Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ungdomsbrottslighet’

Det är då för märkligt, men vissa tycks tro att det är viktigare att utreda för utredandets skull än att visa ledarskap och våga ta ställning även om utredning inte är klar så fort det gäller något som påverkar eller påverkas av svensk lagstiftning. Lama uttalanden hjälper inte offer oavsett om det är offer för bränder som aldrig skulle hänt i forna dagar hade Sverige inte haft Världsrekordet i längsta utredning,
eller
i nutid offer för de ungdomar under 18 år som polisen idag inte kan neka att släppa ut i ”socialens vård! hur många gånger de än åker fast, förhörs med förälder och socialen närvarande.

Någon måtta på galenskaperna i svensk lagstiftning som tillåter unga att få 10 cm tjocka utredningsmappar utan att samhället reagerar i preventivt syfte, någon måtta måste det väl ändå vara…..

Helgavskiljning innebär att ungdomen ”lyfts” ur umgängeskretsen under helgerna då de flesta brott begås. Det vill en majoritet bestående av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna i justitieutskottet.

Förslaget kommer från Allianspartierna och utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att se över hur det skulle kunna gå till. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget och vill i stället vänta in den så kallade påföljdsutredningen.Alliansen och SD föreslår helgfotboja för unga, GP 2 februari 2015

Ungdomar föreslås få helgfotboja, SvD 2 februari 2015
Ungdomar ska kunna dömas till helgfotboja, Aftonbladet 2 februari 2015
Bra förslag, nog med förslag – Nu får det vara nog med mesiga(JA JAG SKRIVER MESIGA) politiker som inte vågar säga stopp och belägg! Självfallet skall de unga som begår brott även de som inte är straffmyndiga om det gäller grövre brott, självfallet skall de helt i enlighet med gällande lagstiftning hindras från att skada sig själva och/eller andra. Fotboja är en bra lösning. Till att börja med!

Svenskt världsrekord i utredningslängd – 140 år lång utredning

1734 utfärdade Karl XI en kunglig förordning om inrättandet av byggnadsstadga där hänsyn togs till bredd på gator, avstånd mellan hus, hur hus skulle få se ut för att minska risken för de på den tiden så vanliga storbränderna i städer.

De olika stånden (präster, adel, borgare och bönder) var allt annat än positiva till kungliga förordningar. Så utredningen om byggnadsstadga sattes förvisso igång, men drog i vanlig svensk ordning ut på tiden…..

Ståndsriksdagen avskaffades först 1865. När avskaffades ståndsriksdagen, riksdagen.se
Först 1875 blev det lag efter 140 års utredning med högst varierande aktivitet i utredningsarbetet under åren.

Read Full Post »

det inte finns juridiska möjligheter att få de maskerade även om de är under 15 år att få något annat än Sociala Myndigheter som tar ansvar för deras framtid. Idag är det tyvärr ofta så att flera ungdomar i gängen är i åldrarna 14-17 år. I de fall de är yngre än 15 så skrattar ungdomarna bara åt att de tas in. De släpps lika fort och Sociala Myndigheterna är fel, många gånger lika fel instans att få rätsida på problemen. Trots att vänsternissar plägar skylla på omständigheter, så är det aktiva val som de ungdomar själva gör som leder till om de blir med i grupper som vandaliserar. Inget som allt ‘snälla rara du’ och ‘sommarsysselsättning’ eller pengar för det ena eller det andra som dessa ungdomar anser sig ha rätt till från samhällets sida hjälper. Straff? Möjligen att under uppsikt få hjälpa till att städa ur skolor efter t.ex. ungdomscuper och att under uppsikt få städa badstränder etc. Men någon form av boot camp där de får undervisning, lära sig hjälpa andra, läsa upp betyg och få självkänslan av att själv tvingas jobba ihop till som minst del av den kostnad de förstört för skulle behövas. Inte i kommunal regi. Möjligen i regional regi. I varje fall ovanför kommunerna vars personal dessa ungdomar ofta kan övertyga om både det ena och det andra oavsett vad som är sant och falskt.

För de som tror att dessa ungdomskravaller enbart är barn från icke etablerade miljöer vill jag säga att jag under åren sett, och skällt ut för de jag känner bland stökpellarna vet att jag både kan lyssna på dem och skälla samt råda dem även om jag inte längre jobbar som lärare, en del åker från sk. fina områden och har etablerade föräldrar (finns även politiker barn i dessa grupperingar bl.a. i Göteborg) för att bråka i andra områden. Sedan finns det de som av olika skäl tror sig ha rätt att kräva respekt av samhället utan att själva göra sig förtjänta av respekten. Där borde ungdomspsykolog kopplas in direkt i någon form av jourverksamhet.

Polisbilar slogs sönder vid upplopp, GP 28 juni 2012
Polisbilar slogs sönder vid upplopp, Expressen 28 juni 2012
Polisbilar slogs sönder vid upplopp, SvD 28 juni 2012
Tre polisbilar sönderslagna i upplopp, DN 28 juni 2012
Polisbilar slogs sönder vid upplopp, Aftonbladet 28 juni 2012

Något som brukar fungera även om det är gräns till laglig reprisalie är att kräva att de man hittar direkt får hjälpa till att städa upp på platsen de raserat/skadat/etc.

Read Full Post »

Sverige är fantastiskt. Hur i hela fridens namn kan någon försvara att lagen ens möjliggör att en 12 åring och en 13 åring släpps (!?????!) efter förhör där
Två unga pojkar, 12 och 13 år gamla misstänks ha knivskurit en 15-åring i Malmö på fredagseftermiddagen.

Pojkarna förhördes av polisen i sällskap av sina föräldrar och släpptes sedan. 15 åring knivskuren – två unga pojkar greps, Expressen 18 maj 2012

En 12 åring borde vara straffmyndig och det borde inte vara Socialtjänst, kopplades inte ens Soc in så grabbarna direkt omhändertogs av sociala myndigheter?, som automatiskt skulle vara de som skall ta hand om vidare utredning när polisernas utredning är klara. Förvisso är det inte lämpligt att placera en 12-åring på ett svenskt fängelse. Inte heller på någon av de nu existerande formerna inom ungdomsvården. Det borde skapas en helt sluten form av ungdomsfängelse som bygger på vård där de ungdomar som innan de nått dagens straffmyndiga ålder med bästa psykologer, kuratorer och speciallärare fås att förstå vad de gjort och att samhället inte accepterar sådant beteende OCH att samhället ändå i mycket slutna former är beredda att ge dessa vildrön en ny chans genom att se till att de får lära in de kunskaper de missat i vanliga skolan (och även gymnasiets två första år).

Det kan låta hårt, men dagens situation är den att en 12-åring idag är något helt annat än vad en 12-åring var när lagarna skrevs och dessutom är det inte rätt av samhället varken mot de unga eller mot deras potentiella framtida offer att de som begår allvarliga brott inte får chansen att rätta till sina liv och stimuleras att göra detta. Inget av det sker utifrån dagens system. De hinner göra många brott innan de är 15 och högst ev. hamnar i domstol. Det är synd om våra poliser som får höra att det beror på att de unga som tas in till förhör känner sig utanför och maktlösa. Vilka är det som är maktlösa när poliserna i vissa fall jag själv känt till under åren ser samma unga förövare flera gånger på en månad och alltid tvingas lämna över dem till socialen? Det är inte rätt mot någon att vi har det system vi har idag.

Läs gärna andra fall som vi ‘sett’ i media den senaste tiden. De är lätt hittade om man söker……

Read Full Post »

de som försöker göra det till en klassfråga, en fråga om utanförskap eller en fråga om barn till de som inte lyckats, de har inte läst engelskspråkiga tidningar:

The first batches of more than 1,200 people arrested across England began appearing in court today. Among them were a postman, a charity worker, and a millionaire’s teen daughterRiotinlondon.co.uk

as the accused London rioters started appearing in court they included university students, a wealthy businessman’s daughter and a boy of 11.” Unmasked face of riots a surprise, The Sydney Morning Herald

Police have arrested more than 1,200 people across England. Among those charged were the daughter of a millionaire, a teaching assistant, a charity worker and an 11-year-old boy.

At Westminster magistrates’ court, one of the first cases was that of a second-year university law student accused of being part of a gang which ransacked cafes and restaurants in the upmarket area of St John’s Wood.” UK-police arrest 100 after London riots, Ottawa Sun

Inte heller har de läst DN Oväntade fall bland upploppsåtalade, DN 11 augusti 2011

Sedan när tillhör juridikstuderande, dotter till millionär, välgörenhetsarbetare, brevbärare utslagna, fattiga o.s.v.? Tyvärr för vänstern som här i Sverige och annorstädes försöker hävda att det är klyftor som utgör grogrunden för den typen av upplopp är det knappast så enkelt. Många ungdomar idag har i och för sig det inte dåligt ekonomiskt men väl känslomässigt. En del av dem väljer i brist på närvarande föräldrar/andra vuxna att söka sig till utomparlamentariska grupper. Många för att de blivit lika rädda för det sk. klimathotet som inte är sant, som vi på min tid var för det stora kärnvapenkriget. Andra väljer att gå till utomparlamentariska grupper som säger sig vara för att rädda djur men begår brott av allehanda slag. Har i en månads tid, dvs även före senaste oroligheterna i Grekland, Spanien och främst då London, haft en känsla av att det ligger en ickedemokratisk orosgrupp som bara väntat på möjlighet att uppvigla. När jag läst tidningar, svenska och andra, på nät eller i biblioteks tidningsrum samt följt ett antal diskussioner på nätet upplevt samma äckliga känsla som jag kände alldeles innan studentoroligheterna började 1968. Svårt sätta fingret på om det ligger någon speciell grupp bakom, men en sak har jag noterat och det är att väldigt många samlas på mycket kort tid till ställen de inte normalt borde vara på.

Jag kan förstå primiärminister Cameron när han vill vidta åtgärder. David Cameron vill stänga twitter, Expressen 11 augusti 2011 men att stänga av öppen debatt löser inga problem och skapar i stället andra. Ett öppet samhälle måste ha tryck- och yttrandefrihet för att fortsatt vara demokratiskt. Däremot ser jag inget som hindrar att man ökar kontrollen av det som skickas för att försöka se var det hela började spridas från. Förstår om jag får en och annan på mig för den åsikten. Dock är den en rent datateknisk ‘grej’ rätt skött som tyvärr kan behövas även i ett öppet samhälle där man värnar demokrati. Upplopp är allt annat än demokratiskt.

Kan inte heller förstå de som tycker att ”KRAVALLER Upploppen i England drivs av människor som hamnat utanför konsumtionssamhället”. Plundring substitut för shopping, SvD 12 augusti 2011 Tänk om det varit så enkelt. Men det är det alltså inte.

Read Full Post »