Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ungdomsarbeteslöshet’

För att citera en av Sveriges bästa pedagogiska personer, nyligen bortgångne Brasse Brännström. Precis på samma sätt som han hittade felaktigheter i de samband mellan djur och föremål som fanns på hyllorna som Magnus hade satt upp, så hittar jag felaktigheter i hela ditt resonemang om arbetslöshet i Sverige!

Totalt 40 miljarder i reformer utlovas i manifestet som utöver satsningarna på utbildning även lägger stort fokus på jobben och då framförallt ungdomsarbetslösheten. Ett av förslagen är en så kallad 90-dagarsgaranti där ungdomar under 25 år ska garanteras antingen jobb, praktik eller utbildning efter max 90 dagars arbetslöshet. När Magdalena Andersson fick frågan om inte en sådan garanti mest skulle vara en tillfällig lösning så svarade hon att det finns väldigt många riktiga jobb som behöver utföras.

– Bland annat inom hemtjänsten och äldreomsorgen så finns det stora behov idag. Socialdemokraterna i Norrköping har som mål att halvera ungdomsarbetslösheten och att till år 2020 ha skapat närmare 5000 jobb och de hoppas att beslut på riksnivå kommer bidra till att uppfylla de målenLöfven på snabbvisit i Norrköping, Norrköpings Tidningar 2 september 2014

Tänk så tokigt det kan bli bland politiker och fackföreningsledare när de inte fått klart för sig skillnaderna mellan arbetssökande på heltid och arbetslösa på heltid. Med de orensade siffror du köper vad gäller ungdomsarbetslöshet, så hade undertecknad själv hamnat i din ungdomsarbetslöshetssiffra under stor del av min egen ungdom på 70-talet. Både när jag läste heltid, läste heltid och jobbade deltid, jobbade heltid + deltid och läste halvfart, jobbade heltid + deltid + läste heltid samt dessutom stått som arbetslös som 26-29 åring när jag jobbade heltid + deltid + läste halvfart samtidigt som jag var politiskt aktiv i Folkpartiets Studentförening + satt med i Mölndals Kommuns Kulturnämnds Teater o musikutskott + var Mölndals Kommuns representant i Folkets Hus Bio Kontrast och även hade tid att åka med ersättning till Filmfestivalen för Bio Kontrast i Hallsberg. Underbar festival där jag ofta hade din partibroder Bengt Göransson samt Folkets Hus chef till bordet vid middagen. Inte var jag arbetslös inte för att jag hela tiden sökte bättre arbete än det jobb jag hade vid sidan om hel- eller deltidsstudie! (PS Hälsa Bengt Göransson. Talade med honom för några år sedan. En av Sveriges trevligaste och kunnigaste Socialdemokrater på Ministerpost genom tiderna.)

Du gör samma räknefel idag Stefan Löfven som du gjorde i maj 2012!

Löfven kom med uttalande om arbetslöshetssiffror 2006 som var helt uppåt väggarna om man jämför med verkliga siffror från SCB för år 2006 och dessutom tar till sig att de siffrorna INTE är korrigerade i efterhand utan är faktiska siffror år 2006 och där då heltidsstuderande på grundskolans 9:e klass + de som läste heltid på gymnasie + de som läste heltid på universitet fanns med till skillnad från dagens siffror där alla över 15 år som söker arbete även om det bara är deltidsarbete räknas som arbetslösa. Speciellt allvarlig felräkning gör Socialdemokraterna när de räknar på ungdomsarbetslösheten.

Bakläxa i matematik till de som förser Löfven med siffor. Tror det vore bättre för Löfven som ändå ger intryck av att försöka vara så ärlig som möjligt att sätta sig och kontrollräkna själv INNAN han kommer med några siffror.Matematik är svårt Löfven, kapitel 3, Norah4you 6 maj 2012

Repeterar:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Verkligheten härutöver är att vi har haft 30-35.000 obehöriga lärare (not 1) dvs de som inte ens varit utbildade lärare. Vi har också idag 70.000 lärare som fått lärarlegitimation men som inte är behöriga i alla sina ämnen – dvs inte kommer att äga rätten att få sätta betyg i ämne de själva inte läst på Universitet och Högskola.
* Vilka är det som vill stoppa detta? Socialdemokraterna och Lärarförbundet Erfarenhet, hm samma som orsakat kunskapsraset, bör ju gälla…..

* Vilka är det som kräver fler lärare nästa år….Socialdemokraterna och Miljöpartiet
Ämnes- och stadiebehöriga finns inte utbildade 😛 så vilka har de tänkt anställas?

Ta ansvar för EGNA BESLUT i Rödgröna Kommuner samt självfallet för all skada Socialdemokraternas skolpolitik sedan 1968 orsakat Sveriges skolelevers möjligheter att få den Mänskliga Rättigheten till god utbildning tryggad!Socialdemokratiska Göteborgs skolexperiment avskräcker, Norah4you 3 december 2013
Senaste beviset för problemet med S-styrda kommuners avsaknad av kapacitet tack vare fd Socialdemokratiska regeringars tokiga Skolbeslut: Göteborgs skolor ännu bland landets sämsta, GP 2 september 2014

Andra artiklar som tar upp ”ungdomsarbetslösheten” a la Stefan Löfvén: Frågan är hur starkt mandat Löfven får, GP 2 september 2012
Var det någon som hörde svaren från Stefan Löfven, DT.se ledarsidan 2 september 2014
Socialdemokraterna presenterade sitt valmanifest, Sveriges Radio 2 september 2014
Blå lågskattepolitik är inte svaret, NSD 2 september 2014

Dags att upplysa Socialdemokrater och andra rödgröna runt landet: Sverige är inte Socialistiskt; inte Kommunistiskt och Svenska Staten ÄGER INTE RÄTTEN ATT BETRAKTA ARBETARE OCH/ELLER TJÄNSTEMÄNS LÖNER SOM SINA!

Verkligheten:
A HREF=”http://www.dn.se/ekonomi/scb-svensk-jobbmarknad-bast-i-eu/”>SCB: Svensk jobbmarknad bäst i EU, DN 2 september 2014

Read Full Post »

Oavsett om man som jag själv är positiv till stort antal av de invandrare vi fått under min livstid, född 1949, men inte ser att det finns möjlighet att låta alla, de sk. papperslösa har fått avslag och har svårt att påstå att de inte passerat annat EU land eller betalt stora summor för att komma hit, att stanna. De som liksom jag till svenskar utgår från alla som är födda som svenska medborgare oavsett var deras föräldrar är födda. Dvs alla som använder den riktiga definitionen på etnicitet: ”identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk gruppEtnicitet, National Encyklopedin med andra ord alla de som är födda som svenska medborgare och som känner sig som svenskar. Eller om man skulle tillhöra de som vill ha fri invandring på ena politiska sidan alternativt näst intill totalt stopp för invandring utöver arbetsinvandring och kvotflyktingar;
SÅ MÅSTE man vara beredd att tåla och tala klarspråk.

För att kunna finna lösning på ungdomsarbetslösheten, är det viktigt att vara klar över var problemen finns. Kan man inte identifiera vilka problem som gör det svårt för vissa grupper i samhället att få jobb, så är det svårt att finna lämpliga åtgärder. Studier i all ära, tvingande studiekontrakt för att få nödvändig praktik är inte någon lösning för de som antingen inte fått lära sig grunderna i att tala, skriva och använda svenska språket. Inte är det heller någon lösning för de som när de var barn såg nära släktingar dödas i inbördeskrig oavsett var eller när och som har den ryggsäcken med sig. Vi måste vara klara över att en hel del av de utrikesfödda unga som utgör en större del av de arbetslösa ungdomarna precis på samma sätt som statarbarnen (hemskt begrepp) in i början av 1900-talet har helt andra förutsättningar och behöver ett helt annat bemötande än att tvingas läsa i stället för att stimuleras att läsa. Precis på samma sätt som de som aldrig såg någon läsa en bok hemma ända in till min egen skolålder behövde helt annat stöd, samt självfallet tillåtas läsa serier eller det de själva var intresserade av för att få igång läsintresset, så behöver de som kommer individuellt stöd. Dock glöms ofta en viktig bit bort. De som har hål i hjärtat oavsett varför, de behöver även stöd från första skoldagen i form av kuratorer, psykologer och specialpedagoger. Det kostar men för de som fått uppehållstillstånd så måste det få kosta om vi inte skall bygga in extra barriärer i deras och våra framtida liv här i Sverige.

Sedan är det viktigt, anser jag även om en del lär kalla mig rasist trots alla mina bekanta från öst, väst, nord (har själv norskt påbrå) och syd att precis som jag skrev härom dagen: Det måste vara möjligt utan att bli beskylld för att vara rasist eller något annat att skilja på kvotflyktingar, flyktingar som inte bara kommer från krigshärjade områden utan som lever under hot om livsfara samt alla andra som kommer hit. Det går inte att ta sig till Sverige varken med flyg eller båt utan att ha passerat ett land som är första land och det där vi måste acceptera EU-s regler om första land. Det kostar att ta sig hit med flyg eller båt utan att behöva visa giltig identitetshandling. Kostar stora summor och den som tror att det är de mest utsatta som behöver vår hjälp, och verkligen behöver den såväl på plats som i grannländers flyktingläger samt i förlängningen skulle behöva uppehållstillstånd här, som är de som har råd att betala dessa stora summor? Nog är nog, Norah4you 12 maj 2012

Vi MÅSTE lösa de problem som vi redan har, när det gäller ungdomsarbetslöshet likaväl som vad gäller fattigpensionärer och andra, innan vi åtar oss mer. Så rikt är inte Sverige att vi kan bortse från att identifiera problemen och finna lösningar på dem INNAN vi ens på allvar diskuterar allehanda mediaintressanta fall som fått avslag eller ‘rätt’ för papperslösa till det ena eller andra.

I detta klarspråk som krävs, finns inbyggt att man måste vara klar över var problemen finns och varför. Här var Fredrik Reinfeldt ovanligt klar för att vara svensk politiker. I våra grannländer har partier i mitten och alltså inte bara på yttersta högerkanten insett detta för många många år sedan. ”-Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet, sade Reinfeldt.” ÄR INTE på något sätt att dela in folk i Sverige i vi och dom utan ett klargörande för att kunna komma vidare utifrån en enda förutsättning: Alla unga är lika värda, men olika.

Reinfeldt kritiseras för uttalande, GP 15 maj 2012
Reaktioner på Reinfeldts uttalande, Expressen 15 maj 2012
Faktakoll: Rött ljus för Reinfeldt, SvD 15 maj 2012 visar hur det numera är ställt i Sverige med ordförståelse. De som får rött ljus är Faktakollen. Om man börjar med en falsk utsaga och bygger sina argument på den falska utsagan, så säger det noll om vad verkligheten är. Ordkunskap vad är det????
Löfven: Otäckt uttalande av Reinfeldt, DN 15 maj 2012 Nej Löfven. Det som är otäckt är att så många i Sverige förknippar ordet ‘etnicitet’ med något ordet aldrig stått för hos de som kan sin ordkunskap och sina definitioner. Att dra ordet till att det skulle betyda raser eller indelning i människovärdesklasser – det är otäckt och skrämmande att någon politiker oavsett färg och uppfattning om invandring och flyktingar ens kan med att påstå.
Reinfeldt oanträffbar när kritiken tilltar, DN 15 maj 2012

Lena Mellin på Aftonbladet skriver
Reinfeldt har rätt men säger det fel, Lena Mellin Aftonbladet 16 maj 2012 Fel? För att svenska flumskolan inte lärt ut tillräcklig ordkunskap på svenska lektionerna? För att många svenskar, oavsett var de själva eller deras föräldrar är födda, missförstår ord för att de saknar täckning för vanliga gamla begrepp?

Viktig debattartikel: Arbetslösheten är ju större, Hanif Bali (M) på Aftonbladet debatt 15 maj 2012

SCB ljuger! De påstår SCB presenterar inte sådan statistik, Expressen 16 maj 2012 men då har de glömt bort Temarapport 2009:4, SCB 2009 samt Födda i Sverige –ändå olika Betydelsen av föräldrarnas födelseland, Christian Skarman, Prognosinstitutet SCB slå upp kurvan för Summerade utvandringsrisker 1980–2008, 20 år eller äldre på sidan 7 under perioden 1984-2004 där man delar upp i kategorierna:
2 föräldrar födda i Sverige
1 utrikesfödd förälder
2 utrikesfödda föräldrar
Födda utomlands

Tillägg 13.22 Ledarskribenterna om Fredrik Reinfeldts uttalande, SvD 16 maj 2012

Tillägg 14.09 Invandringen får inte bli ett alibi, Ann-Charlotte Marteus Expressens ledarsida 16 maj 2012

Read Full Post »