Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vårdhem för äldre’

Ja i ärlighetens namn tycker jag att Göteborgs Kommun, precis som så många andra svenska kommuner, inte alla, men många, dömer gamla till ensamhet. Allt för att skrytbyggen, idrottspalats och som i Göteborgs fall Alfons Åberghus samt Tågtunnel med station i Haga anses viktigare än de som byggde upp vårt samhälle. Viktigare att satsa på att bygga sig egna Babels torn som får deras, politikernas namn, att leva vidare även efter döden. Men åren före döden för de äldre som inte får plats i åldringsvården där man under Göran Perssons år vid makten i kommun efter kommun minskade antalet äldreboende och vårdhem för äldre, de tänker de som själva fått silvertallriken att glida på enbart utifrån sina politiska val, inte alls på.

Vi har i hela Sverige ett stort antal rum och lägenheter i äldreboende och vårdhem som står tomma för att kommunerna inte vill bekosta för de som inte själva har råd att betala hela eller större delen av kostnaden. Det är den krassa sanningen att kommunerna sparar pengar på att låta hemvård och nattpatruller åka runt bland ensamma gamla som aldrig eller sällan får göra sin röst hörd. Det är ju billigare när man dessutom, ofta med lokala fackets goda minne, kan låta de anställda jobba deltid eller splittrad tid för att kommunerna skall spara pengar.

Det jag önskar att vi alla börjar fundera på, är vad som verkligen står i Socialtjänstlag och våra Grundlagar, Regeringsformens 1 kap 2§ t.ex., och kräver stopp på alla utgifter från kommuners sida som inte finns täckning för i lagtext INNAN man i en kommun åtgärdat det man aldrig borde tillåtit att få ske när det gäller de äldres situation. En sjuk pensionär är myndig och har samma rättigheter, och skyldigheter, som kommunala pampar. Jag bryr mig nada om vem som utför ett arbete så länge det är vitt och så länge den det berör själv fått välja hur den vill ha det. Inte tvingas till något av kommunala sparivrare!

Jag vill aldrig bli så här gammal och hjälplös, GP 2 februari 2013
Nattfrid för hemtjänsten, Molkomstidning 25 januari 2013 Nattfrid för hemtjänsten???? Men för de som tvingas att bo ensamma hemma och inte ha någon att tala med, kan inte Karlstads Kommun börja att tänka på dem först och främst?
Många på Nyberga mår dåligt, Piteå tidning september 2012

Som jag ser det skall inte en enda krona betalas ut till politiker pensioner, till kommunstyrelserepresentation, inte en enda krona betalas ut till kultur som inte är riktad mot skola, vård eller omsorg eller alla de andra politiska käpphästarna
INNAN de som byggde upp vårt samhälle får ett värdigt liv samt slipper ensamhet och därav följande oro!
NU har det gått för långt! Alldeles för långt! OM inget sker finns ingen annan lösning än att avskaffa den Kommunala självbestämmande rätten i hur skatter och bidrag från stat fördelas!

Read Full Post »