Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vänsternissar till vänster om Vänsterpartiet’

Bara Sverige har ju svenskt kaffe på turistmålet, eller? Sverige är predestinerat att vara världens samvetet, eller. Ibland i den icke officiellt sanktionerade men ändå existerande svenska ”tyck som jag”-attityden förr kallad politiskt korrekthet lyckas även de vänsternissar och högerfötter bort sig själva så de står med rumpan bar. Dessa som utan att vara valda ombud sköter den icke existerande men alltid närvarande censuren av vad svenskar bör, skall och kan få reda på när inte tryckfelsnisse varit framme, de har lyckats skjuta sig i foten samt göra självmål i ett och samma skott mot mål. 😛

Läs vad den icke existerande men alltid medianärvarande censuren missat att ej publicera: (citatet är från SasjaL:s ref. artikel om tidigare censurerade uppgifter) Den svenska mediecensuren missade för några månader sedan med att filtrera bort att brittiska poliser inte var roade av att de träffar på allt fler personer som de tidigare avvisat och som nu kommer tillbaka med godkända papper, dvs permanent uppehållstillstånd utfärdat i Sverige …Först att lämna det skjunkande skeppet? [Uppdat. 150425]

https://twitter.com/IngerNorah4you/status/591342367002726401

Det finns människor, så finns det människor och så finns det de som kallas människor….. Omoraliskt stödja de som kan betala till smugglare före de som lever år ut och år in i flyktingläger under svåra förhållanden.

SasjaL

Tänkte kontrollera en artikel på Metro och fann …

Visa originalinlägg 33 fler ord

Read Full Post »

Allra först: ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA VÄRDA, MEN OLIKA!
Detta är viktigt att inse och som minst acceptera.

Desinformation kommer från alla håll där det finns de som i sin ryggsäck har åsikter, uppfattningar och tolkningar de fått med sig politiskt, religiöst eller kulturellt under resans väg. Det allvarliga är när det i media blir snedvridning i vilka som får komma fram och säga sin mening, ge sin tolkning till bakgrundsorsakerna. Sanningen är den första som går förlorad när människor ger sig på andra människor.

Min personliga uppfattning
Jag litar alltså lika lite på Expo som jag litar på påståenden som kommer från Ukrainas politiska ledning. Expo som hör hemma bland vänsternissar är inga sanningssägare. Det är inte de fascistiska politikerna i Ukrainas ledning heller.

Det är många gånger som Expo används som ”experter” av svenska media när det händer eller hänt saker som inkluderar extremism som kan tolkas som om extremism bara finns till höger om Sverigedemokraterna. De senare anses ofta också vara om inte extremister så på gränsen till detta.

Fanns en intressant debattartikel härom dagen i Dagens Nyheter. Här citat ur artikeln:
Men överdriver svenskarna inte SD:s farlighet? Rasism eller fascism i Sverige har européer stora svårigheter att föreställa sig. Bara den som inte varit i Ungern, Österrike, Frankrike, Irland, Grekland, Kroatien, Bulgarien eller Danmark kan se Sverige som särskilt hotat (listan kan göras längre beroende på i vilket land samtalet förs). När jag säger att begrepp som ”nyfascister” eller ”strukturell rasism” spelar en viktig roll i den svenska diskursen blir jag knappt trodd; i Berlin kommenteras det sarkastiskt med att man inte visste att Sverige står så nära ett Machtübernahme.

Ett lyxproblem, heter det. Ni svenskar överdriver. Ni skulle kunna skära ner er invandring kraftigt, så ta kål på SD och fortfarande vara bäst i klassen.

Nej, svarar jag. Att skära ner vad som kallas ”volymer” är tabu. Det vill eller vågar ingen.

Sedan får jag berätta om hur oron över invandringen, berättigad eller ej, av den politiska klassen bemötts med deklarationen more of the same. Den förre statsministerns romantiska mantra – finns det hjärterum så finns det stjärterum, öppna därför era plånböcker! – kan möjligen uppfattas som en ädel bekännelse inför Historien, men inte som en strategi för att stoppa SD.

De få européer som verkligen känner Sverige pekar på kontrasten mellan invandringspolitikens exemplariska generositet och den mästrande vägran att diskutera den. Utifrån förefaller den mindre som en sak- och mer som en svensk trosfråga (på löpande räkning).Richard Swartz: Inför en förundrad omvärld, Richard Swartz kolomn ledarsidan DN 19 december 2014

Det är någonstans där jag själv uppfattar att de gamla svenska partierna gått vilse i pannkakan. Att inte våga eller vilja ta upp antalet invandrare, vilka som kommer på flyktingkvot och vilka som på något sätt tagit sig hit (inte gratis) för att här söka asyl, inte vilja eller våga diskutera det som media kritiserar. Media är inte objektiva. Få om ens någon av de sk. experter som media använder sig av är annat än rent subjektiva ”Tyck som jag” människor.

Expo
Expo är färgat av sin vänsternissebakgrund. Det kan låta så fint att säga: Sedan 1995 har Stiftelsen Expo kartlagt, granskat och informerat om den organiserade intoleransen.Stiftelsen Expo
men gräver man vidare så finner man att detta i Expos ögon betyder att studera och kartlägga människor med ”antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser”.

Extrema antidemokratiska rörelser på båda ytterkanterna

Expo m.fl. uttalar sig som om det var så enkelt att antidemokratism och rasism endast fanns bland högerextrema grupper. SÅ ÄR INTE FALLET. Har Ni glömt Röda Brigaden, marxistisk våldsam extremvänster grupp i Italien som bl.a. kidnappade och mördade Italienske politikern Aldo Moro? Nog var deras terrordåd under många år exempel på antidemokrati. Har Ni glömt Pol Pot i Sydostasien o.s.v.

Det finns lika mycket odemokrati i Expos uttalande som det någonsin finns bland högerextremas de studerat. Vilken av de många smågrupperna på politiska ytterkanten som är samhällsfarligast är något som varierat över tid genom de möjligheter respektive extremistgrupp getts eller bjudits på att få uttrycka sin ”Tyck som jag”-uppfattning i media.

Demokrati är något som inte finns varken till vänster om Vänsterpartiet eller till höger om Sverigedemokraterna. Att det i Sverige finns en bedrövlig kunskap om vad som är korrekt definition fascism, nazism och rasism gör inte saken bättre utan mycket värre. Sverige har inte gjort upp med sin egen Andra Världskrigshistoria. Kanske beroende på att Socialdemokraterna gör allt för att dölja sitt eget ansvar för att Rasinstitutet i Uppsala skapades; för att många ”mindre begåvade” tvångssteriliserades och för att vi i Sverige hade egna koncentrationsläger(!). Det sista har Aftonbladet som en av de få i media skrivit om.
För fakta se: Socialdemokraternas mörka historia

Mer om Socialdemokraternas mörka historia
Erlander drog värmlandsvitsar i TV-programmet Hylands hörna och växte till landsfader.

Men det hade funnits en annan Tage Erlander. Som statssekreterare i socialdepartementet under Gustav Möller var han en av arkitekterna bakom en anpassningspolitik som sände tillbaka tyska desertörer till en säker död, och politiska flyktingar från Hitlertyskland till åratal av internering i något som kan kallas svenska koncentrationsläger.

I dessa läger hamnade också utlänningar som bodde i Sverige och som hade kommunistiska eller andra politiskt radikala sympatier. Ibland internerades de av goda skäl men ofta på mycket lösa grunder.

Spåren efter dessa ”koncentrationsläger”, eller slutna förläggningar som var den officiella titeln, sopades igen efter 1945. Den så kallade Sandlerkommissionen berör vissa missförhållanden men är inte principiellt emot lägren och Tage Erlander själv nämner ytterst lite om dem i sina memoarer.BT-journalist avslöjar svenska koncentrationsläger i ny bok, Borås tidning 30 augusti 2008

I Wikipedia tas under rubriken Interneringsläger i Sverige under Andra Världskriget, Wikipedia sida främst upp de interneringsläger/koncentrationsläger där kommunister och opålitliga, främst opålitliga socialdemokrater, internerades. Verkligheten men det är så långt ifrån hela sanningen som tänkas kan. Under stor del av Andra Världskriget så sattes även de norska frihetskämparna som arbetade för norska exilregeringen i London in i särskilda läger. Då har vi ännu inte ens knystat om de läger där minoritetsgrupper sattes in. Här i Sverige med Socialdemokraternas goda minne skickades även Baltiska flyktingar som av tyskar tvingats gå med Tyskarna eller bli dödade över till Sovjetunionen efter Andra Världskriget. Sveriges Socialdemokatiska historia är minst lika fläckad som de fläckar Socialdemokrater med all rätt kastar på andra partier idag. Enda partier som stod upp mot detta var dåvarande Kommunistpartiet och Folkpartiet.

Sanningen går förlorad även utan krig när någon, några i media och politiska utspel försöker få historiska fakta friserade efter sin egen politiska korrekthet.

Syfte och Tendens är mycket viktigt att ta med i varje källkritisk analys. Ingen sann demokrat borde föra fram uppgifter han/hon inte gjort en källkritisk analys av själv. Läs gärna: Syfte och Tendens

Read Full Post »

Vi lever i en spännande som redan är Nagelbitare nyval eller ejfråga men som utåt i varje fall är inriktad mot valet 2018. Det som är spännande är att två av allianspartierna som i opinionsundersökningen nedan fortfarande ligger på låga procenttal valt att inrikta sig på ideologiska frågor.

Novus Opinionsundersökning

Staten eller individen, vem vet vilken vård individen behöver?
Utåt kan frågan om det fria vårdvalet verka vara allt annat än ideologisk Att avskaffa kravet på vårdvalssystem i primärvården har mycket långtgående konsekvenser för såväl patienter som personal och vårdgivare. Varje förslag med så stora konsekvenser behöver utredas och analyseras ordentligt. Regeringen har medvetet brustit i sitt ansvar att göra detta. De har valt att inte lyssna på den mycket omfattande och allvarliga remisskritiken. De har underlåtit att skicka lagförslaget till Lagrådet.Vi anmäler regeringens hafsverk till KU, GP 13 november 2014

I verkligheten är det en rent ideologisk fråga:
Är det valda ombud, utvalda av sina enskilda partier, som om de får regeringsmakt utan att ha majoritet bara för att de blivit valda och utsedda att sitta i Riksdag som utser en regering där inga som helst formella krav finns att de som sitter där har kunskap/erfarenhet om det de skall besluta,
eller
är det de enskilda individerna som gått till valurnorna som vet bäst om hur den dagliga situationen för Sveriges befolkning är? Sverige är ett avlångt land med olika förutsättningar som ofta beror mer på var du bor än vad du tjänar när det gäller möjlighet att inom ditt närområde få tillgång till bra vård där de som arbetar inom vården får den lön de är värda för det jobb de utför samtidigt som de också träffar sina patienter mer i stället för att syssla med administration?

Hur kan detta vara en ideologisk fråga och hur kan jag säga att det mer beror på var du bor än vad du tjänar? Enkelt! Tack vare landstingen och den kommunala självstyrelsen dessutom, så är det inte så att två eller flera landsting som ligger nära dig eller din och din närmaste kommuns vårdcentraler är likvärda. Den i ditt område gällande politiska majoriteten avgör vilka möjligheter du har när du blir sjuk. Vårdvalet i sig är en fråga om att ge människan rätten att bestämma över sitt liv och sin hälsa. Välja bort de vårdcentraler som inte bryr sig om sina patienter och välja en vårdcentral där man känner sig lyssnad på.

Men visst är det väl så att pengar köper gräddfiler? Oavsett hur de respektive utförarna ser ut, så finns det alltid några som har råd att åka utomlands för att träffa specialister. Vi vanliga dödliga vi har mer nytta av att ha en läkare som bryr sig och en sköterska som tar sig tid att lyssna än aldrig så många välutbildade läkare som avsätter 5-15 min/patient oavsett vad… Där ligger den stora skillnaden mellan offentlig vård där politiker sätter ramar och lägger sig i detaljer i vad som skall behandlas och hur lång tid det skall ta, jämfört med den privata vården som utföres på allmännas uppdrag. Där får vårdcentraler som patienter inte vill lista sig på slå igen.

Börja nära de enskilda väljarna
1 Skolan är viktig – men den räcker inte. Utbildningspolitik är ett viktigt fundament för ett liberalt parti. Kunskap får individer att växa. Bildningsideal och höga kunskapsambitioner ökar individers frihet och samhällets styrka…..

2 Relevans i vardagen. Min slutsats är att Folkpartiet behöver utveckla ny politik utifrån de problem och utmaningar som människor ser och upplever i sin vardag och att utifrån detta ge de socialliberala svaren. Vi måste göra oss mer relevanta. Det politiska förhållningssättet handlar om att lyssna och lära, snarare än om att missionera.

3 Sverige är större än storstäderna. Folkpartiet har hållit ställningarna väl i de största städerna och i landets starkaste akademiska miljöer. Men utanför dessa har vi tappat. Detta kräver en grundlig analys av hur vi ser hela Sverige; både om verklighetsbeskrivning och tonalitet
……Folkpartiet ska bli ett brett parti relevant i vardagen, DN Debatt 14 november 2014

Det är viktiga ideologiska bitar: Politik skall utgå från människornas vardag och svenska medborgare som har rösträtt till Riksdag skall så långt som det är möjligt utan att trampa på andra få den Mänskliga Rättigheten Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. 1 artikeln i FN:s Mänskliga Rättigheter mycket viktig att förstå utan pekpinnar eller "tyck som jag"-syndrom.

En av de andra viktiga Mänskliga Rättigheterna som tyvärr ofta glöms bort speciellt av Socialdemokrater och Miljöpartister är: Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning. 8 artikeln i FN:s Mänskliga Rättigheter

Socialdemokraterna? Till skillnad från Vänsterpartiet (vars ideologi självfallet bygger på annan grund än Alliansens) så går Socialdemokraterna och LO ut och tror att Arbetsskydd är något som de socialdemokratiskt styrda fackförbunden står för och står bakom. Ack om det hade varit så att fackliga representanter inte hade glömt bort kvinnoyrkesområdena Vård och Skola.

Feminister är S och LO inte, de har hjälpt till att hålla nere kvinnolönerna alldeles för länge. Arbetsskydd i verklig mening i skolmiljö och inom vården har Allianspartier länge lyssnat på men de som drivit den frågan mest ute i offentlig verksamhet är Vänsterpartiet. Säger jag som är moderat men en gång i tiden var Folkpartist.

Det är inte politiker som är eller ens kan vara experter för att de är politiker. Många oavsett partitillhörighet glömmer bort att demokrati förutsätter förankring i medborgarnas vardag. Även där vill jag ge Vänsterpartiet en eloge även om jag inte delar deras syn på vinst i välfärd, har faktiskt en lösning på det för allt måste enligt mitt synsätt utgå från de som idag så vackert kallas ”brukare”.

Lika säker på att få bo kvar på ditt äldreboende med hög kvalité oavsett vem som är ”utförare” av din vård, lika säker på att få som minst få gå ut det stadium på den skolan du börjat i en klass, bör svenskar få vara som alla som flyger med resebyrå eller vanligt reguljär flyg på att det finns pengar avsatta för att de skall kunna komma hem samt att de skall få ersättning om deras planerade ”resa” (motsvarar vistelse på vårdhem samt skolgång) skall kunna avslutas.

Det vore inte orimligt utifrån en Allianssynpunkt att trygga detta såväl kvalitétsmässigt som att det alltid måste finnas tillräckligt mycket pengar avsatta (Kanske på Kommerskollegiet?) INNAN någon som helst övervinst utöver gällande ränta + t.ex. 3% får tas ut ur företag som är utförare. De värsta investerarna lär inte ens vara intresserade av att få vänta på vinst den tid som krävs för det.

Sedan Jag tror jag tror på sommaren 2015, för nyval alltså

Ett nyval där ideologifrågorna som finns i vardagen även om politikerna inte ser dem kommer upp och diskuteras utifrån verkligheten.

Read Full Post »

Det där med Mina barn och Andras ungar har i tidens anda först blivit politisk korrekthet för att nu övergått till ”tyck som jag”-syndromet

Det finns inget giltigt argument för att godta annat än de riktlinjer och lagar som Sveriges Grundlagar och Sveriges Rikes Lagar ger. I Sverige gäller svenska lagar. Något som såväl vänsternissar, autonoma eller bara till vänster om svenska Vänsterpartiet, som högerfötter oavsett om dessa är nazister eller andra extrema högergrupper.

Vad som är uppenbart är däremot att högerextremisterna blivit mer aktiva, kanske för att de upplever sig ha fått vind i seglen i takt med att stödet för Sverigedemokraterna vuxit. Därför är det bra att såväl ledande politiker som Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven, som vanliga människor i dagarna åter tagit tydligt ställning mot politiskt våld och intolerans. Flera demonstrationer har hållits i Göteborg.

Däremot bör man ifrågasätta påståenden om att det vänsterextrema våldet skulle vara mindre farligt och att Säpo granskat högerextremister för dåligt. Även det vänsterextrema våldet har trappats upp. Antifascistisk aktion, Revolutionära Fronten och andra aktörer inom den så kallade autonoma miljön drar sig inte för att attackera såväl förtroendevalda som tjänstemän. …….

All extremism är ett hot mot demokrati och samhälle. Därför är det viktigt att ta tydligt avstånd mot allt våld, hot och intolerans – oavsett avsändare.Intolerans får inte tolereras, GP ledarsidan 14 mars 2014

Read Full Post »