Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vapenbrott’

Svenska folket håller med om kritiken mot Regeringen
S håller pressträff om kriminalpolitik, Expressen 28 februari 2013

Det är hybris att gå att påstå att Socialdemokraterna talar för svenska folket. Hybris är inte något att rekommendera varken när det gäller statistiktolkning av aktuell väljarbarometer eller när det gäller enskilda opinionsundersökningar i olika frågor.

Hybris = Hybris är ett annat ord för övermod, som ofta beror villig en överdriven självuppskattning. Storhetsvansinne var i antikens Grekland benämningen villig en människas önskan att likna gudarna,
Vad är hybris, Learning4sharing

För övrigt är Socialdemokraterna de som stått bakom eller med bakom de flesta lagändringar som gjort att offren glömts bort och förövaren/förövarnas väl och rättigheter stärkts med påföljd att våra domstolar än idag håller sig på för låg straffnivå i förhållande till vad många som uttalar sig i debatten tycker.

Det du Stefan Löfven för fram idag är i princip det som Alliansen förde fram i Rättsväsende, rapport från Alliansens arbetsgrupp 2010
som också finns i skarpa formuleringar på Här formar vi vår nya politike, Alliansen.se från samma år
där senaste lagskärpningens förslaget från Moderaterna lades fram 10 januari 2013 <A HREF="http://www.moderat.se/nyhetsartikel/nytt-forslag-skarpta-straff-unga-lagovertradare, Nytt förslag skärpta straff unga lagöverträdare, 10 januari 2013

Under förra mandatperioden skärpte vi straffen för grov misshandel, grov kvinnofridskräkning och sexualbrott. Nästa steg är att reformera hela påföljdssystemet. Det omfattande utvecklingsarbete som alliansregeringen inledde under förra valperioden mot mäns våld mot kvinnor, mot hedersrelaterat våld och förtryck, arbetar vi nu vidare med. Vi satsar också på våra ungdomar. Få uppgifter är mer angelägna än att förebygga brott och minimera återfall i brott bland unga.

Krafttagen för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten fortsätter. Den nationella mobilisering som regeringen tog initiativ till har trappats upp och samverkan mellan berörda myndigheter mot den grova organiserade brottsligheten har stärkts. Vi har också skärpt vapenlagstiftningen för att förhindra att skjutvapen kommer till brottslig användning och vi har ökat säkerheten i våra domstolar. Brottsbekämpning moderat.se 26 november 2012

S vill skärpa straff för vapenbrott, Expressen 28 februari 2013
utspelet är en kopia på Regeringen utreder hårdare straff för vapenbrott, Riksdag & Departement 21 mars 2012
Straffen för vapenbrott kan bli strängare. På sitt sammanträde i morgon beslutar regeringen att tillsätta en utredning om skärpningar av vapenlagen.
En proposition med ändringar i vapenlagen ligger redan på riksdagens bord. Det innebär att det tydligare ska framgå i vilka fall som ett vapenbrott ska betraktas som grovt och ge strängare straff. Men regeringens förslag, som ska träda i kraft den 1 juli i år, är inte tillräckligt, konstaterar regeringen i propositionen.

Regeringen ifrågasätter om dagens lag verkligen speglar allvaret i brotten och därför väntar förslag om ytterligare skärpningar när det gäller grova vapenbrott. Den utredare som ska lägga fram förslag om ändringar i vapenlagen kommer i morgon, torsdag, att få sitt uppdrag och ett förslag ska vara klart senast den 31 januari 2013. Utredaren kommer även att granska förutsättningarna för att få tilstånd för hel- och halvautomatiska vapen.

S föreslår hårdare straff, GP 28 februari 2013
S föreslår hårdare straff, SvD 28 februari 2013
S lägger fram ny kriminalpolitik, DN 28 februari 2013
S föreslår hårdare straff, Aftonbladet 28 februari 2013
Morgan Johansson (S) visar att Socialdemokraterna verkligen är Copycats alternativt försöker skriva om historien i sann Orwellsk 1984-anda Rättspolitik som ger offren upprättelse, Expressen 28 februari 2013 Tänk detta krävde Allianspartierna redan innan de blev Alliansen och när Göran Perssons regering satt vid makten……. Sent skall syndarn vakna.

Tillägg 2 mars 07.34 S går 100 punkter närmare Alliansen, SvD ledarsidan 1 mars 2013

Stefan Löfven, du och Socialdemokraterna lider av hybris, illa nog, ni är dessutom Copycats!
Tog ett tag innan myntet trillade ner eller 😛

Read Full Post »

Jag kan väl förstå varför en tidning, vilken som helst, eller annat media vill kolla upp om den illegala vapenhandeln är så stor som poliser och politiker säger. Där är inte problemet. Problemet för Expressen är att de inte tycks förstå två för frågan väsentliga bitar:
* Brottsprovokation är inte laglig i Sverige. Varken polis eller media får provocera till brott.
* Illegal vapenhandel är illegal och olaglig.

Idag har Expressen fällts för vapenbrott i Tingsrätten. Helt i enlighet med gällande lagar och grundlagar. Journalistik är aldrig ett argument för att begå brott eller för brottsprovokation. Däremot precis som Tingsrätten tagit ställning till utifrån ärendets art och att Expressen lämnade över pistolen till polisen, kan journalistik vara ett argument för lindrigare straff. Två helt skilda saker.

Expressen fälls för vapenbrott, GP 18 maj 2012
Expressen fälls för vapenbrott, Expressen 18 maj 2012
Expressen fälls för vapenbrott, SvD 18 maj 2012
Expressen fälls för vapenköp, DN 18 maj 2012
Expressenmedarbetare dömda för vapenbrott, Aftonbladet 18 maj 2012

Tillägg 02.35 19 maj 2012 Expressen-journalister dömda efter avslöjande, GP 18 maj 2012
Svårigheten för journalister att förstå skillnaden mellan brottsprovokation som är brottsligt i Sverige och grävande journalistik där journalisten som gör ett grävande är beredd att ta ansvar för sina ev. olagliga handlingar, dvs är beredd att stå för och ta ev. straff för att få fram något han/hon anser vara viktigt, framkommer tydligt i Hela rättsprocessen är löjeväckande, Expressen 18 maj 2012

Det som gäller och varför framgår av En helt självklar dom, professor Mårten Schultz, Aftonbladet debatt 18 maj 2012

Mårten Schultz: Helt självklar dom mot Expressen, DN 18 maj 2012

Read Full Post »