Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘US Constitution’

First of all I do believe that US’s laws as well as US Constitution can be said to be better than Swedish. Why? Need I say more than that while Sweden as well as US is flooding with illegal vapon of all kind, for one we female here in Sweden aren’t even allowed by law to use a peppar spray or have it in our pocket in case we are attacked or worse….

That’s the easy part on one hand. I do believe that in a world looking like our, at least some kind of defending vapons needs to be allowed.

And as I wrote above in Sweden as well as in US illegal vapon is flooding all over. Having belonged to Sweden’s Air Force 17 years in 1900’s while working or studying full time at same time, I do believe that a country, any country need to have strong willingness to defend not only all it’s ”land” but also it’s inhabitants….
and I would have loved to have the strong forbid US have for those who been in jail to own a gun as a law here in Sweden….

But and that’s my split vision: Who believe that most of the terrorists and extremists wanting to kill other humans go buying for example a gun or a pistol over desk? I am not sure, or rather I pretty sure that stronger vapon laws prevents mass-killings of any kind.

On the other hand, I don’t believe that any country’s founders of a constitution in the past either here in Sweden or in US could have thought of vapons not existing or thought of when a constitution was written or voted to become a constitution.

Read Full Post »

Allra först. Trots att jag är konservativ och röstar på moderaterna här i Sverige, så tycker jag att President Obama har gjort många bra saker. Kanske inte lyckats fullt ut ens när det varit saker som jag personligen ansett var rätt – förbättra möjligheterna för att alla skall kunna få sjukvård, ett exempel.
MEN
och där är den stora skillnaden som jag ser det mellan de konservativa, Republikanerna, i USA och Demokraterna: Kunskapen om vad som står respektive inte står i den Amerikanska Konsitutionen. Det är för all del på gott och ont. Jag har personligen en del åsikter om hur man skall tolka rätten att bära vapen. Anser att det utifrån skrivningen borde stå klart att det handlar om rätten ATT BÄRA – inte rätten att ÄGA hur många och vilka vapen som helst. Men den frågan skall jag inte diskutera här utan den andra mycket viktiga som media i EU speciellt i Sverige tycks ha missat även i de fall där jag vet att det finns de på redaktionen som läst Statskunskap, som det hette förr, numera Statsvetenskap!

Jag har i och för sig full förståelse för att många inte kan läsa och förstå (genom kunskap av synonymer om inte annat) vad orden i slutparagraferna av USA:s Konstitutions Section 8 betyder och innebär. Men i ärlighetens namn redan den sk. Patriot Act faller in under det som står skrivet där:

The Constitution of the United States: A Transcription

Section 8
…….
To make Rules for the Government and Regulation of the land and naval Forces;

To provide for calling forth the Militia to execute the Laws of the Union, suppress Insurrections and repel Invasions;

To provide for organizing, arming, and disciplining, the Militia, and for governing such Part of them as may be employed in the Service of the United States, reserving to the States respectively, the Appointment of the Officers, and the Authority of training the Militia according to the discipline prescribed by Congress;

To exercise exclusive Legislation in all Cases whatsoever, over such District (not exceeding ten Miles square) as may, by Cession of particular States, and the Acceptance of Congress, become the Seat of the Government of the United States, and to exercise like Authority over all Places purchased by the Consent of the Legislature of the State in which the Same shall be, for the Erection of Forts, Magazines, Arsenals, dock-Yards, and other needful Buildings;—And

To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing Powers, and all other Powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or in any Department or Officer thereof.
Transcript Consitution Archives.gov

Men det är kanske för svårt att förstå för alla de som numera saknar ordkunskap och därför har svårt med ords valörer i äldre tider….

Lättare kanske det är att förstå att USA:s Konstitution (som är den konstitution som har mest Friheter och Jämlikhet mellan folk och president inskriven i Konstitution och amenments) aldrig har haft någon text som gör det möjligt att omyndighförklara samtliga medborgare som själva accepterat, skrivit under etc ett avtal. Vilket är fallet med samtliga i USA och runt om i världen som använder nätet oavsett via mobil, fast dator eller vad. DU som använder nätet har själv genom att godkänna användandet av plattform, programvara, supplier m.m. GÅNG PÅ GÅNG SJÄLV GODKÄNT att de som äger de rättigheterna/plattformen eller tillhandahåller den FÅR lämna ut dina uppgifter till myndighet som begär in dem.

Så klaga inte. Du har själv liksom så många andra runt vår jord GODKÄNT det som Snowden försökte påstå var otillåtet. Värre än så Allt detta har varit och är tillåtet samt har använts sedan datorer började kopplas upp via modem när nätet ännu inte blivit nät.

Så svenska media har blivit lurade någonstans på vägen för dagens påståenden om oklarheter är ren och skär desinformation. Räcker att läsa vilken källa de hänvisar till för att förstå att allt inte är vad det var en gång.

Osäkert om övervakning i USA, Aftonbladet 23 maj 2015 Osäkert? Helt lagligt enligt konstitutionen så länge INTE USA omyndigförklarar samtliga som godkänt avtal de varit tvungna att godkänna för att få använda nätet!

Osäkert om övervakning i USA, SvD 23 maj 2015

Osäkert om övervakning i USA, GP 23 maj 2015 Verkar alltså inte som AFP har folk som kan läsa innantill – inte ens om lagen hade tagits hade den varit värd vatten – för var och en som själv godkänt att använda nätet har gett sitt medgivande till exakt det lagen försöker förhindra….. för övrigt kanske på sin plats att varna folk så ni läser de senaste uppdateringarna för att se tv på dator – råkade i förrgår av misstag(men tur var det) trycka så jag fick i klartext de senaste ändringarna där det visade sig att de som låg bakom den mest vanligt förekommande för att spela upp på skärmen ansåg att man med godkännande också skulle godkänna att de ägde rätt att koppla på min webkamera(??!!??? Jag har ingen) m.m. Hur står det till hos vissa programmerare inom EU? för det var här det gällde.

Read Full Post »

Over the world there have been numerous cases where individuals and sometimes politians forgotten to read more than the Rights of each person…. In almost all Constitutions there are exceptions for rights that ought to be remembered.

Said before that US Constitution is the best there is from a democratic view-point.

Bill of Rights

Article the seventh… No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.

I find it hard for anyone who can read and comprehend present situation in US and the World that we live on, not to reach the conclusion that the decision is in line of US Constitution.

Libertarian Champion Rand Paul Helped Kill NSA Reform Bill, Huffingtonpost 11/18/2014
Senate Blocks NSA Phone Records Measure, Boston.com 18 November 2014

Swedish media:
<A HREF="http://www.dn.se/nyheter/varlden/spionreform-fick-nobben-i-senaten/Spionreform fick nobben i senaten, DN 19 november 2014
Spionreform fick nobben i Senaten, GP 19 november 2014
Spionreform fick nobben i Senaten, SvD 19 november 2014
Spionreform fick nobben i senaten, Aftonbladet 19 november 2014

Read Full Post »

but where in Second Amendment does it say that people are allowed to buy more arms than they can carry on themselves and/or keep in safety so no minor, 4 years old or 16 doesn’t matter, may be able to lay their hands on? The silly question is: Does the right to ”keep and bear” in it’s own word not say that such a buyer who doesn’t bear/carry his or her arm on him are protected by Constitution and US-law not to be looked upon as a criminal when the keep doesn’t include safe protection of arms not being beared by the owner?

Obama: Gunlobby ”willfully lied”, cnn.com 2013/04/17
Nej till skärpt vapenlag i USA, SvD 18 april 2013
Två offer för beväpnade fyraåringar, DN 10 april 2013
Senaten sade nej till ny vapenlag, DN 18 april 2013
Senate Blocks Drive For Gun Control, New York Times April 17 2013

Read Full Post »

är vad som USA:s kongress står inför OM inte representanthuset senast idag onsdag fattar beslut att stödja det framförhandlade alternativet som tagits i USA:s senat….
På torsdag ska en helt ny kongress sväras in. Både representanter och senatorer byts då ut vilket innebär att förhandlingarna måste börja om från början. Jag är inte för det här förslaget, Expressen 2 januari 2013

Men USA är de facto redan över det s.k. Finansstupet. Då nyårsnattens uppgörelse inte har godkänts av kongressens båda kamrar har USA formellt fallit utför budgetstupet.

Obama manar representanthuset att rösta ja till överenskommelsen ”utan dröjsmål”. Om så sker hinner få medborgare, utom de rikaste, i praktiken märka av några skattehöjningar. Republikansk skepsis kan sätta stopp, GP 1 januari 2013

Samtidigt så vägrar Senaten att acceptera ens det minsta förslag till förändring av avtalstexten som den skickat till Representanthuset. Vilket i sig kan leda till en Författningsproblematik. Senaten har inte rätten enligt U.S. Konstitution att sätta sig på Representanthuset. President i USA kan inlägga veto och därigenom skjuta upp lagar, Senaten kan bara ‘stalla’…. och liksom Representanthuset sätta käppar i hjulet för det andra benet i den beslutande kongressen.
Senaten tar inte upp ändringar som representanthuset eventuellt vill göra i senatens uppgörelse om hur USA ska undgå det hotande budgetstupet, säger en medarbetare i ledningen för senatens demokrater.

Joe Boehner, republikan och talman i representanthuset, har lovat att hans kammare ska ta senatens överenskommelse under övervägande. Samtidigt har han hållit öppet för ändringar i den – ändringar som senaten måste godkänna för att de ska bli giltiga. Senaten kommer nobba ändringar i budgetavtal, DN 2 januari 2013

Vilket i sig leder till ett låst läge i två dagar, minst, om Representanthuset inte godkänner Senatens mer eller mindre ultimatum på förslaget. Hur situationen blir efter torsdag då nya (i de flesta fall oftast gamla) svärs in till Senat och Representanthus på torsdag? Ingen vet. Det kan mycket väl bli ‘Börja om från början, börja om på nytt…’
Här och nu vilar allt ansvar på Representanthuset… men budgetstupet/finansstupet har redan trätt i kraft i och med att man inte började med att förlänga de skattelagar som hade slutdatum klockan 00.00 mellan 2012 och 2013….
Tyvärr fanns ändå en politisk logik både i att budgetstupet skapades och i att den uppsatta gränsen passerades. Kategoriskt motstånd mot skattehöjningar har blivit själva det sammanhållande kittet i det republikanska partiet. Därför blir den politiska inramningen viktigare än både innehållet och syftet med besluten.

Före årsskiftet hade beslut om skattehöjningar varit just skattehöjningar. Men i och med att de automatiska höjningarna formellt trätt i kraft kunde beslut med samma innehåll i stället klassas som skattesänkningar.

Republikanska senatorer röstade i går ja med motiveringen att de räddade medelklassen undan en skattechock. Samtidigt kunde de svära sig fria från ansvar för att personer med en årsinkomst över 400.000 dollar inte längre skulle omfattas av de tidsbegränsade skattelättnaderna. Under samma mörka moln, DN huvudledare ledarsidan 2 januari 2013

Representanthuset avgör budgetstrid, SvD 1 januari 2013
Allt ansvar vilar på representanthuset”>Allt ansvar vilar på representanthuset, Aftonbladet 1 januari 2013

Se även: Pushing a mountain, Norah4you 1 januari 2013

Read Full Post »

is exhausting. Pushing a mountain of debts that needs to be financed here and now calls for bank note press to be working 8 to 5…. is that right? Sounds like tune singing in my ears singed without precision…
Postponing a budget decision two months to avoid the Financial cliff problematic today January 1, 2013. Doesn’t sound realistic. It doesn’t make sense. Is it possible to do so according to the United States Constitution. Not that I am aware of.
Is it possible that US politians are as bad understanding the Laws they once voted on as the Swedish are? Can that be true?

If not A then B in every book of Logic means that it’s either A or B. Thus if B is old laws that for a period in time ending 00.00 the night between 2012 and 2013, and no decisions to extend the time for B is voted for nor A is voted for, in my book of logic that means that B is in place. Has any reports been made that an extension been two months has been up for voting? Not as far as I been reading. Thus the only conclusion I can arrive to is that what might have been correct according to Swedish Constitution (Sveriges Grundlagar) is a bit strange to be legal by the U.S. Constitution. Is that correct?
Very strange….. Debt ceiling reached or not…..

”I can confirm we will reach the statutory debt limit today, Dec. 31,” a Treasury Department official said.

As expected, Treasury Secretary Tim Geithner submitted a letter to Congress on Monday saying he had begun a ”debt issuance suspension period” that would last through Feb. 28. That means Treasury will employ a series of ”extraordinary measures” so it does not exceed the debt limit, currently set at $16.394 trillion.

Such measures include suspending the reinvestment of federal workers’ retirement account contributions in short-term government bonds.

By taking those steps, Treasury can buy about $200 billion of headroom. That normally can cover about two months’ worth of borrowing, although continuing uncertainty about tax rates and spending make it hard to determine precisely how long the extraordinary measures will last. CNN Money December 31, 2012: 6:20 PM ET

But be realistic. A respit in time regarding debt limits, is not the same as postponing a decided limit date in laws regarding taxes. It’s not the same as voting. A decision without voting, can that really be legally correct according to U.S. Constitution? Here and now they have almost one hour and 30 minuits to vote for an extended limit. Will they?

Wall Street Journal tells that U.S. Budget Compromise Deal Reached, wsj.com The article is 20 minuits old that means a bit more than an hour to go….
But in same paper: Deal Leaves Lawmakers With Plenty More to Do, wsj.com December 31, 2012, 10.26 p.m.ET
Does that mean that lawmakers will have to work until the end of the year 2012 Western Time and that the new laws needs to be voted for before than? Or what?

Två månaders frist för budgetstupet, GP 31 december 2012 uppdaterat 02.57 1 januari 2013
Senaten enig om budgetfrist, SvD 1 januari 2013 hmm…. enig om budgetfrist, säger tyvärr inget om vad som hänt med de lagar som slutade gälla klockan 00.00 om inte annat beslöts och de lagarna handlar inte om budgeten i sig utan om de skattesänkningar som infördes under Bush och som undan för undan förlängts fram till 00.00 mellan 2012 och 2013…. 🙂

”Senaten har nått en kompromiss”, Aftonbladet 1 januari 2013 Så långt så gott och även ett steg att rösta om en kompromiss som avser att skjuta upp budgetbeslutet, men det är inte det som det gäller utan att beslutet också inkluderar det som är skrivit i ett antal lagar om slutdatum. Slutdatumet måste ändras för att Finansstupet ens skall kunna anses undanröjt även om beslut om förlängd tid för budgetbeslutet tas. Formalia är viktig när det gäller juridik.

Så var det ju det där med Representanthuset som också måste besluta….. USA:s senat har godkänt en överenskommelse som ska ge staten ett tillskott på 600 miljarder dollar och undvika budgetstupet. Senare i dag väntas representanthuset rösta i frågan Delseger för Obama om budgetstupet, GP 1 januari 2013
USA:s stenat röstar ja till uppgörelse, Expressen 1 januari 2013
Uppgörelse godkänd i senaten, SvD 1 januari 2013
Uppgörelse godkänd i senaten, DN 1 januari 2013
”Senaten har nått en kompromiss”, Aftonbladet 1 januari 2013

US media: Senate passes package to avert fiscal cliff; House votes next, cnn.com January 1 2013

Read Full Post »

how it’s possible for anyone who belive in our Lord, God, and Jesu Christ to call for armed guards in a school.

Jesus said:
Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea.
Mark 9:42

In my book it’s a sin to give any child or young adult a possiblity to get hold of arms and using them on others. In my book it’s a sin for those who should be rawmodel for children to wear arms especially in Schools where young children might belive it’s correct according to our Lord to be worn and maybe used on other persons.

NRA clear on gun debate: arm schools, cnn.com/us December 22 2012
Battle Lines Drawn Over Stricter Gun Laws, online.wsj.com
N.R.A Leaders Stand Firm Against Gun Restrictions, the caucus.blog.nytimes.com/2012/12/23

I don’t believe God or Jesus to have approved of that. Do you? Serioiusly? Btw. being allowed by a Constitution to wear arms isn’t the same as to say that it’s ethical and moral correct to do so in every situation.

Articles in Swedish Media: Vapenvänner vill kasta ut CNN-man, GP 23 december 2012 Undrar om samma vapenvänner som hänvisar till Second Amendment kommer ihåg First Amendment…. Freedom of Speech 😛
Kändisar kräver skärpta vapenlagar, Expressen 22 december 2012
Vapenvänner vill kasta ut CNN-man, SvD 23 december 2012
Debatt om beväpnade vakter i skolorna, DN 23 december 2012
Vapenkrig i USA – vill utvisa vapenkritiker, Aftonbladet 23 december 2012
Vita Huset måste svara om CNN-man, SvD 24 december 2012

For more of my thoughts please read: People who can’t read, Norah4you 2012/12/17

Read Full Post »

their own Constitution we have a lot of them here in Sweden. Politicians as well as Official persons who forgot what they have been taught in school from ground up.

First of all I have to say that I belive US Constitution to be a far better Constitution for Freedom for citizen than ever the Swedish Groundlaws.

Since 1970’s I have thought about same sitution in US regarding one of the amendments. It’s about Amendment 2.
A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed.

My question is, can anyone say that the Admentment directly give every free man in a free state rights to have more arms than he or she can bear or has the possibility due to human capacity to keep a close eye on so nothing happens to children, elderly and sick people due to that person’s action. In other words: Where in Amendment 2 is the rights to have how many arms you as a person chose to have in your own keeping at home?

My second question is, this is a thing I belive to be good here in Sweden, aren’t there any laws prohibiting all parts of stored arms in a person’s possesion at the same place. This is essential as I see it for preventing them from being used by other person or persons known or unknown who taken their own rights to access no matter what the owner of the arms allowed?

Obama to town wracked by school shooting: ‘These tragedies must end’, cnn.com December 17 2012
Barnen dödades med automatkarbin, GP 16 december 2012
Obama känslosamma tal – hyllade offren, Expressen 16 december 2012
Starka kra på tuffare vapenkontroll, SvD 17 december 2012
Obama i Newton, DN 17 december 2012
Mörkret längst in i Amerikas själ, Bjurmans New York blogg i Aftonbladet 17 december 2012
‘These Tragedies Must End,’ Obama Says, nytimes.com 2012/12/17
My third and last question is: Have people forgotten what Jesus said:
Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea.
Mark 9:42

Added 2012/12/18 Lawmakers seem prepared to tackle gun control: ‘This one feels different’, cnn.com 2012/12/17
Pro-Gun Democrats Signal oppenness to limits, nytimes.com 2012/12/18 Thank you for recognising that it’s a sin when children or young person or persons not Adult can get access to arms.
Obama i möte efter massakern, GP 18 december 2012

Read Full Post »