Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘‘Undersökande journalistik’’

för lagbrott. Varje land har sina Grundlagar och sina lagar. Varken politiker eller journalister har rätt att kräva eller få gräddfil förbi lagar stiftade av ett lands riksdag/parlament eller liknande!

Detta gäller i Sverige likaväl som i Etiopien. När Thomas Mattson säger att påstått vapenbrott var undersökande journalistik om illegal vapenhandel, Thomas Mattsons blogg Expressen 27 december 2011 och det aktuella ärendet avser ett illegalt inköpt vapen, så är det ointressant juridiskt sett och även etiskt att avsikten varit god dvs att journalisten som köpte vapnet avsåg att visa att polisens uppgifter om lättillgängliga illegala vapen var sanna. Det är inte tillåtet enligt svensk lag att köpa vapen illegalt. Oavsett vem, var, när och hur. Det diskuteras om det ens är tillåtet eller inte tillåtet för polisen att provocera fram brottet att någon säljer ett illegalt vapen. Där kan jag mycket väl ställa mig bakom att polisen i Sverige bör få sådana rättigheter klart fastställda. Men att journalister för att de utför undersökande journalistik skulle ha samma rättigheter, det vore att öppna portar till ett allt annat än demokratiskt samhälle. Ett samhälle där alla människor inte längre skulle ha lika värde.

Det gäller även de två svenska journalisterna som dömts i Etiopien. ”Viktigast är att få ut de båda svenska journalisterna ur etiopiskt fängelse. Till det krävs prestigelösa förhandlingar.” Bildt får bita huvudet av skam, GP ledarsidan 28 december 2011 Det är en skam att Göteborgs Posten som så många andra tycks ha glömt bort att varje person får ta ansvar för sina egna handlingar. Journalist eller inte är egalt. Har någon begått ett brott i ett annat land, så är det det andra landets lagar och inte svenska lagar eller ens nödvändigtvis de Mänskliga Rättigheterna som gäller. Svenska UD skall däremot vara behjälplig så långt det går oavsett vem som begått brott i annat land och oavsett varför brottet begåtts. Det är något helt annat.

När det gäller de två svenska journalisterna, så är det som en kommentar till GP-artikeln skriver:
Skrivet 27 dec 2011 23:45 sandra (Ej registrerad)
Ingen kan skylla Martin Schibbye för att göra en hemlighet av sin dagordning. Fram till för några år sedan var han redaktör för Revolutionär kommunistisk ungdoms tidning Rebell. RKU är Kommunistiska partiets, tidigare KPML(r), ungdomsförbund. Det var Schibbye som skötte snacket när Ungdomsstyrelsen häromåret upptäckte att RKU ansåg att Sverige bara kan omdanas genom revolution, med vapen om så krävs.
Men detta ”glömmer” media som vanligt att upplysa läsarna om
. ” källa som ovan.

De två journalisterna äger utan tvekan hela sin situation. Att försöka hävda yttrandefrihet och undersökande journalistik när man medvetet tar sig olagligt över en gräns med hjälp av gerilla, det är magstarkt. Minst sagt. De två hade om de gjort sin hemläxa mycket väl kunnat ta sig in legalt och med hjälp av kontakter som svenska missionärer som bott i Etiopien under många år fortfarande har kunnat få reda på det mesta om både det ena och det andra. Men då hade de kanske inte blivit behandlade av svenska tidningar som vore de nästan martyrer.

Inget biståndsstopp för Etiopien, Expressen 28 december 2011 nej varför skulle biståndet stoppas? Som det står i GP-s ledarartikel: ”Biståndet till Etiopien har redan dragits ned med hänvisning till regimens bristande respekt för demokratiska principer. De pengar ur biståndsbudgeten som fortfarande går till Etiopien används bland annat för att minska mödradödligheten och till att öka fattiga flickors möjligheter att få gå i skolanBildt får bita huvudet av skam, GP ledarsidan 28 december 2011
Regeringen vägrar stoppa bistånd till Etiopien, DN 28 december 2011

Elva år för journalister, SvD 27 december 2011
Att man sedan i fallet med journalisterna som dömts i Etiopien kan tycka att 11 år är alldeles för strängt straff. Att de som så önskar kan och bör ges möjlighet att protestera mot straffet. Det är något helt annat. Principen skall dock alltid vara att det är den enskilda människan, oavsett om den är journalist, motståndsman under krig eller annat, som måste vara beredd att ta konsekvenserna av att medvetet bryta ett lands lagar. Oavsett vilket land. Oavsett om landet är demokratiskt eller inte.

Bildt och Reinfeldt avböjer att kommentera domen, DN 27 december 2011 VARFÖR skulle de kommentera domen? Finns inte juridiskt eller etiskt skäl att Sveriges Statsminister och eller Utrikesminister skall kommentera en dom bara för att två journalister som medvetet tagit sig in i Etiopien med hjälp av gerilla blivit dömda för detta. Det finns ingen frisedel för journalister och skall heller inte finnas någon. Att de dömts som terrorister utifrån Etiopiens lagar, är något som EU kan ta tag i rent generellt. Men inte skall Sveriges Statsminister eller Utrikesminister lägga sig i vilka lagar ett annat land har.

Intressant debattinlägg: Journalister ska inte agera domare, SvD Opinion 27 december 2011 Nej det skall de inte. De är inte utbildade till eller tillsatta/valda att vara domare!

Read Full Post »