Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vad är statistik?’

anställda av Trafikverket? Hur i hela fridens namn kan man annars förklara en del mycket märkliga utspel från Trafikverkets sida? För inte räcker det med flumskolans dåliga utbildning i ordkunskap och ordförståelse inte ens om vi lägger till totala avsaknad av vetenskaplighet i förstudierna som förklaringsmodell. Demokratibegreppet har de helt tappat bort. Trafikräkningen som alltid varit något som tidigare Vägverk samt Sveriges kommuner månat om har de ingen aning om vad det är…..

Skulle aldrig rösta på Vägvalet trots att jag är 100% emot såväl tågtunnel som hela Västlänksprojektet. Men här har de helt rätt: Skall statens verk bedriva politisk propagande, GP 4 januari 2013

Se även: Nu går skam på torra land Trafikverket, Norah4you 29 december 2012 samt
Har Västtrafik kastat ”krona eller klave”, Norah4you 17 december 2012

Read Full Post »

Har man inte gjort sin hemläxa och under längre period vid helger med klämdagar gjort en trafikräkning värd namnet, så är det ren skandal att gå ut och hävda att Prognoser slår in – biltrafiken minskar, GP 4 januari 2013 Det där med statistik är inget man skjuter från höften med korta ojämförbara serier.

Det verkar som om Trafikverk och media fortfarande inte fattar att det är totalt omöjligt att hävda att trängsel försvunnit enligt prognos. Vad de borde gjort var att göra ordentlig trafikräkning. Självfallet är det så att de som inte behöver åka bil för att de jobbar under dessa klämdagar inte åker in till stan. Det drabbar i första hand Göteborgs affärer. Kommer surt för kommunen efteråt. Men om de hade gjort trafikräkning, på bussar, spårvagnar och vid övergångsställen i Göteborg, så hade de också haft klart för sig att det varit så få människor som åkt vid de tider då det brukar vara fullt på bussarna. Har aldrig sett så få människor i t.ex. Nordstan eller vid Centralstationen som nu på kvällstid heller. Finns bara två vettiga förklaringsmodeller till det – folk anpassar resandet med bil till före eller efter trängselskattavgifts uttag, alternativt är det så att det är fler än studenter, lärare m.fl. som tagit ledigt onsdag-fredag för att få långledigt.

Det är alldeles fel påstående som de som gillar trängselskatt kommer med. Utöver det, så vet jag om att det är många som åker till andra ställen än Göteborgs innerstad för att handla när de slutar. Ytterst få åker längre in till centrum mitt på dagen för att äta lunch. Vilket ofta hände och då förekom trängsel på allt från billiga McDonald till dyra restauranger. Inte sett så få människor i innerstan mitt på dagen annat än på tidiga nyårsdagar förr.

Förutom att färre åker in för att handla i Göteborg om de inte ändå har tvingande ärenden dit, vilket drabbar affärsidkare som nämnts ovan, så är det kommer nog fler än ‘Dan’ i artikeln att rösta med fötterna. Dan flyttar hela företaget för skatten, GT 4 januari 2013

Tyvärr finns det politiker som aldrig lärde sig vad demokrati står för när de gick i skolan och som fortsätter vara hånfulla. Hulthén svarar: ”Ha, kritik? Skojar du?”, GT 4 januari 2013 Inget parti har gjort sig förtjänt av så egocentriska och okunniga representanter.

Read Full Post »