Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Våldsideologier till vänster’

Allra först: ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA VÄRDA, MEN OLIKA!
Detta är viktigt att inse och som minst acceptera.

Desinformation kommer från alla håll där det finns de som i sin ryggsäck har åsikter, uppfattningar och tolkningar de fått med sig politiskt, religiöst eller kulturellt under resans väg. Det allvarliga är när det i media blir snedvridning i vilka som får komma fram och säga sin mening, ge sin tolkning till bakgrundsorsakerna. Sanningen är den första som går förlorad när människor ger sig på andra människor.

Min personliga uppfattning
Jag litar alltså lika lite på Expo som jag litar på påståenden som kommer från Ukrainas politiska ledning. Expo som hör hemma bland vänsternissar är inga sanningssägare. Det är inte de fascistiska politikerna i Ukrainas ledning heller.

Det är många gånger som Expo används som ”experter” av svenska media när det händer eller hänt saker som inkluderar extremism som kan tolkas som om extremism bara finns till höger om Sverigedemokraterna. De senare anses ofta också vara om inte extremister så på gränsen till detta.

Fanns en intressant debattartikel härom dagen i Dagens Nyheter. Här citat ur artikeln:
Men överdriver svenskarna inte SD:s farlighet? Rasism eller fascism i Sverige har européer stora svårigheter att föreställa sig. Bara den som inte varit i Ungern, Österrike, Frankrike, Irland, Grekland, Kroatien, Bulgarien eller Danmark kan se Sverige som särskilt hotat (listan kan göras längre beroende på i vilket land samtalet förs). När jag säger att begrepp som ”nyfascister” eller ”strukturell rasism” spelar en viktig roll i den svenska diskursen blir jag knappt trodd; i Berlin kommenteras det sarkastiskt med att man inte visste att Sverige står så nära ett Machtübernahme.

Ett lyxproblem, heter det. Ni svenskar överdriver. Ni skulle kunna skära ner er invandring kraftigt, så ta kål på SD och fortfarande vara bäst i klassen.

Nej, svarar jag. Att skära ner vad som kallas ”volymer” är tabu. Det vill eller vågar ingen.

Sedan får jag berätta om hur oron över invandringen, berättigad eller ej, av den politiska klassen bemötts med deklarationen more of the same. Den förre statsministerns romantiska mantra – finns det hjärterum så finns det stjärterum, öppna därför era plånböcker! – kan möjligen uppfattas som en ädel bekännelse inför Historien, men inte som en strategi för att stoppa SD.

De få européer som verkligen känner Sverige pekar på kontrasten mellan invandringspolitikens exemplariska generositet och den mästrande vägran att diskutera den. Utifrån förefaller den mindre som en sak- och mer som en svensk trosfråga (på löpande räkning).Richard Swartz: Inför en förundrad omvärld, Richard Swartz kolomn ledarsidan DN 19 december 2014

Det är någonstans där jag själv uppfattar att de gamla svenska partierna gått vilse i pannkakan. Att inte våga eller vilja ta upp antalet invandrare, vilka som kommer på flyktingkvot och vilka som på något sätt tagit sig hit (inte gratis) för att här söka asyl, inte vilja eller våga diskutera det som media kritiserar. Media är inte objektiva. Få om ens någon av de sk. experter som media använder sig av är annat än rent subjektiva ”Tyck som jag” människor.

Expo
Expo är färgat av sin vänsternissebakgrund. Det kan låta så fint att säga: Sedan 1995 har Stiftelsen Expo kartlagt, granskat och informerat om den organiserade intoleransen.Stiftelsen Expo
men gräver man vidare så finner man att detta i Expos ögon betyder att studera och kartlägga människor med ”antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser”.

Extrema antidemokratiska rörelser på båda ytterkanterna

Expo m.fl. uttalar sig som om det var så enkelt att antidemokratism och rasism endast fanns bland högerextrema grupper. SÅ ÄR INTE FALLET. Har Ni glömt Röda Brigaden, marxistisk våldsam extremvänster grupp i Italien som bl.a. kidnappade och mördade Italienske politikern Aldo Moro? Nog var deras terrordåd under många år exempel på antidemokrati. Har Ni glömt Pol Pot i Sydostasien o.s.v.

Det finns lika mycket odemokrati i Expos uttalande som det någonsin finns bland högerextremas de studerat. Vilken av de många smågrupperna på politiska ytterkanten som är samhällsfarligast är något som varierat över tid genom de möjligheter respektive extremistgrupp getts eller bjudits på att få uttrycka sin ”Tyck som jag”-uppfattning i media.

Demokrati är något som inte finns varken till vänster om Vänsterpartiet eller till höger om Sverigedemokraterna. Att det i Sverige finns en bedrövlig kunskap om vad som är korrekt definition fascism, nazism och rasism gör inte saken bättre utan mycket värre. Sverige har inte gjort upp med sin egen Andra Världskrigshistoria. Kanske beroende på att Socialdemokraterna gör allt för att dölja sitt eget ansvar för att Rasinstitutet i Uppsala skapades; för att många ”mindre begåvade” tvångssteriliserades och för att vi i Sverige hade egna koncentrationsläger(!). Det sista har Aftonbladet som en av de få i media skrivit om.
För fakta se: Socialdemokraternas mörka historia

Mer om Socialdemokraternas mörka historia
Erlander drog värmlandsvitsar i TV-programmet Hylands hörna och växte till landsfader.

Men det hade funnits en annan Tage Erlander. Som statssekreterare i socialdepartementet under Gustav Möller var han en av arkitekterna bakom en anpassningspolitik som sände tillbaka tyska desertörer till en säker död, och politiska flyktingar från Hitlertyskland till åratal av internering i något som kan kallas svenska koncentrationsläger.

I dessa läger hamnade också utlänningar som bodde i Sverige och som hade kommunistiska eller andra politiskt radikala sympatier. Ibland internerades de av goda skäl men ofta på mycket lösa grunder.

Spåren efter dessa ”koncentrationsläger”, eller slutna förläggningar som var den officiella titeln, sopades igen efter 1945. Den så kallade Sandlerkommissionen berör vissa missförhållanden men är inte principiellt emot lägren och Tage Erlander själv nämner ytterst lite om dem i sina memoarer.BT-journalist avslöjar svenska koncentrationsläger i ny bok, Borås tidning 30 augusti 2008

I Wikipedia tas under rubriken Interneringsläger i Sverige under Andra Världskriget, Wikipedia sida främst upp de interneringsläger/koncentrationsläger där kommunister och opålitliga, främst opålitliga socialdemokrater, internerades. Verkligheten men det är så långt ifrån hela sanningen som tänkas kan. Under stor del av Andra Världskriget så sattes även de norska frihetskämparna som arbetade för norska exilregeringen i London in i särskilda läger. Då har vi ännu inte ens knystat om de läger där minoritetsgrupper sattes in. Här i Sverige med Socialdemokraternas goda minne skickades även Baltiska flyktingar som av tyskar tvingats gå med Tyskarna eller bli dödade över till Sovjetunionen efter Andra Världskriget. Sveriges Socialdemokatiska historia är minst lika fläckad som de fläckar Socialdemokrater med all rätt kastar på andra partier idag. Enda partier som stod upp mot detta var dåvarande Kommunistpartiet och Folkpartiet.

Sanningen går förlorad även utan krig när någon, några i media och politiska utspel försöker få historiska fakta friserade efter sin egen politiska korrekthet.

Syfte och Tendens är mycket viktigt att ta med i varje källkritisk analys. Ingen sann demokrat borde föra fram uppgifter han/hon inte gjort en källkritisk analys av själv. Läs gärna: Syfte och Tendens

Read Full Post »

Extremistutredningen

”Olika slag av extremism kräver olika åtgärder”, Helene Lööw docent Uppsala universitet; Daniel Poohl chefredaktör och vd för Expo; Christer Mattsson Chef inom socialtjänsten och grundare av toleransprojektet på DN Debatt 15 december 2013 Allra först: Att kalla dessa tre för experter, är att ställa mycket låga krav på experter även om de utifrån sin specifika intressebakgrund, vänster om vänstern, fått delta som många andra i en större utredning om extremism.

Hård intern kritik mot ny extremismutredning, HD 15 december 2013
Ny extremismutredning kritiseras, Sveriges Radio 15 december 2013
Kritik mot ny extremismutredning, di.se 15 december 2013

Debattartikelförfattarna har en poäng, idéologin har sin speciella betydelse totalt sett. Dock är det socialisering:
* I vilken familj du föds
* I vilken barngrupp du går på dagis/i skolan tillsammans med
* Vilka av dina ‘vänner’ du själv väljer att vara mest med
som spelar större roll än idéologin hos den grupp du slutligen väljer att stödja.

Samtidigt är det inte så att den ena extremismen är ‘bättre’ eller ‘sämre’ än den andra. Pest eller kolera är frågan.

I grunden är dagens extremistdiskussion där ”ideologi” förutsätts vara värre än något annat, samma diskussion som den som religiöst rådde i Nicea en gång för länge sedan när grunderna för den kristna religionen skakades och kristna kyrkan slutligen kom att dela sig i en östlig och en västlig kyrka.

Den stora extensiella frågan om Har människan eget val att styra sitt liv, sin utveckling ligger vetenskapsteoretiskt till grund för varje diskussion där man talar om människor som på ett eller annat sätt hamnar i ytterlighetsgrupper/bland extremister o.s.v.

Den snart 1700 år gamla frågan om skapad eller existerande över tid, gäller än. Då handlade det utåt om frågan om Gud, Logos i resonemanget, var det enda fullkomliga som existerat över alla tider och under historiens alla tidsepoker i förhållande till Jesus. I grunden handlar den frågan om vad som är och vad som blir. Dvs samma fråga som under generationer framåt sysselsatt såväl troende, tvivlare och agnostiker. Vi kristet troende kallar detta Predistinationsfrågan:

Min kritik av diskussionsartikeln
Det är här artikelförfattarna vandrar vilse. Kan hända för att de som forskare inte lyckats objektivera sig. För som sagts i denna blogg och på andra ställen av många människor under åren: Som man frågar får man svar. Varje fråga, problemställning utgår från en persons subjektiva uppfattning av vad problemet är

Men för att göra saken krångligare och då speciellt krångligare för de som utifrån verklig vänsteruppfattning som den som t.e.x Expo stått för under alla tider, så skall jag gå igenom utifrån den begreppssfär som förekommer i sociologin dock användande mig av vetenskapsteori som utgångspunkt för argumenteringen.

När man ställer frågan om idéologin spelar eller inte spelar ens lika stor roll som socialiseringen, så behöver man börja med att klara ut: Hur ser begreppen man använder ut? med andra ord: Skilja på begrepp, termer och skilja dem från fakta på macro- och micronivå. Inte enkelt.

Viktigt att hålla i minnet:
Tankar: Den konklusion som en eller flera människor gjort av en given händelse, situation presentation av fakta/uppgifter/åsikter och som den/dessa människor formulerar för sig själv/vill förmedla till andra. På macronivå är påstående det använda helhetsbegreppet på micronivå består tankarna av en eller flera termer.

Påståenden: En eller flera satser som ger sig ut för att förmedla en kunskap/en observation etc, där satserna på micronivå består av ett antal begrepp.

Åsikt: En eller flera påståenden som framförs i tal, skrift eller bild. En åsikt är alltid subjektiv och beroende av den som formulerat frågeställningen som ligger bakom framförandet av åsikten. På macronivå kallas detta en formulering. På micronivå finns underliggande termer.

”Die wichtigkeit oder Bedeutung eines Problems haengt immer auch von subjektiven, bewer tendens Elementen ab” Vollmer Gerhard, Wissenschaftstheorie in Einsatz, Stuttgart 1993
……
De formuleringar av påståenden som framförs svarar mot ett/flera sakförhållanden i verkligheten oavsett om denna verklighet är reell eller imaginär.
Utdrag ur Definition av begrepp, ett PM, © Inger E Johansson Göteborg 1999

När någon, som artikelförfattarna till
förkastar en utredning där Socialisering visat sig vara en stor faktor med att ‘Ideologi’ skulle vara lika stor, så är det en sammanblandning av vad som är ett begrepp och vad som är termer under begreppet.

Exempel:
* I vilken familj du föds
förvisso är det så att inget barn väljer vilka föräldrar han/hon får. Ett barn föds in i eller kommer till en familj där det finns förutbestämda förutsättning oavsett om dessa förutsättningar omfattar termer som religiositet, kultur, ideologi o.s.v. så är detta något som utgör grunden för barnet socialisering.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg: INGET BARN ärver sina föräldrars skuld för av föräldrar eller farföräldrar gjorda synder, varken religiösa eller idéologiska.
Det tillhör inte heller det vanliga utanför sekter, religiösa eller politiska på såväl höger som vänsterkanten, att den som växer upp endast råkat ut för socialisering i sitt föräldrahem.

* I vilken barngrupp du går på dagis/i skolan tillsammans med
Det är förvisso så att det är föräldrar som bestämmer vilket dagis/vilken skola och fritids ett barn skall gå under sin uppväxt.

Den vistelsen som för de flesta från 1 år upp till 19 är den längsta tid i vaket tillstånd, den är också en form av socialisering
Den ideologi som artikelförfattarna hänvisar till är lika illa oavsett om våldsideologi från yttersta vänstern eller från t.ex. nazister ligger till grund för de två bitarna i socialiseringen. Högerns våld kan synas mer utåt – psykiskt våld på ett barns eller en ung människas skäl kanske inte syns, men förekommer minst lika mycket bland de som står till vänster om svenska Vänsterpartiet.

* Vilka av dina ‘vänner’ du själv väljer att vara mest med spelar större roll än idéologin hos den grupp du slutligen väljer att stödja.

ALLT VÅLD SKALL FÖRDÖMAS OAVSETT OM DET ÄR NAZISTER ELLER VÄNSTERDEMONSTRANTER/AUTONOMA GRUPPER SOM BEGÅR VÅLDSDÅD!
Nazister attackerade demonstration, GP 15 december 2013
Nazister attackerade demonstration, Aftonbladet 15 december 2013
Nazister får inte ta över våra gator, Expressen Opinionsbloggen 16 december 2013 Självfallet inte!
Men det gäller också för media att hålla rent åt vänster. De icke demokratiska grupper som från vänster om svenska Vänsterpartiet på allehanda vis sprider desinformation, de skall även de skarpt fördömas. Varken höger- eller vänsterextremister SKALL tillåtas ta över i samhället!

Read Full Post »