Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vänsternissar och Liberaler’

Det har sedan 1971 då Sverige antog FN:s rasdiskrimineringskonvention om Hets mot folkgrupp varit brottsligt att hävda eller främja Nazistiska uppfattningar. Observera i utdrag artikeln nedan vad som krävs för att ett parti skall vara förbjudet att verka allmänt i Sverige:I Sverige är det ett allvarligt brott att sprida uttryck för nazism och nazistisk ideologi. Brottet är hets mot folkgrupp (brottsbalken 16:8). Normalstraffet är fängelse. Grunden för det är att nazismen är en rasideologi, som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas.

Sverige anslöt sig 1971 till FN:s rasdiskrimineringskonvension. I konvensionens artikel 4b krävs av anslutna stater att de direkt förbjuder organisationer som främjar rasdiskriminering. Det gjorde inte Sverige trots återkommande kritik från den FN-kommitté, som övervakar tillämpningen av konvensionen.Tveklös avsikt med lagskärpning, dagens jurik.se 2014-01-15

Av artikeltexten framgår varför ett nynazistiskt parti är fullt möjligt att neka tillträde till skolor och allmän plats (d.v.s. även omfattas av begränsningar som finns i Regeringsformen av Demonstrationsfriheten) Det framgår också varför detta inte är tillämpligt på t.ex Sverigedemokraterna. Allt handlar om att de nazistiska partier sprider rasläror. Nödvändigt kriterie för att begränsningar i Grundlagstadgade rättigher pga rasism SKALL få förekomma. Att vara mot invandring till det som media brukar kalla vara rent invandrarfientlig är INTE att sprida raslära.Respekterar inte miljöpartiet svenska lagar, Norah4you 31 maj 2014

Det som ”tyck som jag”-syndromets medlemmar i rasfrågedebatten missar är tre saker:

* För att kalla något ”Hets mot folkgrupp” så krävs det att det som kallas hets innebär rasism, vad detta ord innebär framgår av FN:s rasdiskrimineringskonvention: Rasideologi som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas. Det kravet uppfyller nynazister och nazister men inte Sverigedemokraterna som parti

* Yttrandefriheten, Åsiktsfriheten och Tryckfriheten ger även dina värsta meningsmotståndare samma rätt som du själv har att yttra sig, uttrycka åsikter samt få dessa åsikterna tryckta.

* Sverige har en svensk kultur, men saknar ursprungsbefolkning historiskt sett. Inte ens samerna är ursprungsbefolkning. Landet reste sig efter istiden från söder norrut. Samerna kom först långt in mot nutid när istäcket smält norr om en linje från Skara mot Nyköping och över mot Moskva. De ursprungliga innevånarna i Sverige och Norden finns inte i Sverige längre. Kvenerna som varken var samer eller finnar och som talade ett språk långt in mot 1000-talet e.Kr, obs texter finns bevarade i såväl äldre engelsk som arabiska handskrivna dokument, de ursprungliga kvenerna finns idag en liten spillra av nära Alta i Norge samt i Estland på gränsen mot gamla Ingermanland. Inga likheter utseendemässigt eller språkligt med finnar, samer eller traditionella bilden av t.ex. Svenskar. Stora resliga, ja men mer beskrivna som kelter brukar beskrivas. De verkliga kvenerna, Norah4history sida

SD:s retorik gränsar till hets mot folkgrupp, Folkrörelse Mot Rasism på GP 6 juni 2014

Observera: Det är helt ok att debattera mot Sverigedemokraterna med giltiga argument. Men använd inte felaktig-etikettering och undvik Fallacies i argumentering

Read Full Post »

Hur vore det om våra svenska journalister gjorde sin hemläxa. Sverige 1:an, statsplanet är inte bara till för politiker utan i högsta grad för Sveriges Statschef vår kung! Det är inte hovet eller kungen som avgör hur kungen färdas mellan olika offentliga och/eller privata evenemang och tillställningar. Det är Säkerhetstjänsten som avgör hur vår kung och vår drottning säkrast skall ta sig mellan olika platser på den tid som står till förfogande.

Nu får det vara nog för det är mer än nog med alla dessa påhopp på Sveriges Kungahus i allmänhet och Kungen i synnerhet! Rent ut sagt – alldeles för många visar glatt upp sin egen okunskap om det de borde lärt sig redan i 7:an avseende Sveriges Grundlagar. Hur i hela fridens namn står det till med den svenska avundsjukan? För om det inte är avundsjuka, så kan det endast handla om politiskt syfte som strider mot svensk grundlag…..

Han åkte regeringens plan till privatfest, Expressen 17 juni 2013
Kunden flög till fest med regeringsplanet, Aftonbladet 17 juni 2013
Det är INTE regeringsplan även om journalister länge kallat det så, utan Svenska Statsledningens plan. Kungen är Sveriges Statschef. Kungen äger rätt att flyga med Sverige 1:an utan att fråga media om lov! Allt annat skulle vara ett brott mot Sveriges Konstitution!

Read Full Post »

Ni har gått mycket mycket för långt i Era påhopp på Carl Bildt och UD, så är det med beklagande jag ser att det inte går att tiga längre. Hade tänkt att när väl planet landat i Sverige och familjerna fått hem sina söner, män och pappa, så skulle jag, hade jag tänkt, tigit om att svenska UD och Carl Bildt gått långt över det någon svensk medborgare har legal, juridisk och etisk rätt att kräva av ett svenskt Utrikesdepartement,
men Ni kunde inte hålla Er utan gick mycket mycket för långt.

Allra först Carl Bildt hade 100% rätt i sin första reaktion. Det är upp till var och en att se till att man inte ger sig in i ett krisområde och speciellt inte när man gör det illegalt. För att förklara detta för alla de vänsternissar och liberaler som glömt bort att läsa det finstilta i sina egna försäkringar, så har jag valt att ta fram villkoren som gäller för försäkringar hos Folksam när det gäller att ge sig in i ett krisområde. Vi börjar här:

Merkostnader vid katastrof
A48. Om du befinner dig i ett akut krisområde när katastrofen inträffar kan vi ersätta nödvändiga och skäliga merkostnader för att ta dig till en säkrare plats. Vi betalar högst 10 000 kronor per försäkrad.
Som akut krisområde räknas en plats där det inträffat en naturkatastrof, terrorhandling eller smittspridning och Sveriges utrikesdepartement (UD) som en följd av krisen avråder från resor till området eller svenska staten väljer att sätta in krisberedskap för att evakuera från utlandet.

Att illegalt ta sig in i ett land är i de allra flesta fall ett brott. Försök inte komma ifrån det. Har ingen som helst betydelse att de som blev fångar var journalister. ALLA LAGAR GÄLLER ÄVEN FÖR JOURNALISTER. FINNS INGET UNDANTAG!
Att dessutom ta sig in ett land där de man valt att ta kontakt med är en gerillarörelse i ett område som UD avrått alla svenskar för att ge sig till, är inget som ger någon stjärna i granen oavsett vilket som var det verkliga skälet för resan!

UD och Carl Bildt har gått långt utöver vad någon svensk medborgare har moralisk, juridisk och etisk rätt att förvänta sig! Kom ihåg detta. Läs noga igenom vad som UD har skrivit på sin hemsida och som gäller ALLA svenska medborgare samt statslösa och flyktingar som är bosatta [legalt] i Sverige:

Vid en olycka-vilken hjälp kan du få?
Om oturen är framme och du råkar ut för en olycka, blir svårt sjuk eller tappar passet är det viktigt att ha en försäkring, men det kan också vara bra att veta vad svenska ambassader och konsulat kan hjäpa dig med.

Vad kan du få hjälp med?
råd om hur du överför pengar från Sverige, det vill säga hjälp till självhjälp
att kontakta försäkringsbolagens larmcentraler – tex SOS International
att kontakta anhöriga i en nödsituation eller lösa andra problem i samband med till exempel en olyckshändelse, akut sjukdom eller dödsfall
råd om försvarsadvokat, läkare och tolk samt vid behov få hjälp med att kontakta dem
ett provisoriskt eller ordinarie pass
ett tillfälligt lån för att kunna resa hem till Sverige i en nödsituation som inte är självförvållad och där varken du eller dina uppgivna referenser har möjlighet att lösa problemet ekonomiskt. Men först måste du själv ha vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder före avresan från Sverige (till exempel ha en returbiljett, försäkring, pengar för uppehälle). Om du beviljas ett lån, måste du betala tillbaka lånet, plus UD:s avgift, inom en månad efter det att du fått faktura från UD. Avgiften är 600 kronor.

Kom sedan inte och säg att inte UD och Carl Bildt har gjort väsentligt mycket mer än detta!
Det är rent oförskämt att påstå att UD inte gjort tillräckligt och inte tillräckligt snabbt. Hade herrarna varit vanliga svensson som i rent oförstånd gått över en gräns och hamnat i fängelse, så hade en vanlig Svensson inte fått ett dugg mer än ovanstående. Det är endast för att den icke valda media genom politisk korrekthet och hävdande att journalister är speciella som det gått som det gått. Var tacksamma att familjerna fått hem sina vilsegångna får. Det är jag trots att jag inte har ett uns förståelse för journalister som inte ens kan göra sin hemläxa. Det är tredje skälet att jag skriver detta. Det påstods igår på presskonferensen att det bara fanns två möjligheter att ta sig in i Etiopien. På det sätt som herrarna gjorde eller via guidad tur från Etiopiska statens sida. DET ÄR INTE SANT. Jag känner många, även kristna journalister, som genom kontakt med de många kristna som finns i Etiopien eller rättare sagt via förmedling av kontakter från tidigare svenska missionärer eller Etiopier (ofta kristna) som finns här i landet kunnat få inbjudan till område nära det som avsågs att göra undersökande journalistik i. Ingen guidad tur och absolut inte några vackra visor men däremot möjlighet att höra vanligt folks uppfattningar i gränsområdet och även innanför den aktuella provinsen. Helt lagligt.

Johans pappa kritisk mot regeringen, Expressen 15 september 2012
Shootitlive Schibbye&Persson, GP bildreportage 14 september 2012
Regeringen borde ha agerat snabbare, DN 15 september 2012 Verkligen inte! Det är inget speciellt med journalister. Alla människor är lika värda. Var tacksam att allt gick så bra och att regeringen gjorde så mycket mer än vad de är skyldiga att göra. Varje människa har eget ansvar för sina handlingar och måste också vara beredd att svensk regeringen inte kan förväntas komma och kratta kastanjerna ur elden för att någon varit för naiv och inte gjort sin hemläxa. Så enkelt är det. Var tacksam för den hjälp Ni fått. Era familjer var värda hjälpen att få Er hem.
Lägg ner skitsnacket om Johan och Martin; Anders Lindberg Aftonbladets ledarkrönika 15 september 2012 NU GÅR SKAM PÅ TORRAN LAND! De som skall lägga ner skitsnacket är vänsternissar och liberaler som tror sig ha extra friheter för att det handlar om journalister men som ropar på pappa Staten så fort man inte kan ta ansvar för sina egna handlingar. Det är bra för Johan och Martins familjer att killarna fick den hjälp de fick. Dock inget som någon har något som helst skäl att kräva skulle varit mer och/eller tidigare!
Vi ska berätta vår historia fullt ut, SvD 14 september 2012 Ja det får Ni göra. Vi lever i ett land där yttrandefrihet råder och där Sveriges regering gjort långt mycket mer för Er än vad någon icke journalist någonsin kunnat få hjälp med. Var tacksamma för det!

Se även Surt sa räven om de röda bären, Norah4you 14 september 2012

Tillägg 14.32 Äntligen hemma, GP ledarsidan 15 september 2012

Read Full Post »