Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘UN’

När jag läst Terrorsekten IS har skjutit ner en rysk helikopter nära Palmyra i Syrien.Två besättningsmedlemmar har dött, skriver RT.com som citerar ryska försvarsministeriet. IS har skjutit ner rysk militärhelikopter, Aftonbladet 9 Juli 2016 kom jag osökt att tänka på när jag som barn följde med min farfar till ljugarbänken vid bryggan i Sannäs….

De gamle på ljugarbänken i Sannäs sa alltid att synden straffar sig själv. Vi levde då på 1950-talet i ett annat Sverige där de gamla blev gamla men många aldrig blev gamla. De som blev gamla hade många visa ord att förtälja….

Att IS skjuter ner en rysk helikopter är inget annat än att jämföra med att skjuta sig i foten. Är samma som att gå rakt in och väcka björnen i idet….

2 Russian pilots killed as ISIS shoots down chopper near Palmyra – MoD, RT.com 9 July 2016

Read Full Post »

Allra först – det är inte bara Huffington Post och US new leaker, CNN 5 augusti 2014 som sprider uppgifter som lagts upp på en hemsida där hemligt amerikanskt material sprids. Med allra största sannolikhet finns det minst en katt bland hermelinerna, en spion med egen agenda utifrån spionens uppdragsgivares krav. Vad vänsternissar i media verkar ha missat, är att det mycket väl kan förekomma samma ”spion-fiske” i USA idag som det vi i Sverige under och direkt efter Andra Världskriget ibland kallade ”packa pappas kappsäck”.

Packa pappas kappsäck var en allvarlig variant av den här i Sverige populära julleken ”ett skepp kommer lastat”. Dvs en uppräkning som för varje led den passerade tillfördes en ny ”last” och där de som inte klarade av att ge rätt last i rätt ordning åkte ut.

I den allvarliga varianten som jag hörde talas om i min barn- och ungdom fanns det en metod där enskilda ord byttes mot synonymer på ett så snillerikt sätt i text som man misstänkte kunde läckas vidare av en okänd spion eller femtekolonnare. Då arbetade man enligt uppgift med 7 varianter där nästa omgång av 7 varianter precis som i den matematiska gåtan hur många vägningar som krävs för att bland 10 kulor avgöra vilken kula som avviker och om den väger mer eller mindre när den enda tillåtna vågen är en balansvåg och frågan är hur få vägningar som krävs för att finna kulan. (Tips svaret är 3 vägningar). Med 7 variantalternativet och speciell matematisk statistik krävs inte många fler ”vägningar” för att hitta ”problemet”.

Jag har en allvarlig misstanke att detta redan är fallet i det omtalade ‘new leaker”-fallet och att USA nu låter vederbörande göra bort sig och hans uppdragsgivare få betala priset av att aldrig veta vad som är sant och vad som är falskt av det spionen ”läcker”. Bra jobbat om så är fallet!

USA:s regering fruktar en ny Snowden, Expressen 6 augusti 2014
Efter Snowden: Ny läcka sprider hemliga dokument, Omni Aftonbladet 5 augusti 2014

PS. Aftonbladet – det existerar ingen avlyssningsskandal! Skandalen ligger i att vänsternissar och högerfötter samt många politiker är helt okunniga om vad de själva har varit tvungna att godkänna för att få tillgång till nätet samt använda mobil. Läser man inte det finstilta, så kanske man inte inser att var och en själva godkänt allt det som kallas skandal när myndigheter använt det godkännande som varje person lämnat. INGEN POLITIKER ELLER REGERING som är demokratisk kan neka folk att vara dumma nog att själva lämna godkännande till att deras nätanvändning får lämnas till myndighet som med brottsmistanke enligt lag begär in enskild persons uppgifter. Finstilta i avtal, vad är det? Norah4you 12 mars 2014

Read Full Post »

English text for NSA, nätet och Snowdens desinformation, Norah4you 2014/07/06

In NSA-intercepted data, those not targeted far outnumber the foreigners who are, Washingtonpost 2014/07/05 Haven’t the journalists learnt or can’t they understand the words written in the U.S. Constitution??

Personal privacy includes the right to accept without reading the fine print!

You yourself agreed to the terms available for you to accept to be connected to the network. Like everyone else who uses the net ….. No authority in any democracy on Earth can make your approval invalidated by their own laws! They would have to disempowering each individual seperatly. Can’t include everyone who approved without reading the fine print in a law. Each case would, in most countries’ constitution require a court hearing that this could happen. A quite important part of your own and others’ privacy!

U.S government has always in accordance with U.S. Constitution been allowed to monitor U.S. citizens if the individe or group the individe belongs to constitute a danger to the United States as a democratic nation or for public safety in U.S. All this follow after analysis of the U.S. Constitution:
The main thing in all text of US Constitution as signed by the Fathers of the State is to defend US against foreign and domestic actions trying to change or attack US democracy as defined and signed in the Constitution.

This directly limits the possibility for any given President of US and/or for the Congress as well as for US Senate to change that without changing US democracy. It’s simple as that. Safety of the State in accordance to the Constitution is what it’s all about. No person, president of US, member of US Congress or Senate is excluded from that.

US Constitution

Article III section 2.
….The Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury; and such Trial shall be held in the State where the said Crimes shall have been committed; but when not committed within any State, the Trial shall be at such Place or Places as the Congress may by Law have directed.”

Please observe that it’s said that ‘the Trial shall be…. may by Law have directed”. Same goes in every given country on Earth: A Constitution gives the limits as well as set the demands for what law texts may contain. No country on Earth, democratic or not, gives a clearance for attacks by terrorists, spies or any in Laws named criminals such as drug dealers, pedophiles, illegal autonom groups working against the State (or Country) to be excluded!Obama gave what US constitution allows, Norah4you 19 januari 2014

Read Full Post »

English text
Personlig integritet inkluderar rätten att acceptera utan att läsa det finstilta!

Du har själv godkänt villkoren som finns för att du skall få vara uppkopplad mot nätet. Precis som alla andra som använder nätet….. Ingen myndighet i en demokrati kan göra ditt godkännande ogiltigt genom egen lagstiftning!

Nio av tio inte NSA:s målgrupp, GP 6 juli 2014
Nio av tio personer inte NSA:s målgrupp, Expressen 6 juli 2014
”Nio av tio inte NSA:s målgrupp”, SvD 6 juli 2014
”Nio av tio inte NSA:s målgrupp”, Aftonbladet 6 juli 2014

OM nio av tio personer inte är NSA:s målgrupp tyder det på att datakunskaperna sjunkit till katastrofalnivå hos de som skall ta fram algoritmer för sitt uppdrag! Inte på något annat.

Endast omyndigförklarande av varje enskild individ som själv valt att godkänna villkoren som funnits sedan upphovsmännen till nätet, amerikanska armén, skapade nätet och satte regler i licensavtal för alla som fick och får använda det. Upphovsmannarätt utökades som de flesta vet till 75 år härom året.

Vem är mannen/kvinnan som ens törs föra fram begäran att omyndighetsförklara samtliga som själva godkänt villkor för att använda nätet 😛 😉 🙂

NSA övervakade amerikanska medborgare, DN 6 juli 2014
Amerikanska medborgare har hela tiden fått övervakas om de utgjort fara för USA som demokratisk nation eller för den allmänna säkerheten. Det framgår klart vid analys av Amerikanska konstitutionen:

The main thing in all text of US Constitution as signed by the Fathers of the State is to defend US against foreign and domestic actions trying to change or attack US democracy as defined and signed in the Constitution.

This directly limits the possibility for any given President of US and/or for the Congress as well as for US Senate to change that without changing US democracy. It’s simple as that. Safety of the State in accordance to the Constitution is what it’s all about. No person, president of US, member of US Congress or Senate is excluded from that.

US Constitution

Article III section 2.
….The Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury; and such Trial shall be held in the State where the said Crimes shall have been committed; but when not committed within any State, the Trial shall be at such Place or Places as the Congress may by Law have directed.”

Please observe that it’s said that ‘the Trial shall be…. may by Law have directed”. Same goes in every given country on Earth: A Constitution gives the limits as well as set the demands for what law texts may contain. No country on Earth, democratic or not, gives a clearance for attacks by terrorists, spies or any in Laws named criminals such as drug dealers, pedophiles, illegal autonom groups working against the State (or Country) to be excluded!Obama gave what US constitution allows, Norah4you 19 januari 2014

Read Full Post »

The main thing in all text of US Constitution as signed by the Fathers of the State is to defend US against foreign and domestic actions trying to change or attack US democracy as defined and signed in the Constitution.

This directly limits the possibility for any given President of US and/or for the Congress as well as for US Senate to change that without changing US democracy. It’s simple as that. Safety of the State in accordance to the Constitution is what it’s all about. No person, president of US, member of US Congress or Senate is excluded from that.

US Constitution

Article III section 2.
….The Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury; and such Trial shall be held in the State where the said Crimes shall have been committed; but when not committed within any State, the Trial shall be at such Place or Places as the Congress may by Law have directed.”

Please observe that it’s said that ‘the Trial shall be…. may by Law have directed”. Same goes in every given country on Earth: A Constitution gives the limits as well as set the demands for what law texts may contain. No country on Earth, democratic or not, gives a clearance for attacks by terrorists, spies or any in Laws named criminals such as drug dealers, pedophiles, illegal autonom groups working against the State (or Country) to be excluded!

Important for All discussing the NSA activity in US is to read: The Preamble to The Bill of Rights: …..
ARTICLES in addition to, and Amendment of the Constitution of the United States of America, proposed by Congress, and ratified by the Legislatures of the several States, pursuant to the fifth Article of the original Constitution.

Please observe: …pursuant to the fifth Article of the original Constitution

If taken time to read and understand what the fifth Article say, there is a very important line which many persons in US and especially outside US forgotten to take in:
…..that no Amendment which may be made prior to the Year One thousand eight hundred and eight shall in any Manner affect the first and fourth Clauses in the Ninth Section of the first Article; and that no State, without its Consent, shall be deprived of its equal Suffrage in the Senate.

What does the first and fourth Clauses in the Ninth Sextion of the first Article say? They deal with taxation and they don’t give any rights what so ever for any person to be excluded from the laws and the Constitution given by US the United States to defend democracy of US. Please read and take in the pretext to US Constitution:

We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America
That’s the way it is from a Constitutional view. An other thing is that everyone, in US as well as in the rest of the World, by accepting the terms of agreement for them to have and use an internet-account, a mobile phone etc have accepted themselves that their provider have the rights to among other thing to follow the laws in US as well as in any other country where they use mobile phones/PC/laptops and so on.

As I wrote in Congratulations, you accepted and you are paying, Norah4you 2014/01/17
– if you by any chance are among those whose transactions or actions are checked by authorities due to suspicion of you being a terrorist, being money laundring or any of all the categories which simply can be summond as one of the five major priority for Interpol and UN, then I understand you are afraid…. otherwise it’s one of the best securities there is against all trying to attack democracy and person’s rights!

If you are innocent, you needn’t be worried at all!

Grading President Obama’s NSA speech, Washingtonpost.com 2014/01/18

Obama sets good course on privacy debate, CNN January 17, 2014 As everyone ought to understand President Obama is limited by US Constitution giving total clearing for privacy to animies of the State as well as to other hard criminals. It’s not possible to clear a person by looking at him/her or by looking at a person’s title etc.

NSA Collecting Text Messages, Jeff Danzigeer Huffingtonpost 01/18/2014 One of all who forgotten to read the small lined when accepting terms…..
NSA critics in Congress sense reform momentum after Obama speech, the Guardian 2014/jan/18 The Guardian once again tries to spread desinformation. First the Guardian should take a closer look of Bills of Rights at home! Then they ought to read US Constitution better as well! A total freedom in accordance to today’s belivers dreaming of a never existing Society a la Rousseau, never was and never will be possible at all.

The last suggestion goes for the New York Time as well. With Plan to Overhaul Spying, the Divisiveness Is in the Details, NYT 2014/01/19

Swedish media:
Blandade reaktioner på Obamas tal, GP 18 januari 2014
Obama: NSA måste bli mer transparent, Expressen 17 januari 2014
NSA-skandal kan ge gränser på nätet, Aftonbladet 2014-01-18
Obama begränsar avlyssning, SvD 17 januari 2014
DN:s Korrespondent: Många hade väntat sig mer av presidenten, DN 17 januari 2014 Mer än vad USA:s konstitution medger? Clown!

READ and try to understand what’s the limits due to need of defending democracy. the net and cellphone usage aren’t a Wild Western” Neither on net nor by using ‘air-communication’ such as mobile phones! Democracy needs to be defended against those who don’t accept Constitution, Laws and Democracy!

Read Full Post »

for the acceptance you made! Some people never learn, do they?
You can’t have a credit card without accepting that the credit card supplier are bound by laws to give authority access to your accounts. When? As soon as you use the card the tax authorities in your own country, no matter which nationality you have and no matter where you live, is entitled to have informations directly (from the credit card company as well as your own bank) when your transactions are over a certain limit a week. But not only that – and this been known at least since 1980’s – the credit card if linked directly or via your bank to one of the major credit cards, then you have accepted that it’s transactions are checked in the credit card company’s country…..

Further more: EU also accepted that transaction for all persons travelling to US can be checked by US.

But that’s more you have accepted: As soon as you opened a net-account, as well as every time you bought a computer/laptop/mobile etc etc you have had to accept that your traffic is checked – not only by your suppliers but also by the company owning the rights for the plattform but more.

You can’t send a SMS without allowing/accepting that it can be read by at least your supplier as well as the net supplier (and no matter if you are using a prepaid phone the laws includes them as well) and if it crosses a border also the countries who’s border the sms cross. SMS is send in ‘open air’ can be read by many others than NSA which btw are allowed to do what they do. That’s in accordance of what’s allowed in freedom rights of US Constitution. Please read the words there more carefully!

You have accepted and you are paying extra money yourself for some of the cloud services applications etc you are using which you have had to accept the rules and laws of the net. Laws and rules which been there ever since the net was a tine ‘baby’.

So Guardian, you are more than 34 years too late! Old news.

NSA collect millions text messages daily untargeted global sweep, the Guardian 2014/jan/16 BTW. Not collect the way a certain spion made you believe. Casting a net like you sometimes do when you are fishing (that’s according to every civil countries laws btw) but you missed more – if you by any chance are among those whose transactions or actions are checked by authorities due to suspicion of you being a terrorist, being money laundring or any of all the categories which simply can be summond as one of the five major priority for Interpol and UN, then I understand you are afraid…. otherwise it’s one of the best securities there is against all trying to attack democracy and person’s rights!
If you are innocent, you needn’t be worried at all!

Despite Obama’s NSA changes, phone records still collected, cnn.com January 17, 2014
Obama Outlines Calibrated Curbs on Phone Spying, nytimes.com 2014/01/18
Obama’s NSA speech five burning questions, nbc 2014/01/17
Obama NSA reforms end with plans to end goverment storage of call data, the Guardian 2014/jan/17 Guardian once again shown not understanding IT or trying to send desinformation. Do they think a like when on an Air port where there always is alerts for persons leaving things behind as well as for people saying ‘bomb’?

Congratulations, you accepted and you are paying for the acceptance you made! IF you have’t read the terms you have had to agree upon in order to be able to use a mobile account, cash/prepaid/or with an account, IF that’s the case don’t blame anyone else but yourself!

Swedish media:
NSA håvade in miljontals sms per dag, Aftonbladet 16 januari 2014
NSA håvade in miljontals sms per dag, GP 16 januari 2014
NSA samlade in 200 miljoner SMS dagligen, Expressen 16 januari 2014
NSA håvade in miljontals sms per dag, SvD 16 januari 2014
Blandade reaktioner på Obamas tal, GP 18 januari 2014

Finally: The figures given seems low given all the criminals that are under investigation and/or monitoring for all from terrorism, narcotic or drug dealing, pedophile suspicion or already convicted and other major crimes.

Read Full Post »

Svenska säkerhetspolisen, Säpo, gör sitt jobb utifrån de Grundlagar som finns i Sverige, Sveriges Rikes Lagar och av Svenska Regeringar utfärdade Förordnanden (direktiv) samt de Internationella överenskommelser som Sverige och andra länder inom EU har utifrån EU-lag, EU-direktiv vilket inkluderar den terrorlista som antagits av FN. Det är inte Säpo utan FN och Interpol som ytterst avgör vad som räknas till terrorism.

I Sverige gäller Svenska Grundlagar och Svenska Lagar samt Svenskt Rättsväsende. Med fel och brister så är det Svenska Grundlagar och Svenska Lagar som gäller. En person kan i domstol hänvisa till sin bakomliggande intention alternativt säga att han/hon avsett att hjälpa, inte stjälpa eller skada oskyldiga. Sverige är medlem av FN och Interpol. De grupper som finns på FN-s lista som terroristgrupper är alla länder som tillhör EU har skrivit under avtalet med Interpol. Så har även övriga länder som är medlemmar i Interpol. En av Interpols viktigaste uppgifter är att arbeta mot terrorism. Det är också en av Svenska Säkerhetspolisens viktiga uppdrag.

Varje person som med våld eller tvång försöker uppnå sina egna uppfattningar om vad som är rätt utsättande eller orsakande skador och död på oskyldiga, barn, unga vuxna, sjuka och handikappade begår en handling som faller under det vår gemensamme Gud som ni muslimer kallar Allah aldrig godkänt. Aldrig så goda intentioner förhindrar inte att det är ett brott att skada andra.

Svensk lag 2008:717 som bygger på Svenska Grundlagar, Svenska Lagar och Förordningar samt Internationella avtal inom FN:s eller Interpols verksamhet har följande lydelse vad gäller vad som får spanas på:

3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen,

4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,

5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer,

6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet,
….
————————-

Det är inte SÄPO:s uppdrag och kan i en demokratisk stat oavsett om denna stat är Sverige, annat EU-land eller annan demokratisk stat ALDRIG vara Säkerhetspolis uppdrag att ”rädda unga som vill krigaSäpo missar en chans att rädda unga som vill kriga, Yasir al-Sayed Issa (nätaktivist med rötter i Syrien) på DN debatt 23 december 2013

Detta förhindrar inte att det bland frivilliga samt verksamma inom Sveriges Sociala sektor tillsammans med Ämnes- och Stadiebehöriga lärare kan ges ett stöd för t.ex. utbildning som motverkar terrorism samt att de unga som behöver det skall få samhällets stöd när de bryter sig ur en våldsbenägengrupp oavsett om denna grupp baserar sig på ideologi, kulturell/etnisk uppfattning eller ren kriminalitet.

Säpo kritiseras för terrorstämpling, GP 23 december 2013
Blodig söndag i det syriska inbördeskriget, Expressen 23 december 2013
Säpo kritiseras för terrorstämpling, Aftonbladet 23 december 2013
Säpo kritiseras för terrorstämpling, SvD 23 december 2013

Tillägg 25 december 2013
Säpos uppgift är inte att förebygga, Jonathan Peste
Chefsanalytiker kontraterrorism, Säkerhetspolisen 23 december 2013

Read Full Post »

Det är med glädje jag, och troligen många andra, sett fredagskvällens(NY-time) sena beslut med resolution i FN 2118 (2013) antas med 15 mot 0. Där har Ryssland och USA genom sina utrikesministrars goda vilja att samarbeta gjort mycket för att snabbt förbättra omvärldssituationen i Syrien, Mellanöstern och i förlängningen för hela världen. Finner till min glädje att den slutliga resolutionen precis som jag själv önskade:

Det är mycket bra förslag som Ryssland, eller om nu Ryssland svarade på en trevare från USA ointressant vilket se nedan *, lyckats få med Syriens Assad på när det gäller att få Syrien att godta att ALLA kemvapen inte bara skall redovisas för Ryssland och USA eller annat land utan att dessa skall ställas under Internationell kontroll. Men det är endast halva första steget. Första steget för att nå en win-win situation för såväl Ryssland som USA å ena sidan och det Syriska folket uppbackade av Världssamfundet, är att samtliga fabriker (är det 5 som en del av flyktingarna här nämnt senaste veckan? eller är det fler) plockas ner bit för bit samtidigt som kemvapen som producerats inte bara bevakas av internationell styrka, FN eller annan, KEMVAPNEN MÅSTE DESTRAUERAS SÅ SÄKERT OCH SNABBT DET BARA GÅR!
Först när en plan som omfattar hela första steget från redovisning till destruktion finns på förslagsbordet, så går det att slappna av.

Det krävs dock ett ANDRA STEG. Ett mycket viktigt steg – så snart det är möjligt måste FN se till att det ordnas fria val i Syrien där även de syrier som flytt ges möjlighet att rösta.Destruktion först, Norah4you 10 september 2013

Något annat som jag observerat under nattens läsning på nätet är att detta enhälliga beslut tycks ha tagits emot bra på de flesta håll. Två avvikelser. En viss engelsk tidning stående Wikileaks nära verkar syrliga i sina kommentarer och trycker mer på bagateller i ryske utrikesministerns kommentar efteråt. The Guardian verkar vilja så split mellan USA och Ryssland. Inte läge för sådant sandlådebeteende. Andra avvikelsen är israelisk tidning som trycker på att resolutionen förvisso talar om att ytterligare sanktioner kan (obs kan inte kommer att) följa men att det minsann inte är klart att de ens kan omfatta vapenhot. Nåväl knappast något annat att vänta från det hållet där tar det tid innan resolutionen hunnit sätta sig.

Däremot, har ett mycket viktigt land i Mellanöstern Bahrein, som själva har ett tufft läge Bahrain opposition stage major rally, abcnew.com 27 september 2013 i sin egen press skrivit i neutralt positiva ordalag. När det gäller araber, oavsett religiös gruppering inom Islam, så är det lika viktigt vad som inte sägs som vad som sägs. Ordvalet tycks mig som om man skulle kunna förvänta något kanske i stil med stöd för kvinnor, barn och handikappade i Syrien eller flyktingar från Syrien. Oppositionen där skulle bli utan en hel del av sina argument om Bahrain följde i Saudarabiens spår och t.ex. utsåg ledande kvinnor som representanter till FN:s organ som nu snabbt måste in när väl en fredsförhandling påbörjats. För 1:a steget i en fredsförhandling måste vara att klara ut att kvinnor, barn, äldre och handikappade som i Syrien varit extra hårt drabbade måste få stöd och skydd under hela fredsprocessen.

Men det är klart det kommer förmodligen reta vänster om svenska Vänsterpartiet nissar och kvasiliberaler inte bara här i Sverige…. Lite sådant vore bra för det viktiga är att Vi nu ser en ovanlig snabb förändring av det säkerhetspolitiska läget i världen.

Men tiden för snabba förändringar är tydligen inne. – The U.N. Security Council would be prepared to take punitive steps in the event of confirmed violations of a resolution demanding the elimination of Syria’s chemical weapons arsenal, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said on FridayRussia syys U.N. prepare to punish breaaches of Syrian Resolution, Baltimoresun.com 27 september 2013

Bland de vänster om vänsternissar som finns i stort antal på Sveriges Radio måste man ju självfallet 🙂 ge lite felaktiga upplysningar: FN:s vapeninspektörer ska ges tillträde i Syrien i början av nästa vecka och enligt den uppgjorda tidtabellen ska de kemiska vapnen vara förstörda före mitten av nästa årSäkerhetsrådet enades om Syrienresolution, Sveriges Radio 28 september 2013
verkligheten är att FN:s vapeninspektörer under svensk ledning REDAN ÄR PÅ PLATS och har påbörjat förberedelsearbetet för att kunna nå målet om destruktion senast i mitten av nästa år. Hur är alltså redan avklarat inte bara att. Allt är nu på plats att köra på. Men det kommer väl alltid att finnas vänsternissar åtminstone här i Sveriges media+ 😛 Eller har jag fel?
Säkerhetsråd antog Syrienresolution, Aftonbladet från TTnyheter 28 september 2013 …..
Resolution om kemvapen klar, DN 28 september 2013
FN eniga: Förstör Syriens kemvapen, Aftonbladet 28 september 2013
FN: Förstör Syriens kemvapenarsenal, Expressen 28 september 2013

För mer information om 27/28 nattens händelser och beslut se: 15-0 Syrienresolution, Norah4you 28 september 2013 Historiskt beslut om något.

Read Full Post »

Det första mycket viktiga steget för att kunna lösa först Syrienkrisen sedan förhoppningsvis i förlängningen efter fredssamtal och, här kommer verkliga Gordiska knuten – få tillstånd inte bara fred i Syrien utan en mycket nödvändig demokratisering i form av demokratiskt val med FN:s största stater som stöd för att även Syriska flyktingar behöver ges rätt att få rösta,
det första mycket viktiga steget är taget.

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov säger att FN:s säkerhetsråd är berett att vidta straffande åtgärder om resolutionen kränks.

USA:s utrikesminister John Kerry varnar för konsekvenser om Syrien inte fogar sig efter resolutionen.
….
I samband med att resolutionen antogs förklarade också Ban-Ki Moon att han vill hålla en ny fredskonferens om Syrien i november.
Resolution om kemvapen klar, GP 28 september 2013

According to the resolution, Kerry said on-site inspections of Syria’s chemical arms will begin by November. The weapons will be removed and destroyed by mid-2014, he added.
……
“Syria cannot select or reject the inspectors. Syria must give those inspectors unfettered access to any and all sites and any and all people,” Kerry said, adding that the Security Council resolution was legally binding and could be enforced.

”Should the regime fail to act, there will be consequences,” he said.

Friday’s vote also endorsed an earlier communique adopted in an international conference in Geneva in June 2012, which called for a transfer of power to a transitional governing body, paving a way for democratic elections and a government that can be chosen by the Syrian people.UN Security Council agrees to rid Syria of chemical weapons, endorses peace process” , UN.org/apps/news

……
Earlier Friday, the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons Executive Council approved a plan to eliminate Syria’s chemical weapons arsenal, enabling the Security Council vote.UN Security Council demands elimination of Syria chemical arms, nbcnews

Nu går det undan. för några minuter sedan 03.45 svensk tid 28 september kom följande nyhet:
Through the unanimous adoption of resolution 2118 (2013), the Council called for the speedy implementation of procedures drawn up by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) “for the expeditious destruction of the Syrian Arab Republic’s chemical weapons programme and stringent verification thereof.”

In the text, the Council underscored “that no party in Syria should use, develop, produce, acquire, stockpile, retain, or transfer chemical weapons.”

Defiance of the resolution, including unauthorized transfer of chemical weapons, or any use of chemical weapons by anyone in Syria, would bring about measures under the UN Charter’s binding Chapter VII, which can include sanctions or stronger coercive action, the Council said.

The 15-member body added that it would work with the OPCW in deploying a chemical weapons “monitoring and destruction team” – expecting the full cooperation of the Syrian Government – and it appealed to UN Member States for support, including personnel, expertise, funding and equipment.

It also authorized Member States to acquire, control, transport, transfer and destroy chemical weapons identified by the Director-General of the OPCW, in a way consistent with the Chemical Weapons Convention and the interest of non-proliferation.

“Today’s historic resolution is the first hopeful news on Syria in a long time,” Secretary-General Ban Ki-moon told the Council following the adoption. “For many months, I have said that the confirmed use of chemical weapons in Syria would require a firm, united response.

“Tonight, the international community has delivered,” he stated.

“As we mark this important step, we must never forget that the catalogue of horrors in Syria continues with bombs and tanks, grenades and guns,” Mr. Ban added. “A red light for one form of weapons does not mean a green light for others. This is not a license to kill with conventional weapons. All the violence must end. All the guns must fall silent.”

Earlier today, Mr. Ban’s spokesperson said that the UN team led by Swedish scientist ?ke Sellström has been able to resume its fact-finding activities related to all pending credible allegations of chemical weapons use, following its return to Syria this week.

Those allegations include, he said, the 19 March incident at Khan al-Asal, reported first by Syria and subsequently by other Member States. As previously agreed with Syria, the other allegations to be investigated include the 13 April incident at Sheikh Maqsud, reported by the United States, and the 29 April incident at Saraqueb, reported by France and the United Kingdom.

In addition, he said, the mission has continued to follow-up with the Government of Syria and to evaluate information it has provided on three additional allegations, including the incidents at Bahhariyeh on 22 August, at Jobar on 24 August, and at Sahnaya on 25 August.

The team, assisted by experts from the World Health Organization (WHO) and the OPCW, visited the country last month and found “clear and convincing evidence” that Sarin gas was used in an incident that occurred on 21 August in the Ghouta area on the outskirts of Damascus in which hundreds of people were reportedly killed.

Under the General Assembly-approved guidelines, the spokesperson recalled, the mission is obliged to evaluate all available information related to all allegations reported by Member States, for the purpose of preparing its final report.

Also in today’s resolution, the Council endorsed a plan for a Syrian-led process, with participation of all parties, to end the conflict, which has claimed over 100,000 lives since it began in March 2011 and has led to over 2 million people fleeing the country, with some 4 million internally displaced.

It also called for convening, as soon as possible, an international peace conference that is fully representative of the Syrian people
UN Security Council agrees to rid Syria of chemical weapons, endorses peace process, un.org/apps/news story 27 september 2013 (NY-time)

FN: Förstör Syriens kärnvapenarsenal, Expressen 28 september 2013
FN eniga: Förstör Syriens kemvapen, Aftonbladet 28 september 2013
Säkerhetsråd antog Syrienresolution, SvD 28 september 2013
Säkerhetsrådet enades om Syrienresolution, Sveriges Radio 28 september 2013

Read Full Post »

United Nations special rapporteur on the right to food by Human Rights Council 2008, Olivier De Schutter, should from his diplomatic upbringing in Bombay India, Jeddah Saudi Arabia and Kigali Rwanda might have seen real powerty, assuming that he must have been out in reality at least once to see situation in those countries poor with his own eyes. Thus he would have had the chance to understand what’s cheap living and what’s powerty. But if that was the case he sure not to remember what is and what isn’t.

On the other hand a scholar writing up to a Ph.D ought to have studied and shown to have learnt about Theories of Science. How come he who in his thesis wrote
Fonction de juger et droits fondamentaux. Transformation du contrôle juridictionnel dans les ordres juridiques américain et européens, Bruxelles 1999
seems to have forgotten all what source-critical analysis and careful sampling of accurate source information is?

Today’s report from his pen regarding powerty in Canada cast long shadows not only over his work as over UN-reports regarding Food situation in the world. With such short (11 days) and poor studies one can’t help questioning UN-reports in the past as well as in the future. Mathematic Statistic demands accurate and correct figures. One can’t use exponential functions every where and certainly not here. One need deep studies made by sociologists who also studied Mathematic Statistics as well as having knowledge of a computer system programmer (I have and I am) to do such studies worth publishing.

Olivier De Schutter, UN Food Envoy, Provokes Ottawa With Findings On Hunger And Poor Diet In Canada, Huffington Post Canada, May 16th 2012
John Ivison: Hypocritical UN council sends envoy on Kafka esque Canadian visit, National Post May 16th 2012
Feds dismiss UN envoy’s findings on hunger, poor diets, CTV.ca May 16th 2012

It’s of course true that not every one in any of UN-s member states always can expect to find as nutricious food on the table as one would have hoped for. But that’s a total other story not a scientific study made by a skilled scholar.

Swedish links to the story
FN-rapport: Matbrist i Kanada, GP 17 maj 2012
FN-rapport: Matbrist i Kanada, SvD 17 maj 2012
FN-rapport: Matbrist i Kanada, DN 17 maj 2012
FN-rapport: Matbrist i Kanada, Aftonbladet 17 maj 2012

Read Full Post »