Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘UV-strålning’

Och hur påverkas människokroppens immunsystem av de höga radonvärdena som finns i vår granit, våra lerlager och andra slamlager längs kusten. Att solstrålar är ‘farligare’ för huden när solstrålarna reflekteras i vatten, hav eller vattendrag, bl.a. ökad risk för hudcancer, var ett av huvudskälen till att man rekommenderade solskyddsmedel först för barn men sedan också för vuxna i början av 1960-talet. Var fanns Socialstyrelsens experter då?

Vanligare med hudcancer vid kusten, GP 2 oktober 2012

Read Full Post »

Som påpekades redan när det upptäcktes att Ozonlagret över Australien började tunnas ut, så är det freon samt kväveoxider från höghöjdsfly som bryter ner ozonet. Det som alla som på den tiden satte sig in i frågan och som alla som läst någon form av högre kemi, hydrologi alternativt om atmosfären i synnerhet om solens påverkan på de olika lagren(*) lärt in, så är speciellt Ozonskiktet uppe i Stratosfären ett av de mest känsliga skyddslagren vi människor har för att vi med hjälp av fotosyntes som ger oss syre från växter som tar upp CO2 skall kunna överleva. (CO2 är viktigt för att vi på jorden skall kunna ha en temperatur som inte närmar sig den absoluta nollpunkten med stormsteg).

Under 1970-talet upptäckte man att ozonskiktet tunnades ut och man började undersöka vad det kunde bero på. Ganska snart kom man fram till att den största boven hette klorflurokarbon, mer känt som freon som egentligen är ett varumärke på gasen ifråga. Freon användes bland annat som kylmedel i kylskåp och luftkonditioneringsanläggningar och som drivgas i sprayflaskor
Källa
Ozon: Giftgasen som håller oss vid liv, Allt om Vetenskap nr 5 2005

För mer uppgifter om Ozonet som när det är uppe i Stratosfären skyddar oss men som är farligt som markozon vänligen läs: Higher Atmosphere Basics: Chlorofluorocarbons CFC and ozone hole, Max Planck Institute hemsida juli 2005

* Troposfären når från jordytan upp till runt 10 km, Stratosfären tar vid och når upp till Mesosfären som nås 50 km upp.

Freonet totalförbjöds i Sverige 1995 men det man missade var att upplysa kommuner m.fl. om faran att inte ta tillvara freonet från gamla kylskåp. Inte bara här i Sverige läcker gamla kylskåp som hamnar på tippar eller ‘återanvändningsstationer’ undan för undan ersätts av nya freonfria mer och mer ju mer renoveringar sker. Freonfakta, freonåtervinning.se
En del av det ‘avfallet’ exporteras från EU-länder ner till Afrika….

Vad gäller då för korallblekningen som sker t.ex. i Stora Barriärrevets vidsträckta områden? ”Coral reef bleaching is a common stress response of corals to many of the various disturbances mentioned above. Beginning in the 1980s, the frequency and widespread distribution of reported coral reef bleaching events increased. Widespread bleaching, involving major coral reef regions and resulting in mass coral mortality has raised concerns about linkage of the events to global phenomenons including global warming or climate change and increased UV radiation from ozone depletion.
Källa: Jason Buchheim Director of Odyssey Expeditions, Coral Reef Bleaching, Odyssey Expeditions- Marine Biology Learning Center Publications 1998 läsbar på Coralbleaching, Marinebiology.org
Snabb förklaring av det väsentliga: Korallrevs blekning är en stressreaktion som korallrev drabbas av bl.a. pga ökad UV-strålning genom Ozonskiktet.
koraller till många av de olika störningar som nämns ovan. Från och med 1980-talet, frekvens och omfattande spridning av rapporterade korallrev blekning händelser ökade. Utbredd blekning, där storområden korallrev och resulterar i massa korall dödligheten har väckt farhågor om koppling av händelserna till globala fenomen, inklusive den globala uppvärmningen och klimatförändringen och ökad UV-strålning från ozonskiktet. [IEJ: underförstått en orsak av de föroreningar som lett fram till ozonhålet]

När koraller bleknar sker en kemisk förändring som bl.a. resulterar i minskad förmåga till fotosyntes samt därav följande skörhet som gör korallerna lättare nedbrytbara/känsliga för stormar och större tillfälliga temperaturförändringar alternativt saltförändringar i de vatten korallerna lever i.

Halva koralltäcket borta på 27 år, DN 1 oktober 2012 Inte på 27 år – de uppgifter om ytor som nu presenteras i vetenskapliga rapporter är hälften av de siffror på ytorna som jag själv lade fram i miljödebatten 1975-78……. alltså över 35 år sedan.

Halva koralltäcket borta på 27 år, SvT 2 oktober 2012

Read Full Post »