Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Unga fd. politiker’

Vanliga Svensson som får det svårt pga sjukdom och/eller arbetslöshet skall enligt herrskapet på de fina stolarna från kommunstyrelser upp till riksdag klara sig på under 10.000 kr när hyra + vanligt uppehälle är inräknat. Men de fina personerna som i riksdagsmännens fall i min ungdom (jag är 63 år) klagade för att de ville ha samma lön som en adjunkt på gymnasiet, de har sett till att de själva numera tjänar mer än dubbelt dessa och dessutom har förmåner varav inkomstgaranti efter avslutat uppdrag…..men de som har de sämst, de skall hållas nere sedan Olof Palmes tid. Etter mer avundsjuka blev de röda riksdagsmännen på pensionärernas ATP-pengar. Låna kallas det inte när man inte betalar tillbaka… listan växer på svenska nomenklaturans försök tillskansa sig än det ena än det andra men hålla nere andra. Sverige har under många år varit sista öststatsutposten i socialisering där förbättringar går till politiker oavsett kvalité, utbildning och erfarenhet men försämringar slår neråt längre och längre.

Politikernas bidragslinje, Expressen Ledarredaktionen 10 december 2012

Inkomstgaranti …. stor skam för OM politikerna verkligen gjort bra jobb, så borde privata arbetsmarknaden stått på kö för att få dem till som minst avdelningschefsnivå…

Read Full Post »

När man läser artiklar som Generösa pensioner till unga politiker, SvT 4 november 2012 där det står att de 50 största kommunerna betalat ut 35 miljoner kronor förra året till fd. politiker som inte uppnått allmän pensionsålder eller i många fall ens 50 år, så vill jag ha svar på följande frågor:

* Vem började med att politiker, som redan har högre lön än majoriteten av sina väljare oavsett partitillhörighet, skulle få de höga löner de har när de sitter som valda ombud i Kommuner och Landsting? Hur i hela fridens namn kunde någon enda politiker som är värd namnet försvara att härutöver skulle få pension när de slutat som politiker innan de uppnått pensionsåldern?
Regeringsformens 1 kap 2§ GÄLLER ÖVER KOMMUNALLAG! Alla Människor är lika värda. Det är inte tillåtet av det Offentliga att diskriminera någon – läs innantill. Det är heller inte tillåtet enligt Brottsbalkens 20 kapitel – läs den, att gynna sig själv när man är i den positionen eller tjänsteman i det Offentliga.

* Någon måste alltså börjat någon stans. Vem fortsatte och utifrån vilka grunder och förordningar har detta skett?

* Varför?

Någon måtta får det allt vara på de som sitter på politiska positioner i kommunstyrelse, nämnder, fullmäktige eller i Landsting. Alla människor är lika värda och om de som suttit på dessa positionerna varit kapabla att verkligen klara dem, så hade näringslivet skrikit efter att få dem. Om de inte blir efterfrågade gäller enligt svenska lagar samma för dem som för alla andra som blir arbetslösa. Jag kan sträcka mig så långt att de kan få ett år med 80% av tidigare inkomst, därefter njet och bilda kö på arbetsförmedlingen om de inte är som minst 60 år. Allt annat är ren goja och diskriminering mot skattebetalarnas rättigheter.

Ryt till om politikens evighetspensionärer, SvD Ledarbloggen 4 november 2012
Höga pensioner till unga politiker, DN 4 november 2012

Det är inte utan jag börjar fundera på om vi i Sverige i längden bör ha Kommunal självbestämmanderätt…..

Tillägg 19.39 Lyxpensioner för politiker ses över, Expressen 5 november 2012
Förslag om lägre politikerpensioner, SvD 5 november 2012
Förslag om lägre politikerpensioner, Aftonbladet 5 november 2012

Read Full Post »