Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vågkraft’

är det någon som sett några beräkningar på hur mycket energi det går åt till allt från vägar, brytning av metaller, ledningar, byggnation, transporter, etc för en vindkraftpark i relation till hur lång tid det numera tar innan vindkraften levererat samma mängd? För några få år sedan så var beräkningarna sådana att man visserligen tjänade in i kronor och ören på en 10 års period vad det kostade, om man räknade in alla som fick jobb och de skatter de betalade in…., men att energiåtgången var negativ över 15 år…. 😛
Hur ser det ut idag?
En annan fråga – är det inte vridmomentet och inte i sig storleken på vingarna som avgör vilken energi man får ut?

Vindkraft hotar skyddad natur, SvD 10 juli 2011

Personligen tror jag mer på de vippliknande vågaggregaten som placeras ut längs kuster på bottnar som inte stör sjöfarten och fiskar. Samt även på den nya gröna bensinen, algodling i stora bassänger där CO2 från närliggande städer förs in och får algerna att blomma och växa så att när de skördas och pressas ger betydligt bättre K-värde än energiskog…..

Read Full Post »