Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Västra Götalands Regionen’

Sedan december 1998 har jag tillhört de patienter som gått på Tuve vårdcentral. Under flera år var jag listad på en underbar privat vårdcentral, Torggatan, som lades ned. Tuve vårdcentral var även när jag inte var listad här, vilket jag länge varit, snabba att hjälpa till med akutläkartid vid t.ex. astma eller misstänkt lunginflammation. Inga problem alls.

Har av olika skäl under senare år behövt läkartid akut. Det enda besväret är att Tuve vårdcentral som så många andra offentliga vårdställen har telefonsvarare och förutsätter att alla patienter alltid kan ringas upp på av dem föreslagen tid. I övrigt är det inga problem. Man kan gå ner och få akuttid samma dag. Blir man uppringd har jag aldrig någonsin varit med att få vänta mer än 2 dagar om jag inte speciellt begärt att få ”min egen” läkare. Är det senare fallet, då kan det ta 5 veckor om jag själv har svårt att ta vilken tid som helst. Annars är det svårare få samma dag men aldrig längre väntan än 2 dagar ens under semestertider.

Desinformation finns på Vårdcentralen: Var god vänta, GP 30 augusti 2014

Read Full Post »

utlokaliserat till Moldavien, när har de rätt att ifrågasätta en handikappad persons rätt att fortsatt åka sjukresa? Damen i Moldavien tyckte att min dotter som går med krycka men bara kan gå kortare sträckor och som fortfarande regelbundet behöver sjukgymnast, läkarbesök m.m. skulle åka buss och spårvagn. Om olyckan se 2 accidents and a newborn baby, Norah4you january 2014 Att tjänst som kräver goda kunskaper om svenska lagar samt lokala förhållanden utlokaliserats utanför EU, är frågan om det följer svenska datalagar för känsliga sekretessbelagda uppgifter får inte utan godkännande av datainspektionen föras över EU-gräns eller krävas att lämnas. SKAMVRÅN RÖDGRÖNA SÖRJAN OCH ERA ”tjänstemän”

Nu får det vara nog med tykna kommentarer från de som mycket tvivelaktigt fått i uppgift av Göteborgs Kommun som äger Sjukresekontoret via Göteborgs Spårvägar men som stor del av dygnet utlokaliserat beställningscentralen till Moldavien i stället för att GS egen personal här i Göteborg som till skillnad från Moldavierna känner till svårigheter för handikappade att resa kollektivt.
Se till att få hem beställningscentralen hit till Sverige. LÄS lite mer om EU-s konkurrensdirektiv – inget där ger GS, Göteborgs Kommun eller Västra Götalandsregionen rätt att tillämpa upphandling där sekretessbelagda uppgifter skickas utanför EU-gräns!

Read Full Post »

Om bara svenska landsting och SKL kunde lära sig att det är i verksamheten inte på politikerkostnader eller administration som pengarna skall läggas, så hade det inte varit något problem. Men ack i sann ”Alla skall med”-anda får inte de som vidareutbildar sig ens inom sjukvårdsområdet lön som motsvarar arbetsbeskrivningarnas krav på högre utbildning.

Speciellt irriterar det mig personligen att två sjukhus, på vardera sidan av gränsen, inte får ekonomiska resurser nog att betala svenska sjuksköterskor i Strömstad lika mycket som de får om de jobbar i Halden eller annars i Ostfold upp till Oslo. Det finns ett gammalt samarbete mellan norska fylker och svenska kommuner från Uddevalla upp inte bara på kulturella området utan även när det gäller vem som kan hjälpa vem vid stora olyckor. Hur vore det om man börjar i Strömstad med att ge sjuksköterskorna kompensation för de har mer att göra vissa delar av året, inte bara på sommaren. Höj lönen med 4000 kr/månad för vanliga sjuksköterskor samt 7000 kr/månad för sjuksköterskor med specialistkompetens. Inte nästa år utan direkt här och nu. Det är de värda.

Sedan är det dags att arbetsbeskrivningars ansvars- och utbildningskrav rent generellt höjer löner genom att strama upp politikerkostnader och administration. Pengar skall ut i verksamheten oavsett om verksamhet sköts av det offentliga eller privat utövare!

Norskt sjukhus kan ge sköterskebrist, GP 3 juni 2014
Sköterskor kan fly från Strömstad till Norge, GT 3 juni 2014

Read Full Post »

är lek med andras pengar OAVSETT om det är pengar som kommit in via skattsedel eller från Kommunaltägda bostadsföretags hyresgäster!
Nu får det f-e mig vara slut på tjänstemän och politikers lek med andras pengar. OM de skall åka på studieresa, så är det inte rimligt att de skall få annat än frukost och enkla måltider. Allt utöver normal Skatteverksgodkända kostnader SKALL VARJE PERSON BETALA SJÄLV – precis som politiska socialnämnder låter människor som lever på existensminimum själva betala sjukhusvistelse utifrån principen att mat måste de ändå alltid betala på de bidrag de får….. Dvs. allt som inte är godkänt traktamente skall var och en betala ur egen kassa. All alkohol skall de som beställer om de inte är ute och representerar betala till 100% själva!

Sluta upp med vansinnet!

Anställda reste till Frankrike för 260 000 kronor, DN 8 oktober 2013

Sedan hade Sahlgrenska Universitetssjukhuset kunnat erbjuda ytterligare 2000 kr/månad för 30 vikariatanställda nyutbildade eller andra sjuksköterskor under 3 sommarmånader för de i och för sig ‘små’ kostnaderna(sett till kostnad per person och totala budgeten) som admininstrationen kostade på sig vid på St Jörgens Park respektive Marstrands Havsbad. Dessa små kostnader finns överallt i högre delen av administrationen – frågan är om ens en Sjukhusdirektör är värd lika mycket som 4-5 sjuksköterskor för vården, men det är bara toppen på ett isberg….. Alla sparar utom direktören, GP 11 oktober 2013

Satt en gång under min lärarpraktik i annan kommun och lyssnade till en konsult som skulle förklara varför den kommunens lärare inte kunde erbjudas mer än 500 kr/månad i lönehöjning. Visste av en händelse totala kostnaden för konsultens anställning, ersättning samt adm.kostnader per månad och hur länge. Visste antalet anställda lärare i kommunen. Kunde direkt räkna ut att kostnaden för konsulten motsvarade höjning av samtliga kommunens lärares löner med 2000 kr/månad under 1 år……

Pengar skall ut i verksamheten. Jag är moderat, ekonomiskt till höger och socialt till vänster. Pengar skall satsas där de gör mest nytta för verksamheten. Ifrågasätter också trots min politiska tillhörighet om det är rimligt att Offentliga ska ge löner som inte ens de flesta företagsledare utanför de stora företagen ens kan drömma om. SÅ många politiker och höga tjänstemän som privata marknaden skulle erbjuda sådana löner kan vi väl ändå inte ha?

Read Full Post »

Det mest akuta är
att se till att plocka bort som minst 25% av samtliga politiker som direkt eller indirekt sitter med och beslutar vad SU skall och inte skall göra! Politiker skall dra upp riktlinjer, sedan skall de likt en skicklig VD hålla fingrarna borta från detaljerna om det inte är så att riktlinjerna helt ifrågasätts eller struntas i. VERKLIGT VÅRDBEHOV inte något kalkylerat, beräknat på gammalt socialistiskt betongmetodprincip med 5 års planer som saknar kontakt med vad som behövs, när, hur och varför!

SU vill inte satsa på oss, GP 5 oktober 2013
Personalbrist stänger avdelningar, GP 4 oktober 2013
för att inte tala om hur SU hanterar hygienfrågan….Anställda på Sahlgrenska tvingas använda samma kläder i flera dagar – vilket ökar infektionsrisken för patienterna. Sahlgrenska-anställda irriterade: ”En skymf”, Expressen 2 oktober 2013 Hur i hela fridens namn kan någon ansvarig inte reagerat så att liknande situation inte uppkommit? Förmodligen allt för många led upp till den som skall avgöra om det finns pengar nog att skaffa mer kläder…..

Det näst mest akuta som finns är att de pengarna, och vi talar om mycket stora summor när vi räknar med allt från arvode, administration av utskick till och från politiker, kontor för politiker, resor, representation, m.m. de pengarna skall rakt av ut i verksamheten för att garantera som minst 24.000 kr för nyutbildad sköterska samt som minst 28.000 kr för en sköterska som varit verksam under två års tid. Helt orealistiska löner som SU betalar – men jag vet, känner de som vidareutbildat sig och via bra argumentationsteknik utifrån de krav som SU har vad som skall göras och ansvaras för fått 30.000 kr/månad… Inte ens den personen fick SU behålla.

Jag vet om att det redan i början av 1980-talet fanns sköterskor som tjänade 12.000 kr/månad även om det var ovanligt. Att politiker lyckats höja sina löner till astronomiska tal jämfört med såväl sköterskor som ämnes- och stadiebehöriga lärare är något som skämmer. Att administrationen vuxit trots datorisering och trots ny teknik som på andra ställen i landet och utomlands inom akutsjukvård minskat administrationen, det är ytterligare en sak som är akut att göra något åt. Det är inte produktivt, ekonomiskt eller mänskligt varken för personal ute i verksamheten eller för patienter att tid och pengar går åt till administration. Alla omvandlingar, namnförändringar av verksamheter och omorganisation hittills gjorda enligt politiker beslut har kostat mer, ökat administrationen samt minskat såväl antal vårdplatser som vårdtjänster! Rent ut sagt – pengar skall ut i verksamheten. Nedanför beslutsfattare som bör vara god blandning av politiker, inte bara politiker, och äldre från verksamheten om hur riktlinjer skall dras upp, nedanför dem bör de som beslutar endast vara folk från verksamheten. Nuvarande eller tidigare verksamhetschefer oavsett om dessa är läkarutbildade eller sköterskeutbildade samt härutöver representanter för fackförbund som VÅGAR säga till var problem finns och om nödvändigt lyfta dessa till de som beslutar om riktlinjer.

Sätta någon som gått ut Grundskolan men inte klarat Gymnasieskolan som lärare i Grundskolan har i ett antal år förekommit för att spara pengar. Felsparade pengar som drabbat våra små. Sätta någon som inte har utbildning inom sjukvård att styra verksamhet som till sin natur MÅSTE ta hänsyn till det verkliga behovet, är etter värre för det drabbar inte bara de små, inte bara de gamla utan alla sjuka och alla som råkar ut för olycksfall.

En annan sak som SU excellerar med är alldeles på tok för många chefsnivåer som inte har kontakt med krav på vidareutbildningar för att kunna få avancera. Det är förvisso så att erfarenhet är mycket viktig. Men vidareutbildning är lika viktig för alla inom vården från golv till ledning. Mycket viktigt.

Se även: Politiker är inte läkarutbildade, Norah4you 13 februari 2013

Vad skillnad det gjort att Alliansen lyckades driva igenom Inspektionen för Vård och Omsorg där de ansvariga för respektive vårddel själva varit ute i verksamheten, kan Ni läsa om här Rosor till inspektionen för vård och omsorg, Norah4you 26 september 2013

PENGAR SKALL UT I VERKSAMHETEN! Inte bindas för att bekosta onödig administration och politiker.

Read Full Post »

eller konsten att sakna ordkunskap och ordförståelse nog att förstå att Grundlag gäller över Kommunallag samt att såväl Riksdagsmän/kvinnor som personer som sitter i Kommunfullmäktige och Landstings-/Regionsfullmäktige i enlighet med gällande Regeringsform är valda ombud som är skyldiga att respektera Regeringsformens 1 kap 2§ och inte någon elitgrupp som har rätt att anse sin egen åsikt i enskild fråga som inte varit uppe för folkomröstning i kommun, landsting eller stat som den enda rätta.

Att de får rösta ner lokal folkomröstning innebär inte att de etiskt eller moraliskt kan klappa sig på axeln, för de balanserar på gränsen av vad som är demokratiskt tolererbart även om det är lagligt. Valda ombud är när de sitter i ledning efter val till för hela gruppen väljare som skulle kunnat rösta på dem, inte bara för någon grupp som vunnit majoritet oavsett om denna majoritet varit liten eller stor. Detta att valda ombud skall respektera även andras uppfattningar ingår som en av förutsättningarna för att kunna kallas demokrati! Det är detta som direkt följer av Regeringsformens 1 kap 2§ om att det Offentliga inte får diskriminera någon!

Fel att folkomrösta om T-skatten, Birgitta Losman (MP) regionråd; Leif Blomqvist (S) regionråd och Sören Kviberg (V) regionråd på GP motor 9 april 2013
Ett flagrant uppvisande av ignorerande av Svenska Folkets rättigheter samt okunskap om att Grundlag gäller över Kommunallag och därav följer att en elitistisk grupp om än vald endast är valda ombud och inte några diktatorer vars uppfattning står över väljarnas! Det är inte så att vi väljare i Västra Götalands regionen har haft möjlighet att kunna förutse att de valda skulle anse att deras egen vilja räckte för att tolka vilken fråga som helst enligt deras huvud!

Av ovanstående följer att det är 180 grader fel slutsats som vederbörande valda ombud dragit. De är inte eliten utan endast valda ombud! Vi väljare är inte till för ombuden utan de valda ombuden är till för ALLA VÄLJARE.

Read Full Post »

befann sig min dotter på en militärövning när hon på sista kvällen innan avslutning söndag av köket fått mat som med största sannolikhet innehöll sojalecitin. Max tabletter och akutadrenalin samt snabb ambulanstransport där 2 sjukvårdsutbildade följde med utöver ambulanspersonalen. Mer adrenalin och atrovent o.s.v. mött i dörren av läkare när ambulansen kom in. Nu ligger hon på intensiven, stabil men för säkerhets skull uppkopplad under natten. Tack till sjukhuset som tar hand om sina patienter på ett föredömligt sätt. Inte Västra Götaland där akuterna är allt annat än vänliga och snabba i många fall när det gäller astma och annat….. skrivit om det förr i bloggen.

Jämför med bedrövelsen i Västra Götaland Kortare väntetider på akuten är viktigt, GP 13 oktober 2012

Read Full Post »

Utan tvekan behövs akuta miljöåtgärder Miljöminister Lena Ek. MEN det som inte behövs är att Staten eller Kommunen, Regionen eller Trafikverket skapar mer miljöproblem i känslig natur och skadar mer rödlistade arter, växter och djur. Det behövs INGEN tågtunnel genom Göteborg så länge det inte finns en tågförbindelse mellan Strömstad och Halden upp mot Oslo. De som reser från Oslo åker mindre och mindre genom Göteborg inte för att det inte finns tågtunnel och inte finns snabbtåg utan för att den långa resan genom Värmland tar tid och ger bättre anslutningsmöjligheter än resande via Göteborg. Tågbunden trafik till Landvetter Flygplats är något som behövs. Men när SJ lade ner sin trafik på sträckan Göteborg-Helsingborg-Malmö-Köpenhamn för att den inte var lönsam, så handlade det inte om att Göteborgs Centralstation är en säck utan att resanden har betydligt bättre valmöjligheter med såväl Buss som Flyg än att åka tåg som man inte ens är säker på att det kommer fram i alla svenska väder!

Trängselskatten har inte bara problem för att utländsk trafik, den som borde vara den som betalar genomfart, inte skall betala. För det är en sak att genomfartstrafik som inte beror på lokalt resande mellan hem och jobb borde vara den som betalar genomfarten. Det stora problemet är att varken Göteborgs nuvarande ledning, Regionens ledning, Trafikverket eller Miljöministern verkar ha lärt sig tillräckligt med matematik för att förstå att det inte ens är matematiskt försvarbart om man räknar på en 50 års period att bygga tågtunneln. Börja med att skicka tekniska experter ner i VA-verkets biblioteks arkiv. Det finns väl gjord geologisk undersökning från slutet av 1930-talet och början av 1940-talet som även ger de som kritiserar den planerade Sjöstaden nedanför Göteborgs Operan tillräckligt med dokumentation bl.a. i form av upp till 53 meter lera. (Hoppas det numera finns någon som kan förklara för herrar och damer i bestämmande ställning vad som händer med den typen av lera på kort sikt och lång sikt när man rör om i den) Att det är så djupt då som nu bekräftade geotekniker med teodeliter som var ute på uppdrag för de som ‘gjorde utredning’ inför Västlänken. Ovanpå leran så finns det slam av varierande slag. En del av det är farligt slam i form av byggavfall och utsläpp som mer eller mindre lagligt från början (fram till 1952) hävdes ner. Det är ren miljöfara som man utsätter Göteborgs närmiljö för. Hjälper inte att det är nedströms vattenintaget vid Alelyckan!

För övrigt kan vem som helst som vill se med egna ögon vad som händer när man rör i lera skära ett block om 10 x 10 cm. Förr gjordes detta experiment i Sveriges skolor under högstadiet. Lägg leran i ett kärl. Prova hur mycket det går att belasta. En hel del. Skär sedan blocket i bitar och börja röra om….. mycket vatten kommer ut, tillslut blir det lervatten. I tågtunnelns fall påverkar alla nuvarande sättningar som redan de är en följd av att man i Göteborg ytterst sällan pålat ända ner till berggrund. Till det kommer alla ingrepp som sker för att möjliggöra tunneln. Ett miljöslöseri och energislöseri utan like i Göteborgs och Sveriges historia.

Lena Ek: ”Det behövs akuta miljöåtgärder”, GT 11 september 2012 Akuta miljöåtgärder tar hänsyn till miljöns behov inte enbart infrastrukturen från ett verklighetsfrämmande perspektiv!
Borg krävs på svar om trängselskatten, GP 13 september 2012

Read Full Post »

än att skjuta upp om-/nybyggnad av E20 gång på gång för att politiker inte kan eller vill av outgrundliga skäl som de gärna får förklara se till att pengarna kommer fram snarast möjligt? Hade jag haft Facebook-konto, vilket jag inte har och aldrig kommer att skaffa mig, så hade jag gjort ett upprop till samtliga partier och samtliga företag som trafikerar E20 regelbundet eller får leveranser via E20 alternativt har arbetskraft som till och från jobbet behöver åka E20. Pengar måste fram snabbast möjligt och beslut måste tas som stoppar trafikdöden på E20 så mycket som möjligt. Illa nog med de som skadar sig och blir liggande på sjukhus eller hemma. NU ÄR DET NOG!

Två dog i frontalkrocken på E20, GP 27 augusti 2012
Två döda i svåra krocken på E20, Expressen 27 augusti 2012
Två omkom i frontalkrock på E20, SvD 27 augusti 2012
Två döda i frontalkrock på E20, DN 27 augusti 2012
Två omkom i frontalkrock på E20, Aftonbladet 27 augusti 2012

Tillägg 23.55 26 omkomna på 5 år, GP 27 augusti 2012

Tillägg 28 augusti 19.06. Kan någon förklara för mig varför MP som har så mycket emot att göra E20 till motorväg anser att det behövs inglasning i Stockholms tunnelbana för att rädda liv där? Är inte alla lika värda Miljöpartiet? MP säger ja till ingladade perronger, SvD 28 augusti 2012

Read Full Post »

skriver i år igen samma som jag skrev på Göteborgspostens ledarsida 4 mars 2010

Något så urbota dumt som det nya biljettsystemet på Västtrafiks linjer har sällan eller aldrig skådats i Sverige. Att inte någon med sunt förnuft förklarat för övriga snurren som beslutat om systemet att det tar längre tid när resenärer skall stämpla både när de går på och de går av… för att inte tala om det GP poängterar:

Mer komplicerade frågor utlöser ett sammelsurium av instruktioner. Men det är knappast förarnas fel. GP frågade Västtrafik hur man betalar med en kontoladdning för två vuxna och ett barn. Svaret kom skriftligen:

”Två vuxna är två gånger på V-knappen, ett barn är en gång på S-knappen och därefter på K-knappen. När displayen på den gula kortläsaren visar gruppsymbol och antalet V och S stämmer så håll upp kortet. Sker resa över zongräns så inleds det hela med att trycka på +-knappen. Innan man trycker på V- och S-knapparna.

Solklart? Inte riktigt. Västtrafiks expert bland experter glömmer att tala om att om man börjar incheckningen med att trycka på + eller T-knappen, så måste man också komma ihåg att checka ut innan man går av.

Glömmer man detta dras pengar från kortet ända till ändstationen. Det kan bli dyrt på en buss som kör över flera kommungränser.” Västtrafik har kört i diket, GP ledarsida 5 mars 2010.

Idag 27 januari 2011, snart ett år senare skriver GP: ”Nog är nog, Västtrafik! Ledare 28/1:
Efter två år med ett biljettsystem som lurar resenärerna på pengar är det dags att byta ut ledningen för Västtrafik
.” Nog är nog, Västtrafik!, GP 28 januari 2011

Pendlare får betala för mycket, GP 27 januari 2011

Det räcker att en enda passagerare drabbas för att systemets hållbarhet skall falla rent vetenskapligt. Nu är det bevisligen många som drabbats och Västtrafik har inte ens talat om att de kan vara drabbade. Det har gått för långt.

Read Full Post »