Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Utvisningar’

och de som fått domstolsbeslut att de inte får någon ändring på Immigrationsverkets nekande av asyl/uppehållstillstånd, de har fått ett avvisningsbeslut. Då är det enligt svensk lag brottsligt att gömma sig. Vilket jag utifrån vad jag själv sett under åren tycker är helt riktigt. Detsamma gäller i samtliga andra länder i EU och i alla demokratiska stater. I många av länderna är det lika brottsligt att gömma en som har domstolsbeslut om avvisning som att gömma vilken annan brottsling som helst.

Det skall inte vara media eller vänsternissar som beslutar vilka som får och vilka som inte får stanna i Sverige. Att en del vänsternissar, speciellt sk. liberaler som inte vet vad riktig liberalism är, försöker jämföra med invandringen på 1800-talets slut och under 1900-talet till USA, förändrar inte saken. Det är stor skillnad att bygga upp ett land från grunden med helt ny konstitution och ett historiskt existerande land med konstitution som går tillbaka länge i historien med invandring. Det finns mer fog att sätta stopp för illegal invandring än det finns att sätta stopp för arbetskraftsinvandring. Detta även om självfallet fack och andra har rätt när de kräver att arbetsgivare ställs ansvariga om de som får tillstånd att komma meddelst arbetskraftsinvandring inte får de löner och de förmåner de skriftligt lovats och/eller om löner sätts på ett sätt som inte överenstämmer med de avtal som finns på arbetsmarknaden.

Jag skriver ovan ‘utifrån vad jag själv sett’. Detta inkluderar allt från sk.psykotiska barn som för cirka 20 år sedan lekte klockan 23 på kvällen på mellangården mellan mitt eget köksfönster och nästa hus, till de som förtvivlade tidigare landsmän berättade om kom och krävde stora summor pengar för att inte rapportera hem till t.ex. Saddam Hussein så att släktingar drabbades. Finns mycket liknande i den vägen fortfarande som berättas om.

Det finns också en annan sida av saken. Flera av de sk papperslösa sätts av andra, svenskar eller landsmän, att för en bråkdel av normal lön utföra arbeten av olika slag. Inte heller det är rätt. Men det förändrar inte saken att de som fått avvisningsbeslut begår en brottslig handling när de gömmer sig. Möjligen skulle ett samarbete mellan Skatteverk, tullare och polis kunna göra skillnad.

Sedan undrar jag vem/vilka från alla dessa som åberopar ‘ömmande skäl’ som själva varit eller är beredda att åka ner som volontärer för att trygga återvändandes livssituation under kortare eller längre tid. Det är så lätt att vilja öppna andras kassas, och statens, kommunernas och landstingens kassa är inte ägd av media eller vänsternissar utan av hela svenska folket. Det är Sveriges Riksdag som fattar beslut om lagar. Inte media. Det är i Riksdagen och i Kommunfullmäktige samt Landstingsfullmäktige som beslut om budget tas. Inte i media och inte av vänsternissar.

Det är för mig fullständigt ointressant var en person som fått uppehållstillstånd i Sverige kommer ifrån. Varje person som är intresserad av att göra rätt för sig har presenterat giltiga handlingar för att kunna vara identifierbar. Det är svensk lag som gäller i det fallet som i alla andra. Men de som illegalt vistas i ett land, måste i varje demokratiskt land acceptera de lagar som finns och sluta gömma sig. Här i Sverige som i andra länder.

Så har vi på senaste åren fått romer som påstår sig vara från länder i forna Östeuropa. Alla är inte det. Senaste veckan har en tidigare elev som jag vet är svensk medborgare och där såväl föräldrar som far- och morföräldrar bott i Sverige som svenska medborgare som minst (vad jag vet) i ett par generationer, den tidigare eleven har vid 3 tillfällen försökt tigga av mig och först låtsats att hon inte förstår svenska tills jag talat om för henne att jag vet vem hon är. Många svenskar är onödigt naiva som hennes egna släktingar säger om de i släkten som försöker smita undan vanligt ansvar som svensk.

Rasist? Nej verkligen inte. Jag har både jobbat med och bott vid sidan om samt umgåtts med många som fått uppehållstillstånd. En del har blivit svenska medborgare. Andra har fått dubbelt medborgarskap, vilket som det står på Immigrationsmyndigheternas hemsida inte ger Sverige samma möjligheter att hjälpa till om de grips i andra länder utanför EU. Allt handlar för mig om Frihet under Ansvar och Personligt ansvar för egna handlingar. I Sverige gäller svensk lag
Att följa Sveriges Grundlagar och andra lagar är inte att vara rasist. Tvärt om. Det är däremot att säga nej till anarki och mediadiktat om hur svenska lagar enligt vänsternissar borde tolkas. Något helt annat.

Reva-varningar sprids via Facebook, GP 30 mars 2013
Varnar för polisens Reva-kontroller, Expressen 30 mars 2013
Reva-varnigar sprids via Facebook, SvD 30 mars 2013
Reva-varningar sprids via Facebook, DN 30 mars 2013
Reva-varningar sprids via Facebook, Aftonbladet 30 mars 2013
Någon måtta får det allt vara på anarkister och vänsternissar. OM polis eller annan myndighet har i uppdrag att söka efter vissa papperslösa, så är det självfallet så att det är rimligt att de som kontrolleras är de som liknar de som eftersöks. Det är bra att det inte sker slumpvis för är det människor från visst område som eftersöks, så är det inte så att alla andra grupper av människor skall behöva kontrolleras bara för att vänsternissar och media så önskar. och det är också bra när någon som kontrolleras visar sig ha klara papper. Alla som bor i ett EU-land är enligt EU-lag skyldiga att kunna identifiera sig för myndigheterna. Någon måtta får det allt vara på gnället.

Tillägg 31 mars 09.55 Två utvisningshotade hämtades på sjukhus, DN 31 mars 2013 Helledudanedå…. Svensk Polis följer Svensk Lag. Ett sjukhus varken kan eller får vara en helig plats där gripande inte får ske. Brott är brott och flera av våra svenska sjukhus har senaste tiden t.o.m. tvingats ha vakter och polis för att inte bråk och brott skall ske. Nu får vänsternissarna sluta upp: Det Ni förespråkar är brott mot svensk Grundlag, Brott mot EU-lag samt att Ni hellre vill ha Anarki. Stopp och belägg per omgående! 1984Orwellskt nyord och reviderad historia är inget som hör hemma varken i Sverige, EU eller något demokratiskt land”

Det är inte någon mänsklig rättighet att själv få bestämma i vilket land man skall få bo!

Read Full Post »

I Sverige gäller svenska lagar stiftade av Sveriges Riksdag.
Inte tolkningsrätt eller ändring av lag rätt för snyftartiklar i svenska media eller av de mediakå.. politiker som med tvång på andra politiker och regering vill tvinga på Sverige öppna gränser.

Sverige har en mycket generös invandringspolitik. Men de som fått avvisnings- eller utvisningsbeslut ska lämna landet, sade statsminister Reinfeldt i Agenda angående kritiken på senare tid mot polisens så kallade Reva-projekt.
…..

– De som har fått avvisnings- eller utvisningsbeslut ska lämna landet. Om det finns partier som har andra åsikter får de komma med förslag om att vi ska ha fri invandring. Är det så att bara för att man har gömt sig några veckor ska man sedan få lov att stanna? Då blir det ett väldigt konstigt samhälle, sade Reinfeldt.

Han framhöll också att regeringen redan 2009 sagt till Migrationsverket, polisen och kriminalvården att tydligare fullfölja avvisnings– och utvisningsbeslut. ”De som fått avvisning ska lämna landet”, statsminister Fredrik Reinfeldt i SvT:s Agenda 17 mars 2013

SVT:s ”Agenda” fick Fredrik Reinfeldt svara på brevet.

– Jag tycker att polisen självständigt ska utveckla sina arbetsmetoder. Men vi har sagt till polisen att i Sverige så är lagen lika för alla. Den som har fått ett avvisningsbeslut eller utvisningsbeslut anser vi ska lämna landet. Om något av riksdagens partier har en annan uppfattning så får de lämna förslag om att Sverige går över till fri invandring, sa han.

”Ändrat sina metoder”
”Agendas” programledaren Mats Knutsson frågade då vad Reinfeldt ansåg om kritiken om att polisen kontrollerat folk beroende på deras utseende.

– Jag ser också att polisen har ändrat sina metoder, förmodligen till följd av den kritik som har kommit. Men jag är inte här för att diskutera polisoperativa frågor. Jag har ansvar för vilken lagstiftning Sverige har och jag ställer mig väldigt frågande till en lång rad politiker som får det att låta som att vi har fri invandring i Sverige. Jag tycker att man ska stå upp för den lag som man har varit med och stiftat, sa han i ”Agenda”.

Ingen lagändring
Och Reinfeldt tycker inte att det finns något behov att ändra lagen.

– Lagen behöver inte ändras, har man fått ett avslag i ett land som har de mest generösa asyl och migrationsreglerna i hela den utvecklade världen så tycker jag man ska följa det beslutet, annars har vi gått över till ett annat system, sa han i ”Agenda”. Så svarar Reinfeldt efter Khemiris brev, Expressen 17 mars 2013

Tycker att det är helt riktigt. Sedan några ord om REVA. Är det så att gränspolis, tullare eller annan myndighet har fått i uppdrag att söka vissa personer som gömmer sig i Sverige, så är det näppeligen så att det bland dessa personerna som eftersöks är människor som ser ut som Svensson gjorde på 1950-talet. Det är alltså inte alls konstigt om det är människor som har annan etnicitet och ursprung som blir kontrollerade. I EU SKALL alla EU-medborgare ha en identitetshandling där inte bara namn, riktigt legalt namn, födelsedata och land står angivet utan numera SKALL alla också ha sin födelseort angiven i alla nyutfärdade identitetshandlingar. Det är EU-lag på att vi ALLA skall kunna identifiera oss om polis eller annan myndighet så begär. EU-lag gäller över svensk lag oavsett vad vissa tycker.

Reinfeldt nöjd med utvisningar, GP 17 mars 2013
Reinfeldt nöjd med utvisningar, SvD 17 mars 2013
Reinfeldt kommenterade lågt opinionsstöd och Khemiris brev, DN 17 mars 2013
Reinfeldt nöjd med utvisningar, Aftonbladet 17 mars 2013
Reinfeldt:; De som fått avvisningsbeslut ska lämna landet, SvTplay.se 17 mars 2013

Se även I Sverige gäller svenska lagar, Norah4you 7 mars 2013

Fattas bara annat än att Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt är nöjd med att svenska lagar gäller i Sverige och att det är svensk Riksdag som stiftar lagar. Inte snyftartiklar i media eller ‘ömkande fall’ trädda på snöre av politiker.

Read Full Post »

vill ge papperslösa rätt att rösta……. Nu har vänsternissarna i Sverige gått mer än en Ocean för långt från i Sverige gällande Grundlagar och lagar. Hur länge skall detta fortgå? Vilka ligger bakom och vilka sanktionerar att 5-kolonnliknande försök till anarki fortsätter i media? Frågan är fri – så också yttranderätten och tryckfriheten. Men både Yttrandefriheten och Tryckfriheten bygger på Regeringsformen och har i båda fallen begränsningar som media försöker springa ifrån. Det är inte svenska media som beslutar om lagar.

Uppvisande av så dålig respekt för demokrati och demokratiska spelregler har sällan skådats om ens någonsin i Sverige: Vem får rösta i skuggsamhället, DN ledarsidan 17 mars 2013 som återigen ömmar mer om de sk. papperslösa som i domstol fått reda på att de inte får stanna än de månar om äldre, fattigpensionär, sjuka, funktionshandikappade svenska medborgare (oavsett var de är födda) och andra som har det svårt här i landet. Nog med snyfthistorier!

Read Full Post »

och i Sverige är det precis som i länder som England, Australien, Nya Zeeland, USA och i EU-länder i vår närhet BROTTSLIGT att gömma sig när beslut om utvisning fattats. Det må gälla de som media plägar kalla ‘papperslösa’, vilket de inte är förutsatt att de inte är utomjordingar. Endast utomjordingar skulle kunna ta sig till Sverige utan pengar och giltiga id-handlingar! Det är inte gratis att ta sig till Sverige. Att sedan det finns länder som enligt media ‘vägrar’ ta emot de som inte frivilligt återvänderSvårt att tvångsutvisa 4 000, SvD 7 mars 2013, det innebär inte att det är Sveriges uppgift att ta hand om dessa personer för all framtid! Det enda det innebär är att frågan måste föras över till första ankomstland som är det som borde få betala helt i enlighet med gällande EU-direktiv.

Det är inte det minsta liberalt, även om många som gått flumskolan tror det, att värna så mycket om de som river sina identitetshandlingar och gömmer sig för att få de flummiga okunniga att kräva att svenska Staten skulle betala.

De som kallar sig socialliberaler idag saknar kontakt med verklighetens Liberala rötter och blandar ihop Rousseaus påstående att Människan föds fri, och överallt är hon i bojor med den Liberala grundsynen att Människan klarar mycket själv och att Staten inte skall bestämma om allting. En sann liberal vill minska Statens inflytande och kostnader samtidigt som en sann liberal bryr sig om sina medmänniskor och är för att själv hjälpa (inte ha andra att betala t.ex. via statens budget) utöver att en sann Liberal värnar om att Samhället/Staten skall ha ett skyddsnät för sina medborgare som är sjuka, handikappade och äldre. En sann Liberal är och har alltid varit för Frihet under Ansvar och Personligt ansvar i enlighet med gällande lagar. Det är där en liberal skiljer sig från en kommunist respektive en vänstersocialist:

* En liberal är för att yttrandefriheten inte får begränsas med mer än som finns fastställt i grundlag/författning.
Det är alltså inte liberalt att t.ex. kräva att Johan Pehrson (FP) skulle avgå från sin av svenska folket valda riksdagsplats som Folkpartiet utsedda rättspolitiska talesman. LUF kräver att FP-profilen avgår, Expressen 6 mars 2013
Att kräva något sådant är så långt från Liberalism som tänkas kan. Ha synpunkter får alla ha, men att kräva att någon som har ett partis förtroende inte skall få uttala sig är lika tokigt och kontraproduktivt i yttranderättsfrågan som att försöka stoppa till riksdagen valda personer från att uttala sig för att deras partis uppfattning inte är den samma som ‘man själv’ har.

* En liberal är för Frihet under Ansvar och Personligt ansvar i enlighet med gällande lagar. En sann liberal anser till skillnad från en kommunist/socialist att människor har personligt ansvar att följa gällande lagar. Detta utesluter inte att en liberal inom sitt parti, oavsett vilket personen tillhör och är verksamt i, kan lägga fram personliga förslag (Yttrandefriheten) med avsikt att få till stånd en lagändring. Men detta är inget som en liberal för fram som krav. Individen inte gruppen är det viktiga för en liberal!

* En liberal är för Tryckfriheten, men samtidigt klar över att allt har sina gränser. Allt är inte Offentlig handling utan Offentlighetsprincipen har sina begränsningar. Det följer av att en liberal är för Frihet under Ansvar och personligt ansvar. Ansvaret omfattar såväl rikets som individens säkerhet att inte få sina säkerhets respektive personliga uppgifter spridda för vinden.

Det borde därför vara naturligt, enligt min uppfattning, att alla verkliga liberaler kräver en Författningsdomstol som kan pröva vad som aldrig får lämnas ut. Sekretessbelagt material skall vara sekretessbelagt även när priset är att ‘DU’ inte kan få se alla skäl till t.ex. varför en individ som ‘du/media ömmar för’ inte har ett enda giltigt skäl till att få stanna!

Det är inte en Mänsklig Rättighet att få bosätta sig i vilket land man själv önskar. Det är inte en Mänsklig Rättighet att kräva att i domstol fattade utvisningsbeslut inte skall respekteras.

Får man efter prövning inte tillstånd att stanna i Sverige så ska man enligt lagen utvisas.
Självklart ska polisen verka inom de ramar som staten uppställt för dem. Gör polisen fel ska den granskas och korrigeras. Däremot ska polisen inte kritiseras när den fullgör sitt uppdrag inom givna ramar. Har man kritik mot detta ska den riktas mot regering och riksdag. Sverige behöver regler kring migrationen, Staffan Danielsson riksdagsman C på SvD Brännpunkt 4 mars 2013

REVA protest samlade hundratals, GP 2 mars 2013
Polisens nyrektrytering oroar Reva-motståndare, GP 3 mars 2013
LUF vill ha ny rättspolitik, GP 6 mars 2013
Det handlar även om trovärdigheten i det asylsystemet.
– Ytterst är det upp till den enskilde att återvända. Om en individ som vägrar lämna landet får stanna kvar så drar vi undan mattan på hela asylsystemet. Det är ett grundskott mot hela asylsystemet, säger Johan Malkan, opolitisk sakkunnig på justitiedepartement.
Länder vägrar ta emot tvångsutvisade, DN 7 mars 2013

Politik är ett uttryck för folkviljan. Därför är det bästa att vi gemensamt väljer de politiker som företräder talan om den politik vi vill ska förverkligas. Detta också på migrationsområdet. Vi är för en generös och begränsad invandring till Sverige. Vi är för att personer i skyddsbehov ska få asyl i Sverige och uppbära flyktingstatus, men inte på bekostnad av vårt demokratiska rättssystem.
Vi anser det vara självklart att en generös migrationspolitik förutsätter att beslut respekteras och möjligheten till överklagande finns. Att ignorera myndighetsbeslut omöjliggör det goda arbetet med att erbjuda personer i akut skyddsbehov asyl i Sverige
Id-koll kan jämföras med alkotest i trafiken, Joanna Ljunggren vice ordf Fria Moderata Studentföreningen Stockholm och Mikael Wallentin Åström medlem Socialdemokraterna Stockholm på SvD Brännpunkt 6 mars 2013
Ligger mycket i det. Vårt demokratiska rättsystem må ha stora brister, men inte i Sverige gäller svenska lagar!

Sedan har Expressens ledarsida helt rätt när de skriver: Enligt OECD:s regler, rikslikare i de här sammanhangen, är det okej att använda bistånd till flyktingmottagande. Sluta hyckla om biståndet, Expressen ledarsidan 6 mars 2013

Read Full Post »

på alla dessa aktivister som tycks tro att det är farligt bara för att irakier som inte fått uppehållstillstånd i Sverige, observera individuell bedömning har gjorts av myndigheter, är kristna. Det finns stora områden i Irak där det aldrig, inte ens under Sadam Husseins tid, var farligt att vara kristen i alla delar av Irak så länge de inte predikade kristendom för andra. Jag har känt kristna irakier som fått uppehållstillstånd i Sverige under många år, en del kom redan för 20 år sedan andra under senare år. Det jag entydigt hört av dessa är två saker – de får inte missionera kristendomen….. och bland de som kallade sig kristna före sista Irakkriget var mer än en sådan som i verkligheten inte var det utan rapporterade till Sadams säkerhetspolis vad irakier här gjorde och sa.

Flera av mina bekanta har åkt ner till Bagdad, till gränsen mot Kurdistan och till t.ex. Basra mer än en gång efter att Sadam Husseins välde föll.

Det görs en individuell bedömning och de som inte får uppehållstillstånd, de finns det skäl för att de inte får det. Att vara kristen är inte skäl nog för undantag.

Demonstrationer mot avvisning, GP 16 december 2011
16 gripna i utvisningsprotest, GT 16 december 2011

Tillägg 17 februari 2011 Kampen har bara börjat, GP 16 februari 2011

Tillägg 18 februari 07.22 Mikael Ribbenvik, rättschef på Migrationsverket skriver helt riktigt i en replik
Migrationsverket har i alla de fall Europadomstolen bett oss stoppa avvisningar också gjort det. Wikström har tidigare hävdat att Europadomstolen under en period bett oss stoppa alla avvisningar till Irak. Detta är också fel. Någon sådan uppmaning har vi aldrig fått. Europadomstolen har också i sina kontakter med utrikesdepartementet bekräftat att de aldrig bett oss stoppa alla avvisningar till Irak.

Situationen i Irak är i många områden svår. Inte minst för personer som tillhör minoriteter. En av dessa minoriteter är kristna, men det finns flera minoriteter som har det svårt. De flesta av dessa personer får skydd i Sverige, men inte alla når upp till lagens krav. Europadomstolen har nu också bekräftat att Sveriges prövning är riktig, genom sina avgöranden de senaste månaderna.”
Vi följer Europadomstolen, GP debatt 18 februari 2011
Till detta vill jag själv tillägga följande: Att vara kristen i ett muslimskt land kan vara mycket svårt. Inget tvivel om det. Men varken det eller om det är som några i kommentarerna nedan hävdar att en kristen homosexuell i ett muslimskt land som sökt sig till Sverige rent generellt skulle uppfylla kraven för att få uppehållstillstånd, är tillräckliga skäl. Det är individens behov inte grupptillhörigheten som måste vara det som gäller. Det är ingalunda lätt här i Sverige för svenska homosexuella heller. Många är överfallen och morden som det stått om i tidningarna eller som jag själv hört talas om genom att jag (hetrosexuell till 100%) i bekantskapskretsen har och har haft homosexuella under åren. Det krävs verkliga skyddsskäl, inte någon generell beslutsagenda som i princip skulle kunna göra att alla, och de är många hundra tusen, som uppfyller endast de två kraven, skulle kunna få uppehållstillstånd i Sverige och känna sig säkrare här.

Det är inte de kristna homosexuella som har de största problemen i muslimska länder. Många homosexuella av annan tro och andra, hetrosexuella, har betydligt större skyddsbehov. Som migrationsminister Tobias Billström skriver:
Riksdagen valde 2005 att lämna den gamla ordningen där asylärenden avgjordes av politiker. Då var det skrämmande viktigt hur mycket medial uppmärksamhet ett ärende kunde få, eftersom det kunde påverka asylfrågan. Detta politikerstyre avskaffades och ersattes av domstolsprövning……..När det gäller bedömningen av till exempel kristna irakier och Europadomstolen har Migrationsverket vid varje givet tillfälle följt dess rekommendationer. Domstolen har nyligen gett Migrationsverket rätt i sin hantering av ärendena, vilket tyvärr få debattörer erkänt. Det är beklämmande att Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna enligt vissa tydligen bara har absolut rätt när den går emot svenska myndigheter.” Självklart att uttala sig om regelverket, GP 18 februari 2011

Read Full Post »

Sverige får inte bli en fristad för de som skall ställas inför rätta i annat land misstänkta för folkmord!
DN

Det är stor skillnad på att vara ett torterat eller våldtaget offer och vara en misstänkt folkmördare. Inte ens i första fallet kan Sverige vara landet där alla offer kan finna fristad. Vi måste först se om vårt eget hus vilket inkluderar vård, skola och omsorg om svenskar, födda här eller inte, och de vi redan gett och ger uppehållstillstånd enligt FN-s flyktingstatus. Brott skall aldrig löna sig!

GP
DN Nyheter
DN Ledare 9 juli

Read Full Post »