Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Var är hemma? ur Barnets perspektiv’

Läste nyss i Göteborgs Postens ledarkrönika:

I Sverige får den som allvarligt försummar sina djur dessa permanent omhändertagna. I vissa fall kan länsstyrelsen dessutom ålägga personen i fråga med djurförbud. Hästar, hundar och katter skyddas av långtgående regelverk från människor som behandlat dem illa.

Det skyddet har inte barn, trots att de till skillnad från djur enligt lagen är individer med egna rättigheter. Så länge den som plågat eller försummat är en biologisk förälder, är den unge närapå rättslös. Även om socialtjänsten och politikerna gör sitt jobb och placerar barnet i ett tryggt familjehem, kan missbrukande, psykiskt sjuka eller på annat sätt oförmögna föräldrar fortsätta att styra och ställa med barnets liv under hela dess uppväxt.Malin Lernfeldt: Barns rätt före bioföräldrars, GP ledarkrönika 15 april 2015

Men frågan är större än de Barn som omfattas av att ha blivit omhändertagna av samhället. Samma fråga: Vem betraktar barnet som sin/sina föräldrar? borde ställas vid fler tillfällen. Funderat mer än en gång om det alltid är till Barnets bästa man ser när det gäller delad vårdnad vid skilsmässa. Det ena fallet är inte likt det andra. Det är Ingen Mänsklig Rättighet att få bli förälder. Inte heller att få bestämma vilken skola eller var ett barn som den andra föräldern fått skriven hos sig skall gå, var de skall bo o.s.v. Däremot är det redan utifrån de Mänskliga Rättigheterna en Rättighet för ett barn att få tillgång till ”sina föräldrar”. Om dessa föräldrar båda eller någon av dem är bioförälder borde spela mindre roll än var barnet betraktar att är hemma.

Funderat förr i liknande frågor… Vad är Barnets bästa? Hur ser den kärnfamilj som barnet upplever sig höra till ut? För det borde vara utgångspunkten till vilket svar som bör ges om det är Barnets perspektiv och inte de vuxnas som skall tas.

Som jag ser det är det en fråga som bör ställas oavsett hur Barnets Kärnfamilj på pappret ser ut. Oavsett om det handlar om Barn som samhället av ena eller andra skälet har tagit hand om eller om det handlar om Barn vars bioföräldrar flyttat isär eller aldrig bott ihop.

Barnets värld – Barnets Kärnfamilj
Inget barn väljer själv till vilka föräldrar det skall födas eller var barnet skall växa upp. Där finns det en fråga som stör och har stört mig i många år. Varför har inte ett barn utöver sina biologiska föräldrar, om båda eller någon av dem är bland de som uppfostrar barnet, ha mer än två juridiska föräldrar.

Verkligheten har aldrig varit ett karbonpapper och det finns inget som i mina ögon hindrar att ett barn kan få tre eller fyra juridiska föräldrar även om jag personligen tycker kärnfamilj är viktig. Frågan är i mina ögon inte hur en kärnfamilj ser ut. Frågan är hur ser barnets kärnfamilj ut. Vi bör enligt min personliga mening se alla frågor ur barnets synpunkt/med barnens ögon. Växer barnet upp med två föräldrar, så är det oavsett kön på dessa två föräldrar de två som är barnets kärnfamilj. Växer barnet upp med två heltidsnärvarande föräldrar med utvidgad kärnfamilj där biologisk mor/far utöver dessa två är närvarande i barnets liv, så utgör dessa 3 eller 4 personer barnets kärnfamilj.

4 personer? Tänk efter. I alla tider har det funnits barn som inte vuxit upp med båda sina biologiska föräldrar. För barnet är det oavsett om vi talar om biologiska föräldrar, fosterföräldrar eller adoptivföräldrar som kanske t.o.m. skilt sig de båda juridiska föräldrarna och deras ev. nya partner som utgör barnets Kärnfamilj. Så Barnets perspektiv bör gälla före vuxnas oavsett hur Barnets Kärnfamilj ser ut. Alltså borde det vara lagligt för ett barn att få mer än två juridiska föräldrar enligt min uppfattning. Allt handlar om att se frågorna ur barnets perspektiv.

Read Full Post »