Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Urban Ahlin (s)’

Åsa Romson har tidigare visat sin absoluta okunskap om sitt eget favoritområde ”klimatet”.

Från: The arctic sea ice spiral of death seems to have reversed
The headline is a quote by Dr. Judith Curry from a David Rose article in the Sunday Mail: Stunning satellite images show summer ice cap is thicker and covers 1.7million square kilometres MORE than 2 years ago…despite Al Gore’s prediction it would be ICE-FREE by now.

1409435267461_Image_galleryImage_polar1_JPG[1]
Miljömupparna saknar klimatkunskap

Inte undra på då att Tilltänkta bruden visar sina framfötter och bröllopskrav i saker hon inte alls har förutsättningar att förstå.

Löfven blir mer och mer liknande vid en trött orakad Nixon i 1960-års valrörelse mot Kennedy, se tidigare blogginlägg. Där Löfven i avsaknad på en hund försöker kasta ben till Folkpartiet för att locka över dem till sin sida. Löfven förstår säkert vid det här laget att även om han vinner ”valkriget”, så är risken stor att han inte bara tvingas utlysa nyval alternativt inte kan bilda regering alls. Största risken för Löfven är att Socialdemokraterna trillar under 25% i ett omval.

Försvarsfrågan och att hela Sverige skall ha rätt att försvaras är något som den yra hönan, förlåt Miljöpartistiska språkröret Åsa Romson aldrig förstått än mindre verkar ha kapacitet att lära sig förstå. Men ok, det är min privata uppfattning och privata uppfattningar är det tillåtet att ha i Sverige!

Försvarsmyndigheten FOI vill samarbeta med Kina om programvara som kan användas för massförstörelsevapen – via bulvanupplägg och trots vapenexportförbud, enligt SVT.
-Det är obegripligt, säger Urban Ahlin (S) medan MP anmäler statsråd till KU.
FOI i nytt Saudiupplägg med Kina, GP 3 september 2014

Ministrar KU anmäls för kinesisk vapenaffär, Expressen 3 september 2014

Kungliga tekniska högskolan, KTH, används som mellanhand för att kringgå den svenska linjen att inte samarbeta i försvarsfrågor med Kina. ”Uppdrag granskning” avslöjar FOI:s planer att sälja ett datorprogram som gör det lättare att utveckla stridsflygplan och missiler.Kinesisk affär skulle rädda Försvarets projekt, DN 3 september 2014 Roligare och roligare. Dags upplysa Rödgröna röran: Sverige är INTE KOMMUNISTISKT, INTE SOCIALISTISKT! Kungliga Tekniska Högskolan lyder INTE UNDER SVENSKA STATEN

FOI i nytt Saudiupplägg med Kina, SvD 3 september 2014 Uppdragsforskning som utförs av eller med hjälp av KTH:s samarbetspartners har Svenska staten inte med att göra alls när anslag till forskning väl delats ut. KTH är inte Rödgröna rörans hantlangare!

Att Urban Ahlin (S) som tidigare visat sig dåligt påläst om Regeringsformen tycker det är obegripligt, det kan jag till nöds förstå. Det är INTE tillåtet för svenskt statsråd att lägga sig i en svensk Myndighets beslut annat än att genom Regerings valda representant försöka styra Myndighetens styrelsebeslut i den riktning som önskas.

Regeringsformen

10 kap. Internationella förhållanden
Regeringens behörighet att ingå internationella överenskommelser

1 § Överenskommelser med andra stater eller med mellanfolkliga organisationer ingås av regeringen.

2 § Regeringen får ge en förvaltningsmyndighet i uppdrag att ingå en internationell överenskommelse i en fråga där överenskommelsen inte kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser

3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som
1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas, eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.

Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås..

[Kan i och för sig förstå att det för de som inte kan läsa kanslisvenska kan tyckas stå något annat än vad orden säger. Men det är inte det saken gäller/IEJ]

Statliga myndigheters underrättelseskyldighet

13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesärendena ska hållas underrättad, när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en statlig myndighet.

[Notera att det är respektive statliga myndighets uppgift att hålla ”Chefen” för det departement som har hand om utrikesärendena underrättad. Inte tvärt om. IEJ]
…..
12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen. Lag (2010:1408).

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

– – – – – – – – –

Bröllopsvåndorna för den Rödgröna röran under ledning av en allt annat än fräsch hungrig Löfven, blir värre och värre ju närmare valet vi kommer och ju svårare han har att förklara hur han skall kunna driva S-politik i en minoritetsregering som har trilskande potentiell brud och en bestman som förklarat sig redo för ministerpost innan valet ens är avgjort.

Att Löfven själv uttalar stöd för utredning av något som inte alls ligger på Konstitutionsutskottets bord under forsknings- och samarbetsforskningstid när pengar getts till en från svenska Staten fristående Högskola/Universitet, det förvånar inte heller.
<A HREF="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19468895.ab, Löfven och Romson: Utred Kinaaffären, ”Regeringen måste lägga korten på bordet”, Aftonbladet 3 september 2014
Jag upprepar: Sverige är INTE KOMMUNISTISKT, INTE SOCIALISTISKT. I SVERIGE GÄLLER SVENSKA REGERINGSFORMEN oavsett om Statsministerkandidater och aspirerande blivande ministrar inte lärt sig ordkunskap och ordförståelse nog att förstå vad där står!

Löfven framstår mer och mer som okunnig i det mesta när det gäller utbildning och utrikesaffärer samt med dåligt pålästa rådgivare som inte kan Regeringsformen

Read Full Post »

Arroganta, nonchalanta, lättstötta….. Ni som läst min blogg vet vilka jag talar om samt att detta tycks vara ett kulturdrag som ärvs via generationer oavsett invandring i vårt avlånga land. Svenskar har förvisso en tendens som framkommer genom historien de senaste 1200 åren och mer därtill att försöka framstå som Bättre, Kunnigare och Dugligare. Rasism mot våra svenskar undrar någon, nej verkligen inte. För som jag ser det är det frågan om att en del medvetet eller omedvetet försöker kliva i skorna från fornstora dagar oavsett när. Dags att inse: Vi svenskar är inte bättre på mycket annat än att betala FN-avgifter som till stor del går till att betala FN-tjänstemän och administrationskontors onödiga utgifter i olika biståndsprojekt där pengarna kanske hade gjort stor skillnad om pengarna kommit ut i verksamheten….

FN är för oss socialdemokrater navet i det internationella samfundet. Samtidigt är organisationen i stort behov av fortsatt reformarbete. Inte minst behöver säkerhetsrådet reformeras. Nya länder som bättre speglar dagens värld måste komma in för att skapa legitimitet åt rådets beslut. Vi socialdemokrater vill också arbeta för en vetofri kultur i säkerhetsrådet. Varje gång ett veto läggs uppstår ett misslyckande och en låsning som innebär en risk för att konflikter eskalerar. Det visas med förfärande tydlighet i Syrien.

I dag besöker vi FN:s högkvarter i New York för att träffa sex chefer, bland dem FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson samt ansvariga för de fredsbevarande insatserna, UNDP och nedrustning. Samtliga områden som dessa personer ansvarar för är centrala för svensk utrikespolitik. Åtminstone har de varit det. Men det finns tyvärr flera exempel som visar hur tillbakadragen den svenska FN-positionen numera är.Sveriges röst måste bli tydlig och stark i FN, Stefan Löfven ordf samt Urban Ahlin utrikespolitisk talesperson (S) på DN debatt 8 oktober 2013

Tanken bakom FN var god. Inledningen var god. Någonstans på vägen har FN spårat ur kapitalt såväl vad det gäller VAR biståndspengar hamnar som vilka som får sin lön betald av svenska (och andra) biståndspengar).

I några veckor har SvD:s Jenny Nordberg rapporterat om FN och pengarna. Med metodiskt raseri har hon redovisat hur Sverige utan att fråga, pumpar in miljarder i ett FN som glatt gör av med dem. Utan att svara.

9 miljarder kronor är vad vi ger varje år, med noll uppföljning att tala om. Sverige är ”FN:s jultomte”, som en ambassadör uttrycker saken. Nordbergs bevakning bjuder på exempel som borde få skattebetalare i både Sverige och utomlands att tända facklor och marschera mot Manhattan.

Som att utvecklingsprogrammet UNDP har en budget på 30 miljarder och 6.000 anställda – trots att FN:s granskare inte kunnat påvisa någon effekt av verksamheten. Som att befolkningsfonden UNFPA brände 2,6 miljarder – utan att kunna berätta på vad.

Som att en svensk studie av hur UD hanterar sina biståndspengar slog larm om massivt slöseri men lades ner av Riksrevisionen. ”Cashen måste ut”, säger en UD-medarbetare till Nordberg.FN kvarnar mal ner miljarder, DN ledarsidan 2 oktober 2013

Det är famöst av ledande Socialdemokrater att kräva att Sveriges röst måste bli tydligare och stark samtidigt som de å ena sidan ger exempel på svenskar i ledande FN-position (Gud bevars) som fått sin position mer för att Sverige är ett av de största bidragsländerna som betalar punktligt när de skall utan att knorra,
samtidigt som det, så ger sig Socialdemokraterna på att Biståndsministerns lön betalas från Biståndspengar. Enkel fråga: Nog är det väl ändå så att SIDA:S personals mycket vidlyftiga löner samt förmåner bekostas av Bidragspengar? Nog är det väl så att svenskar som är med ute på fältet lever på en helt annan standard inte bara en de de är satta att hjälpa utan också får sina löner bekostade av bidragspengar? Hade inte varit mycket att säga om, hade projekten inte till så stor del gynnat svenskar anställda av SIDA samt andra organ utan gått ut i verksamheten. Hade inte varit så mycket att säga om, om det varit så att det i flertalet fall hade gått att se att pengarna gjort skillnad. Men ack, ack ack. Stora i orden krävande stor plats samtidigt som de sett om sitt eget hus och missat att sopa framför dörren. Det är tyvärr också ett svenskt kulturdrag som går igen genom seklerna. Nu i senaste versionen av Socialdemokratisk tappning. Då för länge sedan var det likadant fast utan nutida politiska epiteter. Nonchalanta och arroganta, det har vi svenskar alltid varit under sk. historisk tid. Historisk tid är tid då det finns skriftliga källor. Inte nödvändigtvis i Sverige eller ens översatta till svenska…..

Read Full Post »

samma dag du skrev ditt debattinlägg. Samma dag som biståndsministern satt i TV4:s morgonprogram 23 november och använde ord som occupering av Palestina, som kallade Hamas en de facto regering samt det är inte lätt att styra när man inte själv kontrollerar sitt område?

Ahlin: Bildt är skyldig världen ett svar, Expressen 23 november 2012

occupering av Palestina samt det är inte lätt att styra när man inte själv kontrollerar sitt område var ett i sak ett svenskt de facto konstaterande som är ännu ett viktigt steg för att kunna uppnå framtida fred i Israel-Palestinafrågan tagits. Mycket bra sagt av Biståndsministern! Men Urban Ahlin var alltså inte vaken? Svaret kom redan 23 november av vår Biståndsministers ordval som gång på gång var så specificerat att det endast kan ha varit godkänt av regeringen som för övrigt innan SIDA uttalade sig om ökat bistånd, talat om specialriktat extra humanitärt stöd till människorna i Gaza.

Read Full Post »

tack för det Socialdemokraterna. För Sverige, svenska arbetstillfällen och Sveriges internationella kontakter ett mycket viktigt besked!

Ahlin: S vill inte bryta Saudiavtal, GP 31 mars 2012
S vill inte säga upp avtalet med saudier, Expressen 31 mars 2012
Ahlin: S vill inte bryta saudiavtal, SvD 31 mars 2012
S vill behålla avtal med Saudiarabien, Aftonbladet 31 mars 2012

Även om svenska folket tror att det är vapenaffärer och till vilka som är det viktiga, så är den internationella handeln avsevärt mer komplicerad idag. Har varit så sedan oljekrisens 70-tal. 70-talet förresten. Jag minns en annan komplicerad affär som i slutändan gav mer än 10.000 svenskar jobb under mer än ett år. Den inkluderade i princip allt som Saudi Arabienaffären idag har men var avsevärt mer komplicerad för den involverade geologi, skyddsrumsbyggande, det vi nu kallar telekom det vill säga uppbyggnad av tele- och datanät, radar för civilflygplats, undervattens svetsutrustning och arbete samt i slutändan innan det syddes ihop att Handelshuset som skulle sköta det mesta, sådana finns men nämns sällan, skulle få sin betalning i ett större antal ton pampasoxkött…. Inget är så enkel som svenskar fått sig itutade av svenska tidningar och SVT under åren. Mycket mer komplicerat och ofta är det vår svenske Kung Carl XIV Gustav som varit dörröppnare i de mest kritiska skedena. Men det ger vänsterpressen honom aldrig kredit för.

Read Full Post »