Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vad är rasism’

Nu har det gått troll mer än vanligt i det sk. etablissemanget på kulturfronten. Skall villigt erkänna att jag inte kan hitta ett enda rasistiskt inslag i Barna Hedenhös, än mindre något sexistiskt! Varje tid har sin kultur och varje kultur har sina ord som betyder något där och då helt skilt från vad puritaner på vänster om svenska Vänsterpartiet som försöker pådyvla människor sin nutida tolkning av ord innebar när de skrevs, när de först lästes OCH HÖR OCH HÄPNA – om man inte är extremt vänstervriden puritan, så betyder orden samma sak nu för alla som inte är vänstervridna puritaner eller extremt lättstötta som vill förändra samhället utifrån sina egna politiska syften! Dra något gammalt över ER!

Jonathan Sjöberg som både regisserat och varit med och skrivit julkalendern är kritisk till att böckerna inte får sin kontext förklarad eftersom flera av berättelserna i dag uppfattas som rasistiska.

De bitar som definierar folkslag efter hudfärg har de i arbetet med manuset valt bort. Som exempel kan nämnas ”Barna Hedenhös och de urlympiska spelen” från 1952 där löptävlingsdagen beskrivs som ”en svart dag för alla utom negrerna” som vann de flesta av loppen tack vare sina långa ben.Barna Hedenhös böcker kritiseras för rasism, Svt.se 18 november 2013 Neger är inte något negativt eller ens rasistiskt ord för alla människor. Så länge det heter Negro Spirituals som är en av de finaste musikformerna som finns, så skall puritanerna ge blanka den i att försöka ändra i äldre texter! Det är inte heller så att den svarta dagen ens uppfattades enligt Jonathan Sjöbergs förmodan av oss som var barn på 50-70-talet! Tvärt om var det så att man, kollat med fler, uppfattade det som något fint att vara neger i idrottssammanhang på den tiden. Vi andra det var vi som blev utpekade som svaga! Alltså möjligen rasism mot icke färgade. Men inte mot färgade. I Barna Hedenhös lärde vi oss att visualisera teknik, speciellt teknik använd förr i tiden och i främmande kulturer som var överlägsna vår egen. För det var också en av de viktiga bitarna man lärde sig genom att läsa eller få Barna Hedenhösböckerna upplästa: När vi fortfarande var i början av den nordiska kulturen vi känner från sena Stenåldern över Bronsåldern, Folkvandringstid till nutid, så var det många kulturer som hade utvecklats avsevärt mer än vad vi här i norr hade!

Barna Hedenhös-böcker kritiseras: ”Ren och skär rasism”, Metro 19 november 2013 TVÄRT OM! De böckerna lärde oss som växte upp grunderna för att Alla människor är lika värda men olika. Böckerna lärde oss att det ingalunda var i norra Europa eller ens i Europa som grunderna för civilisationen växte fram! Barna Hedenhös böckerna lärde oss att det fanns många kulturer i världen och att alla är lika värda, samt att varje kultur värnar om att bevara sin historia. Utom möjligen vänsternissarna här i Sverige alltså 😛 Sverige har lång kultur. Betydligt äldre i skriftliga källor än vad de flesta inklusive de flesta historiker och arkeologer känner till. Det är en sak. Varje kultur äger rätten att vara stolt över det som varit bra – men bör också låta bli att försöka omtolka allt till nutida mått mätt!

Ärligt talat – det är rasism att försöka använda sina egna politiska uppfattningar när man tolkar gamla eller halvgamla texter! Det första en som studerar vetenskapsteori får lära sig är att man alltid måste försöka klarlägga/komma ifrån sina egna subjektiva värderingar. Varje text skall tolkas ur sitt eget historiska perspektiv. Inte nutidens. Att försöka få det till att det skulle behövas förklaringar till småbarn som inte ens uppfattar saker som vänsternissarna tror att de gör, det säger tyvärr alltför mycket om okunskap om såväl historia, vetenskapsteori som barn- och ungdomars utveckling! NOG MED VÄNSTERPROPAGANDA!
Någon stopp på vantolkning av litterära produkter vars upphovsmannarätt tack vare förlängd sådan gäller, får det allt vara!

Vänsternissarna

Read Full Post »

Vaknar av värken. Bara andra gången i natt. öppnar datorn och sätter mig först att läsa rubrikerna. Brukar vara Göteborgsposten som först får uppmärksamheten. Denna gången råkar det bli Svenska Dagbladet. En rubrik i nyhetsflödet står ut: Europa sätter sitt folk på undantag, SvD 8 april 2013 Tänk exakt så har jag själv tänkt många gånger sedan vi gick med i EU. Mer och mer de senaste åren.

Så vad står i artikeln? Något så viktigt att sammanfattningstexten här blir återgiven med blå skrift:
MOTSTRÖMS Hur mår demokratin i dagens Europa? I en ny essä finner den norske statsvetaren Asle Toje ett återkommande mönster: de politiska och ekonomiska eliterna har förlorat kontakten med folket, och deras avfärdande av populismen liknar ibland klassförakt Läs hela artikeln. Artikeln handlar om en bok: Asle Tojes Rødt, hvitt & blått. Om demokratiet i Europa Upprepar: Läs hela artikeln.
Länken en gång till: Europa sätter sitt folk på undantag, SvD 8 april 2013

Jämför gärna med det faktabegrepp Demokrati, Facts not Fiction Norah4factsblogg där jag utgående från fakta om demokratibegreppet har skrivit ner det som varenda svensk skolelev SKALL ha lärt in, lärt sig förstå och visa att han/hon förstått vad det innebär för att uppnå Kursmålen för Samhällskunskap årskurs 9.

Kortfattat: Mycket missförstånd finns bland många idag. Demokrati innebär inte att alla får bestämma allt. Inte att alla får läsa allt. Demokrati innebär att alla medborgare har rätt att forma sina egna åsikter, yttra dessa, vara med och välja sina representanter (om man är uppnått ålder för att vara med och rösta). Samt att de som man väljer måste vara klara med att de ingalunda är någon elit utan som det står i Svenska Regeringsformen Valda ombud. Det finns olika slags demokrati. Störst frihet för sina medborgare ger USA:s konstitution. Inte så konstigt med tanke på att USA är ett land som skapades från scratch, förvisso på indianernas bekostnad och indianernas land. Störst frihet för sin ledare i ett demokratiskt land, om man skall följa konstitution/grundlag, har Frankrike. Vilket inte är så konstigt eftersom Frankrike i sin historia har såväl Franska revolutionen som Napoleon.

Sverige har fortfarande inte gjort upp med sin 1900-1945 års historia. Det är förmodligen därför som Aftonbladet på sin ledarblogg fått för sig: ”Fascismen är borgerlig”, Aftonbladets ledarblogg 2 april 2013 NEJ Fascismen har i Sverige som i flera andra länder sprungit fram ur en röd-grön sörja. I Sveriges fall stod en Bondeförbundare för det gröna och självaste Hjalmar Branting m.fl. ledande socialdemokrater för det röda. Det var här i Sverige som rasismen och fascismen genom den röd-gröna blandning blev det som var allt överskuggande. Så överskuggande att våra politiker under socialdemokratisk ledning beslöt att skapa ett Rasbiologiskt institut i Uppsala. Så överskuggande att Sverige tillsammans med Schweiz var de länder som krävde att det skulle gå att se i tyska människors pass vilka som var judar. Så överskuggande att familjen Myrdal som själva inte bara stod för sk. Folkhemstanken gång på gång förde fram att det var Staten inte Familjen som borde uppfostra barnen. Så långt från demokrati som tänkas kan och så långt från idealisering av de ‘utvalda’ de som visste bättre än andra: De som blivit valda och de som hade rätt partifärg, de måste ju veta bättre än alla andra. Se När skall Sverige göra upp, Norah4you 14 december 2012

Resultatet av makarna Myrdals ensidiga propaganda, som tack och lov hölls i schack av Erlander och Sträng, syns än idag bland de som kallar sig vänstersocialdemokrater och som under den nyss avslutade Socialdemokratiska Partikongressen drivit igenom att Socialdemokraterna skall arbeta för Allmän förskola från 2 år samt att Alla skall ha högskolebehörighet. Stämmer inte ett dugg ens med de Mänskliga Rättigheterna:

De mänskliga rättigheterna
Artikel 26
1.Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.

2.Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.

3.Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

Inte ett ord om att det är staten med eller utan stor bokstav som har rätten att bestämma att Staten (med stor bokstav) är den som vet bäst vad varje barn och ungdom ‘skall’ läsa. Det vi ser idag inom delar av Socialdemokraterna är just den fascism som de beskyller ‘Borgerliga’ för. Klumpa ihop det kan en hel del. Förvisso fanns det inom delar, långt ifrån hela, Högern riktigt blågula (blått + gult blir grönt och grönt + rött blir brunt) som förespråkade samma som Branting och Co. Arvid Lindman, Högerriksdagsman, var en av dem. Däremot var det många speciellt Frisinnade och delar av Liberalerna inom Folkpartiet som tillsammans med dåvarande Kommunistiskapartiet var de som kämpade emot rasism och Fascism.

Men kan man inte sin egen historia och vill inte ledande politiker i ett land göra upp fullständigt med sina egna partiers förflutna, eller ännu värre åter fast i andra kläder föra fram samma sak, så är det inte konstigt att så många indoktrinerats på ett sätt som är rent ut sagt skrämmande när det sker i ett land som Sverige som vill kalla sig ‘neutralt’ vad det nu än innebär och även kalla sig ‘demokratiskt’.

Rasism
Är i sig ingen ideologisk riktning. Rasism är och förblir en subjektiv värdering av andra människors människovärde samt utifrån detta en idealisering av sin egen subjektiva uppfattning om vad som är rätt och fel. Rasism handlar inte bara om människor som har annat ursprung. Rasism finns även inom grupper. Såväl inom kulturella som etiskt ursprungsgrupperingar. Så fort någon får för sig att en viss grupp människor vet mer och har mer rätt att besluta vad som är bra och vad som är dåligt, i nutid kallas det politiskt korrekt, så föreligger ett rasistiskt elittänkande. Elit kontra stora massan är där allt börjar när det handlar om rasism. Människor som mer ser till det som skiljer än det som förenar. Men det är väl för svårt för en del att ta in.

Konsekvenser för Sveriges del syns bland annat i och med att Svensk ovilja att utreda får kritik, SvD 7 april 2013 Artikeln som är skriven utifrån den judiska människorättsorganisationen Simon Wiesenthal Centers undersökning om hur Sverige i praktiken inte utrett krigsförbrytelser, Människobrott och Folkmord på judar under Andra Världskriget. Den skulle kunna handla om vilken annan grupp som helst, zigenare (numera kallade romer), tattare o.s.v. samt även inom grupper de som ansågs mentalt sjuka inte för att de led av någon psykiskt sjukdom utan för att de levde eller uttryckte sig på ett sätt som avvek från den svenska normen fram till 1945. Tyvärr har Sverige inte bara ovilja att utreda det historiska utan samma gäller folkmordsmisstänkta i senare krig, Jugoslaviens upplösning endast ett av många exempel. Sverige måste göra upp med sin historia. Först då går det att komma vidare från elittänkandet som försöker baxa in alla under ‘Alla skall med’ i stället för att tillåta människor att vara och där vara innebär att respektera att vi är lika värda men olika. Det är individen som är viktigare än all form av elittänkande. Det är individen som har rätt att utvecklas utifrån sin fördelar, fel och brister utan att ifrågasättas men det är också individen som måste ta ansvar för sina egna handlingar och arbeta med sina egna värderingar.

Read Full Post »