Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Utsläpp i luft och vatten’

borde inte vara ett problem i ett land som Sverige. Inte i ett land som tidigt startade sin satsning på vattenrening.

Exempel på tidiga åtgärder/provtagningar

:
1882 vattenintaget vid Alelyckan förses med ett sk. långsamfilter

1940-46 försöksanläggning för nytt reningsverk Alelyckan, Göteborg. Laboratorieundersökningar av vattnet gjordes fortlöpande. Källa original från Göteborgs Vattenverk 27 sept 1946.
resulterade i nybyggnation

1947 nytt reningsverk byggs klart 1949 Källa officiella handlingar samt original från VA-verket Göteborg

1972 Trestegs reningsverk utbyggt i Linköping. Tre steg = mekanisk rening (slamavskiljning), biologisk rening (rötkammare m.m.), kemisk rening.
Källa: Östgöta Correspondenten 29 september 1972 sid 18

Tidig avhandling
1988 Wigilius Bo, Isolation, characterization and risk analysis of organic micropollutants in water, avhandling Tema Vatten Linköpings Universitet 1988, ISBN 91-7870-346-8

Efter mitten av 1990-talet hände något. Förvisso blev såväl Humanekologi som Geologi mer betonat. Vilket i och för sig har lett till ett antal förlorade år. Förlorade? Ja av de akademiska arbeten som kommit mellan 1995 och idag, är ett flertal i princip detsamma som att upptäcka hjulet igen från den tid då frågan om Rent vatten togs upp på Nordiska Hälsovårdshögskolan som ett hälsoproblem som skulle studeras, slutet av 60-talet fram till mitten av 80-talet. Dvs. det är inte fel att det skrivs avhandlingar i ämnet. Problemet är att de skrivs och forskning bedrives som om man fortfarande inte tagit till sig att det redan i första Naturvårdslagens avsnitt om vatten och avlopp krävdes(!) längre gående rening än två-stegs rening. Obs det fanns i klartext skrivet att det krävdes mer från såväl industri- som jordbruksutsläpp än detta.

Mer än 40 år av lagstiftning – ändå problem få kommuner m.fl. att kunna läsa
Problemet som finns idag är ett gammalt problem. Själv tog jag upp det i december 1971 i samband med ett politiskt partis möte där det kom en politiker (numera känd) som sa att partiet skulle kräva 3-stegs rening. Det krävdes en hel del skriftväxling och inkoppling bl.a. av min egen far som ju jobbat med VA-frågor sedan slutet av 30-talet, för att partiets politiker skulle fås att förstå att det de krävde redan stod i klartext i den lag som Sveriges Riksdag antagit på 60-talet.

I och med att frågan splittrades upp och skickades i olika delar till ett antal nyorganiserade myndigheter, fram och tillbaka, så har tyvärr ett stort antal av de långsammaste kommunernas politiker fåtts att tro att detta är något nytt. Växtgift förbjöds i stort sett redan i mitten på 70-talet. 1977 förbjöds t.ex. lövbekämpning med hormoslyr. Ett antal andra liknande totalförbud (inga dispenser söktes) tillkom.

Stor skandal att det ens skall behöva säga att Sverige inte kontrollerar dricksvattnet tillräckligt
Det är en stor skandal att de forskare som skriver Sverige måste bli bättre på att kontrollera dricksvattnet, stort antal Myndighetsexperter samt forskare på DN debatt 2 januari 2013 ens skall behöva skriva detta. Stor skandal för ett stort antal av de mycket viktiga åtgärder som de tar upp krävdes i lagstiftning redan i slutet av 1960-talet, ”försvann” i flumformuleringar i allt för hög grad fram till 1976, återkom under Torbjörn Fälldin (C) regeringsperiod samt flummades i lagtexter åter bort under regeringen Palmes- regeringen Perssons tid. Flummades bort till så hög grad att det trots att det är totalt förbjudet för ett antal av utsläppen missats till och med av beslutande och kontrollerande myndigheter efter 1995.

Forskare: Dricksvattnet kräver skydd, GP 2 januari 2013
Forskare: Dricksvattnet kräver skydd, Aftonbladet 2 januari 2013
Forskare: Dricksvattnet kräver skydd, SvD 2 januari 2013

Åtgärderna som forskarna kräver skulle egentligen varit genomförda 1990 OM Sveriges kommuner och landsting följt gällande lagstiftning samt lyssnat på de kontrollerande myndigheterna! Skälen till att vattenrening är viktig, är dock annorlunda än vad forskarna skriver. Men det lämnar jag för närvarande därhän.

Vattenvårdsförbund från 1950-talet, slutna system m.m.
OMMotala ströms vattenvårdsförbund bildat 1955 samt Vättern Vattenvård bildat 1957 står att läsa på Vattenvårdsförbund, Länstyrelsen Östergötland Det förra resulterade bl.a. i att Holmens Bruk (nuvarande Holmen) i Norrköping fick slutna system. (Var själv med min far och besökte vid provkörning innan invigningen)

Jag vet att det finns ett antal studier och rapporter på SGI i Linköping samt ett stort antal rapporter från kontinuerlig mätningar och provtagningar i Östra Sverige söder om Mälaren från 1957 och framåt i Landsarkivet i Vadstena. Tyvärr i mer än ett arkivregister. Använde mig själv av dessa (samt otal andra från Sverige och andra länder) i mina förstudier till C-uppsatsen i historia Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider.

Hur länge skall det behöva ta för att t.ex. medicinrester, kemikalierester, rester efter tillåtna bekämpningsmedel etc skall renas vid utsläppskällan som kravet var för alla icke slutna system redan i den första Miljölagen?

Tillägg Rent vatten är ingen självklarhet, GP ledarsidan 6 januari 2014

Read Full Post »

för allas vår framtid och överlevnad till kommande generationer. Redan i slutet på 60-talet fördes krav fram här i Norden på att rening av utsläpp från industrier och bostäder m.m. skulle minska. Mycket viktigt krav. Fördes åter fram i det sk. Göteborgsprotokollet som nämns i artikeln. Utan renare luft och rening av vatten i högre grad, dvs inte bara 3-stegs rening i reningsverk utan slutna system där sådana går att använda och INTE användande av rötslam som innehåller tungmetaller m.m. på jordbruksmark eller skogsmark där de genom urlakning kan hamna ut i vattendrag som leder till stora biotopskador för att inte tala om vad som händer när anrikning sker i människo- eller djurkroppar.

Nytta avtal ska minska utsläppen, GP 5 april 2012

Read Full Post »

Världen pratar klimat och miljö när det inte finns andra mer påträngande bekymmer, skriver GP:s Abraham Staifo.” Abraham Staifo: Klimatångesten tar paus, GP Ledarsidan 14:e oktober 2010

Det finns andra mycket mer påträngande bekymmer, som rent dricksvatten, föroreningar i vattendrag, sjöar och hav. MEN att lösa de problemen skulle kosta mer än 10 gånger mer än vad den sk. klimathotet skulle kosta att lösa. Sk. Klimathotet? Ja verkligheten är den att något klimathot har aldrig funnits! Som jag skrev:
”De sk forskarna börjar kanske bli oroliga nu när det avslöjats att det inte finns något CO-2 hot ens om man räknar med alla planerade byggnationer….. Skrev om det härom dagen. Dags att kyssa CO-2 hotet Good bye MP, Norah4you 21 september 2010
Se även: Slowing climate change requires overcoming inertia in political, technological, and geophysical systems. Of these, only geophysical warming commitment has been quantified. We estimated the commitment to future emissions and warming represented by existing carbon dioxide–emitting devices. We calculated cumulative future emissions of 496 (282 to 701 in lower- and upper-bounding scenarios) gigatonnes of CO2 from combustion of fossil fuels by existing infrastructure between 2010 and 2060, forcing mean warming of 1.3°C (1.1° to 1.4°C) above the pre-industrial era and atmospheric concentrations of CO2 less than 430 parts per million. Because these conditions would likely avoid many key impacts of climate change, we conclude that sources of the most threatening emissions have yet to be built. However, CO2-emitting infrastructure will expand unless extraordinary efforts are undertaken to develop alternatives. Future CO2 Emissions and Climate Change from Existing Energy Infrastructure, Steven J. Davis,Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA.Ken Caldeira Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA, H. Damon Matthews Department of Geography, Planning and Environment, Concordia University, 1455 de Maisonneuve Boulevard West; Science 10 September 2010: Vol. 329. no. 5997, pp. 1330 – 1333.
Inget klimathot, Norah4you 5 oktober 2010

Någon som helst risk för att Vattennivån i Göta Älv skulle stiga om havsytan stiger, vilket är diskutabelt läs på Archimedes princip, finns inte heller. Innan landhöjningen, vilken ännu inte är avslutad i vårt land, som skett de senaste 2000 åren, i snabbare takt norröver än söderöver (dvs landet har tippat och tippningen fortgår än i dag), när havsytan gentemot Ferroscandia i Västerhavet stod mer än 12 meter över dagens som minst (varierade med årstider och var längs kusten vi talar om, och innan Vänern tippat ens så mycket som den gjort från 1000 talet till nu, innan älven reglerats o.s.v. så finns det dels en skriftlig uppgift som nästan är 2000 år gammal, på 50 år när för att ge mer besked, där en älv som forsade fram från det inre av ön i norra Oceanen kallades Vigotha Elf(!) Jag har skrivit om den på flera ställen i mina bloggar med angivande av referenser. På den tiden skapades genom förslamning en hel del av den lera som finns längs älvens stränder och i botten där man inte muddrat. På den tiden liksom tidigare och senare. Varje vattendrag medför erodering längs ner. När landet fortsätter tippa, så är problemet inte att vattnet i älven inte skulle kunna forsa fritt ut i västerhavet men en ev. deltabildning i yttre övärlden. Dock är detta heller inte något aktuellt problem.

Däremot har vi två stora problem i samband med vattenfrågan:

* En stor del av de utsläpp som görs ut i vattendrag innehåller kemikalier, kemikalierester, hormon- och medicinrester m.m. som INTE försvinner vid rening i reningsverk innan de når oceanerna. I sig är detta ett stort problem som gör det kostsammare att få rent vatten, för att inte tala klarspråk: En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till ens acceptabel kvalité på dricksvatten. Men det är värre. När dessa i sig små mängder från varje utsläpp kommer tillsammans och med vindar och strömmar förs så de kommer i varmare vatten, så kan många av ämnena reagera tillsammans för att försämra vattenkvalitén på djur och växter i våra hav. Vilket i förlängningen självfallet drabbar människan inte bara genom att tungmetaller anrikats i varje steg på väg till föda på våra bord.

* Vi är rent ut sagt lata. Stor del av den föda som finns i t.ex. våra svenska skogar går till spillo. I stället låter vi i industrialiserade världen Brasilien och Argentina odla sojabönor för att utfodra våra grisar och ibland kor med. Sojabönorna är i sig tveksamt om de skulle odlas på åkrar som kunde använts bättre, men hur någon kan försvara att bulkfartyg går över Atlanten till t.ex. Sverige för att våra grisar och kor skall få föda, det förvånar mig.
Men födoproblemet finns på närmare håll också. Vem har inte sett Omega 3 reklamen. Observera att jag inte ifrågasätter Omega 3 i sig, men sättet att använda krill som är många fiskars föda och även vissa av valarnas; sättet att fiska inte bara ‘skräpfisk’ som i sig är föda för andra av havets djur och t.o.m. matfisk längs Afrikas kust för att i fiskfabriker göra om detta till Omega 3-olja är inte bara helt förkastligt, det finns andra och mer närliggande ställen där fiskleverolja som är lika bra kan ‘utvinnas’, det är dessutom ett bevis på vår lathet att inte se till att vi får tillräckligt allsidig kost i oss.

Men som sagt. De närliggande problemen bara i vattenfrågan kostar 10 gånger mer än vad beräkningarna för klimathotet om det funnits skulle kostat. Matfrågan i sig kostar mycket mer och det hade inte varit så svårt att föda världens befolkning om helhetssyn på vad som är rimligt när det gäller var man odlar var och hur långa sträckor mat som går att hitta på närmare håll skall transporteras hade varit frågan för dagen!

Read Full Post »

De sk forskarna börjar kanske bli oroliga nu när det avslöjats att det inte finns något CO-2 hot ens om man räknar med alla planerade byggnationer….. Skrev om det härom dagen. Dags att kyssa CO-2 hotet Good bye MP, Norah4you 21 september 2010
Se även: Slowing climate change requires overcoming inertia in political, technological, and geophysical systems. Of these, only geophysical warming commitment has been quantified. We estimated the commitment to future emissions and warming represented by existing carbon dioxide–emitting devices. We calculated cumulative future emissions of 496 (282 to 701 in lower- and upper-bounding scenarios) gigatonnes of CO2 from combustion of fossil fuels by existing infrastructure between 2010 and 2060, forcing mean warming of 1.3°C (1.1° to 1.4°C) above the pre-industrial era and atmospheric concentrations of CO2 less than 430 parts per million. Because these conditions would likely avoid many key impacts of climate change, we conclude that sources of the most threatening emissions have yet to be built. However, CO2-emitting infrastructure will expand unless extraordinary efforts are undertaken to develop alternatives. Future CO2 Emissions and Climate Change from Existing Energy Infrastructure, Steven J. Davis,Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA.Ken Caldeira Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA, H. Damon Matthews Department of Geography, Planning and Environment, Concordia University, 1455 de Maisonneuve Boulevard West; Science 10 September 2010: Vol. 329. no. 5997, pp. 1330 – 1333.

Tänk om DN-s journalister gjort sin hemläxa innan de skrivit sin artikel….. Väderkaoset dyrt för världen, DN 5 oktober 2010

Miljöpartister som klagar på Alliansen har inte heller gjort sin hemläxa och läst in som minst det som gäller för jordens historia, geologi, statistik och var forskningen verkligen står i frågan idag. Fyra viktiga år för klimatet, GP debatt 5 oktober 2010

Läs även: FN manar till klimatarbete, nyhetskanalen.se 4 oktober 2010 som klart visar hur politiskekonomiska krafterna bakom fortfarande inte inser att bluffen, för det var och är en bluff att CO-2 skulle utgöra ett hot, är avslöjad. Bluff där datamodeller med falska, teoretiskt korrigerade utifrån mätningar av CO-2 på en vulkan som själv släpper ut varierad mängd av CO-2 beroende på trycket inuti när den som i det aktuella fallet är aktiv, som kommer att släppa ut CO-2 under miljoner år framöver, används för att korrigera varenda ett av de mätstationer, som i sig själva är alltför få, runt jorden uppåt, används för att sedan få fram fiktiva temperaturer där t.ex. Grönland förutsätts ha ett par grader varmare än vad det är idag men de sk. forskarna ändå INTE ens känner till att temperaturen i verkligheten 980-1341 var 2-3 grader varmare än i deras datamodeller 🙂 😛

Observera att det inte är så att det är lämpligt att fortsätta använda fossila bränslen i bilar, oljan behövs inom plastindustrin som i t.ex. Småland redan fått brist på råvara. Observera också att vi har stora akuta, här och nu, problem med utsläpp i luft och vatten som måste åtgärdas för att vi människor skall kunna överleva där människor nu bor.

Tillägg 25 oktober 2010. MP har missat tåget och inte förstått att det inte är någon fara med CO2 eller klimatet, men att det ändå finns många närmare och riktigt akuta miljöproblem. Problem som Alliansen tagit till sig och sätter främst. Inget spår av klimatdebatten, GP debatt 25 oktober 2010

Read Full Post »