Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Underrättelseverksamhet’

Det var med stor chock jag som många andra fick första uppgiften om inledningen till Utöya massakern, ordvalet är mitt eget men jag hittar inget bättre, genom att på text-TV läsa om bombattacken mot Regeringsbyggnaden i Oslo samtidigt som uppgifter kom att något hänt/hände på Utöya. Det skulle ju inte kunna hända något så nära mig/oss/Sverige. Inte kunde det väl hända i lilla Norge, bestemors hemland. Låt vara att det gått mer än 50 år sedan bestemor dog. Men Norge, landet som till skillnad från många andra av Hitler occuperade landet undan för undan gjort upp med de skrämmande tiderna och kanske till och med pekat ut personer som på Hjemmefrontens uppdrag infiltrerat de norska nazisterna efter att occupationen börjat som vore de aktiva nazister. Förvisso fanns det grå moln på himlen redan tidigt. ‘tysketöserna’ barn till tyska nazister och norskor råkade ut för livslång mobbning som i vissa fall fortsatt in i nutid. Läs Marit Paulssons Liten Ida

Inte kunde det väl hända i Norge som till skillnad från Sverige inte hade egna storstatsdrömmar om eget kärnvapen. Inte i Norge som redan 1949 gick med i Nato. Men det kunde det.

Utöya kunde hända trots att norska säkerhetsfolk varnats, för enligt utländska media inklusive norska så fanns Breivik med bland de enskilda personer som det fanns varning för utifrån signalspaning. Men det var med det som det FBI:are berättade i den av FBI gjorda dokumentären om FBI:s historia här i Sverige sänt på tv-kanal som BBC-dokumentär. Det berättades bl.a. att FBI hade haft spaning på Oswald och även vissa detaljer från den spaningen som t.o.m. direkt ställer Warrenkommissionens utredning i märklig dager. Varken lokalpolis, CIA eller politiska utredare hade ens efter mordet på president Kennedy frågat eller efter kontakt velat höra detaljer om vad FBI visste. Det är en av all underrättelseverksamhets svaga sidor, att det ofta finns flera organisationer som utifrån skilda uppdrag också har en viss form av kantighet mot varandra. En kantighet som ofta beror på att den andra parten haft personer som läckt sekretesskyddat material.

Vet inte om ärendet hamnat i olika delar på olika bord i Norge. Det har så vitt jag vet ännu inte fullt klarats ut var Breivik fick sina pengar ifrån. Terrorism kostar pengar. Både innan och efter. Minst kostnad är det om det går att stoppa innan det händer något. Så sker oftare än vad människorna i respektive land från USA, England, Tyskland, Ryssland, Kina o.s.v. får reda på. Det är i och för sig en fråga om och när uppgifter kan lämnas ut till allmänheten. Media äger ingen som helst rätt att kräva papper på bordet i ena eller andra formen. Säkerheten för respektive lands säkerhet och för respektive folks trygghet går före. Helt i sin ordning även om det borde kunna berättas som minst 25 år efteråt enligt min personliga uppfattning.

Det är med Utöya som för Norge och Europa var en vändpunkt efter ett antal års lugn på ytan, som det för USA var med 11 september och för Ryssland var med gisslandramat på teater i Moskva som fick se så många helt oskyldiga döda. Ett uppvaknande som trots allt som hände, skrivits och sagts verkar ha gått flera psedoliberaler och vänsternissar vänster om svenska Vänsterpartiet förbi. Det finns ingen människa oavsett position i samhället eller enstöring alternativt medlem i autonom grupp som utifrån tillhörighet får stå över lagen. Ingen heller som äger rätten att kräva att han/hon/de aldrig skulle kunna få signalspanas på eller avlyssnas utifrån ett lands brottsbalk/brottslagstiftning.

Om det är något som alla dessa nissar som skriker högt om NSA se tidigare bloggartiklar här i bloggen; alla dessa psedoliberala mediafolk och andra som gapar om personlig integritet; alla dessa på yttersta kanterna som i 2013 perspektiv mer och mer tycks samarbeta mot såväl USA, Tyskland som Putin i Ryssland, borde inse:

* Å ena sidan är det så att det finns enskilt godkännande av alla som har någon form av konto på nätet att suppliers får lämna ut trafikuppgifter samt vid specifikation från myndighet eller domstol också får lämna ut innehållet i trafiken

* Å andra sidan är detta med avlyssning varken något nytt för nätet utan gör i samtliga länder tillbaka till de villkor som varje person som ville ha en telefonanslutning var tvungna att godkänna för att få denna. Om flertalet förr var lika dåliga på att läsa det finstilta? Jag tror inte det. Men vet, vet jag inte.

* Dessutom är det inte något nytt att underrättelsetjänster samarbetar med varandra inom och utom gemensamma samarbetsgrupper NÄR och OM terrorism eller andra våldsamheter befaras eller har hänt i mer än ett land.

De som tror något annat verkar i mina ögon vara födda på månen eller levt i någon verklig/imaginär bunker/bubbla där de inte sett mer än vad skygglapparna för ögonen gett dem möjlighet att se, om ens det.

Två år sedan terrordåden i Oslo, Expressen 22 juli 2013
Två år efter Utöya, Lasse Stjernkvist (S) blogg i Norrköpings tidningar 22 juli 2013
Norge minns Utöya, GP 22 juli 2013
Två år sedan terrordåden i Oslo, Aftonbladet 22 juli 2013
Två år efter attentaten – Inte samma Norge idag, Sveriges radio 22 juli 2013

Sett ur ett retroperspektiv, så borde självfallet inte Utöya kunnat hända. Värre för oss alla är att det mitt ibland oss, i vårt bostadsområde, på vår arbetsplats, på de kollektiva transportmedel vi åker med o.s.v. kan och ibland har funnits de som likt bombmannen i Stockholm (har ni glömt honom) och bombmannen som greps på spårvagn i Göteborg härom året finns allt skäl i världen att försöka förebygga oavsett om det är organiserat eller ensam galning som ligger bakom planer/utförande av terrorhandling. Att kräva personlig integritet och samtidigt kräva att länder lämnar ut sekretessbelagda handlingar/avtal är i mina ögon inte bara naivt utan rent ut sagt idiotiskt och verklighetsfrämmande.

Read Full Post »

det är också viktigt att den efterlevs. När Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (Siun) nu kritiserar FRA för att de lagrat personuppgifter som inte omfattats av signalspaningsuppdrag samt att de utan skälig orsak även lämnat över uppgifter till Säpo, eller andra, så är detta allvarligt.
Dock får man aldrig glömma bort att innan FRA-lagen kom, så var det fler myndigheter än idag som hade rätt att signalspana samt att det på den tiden förelåg en laglig skyldighet att spara ALLA uppgifter som signalspaningen gav. Även de uppgifter som berörde sk. 3:e person, dvs en person som kanske levde i samma hushåll; som arbetade på samma arbetsplats; som i sitt jobb hade telefon/mobil/datakontakt med den som signalspaningen omfattade och som var helt oskyldig.

Allra först måste det fastslås att det inte existerar och aldrig existerat ett samhälle där var och en kan bryta mot lagar hur som helst och att det finns situationer där det är helt i sin ordning att domstol skall få besluta om signalspaning. Det kan röra sig om allt från spionage, terrorism till narkotikasmuggling. Det som är viktigt är att vi i och med FRA-lagen äntligen fick det många andra länder i Västvärlden haft länge, en kontrollfunktion som övervakade att lagen som skärpts, färre får idag rätt att begära signalspaning än före FRA-lagen, efterlevs. Innan FRA-lagen kom hade svenska folket inte en chans ens om den enskilde individen som satt i Försvarsutskottet och var clearad att få reda på om övertramp skett och vilka åtgärder/inklusive följder detta i så fall fick.

Från tidigare blogginlägg i FRA-frågan:
”Läs gärna om grupper, kriterier etc, som Socialdemokratiska regeringen ansåg behöva signalspanas på 1970. De finns presenterade i SOU 2002:89 slå upp bilaga 1 och läs hur många svenska myndigheter som fått avlyssna och kontrollera oss svenskar INNAN vi får FRA-lagen.
Gå sedan till sidan 80 och se vilka organisationer som Socialdemokratiska regeringen gav tillstånd till att avlyssna, och som fram till Alliansregeringen gjorde ändringen år 2007:664 fortsatt fick avlyssnas.
Från SOU 2002:89 sid 80
A. REVOLUTIONÄRA ORGANISATIONER: 1. KFML och KFML(r). Häri inbegripes De Förenade FNL-grupperna (DFFG) dock endast i den mån dessa fungerar som rekryteringsbas för KFML, 2. Marxist-leninistiska Kampförbundet (Stödorganisation för KFML), 3. Svenska Clartéförbundet, 4. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS), 5. PAXVCO i Lund.
B. ANARKISTISKA ORGANISATIONER: 1. Svenska Anarkistförbundet, 2. Kommittén för lika lön, 3. Anarkistfederationen i Sverige, 4. Anarkisterna i Stockholm
C. TROTSKISTISKA ORGANISATIONER: 1. 4:e Internationalen, 2. Bolsjevikgruppen, 3. Fria Fackföreningfolket (FFF), 4. Förbundet Kommunist, 5. Kommunistiska Arbetsgruppen, 6. Marxistiska Arbetsgruppen i Hägersten, 7. Revolutionära Marxister
D. NAZISTISKA ORGANISATIONER: 1. Nordiska Rikspartiet, 2. Frisinnade Unionspartiet/ Nordisk Ungdom, 3. Nysvenska Rörelsen
E. VÄRNPLIKTSVÄGRARORGANISATIONER: 1. Motståndsgruppen
För närmare diskussion om rimligheten att ta upp vänsterorganisationerna se bl.a. Hjort, Magnus. Den farliga fredsrörelsen (SOU 2002:90) och Hotet från vänster (SOU 2002:91). Angående högerorganisationerna se Lampers, Lars Olof: Säkerhetspolisens övervakning av högerextremism 1980-2001. Sekretariatsrapport till Säkerhetstjänstkommissionen 2002……”
SOU 2002:89 var en statlig offentlig utredning vars innehåll många vänsternissar verkar föredra att glömma!” Signalspaningen Socialdemokraterna talar tyst om, Norah4you 23 december 2008

Så om det är något som kunde kallas Storebrorsamhället, så fanns det i Sverige fullt ut tillåtet fram till Alliansen begränsade signalspaningen!

PS Läs Regeringsformen 11 kapitlet 1 § noga:
1 § Högsta domstolen är högsta allmänna domstol och Regeringsrätten högsta förvaltningsdomstol. Rätten att få mål prövat av Högsta domstolen eller Regeringsrätten kan begränsas genom lag. I Högsta domstolen och Regeringsrätten får endast den tjänstgöra såsom ledamot som är eller har varit ordinarie domare i domstolen.

Annan domstol än Högsta domstolen eller Regeringsrätten inrättas med stöd av lag. Om förbud mot inrättande av domstol i vissa fall föreskrives i 2 kap. 11 § första stycket.

Vid domstol som avses i andra stycket skall finnas ordinarie domare. I fråga om domstol som har inrättats för handläggning av en viss bestämd grupp eller vissa bestämda grupper av mål får dock i lag göras undantag härifrån. Lag (1991:1502).
———– slut på citat från tidigare blogginlägg FRA-lagen begränsar Storebrorsamhället, Norah4you 14 augusti 2009

Det var alltså viktigt att vi fick klara gränser för när signalspaning fick ske, under vilka former och vad som fick sparas, vad som direkt skulle raderas samt att personuppgifter som inte omfattades av signalspaningsuppdraget skulle gallras. Innan jag går vidare, så är det nog bäst att tala om att det inte existerar något som helst fullgott skydd för att inte raderade uppgifter skall kunna återskapas försåvitt man inte skriver över samtliga ‘positioner’ i hårdminnet minst sju gånger. Så den biten är omöjlig att lösa annat än med mycket noggrann kontroll från Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens sida. Det är också viktigt att påpeka att före FRA-lagen fanns alltså ingen som helst sådan här kontroll.

FRA måste hålla sig till reglerna, SvD ledarsidan 22 januari 2012 Mycket viktigt det som ledarsidan säger.

FRA bröt mot reglerna, Sundsvallstidning 23 januari 2012
FRA bryter mot regler för spaning, DN 20 januari 2012

Read Full Post »

men agera här och nu. Att ha is i magen men ändå våga spela pucken enligt de regler som finns i form av grundlagar, vanliga lagar, spanings- och underrättelselagar och förordningar.

För att förtydliga vad jag menar så kan ni tänka er att vintervädret precis som i år slår till. Vi kan diskutera hur länge som helst vilken reaktionstid samhället skall ha innan man börjar ploga på gator, torg och gårdar. Det är lite här som Socialdemokraterna verkar, hoppas jag har fel, missar. Det är bra att S öppnar upp för att SÄPO skall få tillgång till FRA-spaning. Inte tu tal om det. Däremot är diskussionen att bredda basen och låta fristående, hur nu detta är möjligt med all säkerhetsclearing som krävs för sådant jobb, organisation få sköta SÄPO-s signalspaning.

Där verkar Socialdemokraterna ha trampat snett. Som sagt vi kan diskutera hur mycket som helst, men när det gäller skarpt läge och det gör det från och med nu i (också) i Sverige, är det fel att låta större antal människor på skilda platser i skilda organisationer fördärva de fördelar vi fick med FRA-lagen: Demokratisk kontroll över signalspaningen; ingen regering kan längre sätta upp kriterierna för vilka som får spanas på utan kriterierna finns det numera en demokratisk kontrollfunktion för de som skall signalspanas på (utöver de som säkerhetspolis, tull etc i speciell domstol fått tillstånd till att avlyssna enligt andra lagar); JO JK och Datainspektionen har nu möjlighet och rättighet att få kontrollera att tredje person, det som förut kallades överskottsmaterial, inte drabbas utan att sådana uppgifter direkt förstörs helt i enlighet med nu gällande FRA-lag.

Men det är med detta precis som när det gäller snöovädrets plogade/halvplogade/oplogade gator, torg och gårdar. Det gäller inte bara att ploga utan också att veta när (läs vid vilken temperatur) och under vilka förhållanden man skall salta/sanda/grusa eller använda grovt ör. Med andra ord det gäller att använda rätta fiskeverktyg när man fiskar. Utöver de som sitter i den av Riksdagen utsedda gruppen som avgör vilka kriterier som skall gälla, så skall det inte finnas möjlighet att sprida ut ‘fisket’ så att annat än av svensk lag sanktionerade kriterier och/eller av svensk domstol bestämda signalspaning/avlyssning etc av enskilda misstänkta individer ‘fångas in’. Därför är det viktigt att FRA får fortsätta att ha hand om signalspaningen. Härutöver behöver utbildning i samhällskunskap, försvarsupplysning och säkerhetsutbildning till för ett stort antal politiker. Verkar som alltför många missat. Att journalister missar, det må vara dem förlåtet. De har inte fått svenska folkets uppdrag att sköta något och kan heller inte krävas ha utbildning för annat än sitt eget skrivande.

Låt inte rädslan ta över, GP 14 december 2010
S vill ge SÄPO rätt att signalspana, GP 14 december 2010
S vill ge SÄPO rätt att signalspana, Expressen 14 december 2010
Blind rädsla får inte styra kamp mot terror, SvD 14 december 2010
S vill ge SÄPO rätt att signalspana, DN 14 december 2010
Svensk plan saknas mot extremister, DN 14 december 2010

Tillägg 08.47 Bombman kan ha övat i Irak, SvD 14 december 2010

Read Full Post »

samhällskunskapslektioner? Fler och fler ställer sig i kön av de som vill bevisa att de inte lärt in vad som lärts ut av förhoppningsvis ämnes- och stadiebehöriga lärare. Sverige har sedan mitten av Andra Världskriget haft säkerhetssamarbete både militärt och på underrättelsesidans civila del samt på regeringsnivå. Det som många tycks ha missat är att samarbetet faktiskt ökade under Palmes tid vid makten. Se Samarbetet gammalt, Norah4you 19 november 2010
och Signalspaningen Socialdemokraterna talar tyst om, Norah4you 23 december 2008

Redan när jag växte upp på Kindagatan i Linköping under 1950-talet, där bland grannarna fanns så väl militärer, aktiva politiker som forskare som jobbade för olika svenska säkerhetsorganisationer, där vi barn gick ut och in hos varandras familjer, var samarbetet mellan Sverige och USA ett känt faktum. Sverige har officiellt varit neutralt, med egen tolkning från Tage Erlanders tid och framåt vad som menas med neutralt.

Officiellt har det hetat att Sverige varit neutralt i fredstid syftande till Alliansfrihet i krigstid. Detta har dock aldrig någonsin inneburit att Sverige bland sina samarbetspartners haft Östblocket utan de samarbetsavtal etc. som funnits har varit med Nato eller med något av våra Nordiska grannländer som i sin tur haft nära kontakt med Nato. Sverige har på industriell nivå med svenska regeringars goda minne sedan Tage Erlanders tid, kanske tidigare, också haft direkt samarbete med USA när det gäller framtagning av t.ex. flygplans spaningsutrustning m.m. Läs Tage Erlanders memoarer och läs även vad som Ni som inte förstår detta borde ha läst in om Andra Världskriget. Har journalister och andra redan glömt t.ex. Catalinaaffären?

Läckor: USA ser Sverige som allierad, GP 2 december 2010
Reinfeldt hyllad av Bush för hemliga terrorsamarbetet, Expressen 2 december 2010
USA bekräftar svensk Natokoppling, SvD 2 december 2010
Läckor: USA ser Sverige som allierad, DN 2 december 2010

Read Full Post »