Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Valet 2014’

En gång i tiden var Dagens Nyheter oberoende liberal. Sedan den tiden har DN via artiklar och ledarkommentarer via pseudoliberalism där journalister som tyckts tro att Voltaires tid då dröm om frihet inte hade ens moraliska gränser gått vidare till vänsternisseartiklar bl.a. om sk. Klimathotet grönare än MP och rödare än vänstergruppen inom Vänsterpartiet. DN:s verklighets syn har suddats ut. Finns numera sällan utanför Johan Schücks artiklar på ekonomisidorna.

Empiri (slå upp om du inte vet vad det är) har gått förlorad för ”Tyck som jag”-syndrom utifrån en utopisk värld. I dagens ledarartikel visar Ewa Stenberg en rödgrön vänsternissesubjektivism som i och för sig är bra att DN öppet visar. Hon räknar med bråk i Alliansen. Stackars henne, att de fyra allianspartierna har egna valprogram de helst hade drömt att få egen majoritet för är ett sundhetstecken som Alliansen visat sedan 2006.

Tänk om Allianspartiernas styrka – att det är högt till taket, hade tystat det enskilda partiets kurage att kunna framföra: Detta är min och mitt partis åsikt, MEN vi har tillsammans med de andra Allianspartierna ENATS att under närmaste valperiod driva dessa frågorna.
Tänk om Ewa Stenbergs variant på demokrati funnits. Då hade många tidningars varierande subjektiva åsikter tystnat…… oh det har de ju. ”Tyck som jag” har i svenska media fått företräde över källkritisk analys med verklighetskontakt!

Upplagt för bråk – men i det tysta, Ewa Stenberg på DN 19 augusti 2014 under Valet 2014

Tänk så lite nutida journalister lärde sig om demokrati, samhällets uppbyggnad, Regeringsformen samt ”Svenska Modellen” när Flumskolan infördes och övergick i Alla skall med skolan. Det går illa för kunskapssverige. Förhandlingar har varit svenska modellen sedan freden i Knäred. I förhandlingar är det bra att det inte råder inbördes samstämmighet – vad skulle det då funnits för skäl att förhandla? Sundhetstecken att när Alliansen går till val i år, så har inte Allianspartierna likriktats. Sverige är inte Kommunistiskt eller Socialistiskt.

Read Full Post »

skall vi ta’t?

Allra först måste även jag som moderat ge en eloge till den nye talskrivaren. Klart mer substansiellt även om det fortfarande är för mycket yviga gester som i sig saknar substans. Men som sagt – stor skillnad.

Om S tar makten 2014 ska arbetslösheten bli lägst i EU – inom sex år.

– Det är ett väldigt ambitiöst mål som kräver en kraftfull politik, säger S-ledaren. ”Vi ska ha lägst arbetslöshet i EU”, Aftonbladet 3 april 2013

Vem vill inte ha lägre arbetslöshet. Det är bara det, att utöver att sänka kostnaderna för att anställa ny arbetskraft, utöver att se till att det är välutbildade lärare som bara undervisar i ämnen de själva har läst och fått pedagogisk utbildning i, utöver att ta bort valfriheten i studieinriktningar och anpassa skjortan efter de som skall bära den (arbetsmarknaden),
så är det inte så mycket som något parti eller konstellation av partier kan göra för att skapa nya jobb på arbetsmarknaden. Det som var möjligt innan Sverige gick med i EU är inte lika lätt och är i många fall inte längre tillåtet för det ses som otillåtet stödjande av företagande. Lägre arbetslöshet än 4-5% är inte hälsosamt. Tyvärr.

För att en arbetsmarknad skall fungera över tid, så krävs det att det finns lediga jobb som människor är beredda att flytta till. För att människor skall vara beredda att flytta när efterfrågan på varor och tjänster förändras antingen pga ny industriell teknik eller strukturomvandling av ett samhälle, så krävs det att inte alla har ”livstidstjänster”. Det går inte att rent generellt höja lönerna i Sverige utan att ha ett öga till vad lönekostnaden för anställda är i vår omvärld. Det går heller inte att skapa mer Offentliga jobb utan att motsvarande intäkter först eller åtminstone samtidigt kommer in från den privata sektorn. Alla offentliga jobb måste till större delen betalas via skattsedel. Enskilda, företag och organisationer på den öppna arbetsmarknaden, speciellt inom exportindustrin, behöver dra in pengar som går att använda till att betala hela den offentliga kakan. Den offentliga kakan betalar aldrig själv sin egen kostnad. Planekonomi och regleringar hör hemma i Socialistiska och/eller Kommunistiska länder. Det som kan låta fint är i verkligheten helt ihåligt och saknar grunden för att bygga hus på sankmark.

Så vad återstår? Antingen siffertrixande återigen med att dölja arbetslöshet i form av Arbetsförmedlingens vuxendagisutbildningar där det många gånger är så att de som skall ‘vidareutbildas’ har högre utbildning och erfarenhet än de som via olika utförare anställs som ‘lärare’….. inget krav på lärarkompetens i form av ämnes och stadieutbildning inom synhåll där, eller genom att skicka ut arbetslösa i åtgärd efter åtgärd med eller utan att staten på skattemedel bekostar deras sk. ‘praktik’. Kent Persson partisekreterare M har helt rätt:
Löfvens mål med jobben imponerar inte på Moderaterna. Enligt partisekreteraren Kent Persson så saknar Löfven trovärdighet i frågan.

– Han ger inte besked om vilka han ska genomföra den här politiken med. Men det är också så att det här inte är annat än siffertricksande. Nu sätter Socialdemokraterna luftmål med arbetslösheten och det går i skarp kontrast mot den politik som de för. Det saknar helt konkreta åtgärder, det duger inte, säger han.

Enligt Persson så har S lagt förslag i riksdagen som innebär 30 miljarder i skattehöjningar.
Moderaterna sågar Löfvens satsning, Aftonbladet 3 april 2013

Som sagt ovan, Löfven har fått mer substansiellt innehåll dvs det är inte längre enbart en tom påse. Problemet är att innehållet ännu inte är varudeklarerat och absolut inte fyller ens de lägsta krav på deklaration av tillsatser i form av E-nr…. skatte- och avgiftshöjningar 😛

Löfven satsar allt på ett kort, GP ledarsidan 3 april
‘Nollan’ som vi kallade honom efter hans bravad med att glömma kolla vilken dag som var vilken en gång i tiden, för övrigt en av de få tavlor killen mig veterligt gjorde/gjort, Dan Andersson fd LO-chefekonom har helt rätt: Socialdemokraterna vill göra kommunal verksamhet till norm eller förebild. I verkligheten är många kommunala verksamheter svagt finansierade och håller låg kvalitet. Det vore bra om S vågar säga sanningen – att väljarna nu möter allt mindre frihet när resurserna är allt knappare, skriver Dan Andersson, f d chefsekonom, LO. Allt knappare resurser ger minskad valfrihet, Dan Andersson fd chefsekonom LO på SvD Brännpunkt 3 april 2013 I och för sig har 0:an glömt bort att tala om att överbyggnaden av många kommunala verksamheter är det som gröper ut verksamheten, men allt kan ju inte fås med i en artikel. Inte ens av en tidigare LO-ekonom som under sin S-studentkårspolitikertid mer än en gång poängterade vikten att minska överbyggnaden.

Socialdemokraterna inför ett mål om att varje år öka medlemsantalet. För att inte partiet ska minska när medlemmar försvinner av olika skäl, krävs runt 10.000 nyvärvningar per år, enligt partisekreterare Carin Jämtin.
S ska värva fler medlemmar, DN 3 april 2013 Det låter sig sägas men svårare att göra om Socialdemokraterna tänkt ta hjälp av Göteborgsröran. Sänken som saknar krok med agn på är inte något som rekommenderas för att nå fiskelycka. Carin Jämtin är inte partiledare, men låter lika ihålig som Annie Lööf.
Stå emot nostalgin, DN huvudledare 3 april 2013

Sedan tror jag K-G Bergström sovit över från 1900-talet. Om det har Stefan Löfven hittills inte velat ge något konkret besked. Det har tolkats som att han kanske rentav tänker sig en ren socialdemokratisk regering.

Om det är ambitionen borde han ge upp den fortare än kvickt. Inte ens Socialdemokraterna själva tror längre på det alternativet (bara 28 procent). Det är kanske ännu märkligare än att majoriteten socialdemokrater (55 procent) vill ha alla tre rödgröna partier med i regeringen.
K-G Bergström: En kalldusch för partiledningen, Expressen krönika 3 april 2013 Det var inte V + S + MP i samspel som väljarna velat ha i valen 2006 och 2010. Någon relevans och källkritisk granskning av hur en opinionsundersökning gjorts borde väl ändå göras. Finns ett berg i verkligheten går det inte bara att spränga bort som skedde vid en internationell OT-tävling i Östergötland en gång i tiden för att verkligheten skulle överenstämma med kartan…..
Så okunnigt skulle aldrig Löfvens senaste talskrivare uttrycka sig. Där är det känt att det mindre handlar om vad socialdemokratiska medlemmar vill än att lyssna på väljarkåren.

Tillägg 01.26 4 april. Viktigt att notera: Det ska uppnås efter sex år, det vill säga 2020 om S skulle vinna valet nästa år. Eventuellt kompletteras det med delmål om fler som arbetar och fler arbetade timmar.

I dag är det enligt EU:s statistikorgan Eurostat Österrike som har den lägsta arbetslösheten i unionen, 4,8 procent. Eftersom arbetslösheten i Sverige i dag är 8,2 procent, eller 427 000 personer, vill alltså Löfven minska den med minst 3,4 procentenheter, förutsatt att allting ser ut som i dag.

Man kan kalla det ett ambitiöst mål. Men det kommer sannolikt att innebära att Socialdemokraterna tvingas slakta en del heliga kor om de ska lyckas. Exempelvis lagen om anställningsskydd.

Man kan också kalla det för ett fegt mål eftersom det ska uppfyllas först efter 1,5 mandatperioder. Skulle Socialdemokraterna vinna valet nästa år kan väljarna inte syna det viktigaste vallöftet i påföljande val. Då är det fortfarande två år kvar innan det ska vara uppfyllt.
Löfven snor Perssons stil, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 4 april 2013

Read Full Post »

som tyvärr visar att tiden sprungit förbi Carl B Hamilton (FP). Det var möjligen realistiskt på 70-talets slut och början av 80-talet att dåvarande Centerpartiet och dåvarande Folkpartiet skulle hittat varandra så att moderpartierna skulle kunnat enas om att vara ett parti. När det gäller ungdomsförbunden, så var saken redan då en annan. Så blev det också med moderpartierna under resans gång till nu. Problemställningen är inte Centern, som många FP under åren gett uttryck för, utan Folkpartiet. I Folkpartiets ungdomar då som nu är aktiva i moderpartiet finns en spännvidd från långt vänster om Socialdemokraterna utan att hamnat hos Västerpartiet till höger om Moderaterna i försvarsfrågor, i socialafrågor och i framtidsfrågor. Kunskapen och villigheten att arbeta för miljön finns främst hos Centern. Kristdemokraterna står i många frågor nära den delen av Folkpartisterna som har sina rötter i de Frisinnade en gång i början av 1900-talet. De, Kristdemokraterna och de Frisinnades barnbarn (ofta kallade Guds barnbarn) skulle förmodligen ha lätt att göra upp med Centern. Men sedan…..

Slå ihop Alliansen till ett enda parti, Expressen 17 juli 2012

Då är Gert Gelotte, och andras förslag om Valallians ett mer realistiskt förslag. Tror i så fall att det varit mest troligt att de tre småpartierna fått styrka tillsammans genom en egen Valallians. Men det är knappast möjligt som verkligheten ser ut idag.
Gert Gelotte: Äta kakan och ha den kvar, GP 17 juli 2012

Read Full Post »