Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vänster om svenska Vänsterpartiet’

att betala människosmugglare för att komma ut på öppet hav eller smugglas via öknar eller packade som sillar i aldrig så skraltiga båtar eller lastbilar. Så enkelt är det trots att varje enskild ”flykting”-olycka i sig är en katastrof. De som har det värst i länder där inbördeskrig råder, är inte de som betalar eller utlovar framtida betalning. Nu får det faktiskt vara nog med snyftreportage.

Reviderad version 11.50
Dödssiffran stier för ny flyktingolycka, DN 11 oktober 2013
Minst 39 döda i fartygskatastrofer på Medelhavet, SvD 11 oktober 2013
200 migranter i Medelhavet, SvD 11 oktober 2013
Ny migrantolycka i Medelhavet, GP 11 oktober 2013
Ny migrantolycka i Medelhavet, Aftonbladet 11 oktober 2013
Cecilia Malmströms uppmaning till EU, Expressen 11 oktober 2013 DU Cecilia Malmström är en av de som skickar helt fel signaler. Det skall inte vara pengar eller löfte om pengar/gratis arbete som lönar sig! Kvotflyktingar ja – ekonomiska flyktingar som ‘flyr’ ibland t.o.m. riskerande sina barns liv trots att de kunnat leva gott i flera år i grannländer utanför flyktingläger på de pengar de betalt för att komma med på båtarna!

Vore bättre om EU-folket avstod 25% av sin inkomst, sina förmåner och sin pension samt såg till att de pengarna hjälpte människor på plats i de av Afrikas länder som ännu har strider och där människor lever i flyktingläger. Sedan vore det bra om EU gjorde en utredning för att lära sig förstå skillnaderna mellan de länder i Afrika som har stora naturtillgångar och/eller god utbildningsnivå utan att lyckas lika bra som många länder i Afrika som har sett en mycket god utveckling och ökad trygghet de senaste 25 åren. Det handlar framför allt om att se till att stoppa att ledare med flera under EU:s stillatigande kunnat stoppa pengar till bistånd till t.ex. demokratisk utveckling och infrastruktur i egna fickor…… i länder där detta skett är det ofta oro år ut och år in.

Satsa på kvotflyktingar, primiera inte de som köper sig ‘biljett’ till annat land! Det är ingen mänsklig rättighet att själv välja vilket land man vill bo i!

Det är dags att skilja på
* verkliga flyktingar, de lever oftast i ett grannland i stora flyktingläger där förutsättningarna för ett mänskligt liv är obefintliga och där organisationer som Läkare utan gränser samt Gröna halvmånen (Röda Korsets motsvarighet i den muslimska världen) är de som gör skillnaden. Inte Röda Korset för Röda Korset idag har alldeles för många från topp ut i verksamheten, undantaget volontärer, som lever gott i förhållande till de de är satta att hjälpa.

Varför är Gröna halvmånen bättre på att hjälpa undrar säkert många här i Sverige och i Västvärlden. Två orsaker som flera organisationer här i Europa, i USA och i den rikare delen av Asien samt Australien glömt på vägen:
1) Gröna halvmånen förmedlar inte bara frivilliga bidrag som de som har gott om pengar är beredda att avstå ifrån. De tigger inte sig till pengar för det ingår i den muslimska läran att det är rätt att ge allmosor viss del av en persons inkomst skall varje person som har inkomst ge i något som vi med ett ord som numera är fult kalla allmosor. Stora skillnaden är att de pengar som allmosor, ges under förutsättning att de inte får missbrukas till administration eller eget vinnande. Det är här Gröna halvmånen skiljer sig från Röda Korset, svenska SIDA m.fl. organisationer. Inte alla frivilligorganisationer men de flesta.
2) Gröna halvmånen känner problemen väl och har historiskt oavsett politik, religion och kulturell variation satsat på att stärka de svagaste. Vi i väst måste som minst försöka ge dem en eloge för att de försökt detta historiskt.

* ekonomiska flyktingar.

Det är INTE en Mänsklig Rättighet att själv få välja var man vill leva. Det är att skicka fel signaler när vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet försöker hävda detta. Så bör vi också i detta sammanhang tala om att Vänsterpartiet, tidigare Kommunistpartiet, oaktat att jag personligen inte delar deras syn på socialism (tidigare kommunism), gjort mycket mer för många i flyktingläger och i svårt utsatta enklaver som t.ex. Västra Sahara än vad många andra gjort. Det är nämligen lika viktigt, oavsett bakomliggande politiska syfte, att se till att barn som hjälps med hälsa, kläder samt mat också får lära sig läsa. Lika viktigt är det att stötta de små företagens möjligheter i länder där stort antal människor har det svårt med att få igång mikrolån till att skaffa egen get/ko eller symaskin.

Många flyktingar döda efter ny fartygsolycka, Sveriges Radio 11 oktober 2013 Hur kan det bli annat med de helt felaktiga signaler som vänsternissar vänster om svenska Vänsterpartiet skickar ut från vår svenska Folkpartistiska(!?!) EU-minister och bort till Stureplanscentern.

Exempel på att det skickas ut fel signaler: Den italienska och den maltesiska sjöräddningen har nu bärgat 34 kroppar. Enligt Reuters har 206 människor räddats.
Dessutom ska man enligt den italienska flottan ha siktat ännu ett fartyg med problem i området. Informationen om det andra fartyget är ännu så länge knapphändig.
Kroppar bärgas efter nytt båthaveri, SvD 12 oktober 2013

Det är INGEN Mänsklig Rättighet att de som i olika länder tillskansat sig biståndspengar som hamnat i fel fickor eller de som härjat runt och dödat andra för att få igenom sin egen politiska agenda, skulle få företräde till den ‘rike mannens bord’.

Det är i flyktingläger som finns längs Syriens gränser, långvariga flyktingläger som finns i grannländer till länder där krig hållt på i många fall ända sedan 1950-talet som det finns människor utan hopp, utan ekonomisk möjlighet att köpa sig biljett oaktat att detta köp innebär fara för eget liv, utan annat än nödhjälp år efter år efter år, det är i de flyktinglägren som ett utökat antal kvotflyktingar vore högst rimligt att varje land i Europa, Asien och Amerika (Nord och Syd) samt Australien och även de länder som lyckats gå från U-land till ekonomisk stabilitet borde acceptera fler flyktingar från.

Inte enskilda fall som med pengar eller löfte om att arbeta nästan gratis ett antal år eller löfte om att betala efteråt – de har genom sitt agerande förverkat rätten att kunna kräva mer än hjälp på plats.

Det skickar fel signaler att måna om de som köper sig resa mot annat hemland. Det skickar rätt signaler att hjälpa de som levt i flyktingläger i många år med att som minst få acceptabel bostad, hjälp till självhjälp men under vägen få hjälp till att lära sig läsa, skriva samt få stöd socialt och kulturellt.

Se även Hallå FN, Norah4you 4 oktober 2013

Read Full Post »

Ombytta roller i politiken ställer till det för vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet. Utan källkritisk kontroll av uppgifter och analys, så blir det som det blir….. röd röra utan möjlighet att bli acceptabel att äta…. eller?

Nu ska Høyre och Fremskrittspartiet förhandla fram en gemensam regeringsplattform och sedan ska ministerposter börja delas ut.

Lanserade åtstramningar
Fremskrittspartiets Siv Jensen sa vid gårdagens presskonferens triumfatoriskt att hon ska kämpa för att hennes parti ska få största möjliga genomslag för sin ­politik och sina lösningar.

Hur de ser ut vet vi: Radikalt minska flyktingströmmen till Norge, i princip stoppa möjligheterna att få asyl, ge kommuner rätt att stoppa flyktingboenden, villkora medborgarskap med skatte­inbetalningar, språktest för småbarn. Plus löften om att bussa ut romer ur ­landet och retoriska slängar om ”smyg­islamisering”.

Redan i går lanserades generell ­åtstramning av invandringspolitiken och språkkrav för medborgarskap.

Vad är Fremskrittspartiet för sorts parti­ egentligen?
Statsministrarna Kjell Magne Bondevik – kristdemokrat – och Jens Stoltenberg – socialdemokrat – har utan knussel beskrivit dem som högerpopulister.

Men Erna Solberg, tillträdande statsminister, vill inte beskriva dem så och ­absolut inte som ett främlingsfientligt parti.

Oförmåga att se släktskapet
En imponerande tankeakrobatik. Som journalisten Marte Michelet formulerat det i en text i Dagbladet: ”Høyre har kommit fram till att Frp inte kan vara högerpopulister mot invandring eftersom ett traditionellt, konservativt parti som ­Høyre kan tänka sig att regera med det. Basta.”

Visst saknar Fremskrittspartiet nazistiska rötter, visst uniformerar sig inte medlemmarna och visst deltar inte parti­ledningen i gatuslagsmål. Men i norsk ­debatt verkar det finnas en oförmåga att ens se släktskapet med de nordiska ­högerpopulistiska eller främlingsfient­liga partiernaDaniel Swedin ledarkrönika Aftonbladet 2 oktober 2013

Hmm. Verkligheten presenterades självfallet inte. Kravet från Kristelig ­folkeparti och liberala Venstre för att stötta en regering med Fremskrittspartiet har varit att den av Arbeiderpartiet avgående justitieminister Grete Faremo (Ap) befarade faran inträffat: Arbeiderpartiets avgående justitieminister i Norge är upprörd över en planerad migrantamnesti. Borgerliga partier som väntas bilda regering efter valet funderar på en amnesti för asylsökande barn som fått avslag.

-Jag vill varna för det kortsiktiga tänkandet och de motstridiga signaler detta ger, säger ministern Grete Faremo (Ap) till NRK.Varnar för flyktingamnesti i Norge, GP 26 september 2013

Det ena utesluter sällan det andra, media. Att den nya norska regeringen drar ner på invandringen totalt sett innebär ändå att det av vänsternissar i Sverige så förhatliga Fremskrittspartiet kommer att sitta i en regering som utvidgar flyktingamnesti. Kanske dags att kolla läget genom att göra mer än sträcka ut en hand genom fönstret för temperaturuppgift och vindriktning nästa gång man skriver?

Historisk regering i Norge, Expressen
Expert: Svårt för SD att kopiera norsk framgång, SvD 1 oktober 2013 Kan så vara. Behöver inte vara så. Inte för jag önskar att de skall kopiera den men demokrati är det möjligas konst – inte medias eller sk. experters drömmar och önskemål. Vilket klart framgår att politik inte är sedd genom rödröda glasögon: Författaren Henrik Arnstad: Det är en sorgens dag, DN 30 september 2013 Alltså lika dålig vägsyn med rödröda som rödbruna glasögon så länge skygglapparna är på…..

Subjektiva värderingar har vi alla. Vänsternissarna till vänster om svenska Vänsterpartiet och kvasiliberaler speciellt bland kulturfolk har en tendens att glömma att demokrati förutsätter att motståndaren får samma rättigheter. Allt annat är början till diktatur. Politisk korrekthet har gått över ån alldeles för långt.

Personligen ser jag betydligt allvarligare på att Socialdemokrater och kulturvänsternissar utanför svenska Vänsterpartiet ännu inte gjort upp med sina egna partiers historiska förflutna. Fast det är klart – det är väl enklare att sätta rasist och naziststämpel på andra än att erkänna att det man tillhör har allt annat än snövita kläder i de frågorna historiskt sett?Demokrati är inte lätt, Norah4you 1 oktober 2013
Se även: Står S nära sina norska partibröder, Norah4you 26 september 2013

Read Full Post »