Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vapenindustri’

Sverige har haft avtal med Saudi Arabien sedan (och även före) oljekrisen. Sverige har en vapenindustri och bakgrunden till detta är vårt val att stå utanför NATO samt ha ett stort antal arbetstillfällen inte bara inom den direkta vapenindustrin utan också inom stor del av vår exportindustri. I princip kan man säga att allt från järnet i gruvan till färdiga levererade produkter i form av vapen, it-teknologi inom flyg och radar, kullager och svetsutrustning samt allt från fartygstransporter av exportgods hänger samman. För att få sälja det ena krävs ofta antingen motköp eller överföring av teknologikunskaper.

När det gäller vapenindustrin, så är det så att Sverige för att ha ett försvar som förr var värt namnet och som nu urholkats från Göran Perssons första regering och framåt, så krävs att Sverige också får sälja sina produkter. De vapen som t.ex. Expressen ordar så mycket mot, är självklart saker som får säljas och det är inte så enkelt, precis som jag skrev igår i bloggartikeln Demokrati är svårt, Norah4you 11 mars 2012 att vi av alla på något sätt har moraliska eller etiska rätten att avgöra vad som är demokrati och vad som inte är det.

När det gäller Saudi Arabien är landet på intet sätt att jämföra med t.ex. Nordkorea. Sverige har som jag skrev ovan haft och har mångåriga handelskontakter med Saudi Arabien och har även lyckats få Saudi Arabien att lyssna på en hel del som de inte lyssnat när andra sagt. Just för att vi har haft allt från geologer, tele- och tekniköverföring, hjälpt till med vattenfrågan och med skyddsrum o.s.v. I gengäld har vi fått trygga oljeimporter uppbyggd raffinaderiverksamhet samt kunde under ett antal år fram tills några av våra varv missade det där med valutasäkring, ha råd att bygga upp svensk sjöfartsindustri få våra industrier att blomstra såväl som några av Sveriges Handelshus. Demokratibegreppet har aldrig haft någon konsensus på att kräva humanitet eller ens att dödsstraff inte får förekomma. Den bilden har nissarna stått för i media och politisk debatt.

För att tala klartext: Sverige är extremt exportberoende. För att få exportera och ta hem arbetstillfällen i flera hundratusental under åren, så har inom ramen för svenska lagar (OBS INOM RAMEN) Sverige exporterat bl.a. vapen, vapenteknologi, radar- och telekommunikation, undervattenssvetsteknik m.m. till ett stort antal länder. Det är inte upp till tillfälliga media eller politikerhypokrater att försöka leka överhuvud till svenska lagar och svenska myndigheter.

Sverige har tre val: Antingen går vi med i NATO. Vad det kostar är oklart.
Eller så får försvarsbudgeten minst femdubblas för att täcka kostnaden för inköp från annat land med åtföljande förlorade arbetstillfällen i Sverige. För att inte tala om osäkerheten när för Svenska Försvaret nödvändig materiel kan levereras. Säkerhetspolitiska läget är inte en utopisk fredlig värld med stabila regeringar ens i vårt närområde.
Eller så måste Sveriges Försvarsbudget mer än tiodubblas för att bära kostnaderna av utveckling och tillverkning utan export, mindre antal arbetstillfällen blir en biprodukt av sådant beslut, av vapen och försvarsmaterial.

Sluta hyckla. Se verkligheten inte utopin i ögonen. Den svenska självbild som media och politiska nissar försöker ge oss är inte den omvärlden har eller har haft.

Saudierna köpte Försvarets vapen, Di.se 12 mars 2012

DI: Saudierna köpte försvarets vapen, GP 12 mars 2012
Försvarets vapen gick till Saudiarabien, Expressen 12 mars 2012

I kväll har Teater Tribunalen i Stockholm premiär på En föreställning om svensk vapenexport. Det är dags att göra upp med den svenska skenheligheten, menar regissören Ellen Nyman
Ammunition i debatten, SvD kultur 12 mars 2012
Ja det är på tiden oavsett var man står i denna frågan att verkligheten och skenheligheten kommer på bordet. Dags att damma av hela alltet. Observera oavsett var man står, är det orimligt att hålla på med hykleriet.

DI:Saudierna köpte försvarets vapen, SvD 11 mars 2012 nej riktigt så var det inte. Försvarets återlämnade/av Saab AB återköpta vapen återvanns genom vidareförsäljning. Tala klarspråk inte luftmoln.

DI: Saudierna köpte försvarets vapen, DN 12 mars 2012 överskottsmaterial som lämnas tillbaka eller återköps av tillverkaren är per definition ägda av den tillverkare som fått dem. Att svenska försvaret tvingats trappa ner pga politiker som inte förstår verkligheten är något helt annat som borde diskuteras mera. Det säkerhetspolitiska läget bl.a.

DI: Saudierna köpte försvarets vapen, Aftonbladet 12 mars 2012

Tillägg 12.45 ett bra exempel på att media inte alltid är ärliga är DN-s artikelrubrik Saudierna shoppade i svenska vapenfförråd, DN 12 mars 2012 Verkligheten är inte den som antyds och det VET DN om inte annat borde de som skrev artikeln tala med några av sina äldre kollegor på tidningen som vet.

Read Full Post »