Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vänsternissarnas bluffparad’

Vänsternissar i alla Oppositionsläger samt i ännu högre grad de vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet som uttalar sig i media kallande sig experter skyller på Fria Skolvalet…..

* Det är inte Friskolorna utan Kommunala skolor som p.g.a oordning i klassrum och skola anställer personal för att få in eleverna till sina lektioner!

Ordningsbrister är ett problem som Skolverket pekar på. Sen ankomst är, enligt Pisas elevenkäter vanligast i Sverige. Störande elever som påverkar studieron uppges också vara vanligare i svenska skolor.Eleverna behöver bli undervisade, GP ledarsidan 4 december 2013 I en privat skola accepteras inte sådana störande moment utan att föräldrar blir uppringda. I en kommunal skola beror det på rektorn om så sker utan att man kallar till elevvårdskonferens…..

Pisa-rapporten

PISA 2012 results volume II pdf (fler volumer finns men visar samma sak)
se sid 18 tabell under kolon (slå upp om du inte förstår begreppet)
Trends in the strength
of the relationship between
mathematics performance
and socio-economic status

Change between
PISA 2003 and PISA 2012
in the percentage of variance
in mathematics performance
explained by students’
ESCS1 (2012 – 2003)
gå ner i kolonnen tills du kommer till Sverige
Sweden -31 -3.7 -1 -2.9

Från kommunaliseringen och framåt har NO-lärare anställts utan att ha utbildning i matematik och lärarutbildning eller varit helt obehöriga dvs ej lärarutbildade. Speciellt allvarligt är detta när de som drabbas är elever i de lägre skolklasserna. Utan att få god grund i matematisk kunskap och med dålig uppföljande elevstöd till elever som har svårt att lära in matematik, så märks effekterna mer och mer ju färre Småskollärare/Lågstadielärare med specialutbildning för att lära ut svenska språket och matematik för årskurs 1-3 som finns kvar i skolvärlden. Även lärare blir äldre och pensioneras 😛

Gå till sidan 29 och se med egna ögon att Sverige, tillsammans med Norge ligger under snittet såväl i elevernas visade matematiska kunskap som i utfallet av matematikundervisningen. Finland ligger över snittet i båda fallen och Danmark har elever som är bättre på att visa sin matematiska kunskap men sämre än snittet när det gäller utfallet av matematikundervisningen totalt.
Norges utspel blir alltså veckans Norge historia….. ”Sverige är ett skräckexempel” Norsk skolpolitiker: Friskolor orsaken bakom raset”, Aftonbladet 3 december 2013 OCH vad har Norge själva att skylla på?…..

Anders Jakobsson vill ha en konsekvensanalys som undersöker varför skillnaden mellan bästa och sämsta skolorna har växt under 2000-talet. Jakobsson anser att det fria skolvalet har blivit en sorteringsmaskin: De ambitiösa och högpresterande eleverna väljer bort vissa skolor, vilket missgynnar de elever som blir kvar – och som blir allt sämre.Experter: Inrätta en kriskommission, DN 3 december 2013 Så enligt experterna skall ambitiösa och högpresterande elever tvingas hålla ‘Alla skall med tempo’ för att rättvisa i skolan skall uppnås. Vänsternissar som experter ger märkliga förslag 🙂

15 åringar har gått i skolan i 7-8 år. De började sina första skolår när Göran Perssons regeringsbeslut fortfarande gällde för lärarutbildningen. Effekterna av detta är det vi ser. INGET ANNAT!

Mobiler som ringer, elever som flyger högt och lågt och kommer sent till lektionen/springer ut för att hämta glömda böcker eller gå på toaletten under lektionstid, kepsar som kastas runt klassrummet. Inte är det privata skolor som accepterar sådant! Inte heller är det en lämplig skolmiljö överhuvudtaget – speciellt inte för barn med bokstavshandikapp eller annat funktionshinder!

Mer kontakt med verkligheten har ett par artiklar: Nedgången har alltså pågått sedan 2000 (vad gäller naturvetenskap och matematik – läsförståelsen började falla 2003). Man kan föreställa sig en rad undervisningsmetoder som har lett till detta. De låga kraven på eleverna, bristen på betyg och utvärdering, den minskande delen lärarledd undervisning, till exempel. Det sistnämnda torde kunna förklara en del av pojkarnas kraftigt försämrade resultat – den svenska skolan har blivit allt mindre anpassad till de utåtagerande pojkarnas behov av disciplin. Det finns många frågor att utforska för det nya skolforskningsinstitut som regeringen planerar.
Möt inte PISA-raset med pajkastning, SvD ledarsidan 4 december 2013

Svenska elever är allt mer ensamma, Expressen 3 december 2013 Det är illa att elever inte får den undervisning de behöver för att kunna uppnå kursmål i ämnen. Kommunala besparingar på skolans område står för stor del av värsta effekterna av Socialdemokratiskt skolhaveri från 1968 och framåt. Skyll inte på Alliansen problem som fanns redan när stor del av barnens ‘lärare’ själva gick i skolan. Problem som förvärrats för varje Socialdemokratiskt skolpolitiskt utspel genom åren. Kunskap trillar inte ner från ovan. Det krävs god utlärning, övning, nötning OCH LÄXOR. Varken elever eller deras föräldrar har i normalfallet egen utbildning och kunskap som på max 1,5 min/elev och lektion skulle kunna ersättas med att söka på Google efter kunskap!

Read Full Post »