Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Våldsdåd’

ägs till 100 % av rödgröna röran. Det är i den kommunala skolan, i flera av stadsdelarna, som rektorer inte tagit sitt ansvar utan gång på gång anställt ämnes- och stadieobehöriga eller de helt utan lärarutbildning. Vad hjälper det med mer vuxna i skolan om det är fel vuxna? Det är i de kommunala stadsdelsnämnderna som politikerna drivit på tjänstemännen, som inte precis fått ha lugn och ro i sin organisation heller, så att de åtgärder som vidtas, om de överhuvudtaget vidtagits, inte gör att de som begått brott (ofta redan i skolan som inte fått eller velat/vågat anmäla) inte får repressalieåtgärd som står i proportion till de tidiga brotten. Ofta har soc slätat över och de som sparkat/slagit/stulit o.s.v. har i princip gått ut från polisstationen i samma ögonblick som soc suttit vid förhörsbordet i enlighet med svensk lagstiftning. Känner till många fall där de störiga (för det är där det börjar – i det lilla) gått ut flinat och gjort samma sak igen och igen och igen.

Hultén borde ta personligt ansvar för att situationen i förorterna försämrades direkt från den dagen hon kom i stället för Göran Johansson. För visst fanns det problem innan, men var det någon som lyfte frågan till Göran J så hände något snabbt helt i enlighet med gällande lagar (inte bara Skollag). Från dag 1 i Rödgröna rörans beslutseskapader, har Hultén sett till att skylla på stadsdelsnämnderna som ju inte har det juridiska ansvaret; på sittande Alliansregering som bevisligen inte var de som byggde problemområdena den dagen de byggdes och som bevisligen inte är de som fattar beslut hänvisande till den Kommunala Självbestämmanderätten – beslut som inneburit nedskärningar vad gäller skolhälsovården m.m.
Ta eget ansvar för problem som antingen skapats eller förstorats av den Rödgröna rörans ovetenskapliga behandling av Göteborgs Skattepengar som drabbat de som behövt stöd och hjälp i skolorna inte bara i förortsområden. Ta eget ansvar för lekande med skattepengar – pengarna som gick till t.ex. Alfons Åberghuset i Trädgården hade gjort mer nytta om de gått till upprustning av skolornas idrottslokaler och elevvård. Tårtspademetoden som tillämpats på Göteborgs skolor och helt grundlagsvidriga beslut som gjort att stadsdelsnämnder tvingats av Rödgröna sörjan försämra för elever med särskilda behov om de gått i områden som haft underskott, det är där stora biten till att många tidigt tröttnar och känner sig utanför ligger! Det börjar inte med vapen. Det börjar tidigare än så under de första 6 skolåren!

Det är ingen slump att det här händer, GP 8 september 2013
Hulthen kräver skärpta straff för vapenbrott, GP 9 september 2013 Det må så vara att den lagstiftningen bör skärpas – det är INTE DÄR PROBLEMET LIGGER! Det gäller att stämma i bäcken och inte i ån. Lyssna på de ämnes- och stadiebehöriga lärarnas organisationer och direkt på de av Göteborgs kommun anställda BEHÖRIGA lärarna. Se till att inte anställa en enda rektor i kommunal skola som INTE gått färdig rektorsutbildningen och som inte som minst har 1 års erfarenhet av läraryrket som behörig lärare. Sluta upp att försöka få det till en socialgruppsfråga – problemen finns i flera områden även de som inte har skottlossning – men där drogerna flödar ändå redan tidigt i ungdomsgrupperna. Alltför många elever i Göteborg har slagits ut av Socialdemokraternas ‘Alla skall med’ anda. Alla barn är lika värda men olika. Se till att följa Skollagen och ge dem det de behöver i skolstöd även om det kostar så mycket att Ni politiker får halvera Era utgifter.

Ansvaret ligger tungt på föräldrarna Ansvaret ligger på föräldrarna, Norah4you 24 maj 2013 men Rödgröna rörans hantering av Göteborgs unga har gjort etter värre och t.o.m. orsakat en hel del av problematiken.
Alla barn som bor i ‘dåliga’ områden blir inte kriminella eller våldsamma. Det handlar till mycket stor del om att vi i Sverige har dålig kunskap hos politiker och allmänhet om att det som sås också kommer upp. Vill man ha bort ogräs i en åker, så får man också börja med att sköta marken rätt innan sådd. skrev jag i Börja redan i skolan, Norah4you 2 februari 2012 när det gällde problem i Malmö. Lika aktuellt här.

Read Full Post »

att föräldraskap inte inkluderar att förneka det deras barn gjort? Att föräldraskap innebär att lära barnen vad som är rätt och fel samt att ta ansvar för sina handlingar. Att föräldraskap först och sist innebär att älska sitt barn oavsett vad det gjort, men ändå våga acceptera att föräldrar inte alltid kan räcka till?

Vi har sett det många gånger den senaste tiden. Föräldrar som vägrar att acceptera att just deras barn kan ha begått en brottslig handling. Det må vara våldtäkten på Linnea, mordet på Inger, morden på de två männen i Växjö eller andra ‘mindre’ brott. För det börjar sällan med de grövsta brotten. Det börjar på dagis eller i skolan när föräldrar kallas till samtal och vägrar att acceptera att just deras barn mobbat, sparkat, slagit etc. Förnekelsen måste ha funnits med lång tid för att föräldrar till våldsmän/våldskvinnor ska kunna gå ut i media och påstå allt möjligt för att de själva och deras barn skall framstå som offer i stället för de förövare de är.

”- Hon skulle aldrig döda någon, säger den 34-åriga kvinnans mamma.” Min dotter har inte mått så bra, Expressen 5 april 2010
Erkände morden för busspassagerare, Expressen 5 april 2010
Kvinna anhållen för dubbelmord, DN 4 april 2010
Kvinna anhållen för dubbelmord, SvD 4 april 2010
Hon visade mig kniven, Aftonbladet 5 april 2010

Som jag skrev i Linneafallet, Bjästa: ”Föräldraskap innebär INTE att förneka när något hänt, INTE att förtala annat barn/ungdom utifrån detta fruktansvärda förnekande! Däremot innebär föräldraskap att acceptera när ens barn handlat fel eller brottsligt UTAN BORTFÖRKLARINGAR OCH UTAN ATT FÖRSÖKA SKJUTA SKULDEN ÖVER PÅ ANDRA men att samtidigt kunna älska sitt barn, sin släkts barn oförbehållsamt oavsett om barnet är den skyldige eller offret.” Föräldraskap innebär, 29 mars 2010

Mordmisstänktes familj: Det var en olycka, KvP 5 april 2010
Olyckshändelsen orsakade en enorm sorg i vårt liv.” Olyckshändelsen orsakede en enorm sorg i vårt liv, KvP april 2010 HALLÅ! MORD ÄR INGEN OLYCKSHÄNDELSE!!!!!!!!!!
Ännu en anhållen i Landskronafallet, GP 5 april 2010
Ännu en anhållen i Landskronafallet, DN 4 april 2010

Read Full Post »