Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tyckfrihetsförordningen’

därom råder det inget tvivel. Inget land och ingen grupp människor har rätten att kräva att vår Yttrandefrihetsgrundlag och vår Tryckfrihetsförordning skall tolkas om! Yttrandefrihet och tryckfrihet innebär att svensk regering och svensk riksdag INTE har rätten att lägga sig i vad svenskar, enskilda och grupp, svensk kultur och media får och inte får publicera. Nu har gränsen nåtts för länge sedan för svepande krypande okunniga åsikter som förts fram av olika grupper, även tyvärr även av en del i media, verkar som alldeles för många fått sin samhällskunskapsundervisning av icke ämnes- och stadiebehöriga SO-lärare. Om så är fallet, så beror det på flumskolan och kommunaliseringen av skolan!

INGEN får pådyvla någon annan sin uppfattning men ALLA har rätt enligt svenska Grundlagar att framföra sina åsikter. Dessa åsikter och sätten de framförs må vara hur urbota dumma som helst även i form av konst som enskilda och grupper med rätta reagerar på. Det är en juridisk fråga i efterhand att ta ställning till om enskild individ eller grupp av individer har förolämpats på i Tryckfrihetsförordningens begränsningar reglerat sätt eller ej. Detta är en fråga för ett eventuellt Tryckfrihetsmål eller en diskrimineringsfråga för DO. Men INTE för svensk regering eller riksdag. Demokrati bygger på Yttrande- och Tryckfrihet. Allt annat är oacceptabelt!

Iran uppmanar Sverige agera mot kränkning av Islam, DN 18 september 2010
Iran fördömer Sverige, Östran 18 mars 2010
Malaysia fördömer svenska tidningar, GP 14 mars 2010
Rätten att ha fel, Peter Hjörne GP-s ledarsida 13 mars 2010
Konstnären Gunilla Sköld-Feiler om Lars Vilks, DN Kultur Debatt 18 mars 2010

Raka motsatsen till yttrandefrihet och tryckfrihet råder tyvärr som Censuren har fördubblats i år, SvD 18 mars 2010 Det är inget som ens är acceptabelt att diskutera möjligheten av här i Sverige!

Se även I Sverige gäller yttrandefriheten, Norah4you 14 mars 2010

Read Full Post »

såväl konsten som det skrivna eller talade ordet! Det får inte råda minsta tveksamhet om detta. Varje försök från annat land, grupp av människor oavsett om denna grupp är kulturellt eller religiöst sammansatt är helt oacceptabelt!

Den fria yttrandefriheten gäller Sverige som land och enskilda i Sverige boende individer. Svenskar och andra. Den gäller oavsett om frågan är folkmordet på Armenier i början på förra seklet, obs inte som några försökt få det till ‘bara’ under utan även före Andra Världskrigets utbrott 1914; eller om frågan gäller Vilks eller någon annan svensk konstnärs rätt att uttrycka en åsikt oaktat om stora flertalet avskyr eller tycker åsikten är korrekt. Yttrandefriheten frågar inte efter vem som gynnas eller missgynnas med åsikter eller konst som framförs; inte efter om någon känner sig sårad eller förnärmad. Skrämmande försök att komma åt yttrandefriheten försigår och har försigått i Sverige och andra demokratier under lång tid. Att förslå begränsningar i den Grundlagstadgade yttrandefriheten är ett hot mot den svenska demokratin och mot det fria ordet!

Yttandefriheten är en av demokratins grundbultar. Alla försök att begränsa yttrandefriheten får konsekvenser till följd.

” En fjärde misstänkt för inblandning i mordplanerna mot konstnären Lars Vilks har släppts.
Samtidigt sätter Malaysia press på Sverige som tillåter nyhetsmedier att publicera fritt. ”
Aftonbladet 14 mars 2010

Bara Turkiets nationalister gynnas, SvD Brännpunkt 13 mars
Rätten att ha fel, GP ledarsidan 14 februari 2010
Därför ska medierna stå upp för Vilks rätt, Johanne Hildebrandts kolumn Aftonbladet 14 mars 2010

se även tidigare blogginlägg: Lär Dig vad yttrandefriheten innebär, Norah4you 11 mars 2010 och I Sverige gäller svensk Grundlag, Norah4you 10 mars 2010

Read Full Post »

Så enkelt är det. Vår svenska yttrande och tryckfrihetslagstiftning är basen i vår kultur och demokrati sedan Tryckfrihetsförordningen i dess första form tillkom 1766. Redan där tillförsäkrades svenska folket rätten att i skrift uttrycka sin åsikt utan ingripande av staten. YGL, Yttrandefrihetsgrundlagen, tillkom 1991 med Tryckfrihetsförordningen som bas just för att stärka upp våra rättigheter i den nya teknologiska värld där flera media än tidigare tillkommit sedan vi fick våra Grundlagar.

Oaktat att jag som person fördömmer Elisabeth Olsson-Wallins Jesus-bilder och Lars Vilks Rondellhund som provocerande och mycket olämpliga, så ställer jag mig samtidigt som de flesta andra svenskar på barrikaden när vår Yttrandefrihet och Tryckfrihet hotas vilket den gör när våra Grundlagar ifrågasätts utifrån någon persons tolkning av vad en annan person har för syfte eller avser.

Gabriel Byström: Fördöm hoten och våldet, GP 10 mars 2010 Ett hot mot alla, DN 10 mars 2010 Sju gripna för Vilkskomplott, SvD 9 mars 2010 Till försvar för Yttrandefriheten, Expressens ledarsida 10 mars 2010 Aftonbladets ledarsida slirar på Grundlagen i rubriken men är klar i texten: ”Viktigare här hemma nu är svenska muslimska röster som försvarar yttrandefrihet och fördömer mordhot i Islams namn. Det betyder naturligtvis inte att man behöver gilla Vilks rondellhund. Bara försvara rätten att göra den och publicera den. ” ”Vi måste försöka förstå motiven”, Aftonbladets ledarsida 10 mars 2010

I Sverige gäller Svenska Grundlagar. Allt annat är att försöka hota basen för vår svenska demokrati. En demokrati som gjort yttrandefriheten möjlig även för folk från andra kulturer och religioner än de som har den svenska bakgrunden.

Read Full Post »