Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘”Urvattnat klimatmöte”’

än pengar i händerna på okunniga politiker som gått på CO2-bluffen. Med nästa möte så långt borta som slutet av 2015 (i Paris) finns det fortfarande tid för politiker att läsa in läxan de skulle lärt sig redan i vanliga skolan. I Sverige i 7:e klass……

Börja med att läsa:

Därefter är det dags för grundkunskaperna som varje svensk skolelev SKALL ha med sig redan från höstterminen i 7:an: För att vi människor ens skulle kunna komma att vandra här i dag, så krävdes det bland annat att Fotosyntesen satte igång. Fotosyntesen började för 3,5 miljarder år sedan. Fotosyntesen satte igång.
För mer information om Fotosyntes Fakta fotosyntes
……..
Kontinenter bildades när Pangea ‘sprack’. Det var samma naturkrafter som gjorde att jorden bildades som under jordens tidiga tid då jordens yta svalnade kom att ‘spricka’ upp till det vi idag kallar kontinenter. Dvs:
Centrifugalkraft, Gravitation samt Rotation

När Pangea ‘sprack’ så bildades ett stort antal tektoniska plattor. Det är inte så att varje kontinent är en enda tektonisk platta.
…….
Jordbävningarna/vulkanutbrotten är många hundra per dag som vi aldrig hör talas om t.ex. när jordbävningarna inte når högre än 2,5 på Richterskalan eller det är under många år små vulkanutbrott från aktiva vulkaner.
* Värme som kommer ut i ‘luften’ verkar tillsammans med luftens syre, som vi behöver för att andas, tillsammans med all levande materias grundsten Kol på samma sätt som när vi människor och allt levande på jorden som andas andas ut. Det bildas CO2. Helt naturligt. För om inte luften och atmosfären hade CO2, så skulle inte Fotosyntesen fungera. Utan Fotosyntes inget syre för oss människor att andas.Tektoniska plattor och CO2 utsläpp, Facts not Fiction sida

Fortsätt gärna med: Med maxtemp i Arktis 1920 : så lär nu de sista spikarna i CO2-fantasternas fantasiballong få den att spricka i tusen bitar…..
faller alla CO2-fantasternas, politikers klimatsnack och sk. forskares datamodeller samman. Verkligheten överträffar dikten sägs det. Men i detta fallet motsägs alla CO2-klimathots påståenden av verkligheten!

A new paper published in Climate of the Past reconstructs temperatures over the past 1100 years from Eastern Arctic ice cores. The dating was done by Oxygen 18 isotope dating and the O18 data shows the highest Eastern Arctic temperatures of the 20th century occurred in the 1920′s-1940′s. The data shows that after that peak, there was a cooling or a warming ‘pause’ over the remainder of the 20th century.
…..
The Hockey Schtick writes:

Fig. 5a below shows a double peak in O18 proxy temperatures in the 1920′s and 1940′s followed by cooling to the ice age scare of the 1970′s, and temperatures in 2000 below those of the peaks in the 1920′s-1940′s. Five compilations of meteorological data of the Eastern Arctic in Fig 5b show good agreement to the proxy data.

This is the opposite pattern to what would be expected if man-made greenhouse gases were the cause, as even alarmists claim the increase in greenhouse gases has only had a significant effect since 1950New paper: Arctic temperatures peaked before 1950 declining since, Wattsupwiththat 2013/11/19

VERKLIGA FAKTA CO2-FOTOSYNTES och Människan
De största utsläppen av CO2 kommer från:

* Människor och djurs utandning – glukos och organiska molekyler bryts ner till CO2 + vatten 😛 OBS det är stor del av de 4-5 % av all människoorsakad CO2-utsläpp som inte kommer från förbränning och eller förmultning (t.ex. i samband med kompostering…..)
undrar om IPCC insett att de inte kan ställa krav på att vi bara andas vissa timmar per dag? eller att de, hör och häpna skulle insett att detta är en naturlig process som endast skulle kunna begränsas om färre människor föds….

* Döda djur och växter som bryts ner/förmultnar. Genom att svampar och bakterier skapar den processen tillsammans med syre bildas CO2
Naturlig process

* Förbränning av organiskt material – dvs allt från ved, pellets till kol, olja och naturgas. Kol ingår som byggsten i organiskt material och när det eldas, oavsett om eldning sker med förnyelsebart material eller ej så frigörs Kol som direkt reagerar med syre i luften och bildar CO2
Har en del av politikerna kommit på att det skulle bli fasligt kallt för stor del av mänskligheten om eldning skulle förbjudas av IPCC? Det är väl ändå inte möjligt?

* Världshavens varma havsströmmars ytvatten släpper ut CO2 i luften.
Skall varma havsströmmar förbjudas av IPCC? Inte har de väl förstått att detta är naturlig process?

* Vulkaner släpper under hela sin aktiva tid och även som döda ut varierande mängder CO2 + SO2 + metangas m.m. Mängden CO2 varierar beroende på trycket och hur CO2 ‘letar sig ut’ i luften ovanför….. Vulkaner på land och i havet står tillsammans med jordbävningar för mer än 92% av all CO2 som kommer ut.Har IPCC äntligen, Norah4you 21 november 2013

Finns det någon politiker som vill gå till historien som lurad av icke seriösa forskare? Illa för dem och deras partier i längden. Trovärdighet inom politiker kräver kunskaper som många som fått eller aspirerar på höga positioner inte har!

Kritik mot urvattnat klimatmöte, GP 24 november 2013
Miljöminister Lena Ek: En stor besvikelse, Expressen 23 november 2013 Bättre det än politiker pengar insamlade till sk. forskare vars sk. rapporter bygger på korrigerade fakta utan uppvisande av grunderna för Vetenskapsteoretiska forskningskrav.
Kritik mot urvattnat klimatmöte, Aftonbladet 23 november 2013
Kritik mot urvattnat klimatmöte, DN 23 november 2013
Kritik mot urvattnat klimatmöte, 23 november 2013

Read Full Post »