Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Våldtäkt’

En man i Robertsfors som dömts i tingsrätten för att ha våldtagit en berusad kvinna frias helt av hovrätten för övre Norrland, rapporterar lokala medier.

Enligt hovrätten finns inga klara vittnesuppgifter och det saknas teknisk bevisning.Hovrätten friar man från våldtäkt, Aftonbladet 11 oktober 2013

Det finns INGET i svensk lagstiftning som kräver ‘klara vittnesuppgifter’ eller ‘teknisk bevisning’ när det gäller sexualbrott! Nu går skam på torra land. Att det ens finns en enda jurist som inte klarar av att läsa lagtexter och förstå vad det står i dessa, är illa nog. Att det inte finns mer än en jurist som inte har ordkunskap och ordförståelse och heller inte skaffar sig kunskap om vad som står i SOU före lag tagits samt förarbeten i övrigt, det är så bedrövligt som tänkas kan! OM inte Sveriges jurister lär sig att förstå vad deras uppgift är utan går och skapar nya varianter där ordtolkningar blir subjektiva bedömningar utifrån vad de anser att står i lagen,
då har Sverige gått över gränsen så frågan är om Sverige längre är Rättsstat för kvinnor som råkar ut för det ena eller andra.
SKÄMS!

Hovrätten friar man från våldtäkt, GP 11 oktober 2013
Hovrätten friar man från våldtäkt, Expressen 11 oktober 2013
Hovrätten friar man från våldtäkt, SvD 11 oktober 2013

Se även Kvinnan är myndig – ”kära” hovrätt!, Norah4you 28 mars 2013 Alltså inte första gången Ni som hovrätt gjort bort Er.
SKÄMS!

Read Full Post »

är det som kommer från presidenten vid Svea Hovrätt Fredrik Wersäll samt Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i deras debattartikel Värderingar får aldrig styra i rättsalarna, Fredrik Wersäll presidenten vid Svea Hovrätt och Anne Ramberg Advokatsamfundets generalsekreterare på SvD Opinion 5 oktober 2013

I ärlighetens namn trodde inte jag, SO-lärare, att det var möjligt att någon som kommit in på juristutbildningen och nått något så när position efter avklarad utbildning kunde vara så urbota dum att de avslöjar sin egen okunskap om såväl juridik, Vad är Mänskliga Rättigheterna artikel 5 och 8? ingår i EU-lag som står över svensk lagstiftning, som ordkunskap! Det är förvisso tillåtet i Sverige att vara dum. Mycket dumt att visa upp det inför öppen ridå.

Vi tar det från början. Svenska språkets ord har olika värderingar i olika delar av landet. Kanslisvenska är solklar för alla som förstår och har kunskap om vad varje ord stått för när lagar stiftats och hur dessa ord är beskrivna i såväl SOU som Förarbeten till Lagtexter.

För att få även de som har svårt att förstå vad ord betyder och att värderingar på ord är olika samt att ord har olika betydelse rent generellt skall jag åter dra samma historia som de som läst bloggen länge hört förr: Vi flyttade från Göteborg till Linköping 1954. Min far cyklade till och från jobbet. Han körde vält. Kom till doktorn som frågade vad som hänt: Pappa berättade Jag cyklade och körde vält Doktorn tittade på sina papper men du är ju ingenjör. Är du bonde också?

Det är på liknande sätt som våra svenska jurister gått vilse i pannkakan när de inte förstår vad ‘våldtäkt’ har för valör, betydelse över tid/när lag skrevs samt i nutid. De börjar redan där med att snurra till det? Resultat av flumskolan eller vad?

Mål om sexualbrott är bland de svåraste man kan ha som domare. Ofta finns inte annan bevisning är de inblandades berättelser. Teknisk bevisning i form av läkarintyg och liknande saknas ofta. Samtidigt måste grundläggande rättssäkerhetskrav upprätthållas. Svagheter i bevisningen måste tolkas till de åtalades förmån.Värderingar får aldrig styra i rättsalar Exakt i den meningen avslöjar sig okunskapen om VAD SOM GÄLLER och måste gälla i varje rättstat som skrivit under de Mänskliga Rättigheterna. Speciellt i en rättstat som tillhör EU där de Mänskliga Rättigheterna är inskrivna i EU:s lagar och direktiv! EU-rätt gäller över svensk rätt!

De Mänskliga Rättigheterna

ARTIKEL 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

ARTIKEL 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Vetenskapsteoretikern Vollmer Gerhard har rätt: Die wichtigkeit oder Bedeutung eines Problems hängt immer auch von subjektiven, bewer tendens Elementen ab. Källa Vollmer Gerhard, , Wissenschaftstheorie in Einsatz, Stuttgart 1993
Vilket bevisas av ordvalet och värderingarna i snömoscitatet från juridikens sk. sakkunniga ovan!

Våldtäkt är våldtäkt ÄVEN om det är frågan om psykiskt våld i form av att x antal grabbar driver igenom sin vilja trots en flickas eller kvinnas nej! Att ens få för sig att det skulle vara teoretiskt tänkbart att det inte är frågan om att åklagaren: Åklagaren har inte påstått att det förekommit något våld, hot eller tvång eller att hon motsatt sig de sexuella handlingarna citat från debattartikeln, säger tyvärr att de som skrev under inte läst innantill och absolut inte tagit sig tid till att eller haft ordkunskap nog att förstå att flickan sagt nej! ALLT ANNAT ÄR RENT EXEMPEL PÅ FALLACIES I VETENSKAPSTEORETISK LOGISK ANALYS AV UTSAGOR, ARGUMENT och visar på synnerligen låg argumentationsförmåga! Se:
I Vetenskapsteori finns fallacies. Vart enda ett av dessa går svenska domstolar på. Vart enda ett. Men värst är att de inte klarar av att skilja på logisk giltigt argument och logiskt ogiltigt argument. De hamnar alltför ofta i ordakrobatik om vad som enligt någon, ofta försvarsadvokat, teoretiskt sett skulle kunna vara möjligt även om det är praktiskt omöjligt och teoretiskt omöjligt om man använder sig av logisk analys!Arroganta, nonchalanta, Norah4you 4 oktober 2013

Se nedan:
Premiss: Alla levande hundar har ben.
Premiss: Hermann är en levande hund.
Slutsats: Alltså, Hermann har ben.
Kommentar: Det här är ett exempel på en giltig slutledning. Om man accepterar premisserna som sanna måste man också acceptera slutsatsen.

Premiss: Leo kan hoppa eller månen är en ost.
Premiss: Månen är inte en ost.
Slutsats: Alltså, Leo kan hoppa.
Kommentar: Den här slutledningen beskriver hur logiken betraktar begreppet ”eller”.

Premiss: David är gravid
Premiss: David är inte gravid.
Slutsats: Alltså, Gud grät igår.
Kommentar: Va?! Det här verkar heltokigt. Logiken förutsätter att en sats bara kan vara sann eller falsk, det vill säga att det finns inget tredje alternativ om en sats sanningsvärde. Ur en motsägelse (premisserna motsäger varandra) kan man härleda vad som helst.

Premissernas trovärdighet kan inte logiken utreda. Det enda logiken kan garantera är att slutsatsen följs av premisserna. Vi måste skilja på begreppen logiskt giltig och hållbar. Logiskt giltig innebär att slutsatsen är härledbar från premisserna enligt de logiska reglerna.
Senare kommer jag att förkorta logiskt giltig till giltig. Hållbar innebär att premisserna måste vara sanna och att slutledningen är giltig
Vetenskaplig retorik Varför ska man kunna argumentationsteknik?, Philosopy/argument Umeå Universitet

Svenska domstolars representanter kan inte detta. De använder sig inte av kontroll av premissernas möjlighet att vara sanna eller ens trovärdighet som varande sanna. Precis som svenska skolans personal under åren bortförklarat, förminskat eller t.o.m. försökt göra offer till skuld för att de blivit mobbade genom att hävda aldrig ens fel att två träter förstörande stort antal människors liv genom sin arrogans och nonchalans, numera kallad avsaknad av empati….. När verklighetens logiska analys är mycket enkel: Det som är rimligt kan vara sant och även om alla människor är lika värda, så innebär inte detta att en misstänkt måste bevisa sin oskuld om man inte värderar hans utsaga om den inte faller inom det rimligas ram som lika sann som offrets.

Logisk analys kräver att man lyssnar och förstår skillnaderna som Vetenskapliga retorikens utdrag ovan förklarar! …… Det är inte rimligt att hävda att 6 grabbar stora i förhållande till en tjej skulle kunnat låta bli att göra flickan rädd för sitt liv även om rummet inte varit varit mörkt och hon sagt nej utan att de lyssnat! Nu får det vara nog!

Annat skrämmande exempel på avsaknad av ordkunskap där denna ersatts av subjektiva värderingar hos juristerna i deras ordakrobatiska ”tolkning av vad som står i Sveriges Rikes Lagar: Hovrätten för västra Sverige sänker fängelsestraffet för en 33-årig man som var en så kallad elitanvändare inom ett internationellt pedofilnätverk på internet. Han dömdes i somras av Göteborgs tingsrätt till sex års fängelse för flera sexövergrepp mot tolv flickor. Hovrätten sänker straffet till fem års fängelse.Hovrätten sänker straff för pedofil, GP 27 september 2013 VABADÅ? Har karln fått mängdrabatt eller? Se även: Lever vi på 1800-talet eller, Norah4you 27 september 2013

Men saken är värre än så: Brott mot Mänskliga Rättigheterna artikel 5 och 8 går inte att snacka bort. Det inträffade i Hovrätt och genom debattinlägget som citeras och kommenteras ovan utgör en VERBAL VÅLDTÄKT på en som redan drabbats! I grunden en våldtäkt på hela svenska Rättsamhället!

Fler exempel på fallacies i argumentationsretorik och logisk analys:
Argumentum ad verecundiam
Auktoritetstro förekommer i två olika skepnader. Först (1) när man
åberopar en auktoritet i ett irrelevant ämne. Sedan (2) kan faktiskt en
ledande person ha fel även inom sitt område.

(1) ”André Agassi tror på Gud. Alltså finns Gud.”

(2) ”Sigmund Freud trodde på en stark relation mellan sex och tennis.
Alltså finns en stark relation mellan sex och tennis.”

I aktuell fråga visar sig ärade jurister även fallera vad gäller:
Petito principii
Detta misstag förekommer när premisserna är lika kontroversiella som
slutsatsen.

samt
Non sequitur
Logiska felresonemang. Det finns oändligt antal logiska felslut och några
exempel vore missvisande.

Dags att alla jurister får lära sig vad som krävs när det gäller giltiga argument som kan leda till hållbar slutsats och hur man analyserar argument. Det räcker inte att vara stor i orden. Många som är stora i orden är små på jorden!

Read Full Post »

De som tror att religion, etnicitet och kön avgör om någon blir förövare eller offer, de bör läsa denna bloggartikel.

MonikaGbg's Blog

När ska folk sluta få allting till att handla om religion, etniskt ursprung eller kön? Det har ingen betydelse om killarna eller tjejen i fallet hade annat än svenskt ursprung, vilken religion de tror eller inte tror på, inte ens att det är en tjej som blev våldtagen har betydelse. Det som har betydelse är att en person oavsett kön, religiös bakgrund och etniskt ursprung blev våldtagen och att hovrätten anser att det inte är av betydelse om personen sa nej eller inte! Vad som därutöver har betydelse är att det var en mot sex personer som skulle försöka freda sig. Som istället blev utnyttjad och sen dessutom blev kränkt och utnyttjad på nytt av hovrätten!

Folk försöker bära fram ”fakta” om statistik på vilka som är överrepresenterade i våldtäkter etc, men jag kan säga att inte en enda av de 4 fall av våldtäkt och sexuellt utnyttjande jag känner…

Visa originalinlägg 178 fler ord

Read Full Post »

och lättstötta….. de som läst bloggen vet att jag talar om folket från ön i den Norra Oceanen som definitivt inte är norrmän, danskar eller finnar….. de vet att detta är ett märkligt kulturfenomen som beskrevs första gången av en romersk historiker med omdömesord som använts många gånger genom historien via den form de här har som en postmästare i Asia Minor hade när han beskrev en grupp Ar-Rus som år 844 e.kr. kommit från ön i Norra Oceanen längs de stora floderna Dnjepr och stora Volga över Svarta Havet till det Bysantinska riket.

2013 – 844 = 1169 (år) är en lång tid. Många invandringar, frivilliga som fått stanna, arbetskraftsinvandringar för att fylla familjens bord med mat, krigsfångar och slavar som folket här uppe tagit på väg ut i världen….. från Ostrogoter, Visigoter fram genom Vikingatiden, Svenska stormaktstiden till dagens asylsökanden…. efter någon eller några generationer har flertalet anammat detta: Arroganta, nonchalanta, lättstötta, de dricker inte ofta, bara när de har fest, men de är väldigt bra på att hitta skäl att ha fest…. o.s.v. (sök på arroganta i sökrutan)

Detta är ett kulturfenomen som av våra svenska jurister och nämndemän drivits in absurdum i svenska domstolars domar. Arrogansen vet inga gränser. Att en domstols viktigaste uppgift måste vara att försöka fastställa VAD som hänt och HUR det hänt samt möjligen nå fram till frågan VARFÖR. Det har de glömt. Lika väl som de antingen glömt eller aldrig någonsin lärde sig Vetenskapsteori och Sannolikhetslära.

I Vetenskapsteori finns fallacies. Vart enda ett av dessa går svenska domstolar på. Vart enda ett. Men värst är att de inte klarar av att skilja på logisk giltigt argument och logiskt ogiltigt argument. De hamnar alltför ofta i ordakrobatik om vad som enligt någon, ofta försvarsadvokat, teoretiskt sett skulle kunna vara möjligt även om det är praktiskt omöjligt och teoretiskt omöjligt om man använder sig av logisk analys!

Se nedan:
Premiss: Alla levande hundar har ben.
Premiss: Hermann är en levande hund.
Slutsats: Alltså, Hermann har ben.
Kommentar: Det här är ett exempel på en giltig slutledning. Om man accepterar premisserna som sanna måste man också acceptera slutsatsen.

Premiss: Leo kan hoppa eller månen är en ost.
Premiss: Månen är inte en ost.
Slutsats: Alltså, Leo kan hoppa.
Kommentar: Den här slutledningen beskriver hur logiken betraktar begreppet ”eller”.

Premiss: David är gravid
Premiss: David är inte gravid.
Slutsats: Alltså, Gud grät igår.
Kommentar: Va?! Det här verkar heltokigt. Logiken förutsätter att en sats bara kan vara sann eller falsk, det vill säga att det finns inget tredje alternativ om en sats sanningsvärde. Ur en motsägelse (premisserna motsäger varandra) kan man härleda vad som helst.

Premissernas trovärdighet kan inte logiken utreda. Det enda logiken kan garantera är att slutsatsen följs av premisserna. Vi måste skilja på begreppen logiskt giltig och hållbar. Logiskt giltig innebär att slutsatsen är härledbar från premisserna enligt de logiska reglerna.
Senare kommer jag att förkorta logiskt giltig till giltig. Hållbar innebär att premisserna måste vara sanna och att slutledningen är giltig
Vetenskaplig retorik Varför ska man kunna argumentationsteknik?, Philosopy/argument Umeå Universitet

Svenska domstolars representanter kan inte detta. De använder sig inte av kontroll av premissernas möjlighet att vara sanna eller ens trovärdighet som varande sanna. Precis som svenska skolans personal under åren bortförklarat, förminskat eller t.o.m. försökt göra offer till skuld för att de blivit mobbade genom att hävda aldrig ens fel att två träter förstörande stort antal människors liv genom sin arrogans och nonchalans, numera kallad avsaknad av empati….. När verklighetens logiska analys är mycket enkel: Det som är rimligt kan vara sant och även om alla människor är lika värda, så innebär inte detta att en misstänkt måste bevisa sin oskuld om man inte värderar hans utsaga om den inte faller inom det rimligas ram som lika sann som offrets.

Logisk analys kräver att man lyssnar och förstår skillnaderna som Vetenskapliga retorikens utdrag ovan förklarar! Det är inte rimligt att en person skall bli friad från Rattfylla för att den hävda att han/hon ”gick i sömnen” OM inte personen är känd sedan tidigare hos läkare att personen ofta går i sömnen även i nyktert tillstånd. Det är inte rimligt att hävda att 6 grabbar stora i förhållande till en tjej skulle kunnat låta bli att göra flickan rädd för sitt liv även om rummet inte varit varit mörkt och hon sagt nej utan att de lyssnat! Nu får det vara nog!

Rattfull friad – ”Gick i sömnen”, GP 4 oktober 2013
Hovrätt friade två rattfyllerister, GP 4 oktober 2013

Jag skäms över svenska domstolars sätt att behandla de offer som drabbas av sexuella övergrepp. Ärligt talat skulle jag personligen vilja skicka dem till det varma stället i underjorden. Men det får jag överlåta åt portvakten på slutet. Tror inte St Per kommer att se mellan fingrarna som många svenska jurister gör!
Hur står det till?
Hovrätten för västra Sverige sänker fängelsestraffet för en 33-årig man som var en så kallad elitanvändare inom ett internationellt pedofilnätverk på internet. Han dömdes i somras av Göteborgs tingsrätt till sex års fängelse för flera sexövergrepp mot tolv flickor. Hovrätten sänker straffet till fem års fängelse.Hovrätten sänker straff för pedofil, GP 27 september 2013 VABADÅ? Har karln fått mängdrabatt eller?
Lever vi på 1800-talet eller, Norah4you 27 september 2013

Flera offren får inte ens chansen att gå vidare med sitt fall efter att ha överklagat en polis felaktiga beslut att lägga ner en anmälan. Något som en polisman egentligen inte har rätt att göra enligt lag. Enbart åklagare får. När denna åklagare väljer att anse att brottet inte är tillräckligt grovt att gå vidare med och därigenom lägger ner fallet. Vem kan säga utan att ha hört och sett offret hur grovt ett brott varit? Framförallt när det gäller ett barn? Borde inte alla utnyttjanden av barn ses som grova? De om några är verkligen maktlösa.

Vi måste ställa oss upp enade och säga: Ni har utnyttjat och våldtagit oss för sista gången

Varför? Jo, varje gång någon i rättsväsendet feltolkar lagen så är det ett utnyttjande och en våldtäkt mot hela Sveriges befolkning. Varje gång blir våra rättigheter till att vara fria individer med egen vilja våldtagen! Dags att säga: Aldrig mer!
Forts. Våldtäkt eller inte?, Monikagbg 2 oktober 2013

sluta snurra Ibland går de skyldiga fria, Oisín Cantwells kolumn Aftonbladet 3 oktober 2013 Det handlar inte om att misstänkta kommer att tvingas bevisa sig oskyldiga OM SVENSKA DOMSTOLAR TILLÄMPAR VETENSKAPSTEORETISK LOGISK ANALYS!

Read Full Post »

Tänk om de som sitter i domstolar och tror sig vara ordakrobater trots avsaknad av kunskap om ords valörer och dålig kunskap om vad ord i lagtexter betyder,
tänk om de försökte fastställa VAD som hänt och inte VAD som kanske inte hänt om misstänkte gärningsmannen/kvinnan rent teoretiskt skulle kunna tala ”sanning”. Verklighet inte drömscenario mina herrar och damer i Sveriges domstolar – det är det ert uppdrag om vi läser Grundlagarna går ut på! Läs gärna: Fredriksson: Skäms för att vara svensk, Jimmy Fredriksson GT krönika 1 oktober 2013 SÅ är det.

MonikaGbg's Blog

Det har startats en sida på fb ”Stötta 15-åringen, Till att överklaga till Högsta Domstolen”. Bra initiativ tycker jag, för egentligen handlar det inte bara om hennes fall och rättvisa. Det handlar om allas vår rätt att själva bestämma vem vi har sex med, att ingen har rätt att utnyttja en. Ett nej är ett nej!

De som kontaktat grundaren av sidan fattar verkligen inte att de motarbetar sig själva och sina familjer och vänner. De som skrivit till grundaren av sidan och trott att det är 15-åringen själv som skapat sidan och skrivit orden ”Sluta sök uppmärksamhet i Svensk media” de har inte en aning om hur maktlös man känner sig efter att ha blivit utnyttjad och hur ett beslut som Hovrättens får en att må. Att ens öde om rättvisa gentemot sin/sina förövare har beslutats av några människor i en sal som aldrig varit med om något liknande. …

Visa originalinlägg 213 fler ord

Read Full Post »

och det så det sjunger om det i illavarslande falsett.

15-åriga flickan: Jag sade Nej, GP 29 september 2013
Läsare rasar mot hovrättens dom, Aftonbladet 29 september 2013
Sexlagstiftningen får kritik efter dom, SvD 29 september 2013

MP kräver att lagen skärps om våldtäkt, Aftonbladet 29 september 2013
Egentligen är det inte lagen som behöver skärpas. Kunskapskraven för att få komma in på juristutbildningen måste skärpas samtidigt som samtliga nu aktiva jurister och domare skulle behöva få göra ett ordkunskaps och ordförståelseprov! Lagen är solklar i Sverige gäller svenska Grundlagar (fattas bara annat) liksom att EU-rätt gäller över svensk lag och att de Mänskliga Rättigheterna gäller även i Sverige !

Speciellt ljuder oljudet från jurister och domare som gått och trott att ordakrobatik är viktigare än ordförståelse och ordkunskap. Men vad kan man förvänta sig annat i ett land vars invånare stannat kvar i samma märkliga kulturella ‘vi vet bäst’ miljö de senaste 1630 åren.

Sextonhundra trettio åren? Vi har till Sverige fått många invandrare, samt krigsfångar ryska och baltiska inte att förglömma. När Hermanerik dog år 370 e.Kr.(eller om det nu var 375?) efter att ha härjat hela vägen ner i Europa på de ryska floderna, så var det första gången som något sas om folket här uppifrån ön i den Norra Oceanen, något som kunde gälla än idag. Oavsett alla invandringar från Skottar, Flamländare, Tyskar, Balter, Norskar och Danskar (en hel del idag har liksom jag norröne anor via fredsavtal för länge sedan) så är vi lika än idag. Men Hermanerik som härjade genom stor del av Europa som vore han född 700 år senare på Vikingatiden, han som Gruppen som Hermanerik anförde sägs av flera äldre historiker ha kommit över vatten mot det område vi idag kallar Baltikum. Hermaneriks män var kända för att slåss med bra dubbelsidiga(!) svärd och härjade i stort sett på samma sätt som senare tiders vikingar gjorde. Ett undantag – fick Hermanerik inte det tribut han önskade sig, var han känd för att ta ledande män ur den besegrade eller belägrade gruppen. Han gjorde dem till slavar och en del såldes senare efter Hermaneriks död nere i östra Europa.Hermanerik, Norah4history 8 mars 2013 Hermaneriks efterträdare Fritigern (Vertigern m.fl. stavningar) lyckades utöver att kastas ut ur i princip alla delar av Romarriket slutligen hamna i England och göra sig skyldig till samma brott som en ung flicka här i Sverige fått se svenska domare ta allt för lätt på.

Svenska domare som saknar ordkunskap och ordförståelse och förmodligen lever i en gammal dröm om ett Storsverige som det var på Magnus Erikssons tid i mitten av 1300-talet (Från Disco Bay på Grönland ner till Korsnes(!) diocese under Gardar i Nordamerika bort till det som senare kallades Sveaborg numera i Ryssland) samtidigt som de, domarna lever kvar i tron att Sverige och svenskarna minsann vet bäst.
Det har vi ju vetat genom århundraden. Som en postmästare i Asia Minor skrev år 844: ”De kallar sig Ar-rus och kommer från ön i Norra Oceanen ner längs de ryska floderna Dnjepr och stora Volga. De betalar frivilligt 10 % skatt [något som bara kristna behövde göra] på det de tjänar. De är <em<arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta. Bara när de har fest, men de är bra på att hitta på skäl att ha fest han fortsätter i den skrivna marginalkommentaren: De far till öst. Till Kina och långt ner i Indien. De far till väst. Rom, Bysans och Albion [England] och varför? Bara för att kunna säga att de varit där

Detta har jag skrivit om flera gånger i bloggen. Tänkte återigen på det när en hög domare jag ringde upp eftersom ett annat domslut, som jag kommenterat på annan plats för länge sedan, var ett klart brott mot gällande Svenska Grundlagar; Regeringsformens 1 kap 2§ noga bestämt. Domaren sa när jag hänvisade till orden i lagtexten, SOU:n bakom lagen samt förarbetena till lagtexten i fråga: Varför skall man läsa SOU:n? Bara idioter och okunniga behöver göra det. Det behövdes inte enligt honom.

Ordkunskap och Ordförståelse är något som ALLA skall ha med sig oavsett vilket språk som är Mitt eller Ditt. Men det är också viktigt att känna till att när det gäller Sverige, så gäller Svenska Grundlagar över svenska lagar vilket följer av att svensk lag inte får stå i konflikt med gällande Grundlagar. (Något som en annan jurist vid ett tillfälle försökte få det till att det var juristernas sak att tolka – Sverige behöver Författningsdomstol). Över Svenska lagar och Svensk Grundlag gäller EU-rätt. I EU-lagstiftningen (vardaglig benämning) så finns de Mänskliga Rättigheterna inskrivna. Detta vare sig herrar och damer jurister och domare vill det eller inte. Det ankommer inte på svensk domstol eller dess medlemmar att avgöra om av Sveriges Riksdag stiftade lagar och av Sveriges Riksdag/Regering antagna internationella överenskommelser gäller eller inte! Lika lite som media har jurister och domare tolkningsföreträde vad som står eller inte står, endast subjektiv tolkning, i Sveriges Lagar och vad som skall stå där!

De Mänskliga Rättigheterna

ARTIKEL 5

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

ARTIKEL 8

Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Det må vara så att Vetenskapsteoretikern Vollmer Gerhard har rätt: Die wichtigkeit oder Bedeutung eines Problems hängt immer auch von subjektiven, bewer tendens Elementen ab. Källa Vollmer Gerhard, , Wissenschaftstheorie in Einsatz, Stuttgart 1993;
men det som svenska grundlagar kräver är faktiskt att de som skall tolka våra lagar försöker objektifiera sig vilket i förlängningen innebär att de behöver den ordkunskap och ordförståelse som idag alltför många av dem saknar!

Oavsett vad som står i lagen om Våldtäkt, Våldförande o.s.v. Så följer detta av de Mänskliga Rättigheterna:

Som minst är det omänsklig och förnedrande behandling som en flicka som utsätts för penetrering av ett flertal grabbar råkar ut för. Detta oavsett hur hon var klädd, om hon var berusad eller ej, om rummet var mörkt eller om grabbarna inte ville uppfatta att hon sagt nej.
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Mellanslutsats: Det är en förnedrande behandling av en kvinna, flicka etc att bli utsatt för oönskat samlag!

Ett land som skrivit under de Mänskliga Rättigheterna är SKYLDIG att ge verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Enligt Sveriges Regeringsform 1 kap 2§ Får ingen diskrimineras p.g.a ålder, kön eller annan omständighet som gäller den enskilde personen.
Slutsats: Det ankommer på samtliga inom Sveriges Offentliga Förvaltning att se till att den som fått sina grundläggande rättigheter kränkta får verksamhjälp av Sveriges Nationella Domstolar.

V.S.B.

Se även Lever vi på 1800-talet eller, Norah4you 27 september 2013

Tillägg 00.44. 1 oktober 2013 En okänslig våldtäktsdom, GP ledarsidan 1 oktober 2013 Minst sagt okänslig. Mer omänsklig och kränkande. Dvs Brott mot flickans Mänskliga Rättigheter!

Read Full Post »

Under natten blev jag väckt av ett SMS. Blev ombedd att reblogga. Vilket jag gärna gör. Instämmer mycket gärna i Monikas SKÄMS. Se även: Lever vi på 1800-talet eller, Norah4you 27 september 2013

MonikaGbg's Blog

Nu får det ändå vara slut på hur svenska lagar feltolkas. Hur katten kan en domare gå ut och säga: Det kan hända hon sa nej, men det betyder inte att det är våldtäkt
Att ett gäng blir friat från gruppvåldtäkt för att tjejen inte ansågs helt hjälplös? ??? Så fort någon oavsett kön säger nej ÄR det våldtäkt! !! Nu förstår jag mer och mer hur polis och åklagare kan lägga ner brott felaktigt för att preskriptionstiden anses ha gått ut då brottet inte anses som grovt!! Fy katten för Sveriges rättsväsende!!! När skall offren få upprättelse? ?? Borde en våldtäkt av ett barn kunna kallas annat än grov???? Ett barn som inte kan skydda sig själv? ?? Ska vi tillåta att ett nej inte betyder nej??? För det är exakt det som den domaren säger. Han säger det är fritt fram att tvinga fram samlag, för ett nej…

Visa originalinlägg 25 fler ord

Read Full Post »

är det möjligen så att vi av ena eller andra skälet fått jurister i våra domstolar som så fort de hör något om misstänkt sexbrott som drabbar barn eller unga kvinnor får för sig att det kan ju inte vara så allvarligt. Tänk så många barn och unga som fått stor del av sitt liv förstörda och inte bara av handlingarna i sig, inte bara av idioter till försvarsadvokater som målar upp scenario som skulle göra Hollywoods producenter gröna av avund, tänk att vi inte kommit på de ursäkterna, bortförklaringarna, orsaks och verkan påståendena

Kort sagt. Jag skäms över svenska domstolars sätt att behandla de offer som drabbas av sexuella övergrepp. Ärligt talat skulle jag personligen vilja skicka dem till det varma stället i underjorden. Men det får jag överlåta åt portvakten på slutet. Tror inte St Per kommer att se mellan fingrarna som många svenska jurister gör!

Hovrätten för västra Sverige sänker fängelsestraffet för en 33-årig man som var en så kallad elitanvändare inom ett internationellt pedofilnätverk på internet. Han dömdes i somras av Göteborgs tingsrätt till sex års fängelse för flera sexövergrepp mot tolv flickor. Hovrätten sänker straffet till fem års fängelse.Hovrätten sänker straff för pedofil, GP 27 september 2013 VABADÅ? Har karln fått mängdrabatt eller? Nu får Hovrätten i Västra Sverige skärpa sig. De följer inte de Mänskliga Rättigheterna, de följer inte Svenska Grundlagar och de saknar allt vett, sans och empati. För det börjar gå så långt i konstiga domslut numera, inte bara här i Västra Sverige, att man kan börja ställa sig frågan VARFÖR svenska domstolar obstruerar mot Svenska Lagar? Sedan när är inte barn och unga vuxna lika viktiga om de är flickor? Nu har det gått för långt. Vilket parti kräver hårdare lagar mot pedofiler samt att pedofiler aldrig någonsin får släppas ut efter avtjänat 2/3 straff oavsett aldrig så fin skötsel i fängelse. Mig veterligt springer det inte kring barn och unga som frestar dem på våra fängelser. Klart att gubbarna(finns även kvinnor jag har läst..) sköter sig för att komma ut så snabbt som möjligt. En pedofil kan aldrig någonsin botas, endast genom kognitiv behandling förstå sitt handlande och försöka efter bästa förmåga, men botad ALDRIG NÅGONSIN.

Hovrätten sänker straff för pedofil, Aftonbladet 27 september 2013
Hovrätten sänker straff för pedofil, SvD 27 september 2013

Lika tossiga är Göta Hovrätts jurister:Göta hovrätt sänker straffet för en man som i Växjö tingsrätt dömts till åtta månaders fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott och sexuellt ofredande, skriver Smålandsposten. Sänkt straff för barnporrbrott, DN 30 augusti 2013 Har herrarna och damerna sovit Törnrosasömn i över hundra år? Hallå vi är på 2000 talet och barn, unga och kvinnor har rätt till sin egen kropp. FN har antagit de Mänskliga Rättigheterna för länge sedan har även Sverige skrivit på.

Sedan har jag förvisso ingen aning om hur tjejen, flickan som råkade ut för massvåldtäkt, finns inget annat ord än råkade ut för som hör hemma i ärendet, ser ut. Hon kan förvisso vara basketspelare 185 lång som tränat brottning eller boxning, men om det finns en sak på denna jord jag är 100% säker på, är att det inte är möjligt att samtliga deltagande män var puttefnasker som hon kunde kasta undan om hon ville! Att ens försöka hävda som Hovrätten att det inte handlade om att hon befann sig i hjälplöst tillstånd, De sex tonårspojkar som dömdes av tingsrätten för våldtäkt av en 15-årig flicka friades i dag av Svea hovrätt.

Hovrättsrådet Gösta Ihrfelt motiverar den friande domen för Expressen.se.

– Vi gjorde en bedömning utifrån gällande praxis att hon inte befann sig i ett hjälplöst tillstånd, säger han.Hovrätten: Inte i hjälplöst tillstånd, Expressen 27 september 2013 Hallå svenska Hovrätter och jurister i svenska domstolar: Jag upprepar vi befinner oss på 2000-talet! Sexbrott är allvarliga brott oavsett om händelser skett enligt gamla eller nya lagen. OFFREN INTE FÖRÖVARNA ÄR DE SOM HAR RÄTT ENLIGT GRUNDLAGAR SAMT MÄNSKLIGA RÄTIIGHETERNA ATT FÅ DOMSTOLARS STÖD. Vänster om svenska Vänsterpartiet verkar att tillsammans med kvasiliberaler letat sig in i våra domstolar utan att ha fått med sig ens det som varje svensk skolelev skall ha lärt in för att ens vara godkänd i ämnet Samhällskunskap årskurs 9!
det säger tyvärr allt om okunskap och oförmåga att vilja se. Okunskap och ovilja att se, höra som till och med är värre för vi talar om utbildade jurister, än vad som förekommer hos personal och rektorer när det gäller mobbning på våra skolor. VET HUT.

Pojkar var dömda för våldtäkt – nu frias de, Aftonbladet 27 september 2013
Våldtäktsfriande juridiskt akrobatnummer, SvD 27 september 2013 Akrobatnummer att svenska jurister inte kan läsa innantill i de Mänskliga Rättigheterna?

De Mänskliga Rättigheterna

ARTIKEL 5

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

ARTIKEL 8

Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Read Full Post »

En kvinnas NEJ är ett NEJ oavsett om kvinnan tidigare haft sex med mannen!

Hovrätten från nedre Norrland friar mannen från våldtäkt, som han tidigare dömts för i Östersunds tingsrätt. Hovrätten anser att kvinnans egen berättelse inte räcker, utan att det krävs stödbevisning för att fälla mannen, som även visat filmer där det framgår att kvinnan varit med på att de haft sex. Fria från våldtäkt på sambo, GP 28 mars 2013

I Vilket århundrade lever våra svenska Hovrättsjurister? Inte på 1700-talet för på den tiden hade det krävts att mannen uppvisat vittnen som styrkte att kvinnan inte sagt nej. Det finns dokumenterade fall i Skaraborgslän att mannen t.o.m. tvingats gifta sig med kvinnan även om de inte bott ihop – t.o.m. en sk. sköka blev gift genom att mannen tvingades till det av domstolen!

Frias från våldtäkt på sambo, Eskilstunakuriren 28 mars 2013
Frias från våldtäkt på sambo, Västerbottenskuriren 28 mars 2013
Frias från våldtäkt på sambo, SvD 28 mars 2013

‘Kära’ jurister – den svenska kvinnan är myndig och äger egen beslutande rätt att säga NEJ när som helst även under påbörjat samlag! Att kvinnan varit med på samlag tidigare och under vilka former är fullständigt ointressant. Vänligen läs noga igenom hur det Allmänna SKALL uppträda mot människor. Regeringsformens 1 kap 2§ har Ni inte ordkunskap och ordförståelse nog att förstå vad där står. Det är redan det illa. Ännu värre är att Ni inte respekterar att svenska kvinnor är myndiga! En Författningsdomstol skulle med säkerhet haft mycket svårt att inte fälla jurister för brott mot svensk Grundlag.

Hur det sedan är möjligt i ett demokratiskt land att en Hovrätt som den i Nedre Norrland kan ha missat att de Mänskliga Rättigheterna gäller ovanpå svensk lag för de är inte bara underskrivna av Sverige utan också antagna av EU, hur det kan missats är något som ännu mer ställer frågan om ordkunskap och ordförståelse eller avsaknaden av detsamma på sin spets!

Read Full Post »

sedan får andra tycka att jag är hård, men ett enda förstört framtida liv för en ung person, oftast ung flicka, är ett liv för mycket. Det går inte att medicinera bort eller bota via terapier. Dags för samhället att inse att vissa personer är farliga även om de inte mördar.

65-åringen debuterade som brottsling i Göteborg, redan den 15 januari 1971. Han smög in genom ett fönster och våldtog en ung kvinna. Det gav honom epitetet Fönstermannen.

Beteendet fortsatte fram till gripandet i oktober 1974. När det uppenbarades att mannen bodde på Haga Kyrkogatan, ändrades öknamnet till Hagamannen.

I domstolsförhandlingen erkände mannen 16 övergrepp på 15 olika kvinnor och dömdes till fyra års fängelse. Han frigavs villkorligt efter halva tiden.

Fönstermannen flyttade till Indien för att studera astrologi och österländsk filosofi. Vid återkomsten till Sverige bosatte han sig på Södermalm i Stockholm.

Där inledde han 1978 en ny serie våldtäkter och i media blev han Södermannen.

Domen 1983 resulterade i sluten rättspsykiatrisk vård på Karsuddens mentalsjukhus. Därifrån rymde han, efter endast tre veckor, och tillbringande två år i Thailand.

Åter i landet greps Fönstermannen, vårdades och skrevs ut 1987.

Efter frigivningen köpte mannen en husvagn och bosatte sig på en camping utanför Sollentuna.

Detta är också platsen för den senaste brottsserien.

Där skall han ha utsatt en då 14-årig flicka för upprepade sexuella övergrepp. 65-åringen, som suttit häktad sedan 10 januari, förnekar brott.

Kriminologiprofessor Leif GW Persson har studerat den så kallade Fönstermannen. Att denne inte skulle ha varit brottsaktiv under det långa uppehållet (1987-2013) håller Persson inte för troligt.

– Han har bara undgått att bli upptäckt. Den här typen av person slutar inte bara, eftersom han under all sin vakna tid lever med sin tvångsmässighet, säger Leif GW Persson. Serievåldtäktsman åtalas på nytt, GP 7 mars 2013 Jag tror som GW att det finns många som drabbats, kanske inte bara i Sverige, som inte vågar anmäla. Vissa personer måste samhället skydda sina medborgare för. Det är bara så. Sedan kan den åsikten jag har mycket väl sägas strida mot liberala tankegångar, men ändå inte – gränsen går när andra skadas och fler framledes riskerar skadas.

Södermannen åtalas för nya övergrepp, Expressen 7 mars 2013
Södermannen åtalas igen för våldtäkt, SvD 7 mars 2013

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »