISKT! DET ÄR INTE REGERING ELLER RIKSDAG SOM BESTÄMMER VAD MYNDIGHET SKALL BESLUTA I ENSKILDA FRÅGOR. MYNDIGHETEN SJÄLV HAR DÄREMOT UPPLYSNINGSSKYLDIGHET TILL DEPARTEMENT!

Regeringsformen

10 kap.Internationella förhållanden

Statliga myndigheters underrättelseskyldighet

13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesärendena ska hållas underrättad, när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en statlig myndighet.

12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen.

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

Read Full Post »

Ministerstyre är inte tillåtet i Sverige. Märkligt att Konstitutionsutskottets medlemmar år 2014 inte lärt in det som varje ämnes- och stadiebehörig lärare lär ut och som ingår i vad elever skall ha lärt in för att vara berättigade till godkänt i Samhällskunskap årskurs 9.

Statsminister Reinfeldt är däremot påläst. Reinfeldt: Styrelsen ansvarig, GP 17 april 2014
Självfallet eftersom Sveriges Grundlagar inklusive Regeringsformen MÅSTE följas av svenska regeringar! Märkligt är att det finns en enda riksdagsman som inte lärt in, förstått och lever upp till att Sveriges Grundlagar gäller i Sverige!

Vanligtvis välinformerade Lena Mellin på Aftonbladet verkar ha missat att det ingalunda är Reinfeldts eller annan statsministers uppgift att veta om vad svensk myndighet har för stora affärer på gång. Lena Mellin: Någon har definitivt fel, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 17 april 2014 Denne ”någon” är Konstitutionsutskottets ordförande, inte någon i regeringen. Svensk Grundlag gäller i Sverige. Att det sitter folk i svensk Riksdag som inte kan svenska grundlagarna är skrämmande. Inte konstigt att många beslut verkar ogenomtänkta.

Okunskapen är stor i Konstitutionsutskottet samt i media om vad som står i svenska Grundlagar….. ett av många exempel: ”Beklämmande slutsats av förhören om Nuon”, SvD 17 april 2014

Vänligen läs även: Regeringsformens 10 kap 13§.
Statliga myndigheters underrättelseskyldighet

13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesärendena ska hållas underrättad, när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en statlig myndighet. Lag (2010:1408).
Där står det i klartext VAR ansvaret ligger. Det är Myndighetens ansvar att hålla respektive departementschef informerad. Problemet som jag ser det är att vi ingenstans i Regeringsformen har klarlagt straff för Myndighet som inte följer denna eller annan Grundlags krav!

Nu ska Reinfeldt grillas om Nuon, Expressen 17 april 2014 KU visar att KU:s medlemmar inte förstått 9:e klass kursmålskrav i Samhällskunskap. Hur i hela fridens namn kan sådana tillåtas fatta beslut som rör svenskens väl och ve?

Nya slaget mot Maud Olofsson, Expressen 17 april 2014 Ex-chef för Nuon med andra ord part i målet tillåts breda ut sig som vore han utomstående expert…. Vänsternissar är sig lika oavsett vilken tidning de får att ta upp ”tyck som jag” åsikter som sanningar…..

Reinfeldt KU-förhörs om Nuonaffären, DN 17 april 2014
SvD-s granskning av Nuonaffären, SvD 17 april 2014

I en demokrati är Regering och Myndigheter inte samma sak. Myndigheter är myndigheter för att de har eget beslutsansvar utifrån gällande konstitution och de riktlinjer som getts. I en demokrati är heller inte Regering och av myndighet helt eller delvis ägt företag samma sak oaktat att skötsel av riktlinjer för företaget samt instruktioner till regeringens representanter i företagets styrelse ligger under ett departement. Verkligen på tiden att Sverige får en FÖRFATTNINGSDOMSTOL. KU saknar kompetens!

Norah4you's Weblog

Det är med beklagan jag och många andra läser media, journalister och politikers uttalanden om Nuonkrisen. Inte för att det går att försvara Nuonkrisen, utan för att de tycks helt okunniga om allt de skulle lärt in i ämnet Samhällskunskap OM de hade haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap samt varit aktivt närvarande själva. Det senare är kanske att begära för mycket???

MINISTERSTYRE FÖRBJUDET I SVERIGE
Regeringen har med andra ord ganska stora möjligheter att styra myndigheternas verksamhet. Den får dock inte i något fall styra över hur en myndighet ska tillämpa en lag eller besluta i ett enskilt ärende som rör myndighetsutövning. I många andra länder är det vanligt att ett enskilt statsråd har makt att genom beslut direkt ingripa i myndigheternas löpande arbete. I Sverige saknas sådana möjligheter. Regeringens kollektiva beslutsfattande och förbudet mot direktiv till myndigheter i enskilda ärenden är uttryck för vad som i…

Visa originalinlägg 703 fler ord

Read Full Post »

Det är med beklagan jag och många andra läser media, journalister och politikers uttalanden om Nuonkrisen. Inte för att det går att försvara Nuonkrisen, utan för att de tycks helt okunniga om allt de skulle lärt in i ämnet Samhällskunskap OM de hade haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap samt varit aktivt närvarande själva. Det senare är kanske att begära för mycket???

MINISTERSTYRE FÖRBJUDET I SVERIGE
Regeringen har med andra ord ganska stora möjligheter att styra myndigheternas verksamhet. Den får dock inte i något fall styra över hur en myndighet ska tillämpa en lag eller besluta i ett enskilt ärende som rör myndighetsutövning. I många andra länder är det vanligt att ett enskilt statsråd har makt att genom beslut direkt ingripa i myndigheternas löpande arbete. I Sverige saknas sådana möjligheter. Regeringens kollektiva beslutsfattande och förbudet mot direktiv till myndigheter i enskilda ärenden är uttryck för vad som i dagligt tal brukar kallas förbudet mot ministerstyre. Riksdagen har till uppgift att granska att ministerstyre inte förekommer. Om regeringen tycker att myndighetens tillämpning av en lag är felaktig, får regeringen i stället föreslå förändringar i den lagen.

Myndigheter

Detta utgår från Regeringsformen. Vilket samtliga politiker som sitter i svensk Riksdag precis som alla journalister som gått i svensk Grundskola eller Gymnasium skulle ha lärt sig om de skall anses ha uppnått Kursmål för Godkänt (som det kallades när de gick i skolan) i ämnet Samhällskunskap årskurs 9.

Utdrag ur REGERINGSFORMEN
1 kap. STATSSKICKETS GRUNDER

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).
– – – –
Kommentar: De styrelser som utses i statligt helägda bolag, de fullgör ett offentligt förvaltningsuppdrag för det bolag de är utsedda att sitta i styrelse för!
– – – –
12 kap. FÖRVALTNING
Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen. Lag (2010:1408).

Förvaltningens självständighet
2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag. Lag (2010:1408).
3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen. Lag (2010:1408).

Konkret innebär detta att en sittande regering, och socialdemokraterna satt när frågan först kom på bordet precis som Alliansen sitter nu, när de regleringsinstrument som gäller ett statligt företag/en förvaltning/en myndighet inte direkt kan sägas strida mot reglerinstrumentet och svenska lagar, FÅR sittande regering endast kan ställa frågor för att få klarhet i om svenska lagar följs (om så inte är fallet, kan sittande regering avsätta styrelsen för statligt bolag/förvaltning/myndighet etc). Om en styrelse i ett statligt bolag säger att lagar följs, samt regeringen inte tycker att lagarna är tillfyllest, får regeringen lägga fram nytt lagförslag till Riksdagen som får besluta. Allt ministerstyre är förbjudet och har så varit under hela vår nuvarande Grundlagars existens! Mycket av det som media, journalister och politiker idag yttrar sig om är saker som kräver GRUNDLAGSÄNDRING utöver ändring i lagar, föreskrifter m.m. efter en Grundlagsändring.

Skall vi, svenska folket, behöva kräva legitimering av politiker som visar att de lärt in samt förstått och är beredda att följa våra Grundlagar? Författningsdomstol behövs snabbare än kvickt!

Behov av styrning, GP ledarsidan 16 februari 2013 Att ett behov anses föreligga är inte skäl nog att ändra i Regeringsform för att Sveriges sittande ministrar skall få rätt att lägga sig i frågor de inte själva är kapabla att förstå. Varje sittande regering borde däremot se till att ministrar är väl skolade i hur man skriver de reglerinstrument/förordningar och lagar som skall se till att statligt ägda företag, förvaltningar (inklusive kommuner och landsting) samt statliga myndigheter följer de direktiv som fastställts och som bygger på svenska lagar, dvs lutande sig mot våra svenska grundlagar!

Löfven kräver svar – men S positivt 2009, Expressen 15 februari 2013
Storbråk om ansvaret för Nuonfiaskot, SvD 16 februari 2013 Hur många är villiga att visa sin okunnighet och sin inkompetens? Verkar vara många av artikeln att döma. 😛

97 miljarder bra frågor, Anders Lindberg ledarkrönika Aftonbladet 15 februari 2013 Det räcker med en fråga till Anders Lindberg: Fick inte du lära dig om Sveriges Grundlagar och styrandet av Sverige i skolan? Om så var fallet, så är du att beklaga för då har du troligen inte haft ämnes- och stadiebehörig lärare i Samhällskunskap oavsett hur trevlig och ‘bra’ den läraren var!
Oppositionen kräver svar från Reinfeldt, SvD 15 februari 2013 Det är tillåtet att vara dum i Sverige, som jag påpekat flera gånger, men det ÄR dumt att själva bevisa att man är dum. Endast den som inte kan Regeringsformen kan komma på tanken att låta svenska folket betala KU-förhör för att en statsminister, en minister, FÖLJT SVENSKA GRUNDLAGEN! KU är ingen Författningsdomstol och äger ingen rätt att självständigt tolka gällande Grundlagar än mindre att driva igenom ändringar av desamma. MINISTERSTYRE TOTALT FÖRBJUDET I SVERIGE.

Read Full Post »

Lika mycket som utländskt ägda dotterbolag finns i Sverige och då har att följa svensk lagstiftning likaväl som den lagstiftning som finns i respektive ‘hemland’, och de anställningsavtal som finns här, lika mycket måste svenskägda dotterbolag i främmande länder t.ex. i aktuella fallet Tyskland följa den marknad och den lagstiftning som finns i respektive land, i detta fall Tyskland. På tyska marknaden finns det en praxis och lagstiftning som gör att bonusavtal och anställningsavtal ser helt annorlunda ut än här i Sverige. När socialdemokratiska regeringen under Göran Persson godkände Vattenfalls köp av det tyska företaget, slöts dessutom ett antal avtal med tyska regeringen. Skyll inte på Alliansen för detta. Inte heller för att Baselkonventionerna om staters internationella avtal gäller även Sverige och svenska statsägda eller delvis statsägda företag. Det där att göra sin hemläxa, det är kanske för svårt? Eller är det så att de av Juholt kallade ‘inte duvungar’ inte fick lära in det som socialdemokratisk regering var med och fattade beslut om 😉

Sedan kan man tycka vad man vill om bonus- och anställningsavtal som ger höga vederbörande på företag oacceptabelt stora inkomster. Men det är en helt annan sak och måste regleras på EU-nivå. Svensk fackföreningsrörelse lägger sig i saker som hör hemma på mellanstatlig nivå och/eller EU-nivå. Igen…..

Facket rasar över fallskärmar, SvD 5 april 2011
Fler vattenfallchefer får fallskärm, DN 5 april 2011

Tillägg 08.01 S-kräver besked om fallskärmar, SvD 6 april 2011 Tja en sak hade han HSB-Persson rätt om. Juholt skulle behöva börja plugga.

Read Full Post »