Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Undervattensvulkaner’

Read following from ingress: The world has experienced over the last 15+ years a remarkable absence of increasing global temperatures despite huge and growing increases in global CO2 emissions by the globes developing nations and despite claims by the UN IPCC that global temperature increases are dangerously out of control because of increasing atmospheric CO2 levels.

Please look up vulcano and tectonic plate activity on net. What’s happened is that we have had an increasing amount of activity from our world’s ”producers” of more than 90 % of CO2. In short: You can’t meassure CO2 levels close to vulcanos using them to ”correct” temperaturelevels anywhere else than ”close to home” within the wind’s direction and within 10 km.

IPCC and the global warmist people forgotten to tell that almost all CO2-stations are placed where they are for scholars and scientists working with Vulcano activity’s ever changing CO2 in order to predict next eruption….
Reality always wins over subjective fictive ‘data’…

Read: When the fox counts the chickens, Norah4you page

Watts Up With That?

UN IPCC WG report process fails to integrate critical information

Guest essay by Larry Hamlin

The world has experienced over the last 15+ years a remarkable absence of increasing global temperatures despite huge and growing increases in global CO2 emissions by the globes developing nations and despite claims by the UN IPCC that global temperature increases are dangerously out of control because of increasing atmospheric CO2 levels. This embarrassing dichotomy is demonstrated in the diagram below.
clip_image002
The UN IPCC has completed its three part (WGI, WGII, WGIII) Fifth Assessment Report (AR5) process where future climate findings are portrayed using ”level of confidence” and ”assessed likelihood” qualifiers that attempt to cast these outcomes in a cloak of scientific certainty.

Much of the analysis underlying these ”level of confidence” and ”assessed likelihood” climate findings are based upon the computer output obtained through the use of climate models identified as Representative Concentration Pathways…

Visa originalinlägg 651 fler ord

Read Full Post »

TrueNorthist says:
December 3, 2013 at 5:55 pm
I would not be surprised to find out that global warming was arrested back in 1996 and has been held in custody ever since.

UAH Global temperature, down slightly, ”the pause” continues, Wattsupwiththat.com 2013/12/03
Har någon av nissarna som fortsatt hävdar Global uppvärmning möjligen låst in och kastat bort nycklarna 😛

Read Full Post »

Tektoniska plattor och CO2-utsläpp, Facts not Fictionsida

Read Full Post »

Nu börjar de sk. klimatfantasternas experter vädra morgonluft. Hur i hela fridens namn de kan med att glömma bort den absolut värsta orkan som någonsin drabbat Sydostasien, det är min fråga?

Den värsta tyfonen som i historisk tid, dvs då det är dokumenterat i skrift varit i farten släppte regn över östra Kina speciellt över Gula Floden 1931. Gula Floden steg 20 meter över normalvattenstånd. Totalt drog 7 tyfoner in det året. Minst 140.000 människor dog. Totalt dog 3,7 miljoner människor till följd av översvämningarna,epidemier och svält efteråt.

Tusentals befaras döda efter tyfonen,GP 9 november 2013

Veckans fruktansvärda tyfon är illa nog utan att någon försöker få in pengar för påstådda klimatförändringar. För påstådda är vad de är. Inte sanna. De som inte bryr sig om historia de går på vad som helst. Det är ingalunda så att antalet katastrofer med orkaner, tyfoner etc ökat de senaste åren. Tvärt om. Förr i tiden var inte verkningarna av tyfonerna som regelbundet varje år slog till i Sydostasien kända i världens andra delar. Många av tyfonerna som vi fick läsa om när jag gick i skolan var lika farliga vindmässigt och hade lika stor påverkan på människor samt miljö.

Det är heller inte sant, det som påstods i veckan, att CO2-värdet ökat. Vad som hänt är att mätstationerna för korrigering av mätdata (nyord för förfalskning av uppmätta värden) som tidigare påpekats av undertecknad med flera gång på gång för att de ligger i närhet eller rentav i vindriktning från vulkan, de har fluktuerat uppåt. Inte människans påverkan och absolut inte någon form av totalvärdes förhöjning. CO2-värdet är fortsatt 0,04% i atmosfären, vid korrekta vetenskapliga mätningar. Under senaste året har förfalskning av hur verkligt kända naturfenomen drabbat jorden före de senaste 50 åren skett på nätet särskilt ofta när det gäller europeiska hemsidor…, mycket har försvunnit av verklig kända historiska katastrofer som inte passar klimatfantasterna. De tror kanske att ingen märker?

Inte heller temperaturen i världshaven är något som påverkas av människan. Den påverkas främst av alla de 10.000-tals vulkaner som finns på havsbotten. I grunden beror dagens oroligare orkaner och tyfoner på att det varit fler vulkanutbrott i världshaven än vanligt till följd av den aktuella situationen när det gäller tektoniska plattornas rörelser. Se Vulkaner i Nordatlanten, CO2 m.m., Norah4you 6 oktober 2013 för Stilla Havet går det (fortfarande, se nedan) att slå i sökmotorer med sökord vulkaner Stilla Havet ev. med tillägg av havsbotten som sökord.

När tektoniska plattor rör sig från varandra så är det varm lava och gaser, bl.a. CO2, som i stora mängder väller ut från havsbotten. Blir det större rörelser i tektoniska plattor som kolliderar eller glider över/under varandra, så får vi stora jordbävningar under eller nära havsbotten med översvämningar och/eller tsunamis som följd. Även här i Europa har vi i historisk tid haft fruktansvärda tsunamivågor. Ett ex. jordbävningen vid Portugal 1755 som orsakade tsunami där 40-50.000 människor dog. Vi har haft ännu värre sådana här i Europa. Wikileaks har av någon anledning senaste året raderat uppgifter om dessa jordbävningar med följande tsunami och orkaner i västlig riktning.
För faktiska uppgifter om de senaste jordbävningarna/vulkanutbrotten se http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/ tryck på figuren som ser ut att ha två pilar i sig i högra hörnet. Förklarar det mesta om varför flera olika kända naturliga krafter samverkat till den katastrofala situationen som veckans supertyfon orsakat.

Det är ett av problemen med nätet. För de som inte kan källkritik går tillsammans med de som litar på nätet precis på samma sätt som en av mina avlidna mostrar litade på allt som stod i Svensk Damtidning, de går på mycket som saknar kontakt med verklig vetenskaplig forskning. Under senaste året har ett antal verkliga vetenskapligt kända fakta om naturliga fenomen försvunnit från nätet som åtkomliga via vanliga sökningar. För de som inte vet om vilken vetenskaplig journal resultaten presenterats i blir det då snedvridna uppgifter de kommer åt. För i flera fall måste man logga in/ha tillgång till inloggningsuppgifter för att få läsa t.ex. Scienceartiklar på nätet. Nätet är ingalunda så bra eller tillförlitligt som många går och tror. Rent generellt är det bättre att gå till närmaste Universitetsbibliotek och läsa i tryckt form. Där går inte uppgifter att ta bort lika lätt.

För att en tyfon skall bildas, utöver de kända stora vindförändringarna som sker och som har namn som varit kända även här i Europa hos alla sjöfolk, som minst, sedan Medeltiden krävs en ytvattentemperatur på mer än 27 grader Celsius. Vilket det ofta är i dessa vatten denna årstiden.

En av alla dessa tidningar som helt missat vad som förr i tiden lärdes ut på Naturvetenskapliga lektioner samt i Geografi och Historia är tyvärr Göteborgsposten. Hetta upp klimatpolitiken, GP ledarsida 10 november 2013 Nej tvärt om – ta tag i de verkliga problemen som t.ex. utsläpp av Svaveloxid, Metangaser m.m. orsakar. Fast det är troligen för politiskt inkorrekt. Det gynnar ju inte sjöfarten och att dessa utsläpp direkt är skadliga för människor som lever i vindriktningen. Betydligt fler människor dör av föroreningars påverkan på andningsorgan och i förlängningen från skadegörelse på växtlighet som äts och anrikas i människokroppen även känd ökad cancer….
Ta tag i frågan om Rätten till Rent Vatten. Det är där vi behöver börja för att ta itu med verkliga miljöproblem! Räcker gott med dem 😛
Låna gärna en 7:e klassares geografibok. Där står allt du behöver kunna om vulkaner, jordbävningar och tektoniska plattor.

Tillägg 15.30 10 november 2013
Liten upplysning… 5 februari 1783 skakades Italien av ett jordskalv där 80.000 människor dog av skalvet, på skalvet följande tsunami samt efterskalv. Det är alltid fruktansvärt när människor dör av naturkatastrofer. Så har det varit i alla tider. Bakomliggande orsak till katastrofen senaste veckan i Sydost Asien är samma som bakomliggande orsak var till det Italienska jordskalvet 1783…. tektoniska plattors rörelser och därav följande händelser. Skall jag vara riktigt ärlig, och det bör man vara, så är det som hänt något som jag försökt föra fram riskerna för i ett antal av de bloggartiklar jag skrivit under senaste året med utgångspunkt från de jordbävningar som varit speciellt runt Stilla Havet…. men många människor vill inte höra talas om att naturens krafter är något vi inte rår över. Mycket enklare att försöka få det till att det är människan dessa naturkrafter påverkas av…..

Bland de som försöker skrämma människor finns många sk. klimatforskare som direkt bevisar sin egen okunskap om det de uttalar sig om när de inte i något sammanhang ser helheten utan bara det de vill se. Exempel på detta är Klimatforskare: ”Vi kommer att få ser mer av sådana här händelser”, SvD 10 november 2013 Tänk om de journalister som skriver rubrikerna som minst lärde sig svenska. Att begära att de skall kunna grunderna i de kunskaper som alla förr fick lära sig om jorden och naturkrafterna samt matematik, det är väl för mycket begärt? 😛

Read Full Post »

Det där med vår jord och ständigt pågående förändringar av klimatförutsättningar…..

Forskere med sensasjonelt funn. – Det er i ferd med å danne seg et nytt land mellom Norge og Grønland.
LONGYEARBYEN/OSLO (Dagbladet): Forskere ved Universitetet i Bergen har funnet hundrevis av vulkaner i havet rundt Norge.

– Vi har arbeidet i lang tid med kartlegging av havbunnen langs Atlanterhavsryggen fra Jan Mayen til Framstredet. Et av vulkanfunnene ligger bare 20 meter under havoverflaten, bekrefter professor Rolf Birger Pedersen til Dagbladet.

Nytt land

Pedersen er senterleder ved Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen, og sier at det bare er et tidsspørsmål før den massive vulkanske fjellkjeden bryter havoverflaten.

– Vi har kartlagt dette i mange år, og vi ser nå at det er i ferd med å danne seg et nytt land mellom Norge og Grønland, sier Pedersen til Dagbladet

– Vi har funnet vulkaner på så grunt nivå og de kan når som helst bryte havoverflaten og det kan bli en ny øygruppe, forklarer han.

Han bekrefter at det er aktive vulkaner, og at de har registrert at det kommer Co2-gass ut av dem. Han regner med at vulkanen kan bryte havoverflaten ved neste vulkanutbrudd.Fant flere hundre vulkaner i havet utenfor Norge, Dagbladet.no 1 augusti 2013

Lite förvånande att det först i år nått fram till forskarvärlden att det finns ett stort antal undervattensvulkaner i Nordatlanten. I Diplomatarium Norwegicum samt medeltida texter skrivna i anslutning till ökade vulkanaktiviteter, speciellt i området mellan Island och Grönland, har det varit känt i flera hundra år att vulkaner finns.

Liknande de förhållanden med vulkaner i havsbotten som fick ön Surtsey, video Youtube att ”födas” 1963 så har det i alla tider funnits små och stora vulkanöar i Nordatlantens triangel från Irland upp till Norge med tredje benet på Grönland. Bland de som ‘sjunkit’ under senaste 2000 åren*, så finns det vid Grönland-Islands området två större kända. På Google Earth Sök på Jon Mayen och gå söderut till södra delen av triangeln tills du finner Franken Mound.
Franken Mound
Cold-water coral carbonate mounds are widespread along the Irish continental margin. Whereas the Porcupine Seabight and the Rockall Trough are relatively well studied with regard to mound topography, coral coverage, and benthic life diversity, the situation on the western Rockall Bank is rather unknown. Detailed facies and biocoenoses mapping based on video footage analyses was conducted on the newly-discovered Franken Mound.Xavier Monteys, Franken Mound: facies and biocoenoses on a newly-discovered ”carbonate mound” on the western of Rockall Bank, NE Atlantic, 2008
*obs hade det varit längre sedan så hade erosion från havsströmmar, temperaturförändringar m.m. redan brutit ner dem.

Det som är viktigt att komma ihåg är att de områden där vulkaner som har utbrott under vatten bygger uppåt på samma sätt som de områden där vulkanutbrott fått land att sjunka, se ex alldeles öster om östra Grönland riktning mot Island. Sök på Grönland på Google Earth, så har vattnen där traditionellt varit eller blivit mycket goda fiskevatten. I området nära Grönland som sjönk (skriftliga källor finns) under de första tvåhundra åren av nordisk bosättning på Grönland, har fiskevattnen varit mycket goda fram till i nutid. Kollade för någon timma sedan och det har under sommaren varit ett antal erbjudanden om att havsfiska i området.

Båda exemplen ovan kommer jag att använda när historiska kartor och Nordamerikas-Europas äldre historia berättas under egen flik. Värt att notera här och nu är däremot att de sk. klimatexperterna inte kan mycket om vår jord…

Read Full Post »