Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘UN resolution 2118 (2013)’

Svenska säkerhetspolisen, Säpo, gör sitt jobb utifrån de Grundlagar som finns i Sverige, Sveriges Rikes Lagar och av Svenska Regeringar utfärdade Förordnanden (direktiv) samt de Internationella överenskommelser som Sverige och andra länder inom EU har utifrån EU-lag, EU-direktiv vilket inkluderar den terrorlista som antagits av FN. Det är inte Säpo utan FN och Interpol som ytterst avgör vad som räknas till terrorism.

I Sverige gäller Svenska Grundlagar och Svenska Lagar samt Svenskt Rättsväsende. Med fel och brister så är det Svenska Grundlagar och Svenska Lagar som gäller. En person kan i domstol hänvisa till sin bakomliggande intention alternativt säga att han/hon avsett att hjälpa, inte stjälpa eller skada oskyldiga. Sverige är medlem av FN och Interpol. De grupper som finns på FN-s lista som terroristgrupper är alla länder som tillhör EU har skrivit under avtalet med Interpol. Så har även övriga länder som är medlemmar i Interpol. En av Interpols viktigaste uppgifter är att arbeta mot terrorism. Det är också en av Svenska Säkerhetspolisens viktiga uppdrag.

Varje person som med våld eller tvång försöker uppnå sina egna uppfattningar om vad som är rätt utsättande eller orsakande skador och död på oskyldiga, barn, unga vuxna, sjuka och handikappade begår en handling som faller under det vår gemensamme Gud som ni muslimer kallar Allah aldrig godkänt. Aldrig så goda intentioner förhindrar inte att det är ett brott att skada andra.

Svensk lag 2008:717 som bygger på Svenska Grundlagar, Svenska Lagar och Förordningar samt Internationella avtal inom FN:s eller Interpols verksamhet har följande lydelse vad gäller vad som får spanas på:

3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen,

4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,

5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer,

6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet,
….
————————-

Det är inte SÄPO:s uppdrag och kan i en demokratisk stat oavsett om denna stat är Sverige, annat EU-land eller annan demokratisk stat ALDRIG vara Säkerhetspolis uppdrag att ”rädda unga som vill krigaSäpo missar en chans att rädda unga som vill kriga, Yasir al-Sayed Issa (nätaktivist med rötter i Syrien) på DN debatt 23 december 2013

Detta förhindrar inte att det bland frivilliga samt verksamma inom Sveriges Sociala sektor tillsammans med Ämnes- och Stadiebehöriga lärare kan ges ett stöd för t.ex. utbildning som motverkar terrorism samt att de unga som behöver det skall få samhällets stöd när de bryter sig ur en våldsbenägengrupp oavsett om denna grupp baserar sig på ideologi, kulturell/etnisk uppfattning eller ren kriminalitet.

Säpo kritiseras för terrorstämpling, GP 23 december 2013
Blodig söndag i det syriska inbördeskriget, Expressen 23 december 2013
Säpo kritiseras för terrorstämpling, Aftonbladet 23 december 2013
Säpo kritiseras för terrorstämpling, SvD 23 december 2013

Tillägg 25 december 2013
Säpos uppgift är inte att förebygga, Jonathan Peste
Chefsanalytiker kontraterrorism, Säkerhetspolisen 23 december 2013

Read Full Post »

Det är med glädje jag, och troligen många andra, sett fredagskvällens(NY-time) sena beslut med resolution i FN 2118 (2013) antas med 15 mot 0. Där har Ryssland och USA genom sina utrikesministrars goda vilja att samarbeta gjort mycket för att snabbt förbättra omvärldssituationen i Syrien, Mellanöstern och i förlängningen för hela världen. Finner till min glädje att den slutliga resolutionen precis som jag själv önskade:

Det är mycket bra förslag som Ryssland, eller om nu Ryssland svarade på en trevare från USA ointressant vilket se nedan *, lyckats få med Syriens Assad på när det gäller att få Syrien att godta att ALLA kemvapen inte bara skall redovisas för Ryssland och USA eller annat land utan att dessa skall ställas under Internationell kontroll. Men det är endast halva första steget. Första steget för att nå en win-win situation för såväl Ryssland som USA å ena sidan och det Syriska folket uppbackade av Världssamfundet, är att samtliga fabriker (är det 5 som en del av flyktingarna här nämnt senaste veckan? eller är det fler) plockas ner bit för bit samtidigt som kemvapen som producerats inte bara bevakas av internationell styrka, FN eller annan, KEMVAPNEN MÅSTE DESTRAUERAS SÅ SÄKERT OCH SNABBT DET BARA GÅR!
Först när en plan som omfattar hela första steget från redovisning till destruktion finns på förslagsbordet, så går det att slappna av.

Det krävs dock ett ANDRA STEG. Ett mycket viktigt steg – så snart det är möjligt måste FN se till att det ordnas fria val i Syrien där även de syrier som flytt ges möjlighet att rösta.Destruktion först, Norah4you 10 september 2013

Något annat som jag observerat under nattens läsning på nätet är att detta enhälliga beslut tycks ha tagits emot bra på de flesta håll. Två avvikelser. En viss engelsk tidning stående Wikileaks nära verkar syrliga i sina kommentarer och trycker mer på bagateller i ryske utrikesministerns kommentar efteråt. The Guardian verkar vilja så split mellan USA och Ryssland. Inte läge för sådant sandlådebeteende. Andra avvikelsen är israelisk tidning som trycker på att resolutionen förvisso talar om att ytterligare sanktioner kan (obs kan inte kommer att) följa men att det minsann inte är klart att de ens kan omfatta vapenhot. Nåväl knappast något annat att vänta från det hållet där tar det tid innan resolutionen hunnit sätta sig.

Däremot, har ett mycket viktigt land i Mellanöstern Bahrein, som själva har ett tufft läge Bahrain opposition stage major rally, abcnew.com 27 september 2013 i sin egen press skrivit i neutralt positiva ordalag. När det gäller araber, oavsett religiös gruppering inom Islam, så är det lika viktigt vad som inte sägs som vad som sägs. Ordvalet tycks mig som om man skulle kunna förvänta något kanske i stil med stöd för kvinnor, barn och handikappade i Syrien eller flyktingar från Syrien. Oppositionen där skulle bli utan en hel del av sina argument om Bahrain följde i Saudarabiens spår och t.ex. utsåg ledande kvinnor som representanter till FN:s organ som nu snabbt måste in när väl en fredsförhandling påbörjats. För 1:a steget i en fredsförhandling måste vara att klara ut att kvinnor, barn, äldre och handikappade som i Syrien varit extra hårt drabbade måste få stöd och skydd under hela fredsprocessen.

Men det är klart det kommer förmodligen reta vänster om svenska Vänsterpartiet nissar och kvasiliberaler inte bara här i Sverige…. Lite sådant vore bra för det viktiga är att Vi nu ser en ovanlig snabb förändring av det säkerhetspolitiska läget i världen.

Men tiden för snabba förändringar är tydligen inne. – The U.N. Security Council would be prepared to take punitive steps in the event of confirmed violations of a resolution demanding the elimination of Syria’s chemical weapons arsenal, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said on FridayRussia syys U.N. prepare to punish breaaches of Syrian Resolution, Baltimoresun.com 27 september 2013

Bland de vänster om vänsternissar som finns i stort antal på Sveriges Radio måste man ju självfallet 🙂 ge lite felaktiga upplysningar: FN:s vapeninspektörer ska ges tillträde i Syrien i början av nästa vecka och enligt den uppgjorda tidtabellen ska de kemiska vapnen vara förstörda före mitten av nästa årSäkerhetsrådet enades om Syrienresolution, Sveriges Radio 28 september 2013
verkligheten är att FN:s vapeninspektörer under svensk ledning REDAN ÄR PÅ PLATS och har påbörjat förberedelsearbetet för att kunna nå målet om destruktion senast i mitten av nästa år. Hur är alltså redan avklarat inte bara att. Allt är nu på plats att köra på. Men det kommer väl alltid att finnas vänsternissar åtminstone här i Sveriges media+ 😛 Eller har jag fel?
Säkerhetsråd antog Syrienresolution, Aftonbladet från TTnyheter 28 september 2013 …..
Resolution om kemvapen klar, DN 28 september 2013
FN eniga: Förstör Syriens kemvapen, Aftonbladet 28 september 2013
FN: Förstör Syriens kemvapenarsenal, Expressen 28 september 2013

För mer information om 27/28 nattens händelser och beslut se: 15-0 Syrienresolution, Norah4you 28 september 2013 Historiskt beslut om något.

Read Full Post »

Det första mycket viktiga steget för att kunna lösa först Syrienkrisen sedan förhoppningsvis i förlängningen efter fredssamtal och, här kommer verkliga Gordiska knuten – få tillstånd inte bara fred i Syrien utan en mycket nödvändig demokratisering i form av demokratiskt val med FN:s största stater som stöd för att även Syriska flyktingar behöver ges rätt att få rösta,
det första mycket viktiga steget är taget.

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov säger att FN:s säkerhetsråd är berett att vidta straffande åtgärder om resolutionen kränks.

USA:s utrikesminister John Kerry varnar för konsekvenser om Syrien inte fogar sig efter resolutionen.
….
I samband med att resolutionen antogs förklarade också Ban-Ki Moon att han vill hålla en ny fredskonferens om Syrien i november.
Resolution om kemvapen klar, GP 28 september 2013

According to the resolution, Kerry said on-site inspections of Syria’s chemical arms will begin by November. The weapons will be removed and destroyed by mid-2014, he added.
……
“Syria cannot select or reject the inspectors. Syria must give those inspectors unfettered access to any and all sites and any and all people,” Kerry said, adding that the Security Council resolution was legally binding and could be enforced.

”Should the regime fail to act, there will be consequences,” he said.

Friday’s vote also endorsed an earlier communique adopted in an international conference in Geneva in June 2012, which called for a transfer of power to a transitional governing body, paving a way for democratic elections and a government that can be chosen by the Syrian people.UN Security Council agrees to rid Syria of chemical weapons, endorses peace process” , UN.org/apps/news

……
Earlier Friday, the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons Executive Council approved a plan to eliminate Syria’s chemical weapons arsenal, enabling the Security Council vote.UN Security Council demands elimination of Syria chemical arms, nbcnews

Nu går det undan. för några minuter sedan 03.45 svensk tid 28 september kom följande nyhet:
Through the unanimous adoption of resolution 2118 (2013), the Council called for the speedy implementation of procedures drawn up by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) “for the expeditious destruction of the Syrian Arab Republic’s chemical weapons programme and stringent verification thereof.”

In the text, the Council underscored “that no party in Syria should use, develop, produce, acquire, stockpile, retain, or transfer chemical weapons.”

Defiance of the resolution, including unauthorized transfer of chemical weapons, or any use of chemical weapons by anyone in Syria, would bring about measures under the UN Charter’s binding Chapter VII, which can include sanctions or stronger coercive action, the Council said.

The 15-member body added that it would work with the OPCW in deploying a chemical weapons “monitoring and destruction team” – expecting the full cooperation of the Syrian Government – and it appealed to UN Member States for support, including personnel, expertise, funding and equipment.

It also authorized Member States to acquire, control, transport, transfer and destroy chemical weapons identified by the Director-General of the OPCW, in a way consistent with the Chemical Weapons Convention and the interest of non-proliferation.

“Today’s historic resolution is the first hopeful news on Syria in a long time,” Secretary-General Ban Ki-moon told the Council following the adoption. “For many months, I have said that the confirmed use of chemical weapons in Syria would require a firm, united response.

“Tonight, the international community has delivered,” he stated.

“As we mark this important step, we must never forget that the catalogue of horrors in Syria continues with bombs and tanks, grenades and guns,” Mr. Ban added. “A red light for one form of weapons does not mean a green light for others. This is not a license to kill with conventional weapons. All the violence must end. All the guns must fall silent.”

Earlier today, Mr. Ban’s spokesperson said that the UN team led by Swedish scientist ?ke Sellström has been able to resume its fact-finding activities related to all pending credible allegations of chemical weapons use, following its return to Syria this week.

Those allegations include, he said, the 19 March incident at Khan al-Asal, reported first by Syria and subsequently by other Member States. As previously agreed with Syria, the other allegations to be investigated include the 13 April incident at Sheikh Maqsud, reported by the United States, and the 29 April incident at Saraqueb, reported by France and the United Kingdom.

In addition, he said, the mission has continued to follow-up with the Government of Syria and to evaluate information it has provided on three additional allegations, including the incidents at Bahhariyeh on 22 August, at Jobar on 24 August, and at Sahnaya on 25 August.

The team, assisted by experts from the World Health Organization (WHO) and the OPCW, visited the country last month and found “clear and convincing evidence” that Sarin gas was used in an incident that occurred on 21 August in the Ghouta area on the outskirts of Damascus in which hundreds of people were reportedly killed.

Under the General Assembly-approved guidelines, the spokesperson recalled, the mission is obliged to evaluate all available information related to all allegations reported by Member States, for the purpose of preparing its final report.

Also in today’s resolution, the Council endorsed a plan for a Syrian-led process, with participation of all parties, to end the conflict, which has claimed over 100,000 lives since it began in March 2011 and has led to over 2 million people fleeing the country, with some 4 million internally displaced.

It also called for convening, as soon as possible, an international peace conference that is fully representative of the Syrian people
UN Security Council agrees to rid Syria of chemical weapons, endorses peace process, un.org/apps/news story 27 september 2013 (NY-time)

FN: Förstör Syriens kärnvapenarsenal, Expressen 28 september 2013
FN eniga: Förstör Syriens kemvapen, Aftonbladet 28 september 2013
Säkerhetsråd antog Syrienresolution, SvD 28 september 2013
Säkerhetsrådet enades om Syrienresolution, Sveriges Radio 28 september 2013

Read Full Post »