Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vaktbolag’

när hemtjänst åker på akutlarm. AKUTLARM ÄR AKUT om inte motsatsen bevisas! Det borde gälla samma sak här som om någon ringer en ambulans eller brandbil. Inte katten får väl p-vakter lappa ambulans eller brandbil som står parkerad på icke tillåten plats.

OM inte Göteborgs politiker per omgående oavsett vilket parti de tillhör tar bort ev hinder i lokala ordningsstadgan för att Akutlarm av Hemtjänst skall få kunna utgöra den säkerhetsventil som behövs för att ett stort antal sjuka och äldre skall kunna få bo kvar hemma, så är det stor skam för respektive partis ledamöter. Och detta ett valår!

Hemtjänsten lappas vid akutbesök, GP 26 juli 2010

Sedan undrar jag hur det står till hos ansvariga på Addici och Securitas. Jag har när jag nattetid gått med min dotters hund kortpromenad runt hållplats Kaptensgatan med egna ögon sett p-vakter som stått och kollat klockan för att se att Hemtjänstens bilar inte stått över 10 min på 10 minuters parkeringar. VET HUT. Det enda Ni visar med Ert uttalande i artikeln Det är upp till varje parkeringsvakt, GP 26 juli 2010 är avsaknad av inlevelseförmåga. Tänk om det varit Din farmor, gammelmoster eller astmasjuke cancersläkting som utlöst akutlarmet!

Vet Ni inte hut borde Ni som minst per omgående avskriva samtliga fall där hemtjänst stått parkerad på 10 minuters parkering längre än 10 minuter och haft akutlapp i rutan! Det torde vara omöjligt eller som minst näst in till orimligt att tro att ett akutlarm inte tar längre tid än 10 minuter eller att den som åker på ett akutlarm skulle behöva åka kvarteret runt för att hitta en ledig 1 timmas parkering! Er egen personal parkerar i vissa stadsdelar på de mest orimliga ställen till och med handikapparkering eller blockerar trottoarer för oss som har svårt att gå. Det är däremot inte försvarbart enligt mitt sätt att se det!

Det är dessutom ur rent samhällsekonomisk synpunkt helt orimligt att polisen skall behöva begära in och hemtjänsten skall behöva skaffa läkarintyg etc för att kunna skriva av ärenden i denna frågan. Inte undra på att våra skattepengar och ‘våra’ offentliga tjänstemäns tid rullar!

Read Full Post »