Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Universitetsstudier’

från detaljstyrning överhuvudtaget och speciellt detaljstyrning av Universitet och Högskolor. Löfven bör besinna sig. Vi lever inte i ett Sverige direkt efter Andra Världskriget då det mycket väl ekonomiskt och innehållsmässigt hade varit möjligt att lägga om högre utbildning i Sverige till tre terminssystem. Där är vi inte idag. Vi lever inte heller i ett kommunistiskt eller ens socialistiskt samhälle där politiker inte bara får utan också förväntas lägga sig i högre utbildning.

VAD som skall gå att läsa, NÄR det skall studeras och HUR dessa studier skall bedrivas är något som arbetsmarknadens parter som är de som vet något om vilka jobb som finns, beräknas kunna finnas samt vilken utbildning som behövs till dessa jobb. Politiker i ett demokratiskt samhälle bör också hålla sig för goda för att tillsätta rektorer, prefekter och professorer på Universitet och Högskolor. Det är inte politiker som skapar nya jobb, möjligen skapar efterfrågan eller minskar densamma genom att vrida på eller av skattekranen så att vatten i större mängd hamnar i Statens vattenbehållare än i människornas hem och händer.

Största felet med hela den Socialdemokratiska treterminstankegången ligger i ovanstående samt i att Högskole- och Universitetsstudier är inte så upplagda att det utan vidare går att dela upp det som förr kallades ett betyg, dvs det som i alla tider motsvarat en termins studier men kallats olika… (nyord). Lika lite som CSN:s system visat sig vara anpassat för en hel del linjer på Tekniska Högskolor, lika lite går det att plocka ut delar från en termins studier i t.ex. Historia och fördela detta så att ett framtida treterminsstudiesystem skulle ge relevant utbildning i ett nog så viktigt Samhällsvetenskapligt ämne. Alla som studerar på högskola har möjlighet att välja enstaka kurs. Denna kurs kan beroende på ämne vara allt från några poäng (motsvarande några veckor) till täcka en hel termin (D-uppsats inkluderande vetenskapsteori samt allt från förberedande inläsning till av handledare godkänt arbete som kan läggas fram för att opponeras på).

S vill ha tre terminer på universitetet, Aftonbladet 12 augusti 2013
S vill ha tre terminer, Expressen 12april 2013
S vill ha tre terminer, Sveriges Radio 12 augusti 2013
S vill ha tre terminer, SvD 12 augusti 2013
Tre terminer ingen mirakelkur, Ledarsidan Arbetarbladet 13 augusti 2013
Sommaren är för lång, Ledarsidan Expressen 13 augusti 2013
Löfven vill att fler pluggar på sommaren, DN 12 augusti 2013
Tummen ner för tre terminer, Skövde Nyheter 13 augusti 2013

Politiker skall hålla tassarna borta för VAD som skall läsas, HUR det skall läsas samt definitivt NÄR det skall läsas. Universitet och Högskolor har ont om pengar som det är för att kunna hålla vetenskaplig standard på alla kurser samt främja utbildningen av blivande forskare, innovatörer o.s.v. på områden som behöver finnas för att arbetsmarknadens parter skall kunna skapa nya exportprodukter, billigare energianvändning, verklighetsanpassad (läs människovärdig) vård och omsorg o.s.v.

Ett samhälle där de som sitter i Regering/Riksdag är de som tror sig kunna avgöra vad, hur och när högre studier skall bedrivas är inte ett demokratiskt samhälle där de som beslutar har lärt in samt förstått att Högskole-/Universitets studier HELT skiljer sig från hur utbildning och inlärning bedrivs på grundläggande stadier INNAN högre studier. Högre studier kräver att de som studerar inte bara har gedigen ordförståelse, ordkunskap, matematisk grundutbildning Få utbildningar där det inte krävs goda matematisk-statistika kunskaper på väg till Uppsats/Thesis (det senare akademiskt arbete) och examen.

Se även: Studietekniska tips m.m. Norah4you sida

Det är inte antalet studeranden som kommer in på högre utbildning som avgör hur de enskilda studerandes framtid (arbetsmöjligheter och skulder) ser ut. Det är antalet studeranden som går ut med gedigen akademisk utbildning, dvs både klarar av att komma in samt bedriva det självständiga inläsningsarbetet som runt hela jorden utgör stor del av grundförutsättningen för högre utbildning. Håll tassarna borta från det Ni inte är kompetenta nog att förstå eller kunna utveckla, ‘kära’ politiker!

Read Full Post »

Seriöst, vad i hela fridens namn har hänt med utbildnings- och kunskaps-Sverige? Nu får det vara nog med allehanda kurser som snarast hör hemma på Folkhögskola om de inte borde fått stanna redan som Elevens val i Grundskola! Det är inte realistiskt att ha en srot palettkarta av kurser som skall få kallas högskole- eller universitetskurser. Någon måtta får det allt vara på individuella valen efter gymnasiet. Kalla kurser för eftergymnasiala kurser om Ni vill, men blanda inte in högskole- eller universitetsutbildning i de kurserna som inte tillhör de gamla etablerade högskolekurserna eller enstaka kurs under desamma. Allt från genusvetenskap som borde sorterats under sociologi eller varit delkurs i historia till ”Kurser i släktforskning, fenomenet huliganism och en benämnd Varför skapade Gud Darwin?” som ändå var bland de godkända….
Udda kurser håller inte måttet, GP 5 januari 2013
Udda kurser håller inte måttet, SvD 5 januari 2013
Udda kurser håller inte måttet, Aftonbladet 5 januari 2013
Udda kurser inte nog vetenskapliga, Sveriges Radio 5 januari 2013
Udda kurser på universiet håller inte måttet, di.se 5 januari 2013
Udda kurser håller inte måttet, Västerbottens Kuriren 5 januari 2013

Hur i hela fridens namn tänker Högskoleverket förlåt numera återigen Universitetskanslersämbetet? Är det möjligen 70-talisternas politiskt påverkade barn som hamnat där? Det må vara att det inte ‘bara’ kan kallas för hobbykurser. Däremot borde de aldrig någonsin få vara enskild kurs som någon kan söka till. Må existera som delkurs under annat ämne. Men antalet ämnen som numera finns på svenska universitet och högskolor är redan det för mycket och ofta helt ovetenskapliga. Gränsen för om en kurs skall få finnas som högskole-/universitets kurs eller inte borde ligga i att den uppfyllde vetenskaplighetskriterier. Vilket långt ifrån alla gör! Kunskap må vara mångfacetterad. Men högre kunskap MÅSTE som minst uppfylla vetenskaplighetskriteriet om studiemedel och statsbidrag till högre utbildning på universitetsnivå skall få finnas! Högskolestudier är inte ersättning för vuxendagis a la Arbetsförmedlingen förr i tiden när det var ont om jobb och arbetslöshetssiffrorna behövde justeras!

Inte konstigt förresten att det finns många som måste plugga vidare för att de inte får jobb om en högskole- universitetsstudent ska ha rätten att få examen på blandning av udda kurser. Gärna enstaka kurs kombinerat med C- eller D-nivå i något av de gamla ämnena. Men realisim måste väl ändå finnas även hos politiker och andra som påverkar utbudet?

Read Full Post »

hör inte hemma på Högskola eller Universitet. De tar enbart upp plats från andra som är beredda att slita som man måste för att lära in både på bredden och djupet och läsa in det mesta självständigt utan någon lärare som går igenom det man skall lära in. Högskola och Universitet är inte någon Mänsklig Rättighet att få glida igenom på en räkmacka! Inte heller är det samma inlärningsteknik som på grundskolan eller gymnasiet. Det är frågan om att kunna visa att man klarar eget självständigt arbete, om det inte i en seminarieövning ingår grupparbete, egna studier och analyser. Flera hundra sidor per vecka som i många fall måste läsas in med mycket liten handledning från lärare. Läsas in och analyseras av Dig som går på Högskolan eller läser vid Universitetet. Inte något Du har rätt att fuska Dig igenom!

Mer flum än som finns i Kåren kritisk till alltför hård koll, DN 13 augusti 2011 har sällan skådats. På min tid, när jag satt i kårfullmäktige var det fuskande studenter vi protesterade mot inte mot kontroll av att fusk inte fick förekomma!

Ökande fusk oroar högskolor, DN 14 augusti 2011

Se även: Studier, tips med mera, Norah4you sida

Read Full Post »

Efter att läst ett mycket märkligt inlägg i debatten om humaniora – teknik på SvD:s debattsida Mer humaniora blir bara en tempoförlust, SvD 11 juli 2011 där inlägget är en replik till andra inlägg i debatten om Ingenjörsutbildningarna efter att Nina Wormbs, civilingenjör teknisk fysik, docent i teknik- och vetenskapshistoria, KTH tillsammans med Sverker Sörlin, idéhistoriker och författare, professor i miljöhistoria, KTH skrivit sin debattartikel: Ingenjörer bör läsa mer humaniora, SvD Brännpunkt 6 juli 2011 som svar på utspelet från Svenskt Näringsliv om Humanioras mindre viktiga behov av plats i högskole- och universitetsutbildning,
där jag som en av många kommentatorer på tidningens disqussida gör följande inlägg:

Sedan när handlar framgång, välstånd och utveckling av ett samhälle enbart om att direkt få ett arbete?
Sedan när utgör en civilingenjör som får ett tekniskt arbete en garanti för att industriell utveckling som kommer samhället till del sker?
Sedan när stannar en civilingenjör resten av sitt arbetsliv i laboratorier, test- och forskningsutvecklande miljö utan att avancera till chefspositioner som kräver helt andra kunskaper än teknik för att utveckla såväl personerna på dessa positioner som samhället i stort till framgång och välstånd.

Detta har aldrig skett annat än i tekniska teoristers tankevärld där kunskapen om att för att något är möjligt innebär inte det att det är bästa lösningen, lämplig lösning eller ens ekonomiskt och energimässigt realistisk lösning där samtliga premisser som behövs för varje argument analyserats och befunnits sanna så att argumentet som används i hypoteserna kan leda till en hållbar slutsats.

Utan kunskap om logisk analys, vetenskapsteori, samhällskunskap och historia, står sig teknologen slätt. Både som människa och som utvecklare av välfärd för ett samhälle, ett land och en värld. ”

en svarskommentar till en person som kallade sig Civ_ing och gjorde ett inlägg 20 minuter innan mitt svar, så får jag i min mailbox följande en minut efter mitt inlägg:

Civ_Ing wrote, in response to Inger E(norah4you) Johansson:

Vacation. Back in office on Aug 1.Will check mail from time to time This e-mail is confidential and intended only for the addressees. If you are not such an addressee, or have reason to believe your address should not have been included, you are hereby notified that you have received this communication in error and that reading it, copying it, or in any way disseminating its contents to any other person, is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please telephone or e-mail the sender immediately and destroy this copy. The information presented herein is provided in good faith, but no warranty is given or is to be implied regarding its relevance or accuracy. Users must satisfy themselves regarding the suitability and safety of their use of this information

Gratulerar Civ_Ing, du har just lyckats bevisa min hypotes att ”kunskapen om att för att något är möjligt innebär inte det att det är bästa lösningen, lämplig lösning eller ens ekonomiskt och energimässigt realistisk lösning där samtliga premisser som behövs för varje argument analyserats och befunnits sanna så att argumentet som används i hypoteserna kan leda till en hållbar slutsats” vilket i sig leder till en enda hållbar slutsats i aktuell diskussion – teknisk kunskap är inte tillräcklig även om den må vara bärande inslag för att åstadkomma industriell utveckling i allmänhet, industriell utveckling av välståndet i samhället eller ens individens förmåga att utan kunskap växa med uppgiften 😛

Bättre än så kan inte behovet av humaniora i alla högskole- och universitetsutbildningar bevisas! Hjärtligt tack från systemprogrammeraren som sadlade om till SO-lärare.
Inger E Johansson (Norah4you)

Read Full Post »