Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tvättmedel’

Mjällschampo, fotsvampsalva och tandkräm – tillsammans bildar våra vanliga hushållsprodukter en kemisk cocktail som direkt påverkar organismers tillväxt och fortplantning i havet.”
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=857&a=484905

Men det är värre än så. Sulfater, sulfiter, perborater, vitmedel, m .m. som ingår i våra vanliga tvättmedel och handtvålar har sedan 60-talet varit kända för att vålla de problem som anges i artikeln. Det som är värst som jag ser det är att kemikalieindustrin åtminstone sedan 70-talet varit klar över att det inte längre bara handlar om organismers tillväxt och fortplanting i havet. Det handlar om anrikning av en del ämnen, rena kemikalier och kemikaliemixar som i förlängningen hotar vår egen fortplantning. Detta är ett problem här och nu. Inte om 10 eller 150 år. Men frågan om rent vatten är viktig. MYCKET viktig. Så viktig att jag igår när jag läste en artikel skriven av USA-s president Obama tog mig friheten att skriva ett blogginlägg på engelska. https://norah4you.wordpress.com/2009/03/24/yes-president-obama-english-text/ 

Frågan är nämligen inte OM många läser bloggen. Utan vilka som läser just den bloggen. Som varande en bland många är bloggar och vad man skriver om ett av de få sätten där man vet att budskapet går fram. Oaktat att det inte behöver vara 1000-tals som läser just den bloggen.

Det viktigaste vi har är att göra är att se till att vi får ren luft, rent vatten så långt det är möjligt. Det går inte att kräva 3-stegs rening på samtliga reningsverk. Först och främst beroende på att andra steget aldrig kan spikas vara biologiskt eller kemiskt utan är beroende på vad för vatten som skall renas. Dvs. från vilken typ av bebyggelse, stadigvarande eller säsongmässig, storlek etc samt vilka industrier inkommande vatten som skall renas kommer ifrån. Det går inte heller att alltid använda samma kemiska reningsmetod. OBS slamavskillning är alltid första steget. Därför är det viktigt att vi ser till att begränsa de kemikalier som kommer i soppan ut i våra bäckar, sjöar, åar och hav. Allt hamnar inte på reningsverkens ‘bord’. Det är vi konsumenter som måste ställa krav!

Read Full Post »