Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘TV4’

TV4 enda kanalen som följer Grundlagarna! INTE RASISM!!!!

Allvarliga konsekvenser av ”Alla skall med skolan” där elevernas förståelse av det basala i Samhällskunskap ofta lärts ut av allt annat än behöriga lärare, lyser igenom i Ametist Azordegan Debattartikel i Aftonbladet. TV4 är för närvarande den enda svenska TV-kanalen som fullt ut följer Tryckfrihetsförordningen. Det ÄR INTE TILLÅTET VARKEN AV MYNDIGHETER; REGERING; RIKSDAG ELLER TYCK-SOM-JAG-vänstern att på något sätt förhandsgranska eller kräva förhandsgranskning av något som skrivs i Sverige eller som sänds på TV alternativt i radio. HUR I HELA FRIDENS NAMN ÄR DET MÖJLIGT ATT HA GÅTT I GRUNDSKOLAN utan att lära in och lära sig förstå det som är grunden för hela den SVENSKA DEMOKRATIN och SVERIGES RIKES LAGAR?

Tittarna kommer inte se på TV4 i framtiden, Ametist Azordegan på Aftonbladet Debatt 24 Juli 2015 Vänsternissars önskedröm. De har ännu inte förstått att 1968 är sedan länge sedan förbi och retroversionen. Många svenskar idag oavsett partiröstande har slutat se på SVT. Det är fritt att välja i Sverige….. konstigt nog med så många vänsterfötter och högernissar som får företräde i debattspalterna i brist på ledande politiker som gått vilse i Blåbärsskogen. Högerfötterna är politiskt till höger om Sverigedemokraterna som tycks ha gått om Moderaterna i opinionen.

Att SD gått förbi M är tyvärr inte konstigt. Det började med att den som valdes till Moderaternas partiledare, Anna Kinberg Batra, fegade ur och inte vågade (eller ville) ta ansvar för Sverige och Sveriges framtid. Det fortsatte med naiva uttalanden från samtliga svenska politiker, ingen nämnd och ingen glömd, som inte vågat ta debatten om invandringspolitikens avigsidor där religiöst förtryck både av egna religionens medlemmar och andra blivit mer eller mindre vardagsmat.

Sverigedemokraterna är för första gången näst största parti i en opinionsmätning. Det norska opinionsinstitutet Sentio uppmäter i sin senaste undersökning SD till hela 23,3 procent, vilket är den högsta siffran någonsin för partiet i institutets historia. Det rapporterar den tabloida webbtidningen Nyheter Idag, som nyligen inlett samarbete med mätinstitutet.

I samma mätning backar Moderaterna till 20,8 procent, vilket betyder att M skulle bli tredje största parti om det vore val i dag, enligt opinionsmätningen.

Sentio tillhör inte de mest respekterade instituten. Opinionsmätningen bygger på en så kallad webbpanel, en metod som är omdiskuterad. SCB:s partisympatiundersökningar, eller för den delen Sifo som SvD anlitar, åtnjuter större förtroende och ger andra siffror. SD näst störst – M ner på 20 procent, Per Gudmundson ledarbloggen SvD 23 Juli 2015
Det må vara att Sentio inte tillhör de mer tillförlitliga opinionsundersökningarna. Men nog är det är fingervisning om vad som händer när vänsternissar falskeligen klistrar rasistetikett på de svenska väljare som överger Alliansen för Sverigedemokraterna. De verkliga högerfötterna långt till höger om Sverigedemokraterna, de talar vänsternissarna sällan om. Bunta ihop är mycket enklare än att föra fram giltiga argument mot sina meningsmotståndare.

Sammanfattning

Den okunskap som vänsternissar visar upp gör det svårt att ens föra fram giltiga argument i debatten med Sverigedemokraterna. Man kan inte bara för att man tycker att alla skall tycka som man själv tycker fortsätta svamlandet som visar okunskapen om:

* 1

Tryckfrihetsförordningen
1 kap. Om tryckfrihet

1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.

I överensstämmelse med de i första stycket angivna grunderna för en allmän tryckfrihet och till säkerställande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall det stå varje svensk medborgare fritt att, med iakttagande av de bestämmelser som äro i denna förordning meddelade till skydd för enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst.
……….Lag (1976:955).

Som SO-lärare saknar jag fullständigt förståelse för hur det ens är möjligt att en enda svensk elev har fått så mycket om bakfoten!

* 2

Definition Rasism

The belief that all members of each race possess characteristics, abilities, or qualities specific to that race, especially so as to distinguish it as inferior or superior to another race or races
Källa Oxford dictionary.

Skall vi gå vidare till FN:s rasdiskrimineringskonvention, så är det ytterligare en sak som är viktig att känna till. Rasism förutsätter inte bara att någon grupp av människor betraktar en annan kulturell och eller etnisk grupp som underlägsen, utan att denna grupps existens ifrågasätts

Ur Svenska Nationalencyklopedien:
rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar: (jag har här listat de fyra första)

1) uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska skillnader (yttre kännemärken);

2) antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär

3) antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive raser;

4) övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen;

Med andra ord:
För att något skall kunna kallas rasistiskt krävs rasideologi Definitionen på rasideologi kräver att ideologin anser att det finns människor som saknar existensberättigande OCH därför kan ses som mindre värda/kan utplånas.
HD har i den prejudicerande domen följt FN:s rasdiskrimineringskonvention. Att många inom media och övriga Sverige tror att de förstår engelska innebär tyvärr inte att så är fallet. Avsaknad av ordkunskap i svenska innebär ofta avsaknad av ordkunskap i främmande språk. Se vidare: Definition fascism, nazism och rasism

Read Full Post »

Nu får det vara nog med försöken att korrigera våra Svenska Grundlagar!
Alldeles vad Du som läser detta än tycker,
och oavsett HUR många som tycker som Dig,
SVENSKA GRUNDLAGAR I SVERIGE!
och
Om och När Du försvarar Adam Tenstads reaktion, så visar Du att DU:
* Saknar kunskap om definitionen på rasism – den skulle du lärt in höstterminen i 7:an!

* Saknar förståelse för att Tryckfrihetsförordningen ända sedan den kom gör klart att INTE ENS KUNG(På den tiden), REGERING eller RIKSDAG äger rätt att förhandsgranska det som sprids, förr var det endast skriftliga budskap nu även mediala som sprids i etern eller i sociala medier!

* OM Du fått godkänt i Samhällskunskap årskurs 9, så är risken stor att Du inte liksom närmare 50% av eleverna senaste åren inte haft en ämnesbehörig Samhällskunskapslärare – kunskaperna ovan ingår i Kursmål och Betygskriterier för att Du skall ha varit behörig att få Godkänt!

”TV4 har backat från sitt ansvar”, Kajsa Haidi DN 23 Juli 2015 NEJ, NEJ, NEJ TV4 har följt sitt ansvar – Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefriheten gäller i Sverige!!!! Allt annat är anarki och vänsternisseflum! Sedan äger DU Kajsa Haidi rätt att TYCKA vad Du vill. Det är det som ingår i en demokrati – men Grundlagar har inget undantag för Dig eller Adam Tensta! SKÄRPNING OCH BAKLÄXA!!!

Tryckfrihetsförordningen
1 kap. Om tryckfrihet

1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.

I överensstämmelse med de i första stycket angivna grunderna för en allmän tryckfrihet och till säkerställande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall det stå varje svensk medborgare fritt att, med iakttagande av de bestämmelser som äro i denna förordning meddelade till skydd för enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst.
……….Lag (1976:955).

Som SO-lärare saknar jag fullständigt förståelse för hur det ens är möjligt att en enda svensk elev har fått så mycket om bakfoten!

Rasism
The belief that all members of each race possess characteristics, abilities, or qualities specific to that race, especially so as to distinguish it as inferior or superior to another race or races
Källa Oxford dictionary.

Skall vi gå vidare till FN:s rasdiskrimineringskonvention, så är det ytterligare en sak som är viktig att känna till. Rasism förutsätter inte bara att någon grupp av människor betraktar en annan kulturell och eller etnisk grupp som underlägsen, utan att denna grupps existens ifrågasätts

Ur Svenska Nationalencyklopedien:
rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar: (jag har här listat de fyra första)

1) uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska skillnader (yttre kännemärken);

2) antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär

3) antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive raser;

4) övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen;

Med andra ord:
För att något skall kunna kallas rasistiskt krävs
rasideologi Definitionen på rasideologi kräver att ideologin anser att det finns människor som saknar existensberättigande OCH därför kan ses som mindre värda/kan utplånas.
HD har i den prejudicerande domen följt FN:s rasdiskrimineringskonvention. Att många inom media och övriga Sverige tror att de förstår engelska innebär tyvärr inte att så är fallet. Avsaknad av ordkunskap i svenska innebär ofta avsaknad av ordkunskap i främmande språk.
Se vidare: Definition fascism, nazism och rasism
—— slut på utdraget ur Adam Tensta – LÄR DIG definitionen på rasism

Sedan är det viktigt med ordförståelse. Det finns inget i FN:s definition på rasism, samma som gäller i hela världen utom hos vänsternissar och de som inte haft ämnesbehöriga lärare i Samhällskunskap, som säger att rasism förutsätter att det är ”vita” eller ”kristna” eller någon annan grupp som är de som är rasister. ALLA som uppfyller de 4 första av de 5 kriterierna som står i Svenska Nationalencyklopedin, kan betraktas som rasister oavsett kultur, etnisk bakgrund etc. MEN om inte de 4 första kriterierna SAMTLIGA är uppfyllda, så är det förtal att använda epitet ”rasist” på den som inte tycker samma som ”Tyck som jag”-syndromets ”folk”
Ett exempel som ligger på gränsen till rasism visade de som i ord och handling fick kristna asylsökanden att fly från flyktingförläggning! Skam går på torra land – Norden kristet mer än 1000 år

Håkan Boström: En fri press är A och O, GP ledarsidan 21 Juli 2015
Alla har sina egna favoritterrorister, Johannes Forssberg ledarsidan Expressen 22 Juli 2015

Read Full Post »

Gång på gång visar det sig i form av ren okunskap hos stor del av svenska folket, att de inte haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnen som Historia och Samhällskunskap. Att som SKL gjort låtit splittra upp SO-ämnen så att de delats ut som utfyllnad till NO-lärare och andra, en hel del av de som fått timmar upp till halvtjänst har för övrigt inte ens gått på Lärarhögskola….

Dags för alla de, liksom för Adam Tensta att lära sig definitionen på rasism. INTE ALLS DEN SOM MÅNGA GÅR OCH TROR!!!!

Rasism
The belief that all members of each race possess characteristics, abilities, or qualities specific to that race, especially so as to distinguish it as inferior or superior to another race or races
Källa Oxford dictionary.

Skall vi gå vidare till FN:s rasdiskrimineringskonvention, så är det ytterligare en sak som är viktig att känna till. Rasism förutsätter inte bara att någon grupp av människor betraktar en annan kulturell och eller etnisk grupp som underlägsen, utan att denna grupps existens ifrågasätts

Ur Svenska Nationalencyklopedien:
rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar: (jag har här listat de fyra första)

1) uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska skillnader (yttre kännemärken);

2) antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär

3) antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive raser;

4) övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen;

Med andra ord:
För att något skall kunna kallas rasistiskt krävs
rasideologi Definitionen på rasideologi kräver att ideologin anser att det finns människor som saknar existensberättigande OCH därför kan ses som mindre värda/kan utplånas.
HD har i den prejudicerande domen följt FN:s rasdiskrimineringskonvention. Att många inom media och övriga Sverige tror att de förstår engelska innebär tyvärr inte att så är fallet. Avsaknad av ordkunskap i svenska innebär ofta avsaknad av ordkunskap i främmande språk. Se vidare: Definition fascism, nazism och rasism

OBSERVERA OCKSÅ FÖLJANDE:
Det finns inget undantag – alltså oavsett vilken hudfärg/kultur/religion som av någon annan grupp blir betraktad som underlägsen samt att samma grupp ifrågasätter de andras existens,
så är det rasism.

Rasism är ingalunda något som bara drabbar de som inte är ”vita” – Rasism är Rasism oavsett vem den drabbar.
Däremot är det inte rasism att uttrycka åsikter – det är det vi har vår Tryckfrihetsförordning (som gäller även vid TV-utsändning) och vår Yttrandefrihetslag för. De som inte godtar att andra har andra uppfattningar och att de har exakt samma rättigheter som de själva att uttrycka denna SÅ LÄNGE DE INTE UPPFYLLER SAMTLIGA 4:a KRITERIER OVAN, de som inte godtar detta visar själva upp att de inte är demokratiska i den definitionens mening!

Alla människor är lika värda, men olika!

Lämnade nyhetsmorgon i protest, SvD 16 juli 20154

Udden borde riktas mot riktiga rasister, Joakim Lamotte på Aftonbladet Debatt 17 juli 2015 FRAMFÖR ALLT BÖR SAMTLIGA SOM HAR GÅTT I SVENSK SKOLA LÄRA IN OM DE MISSADE DET, ATT DET KRÄVS AVSEVÄRT MER ÄN DET SOM HÄNT I AKTUELLT FALL FÖR ATT DET SKALL KUNNA KALLAS RASISM ANNAT ÄN AV RENT OKUNNIGA!

Jag skäms när TV4 normaliserar rasism, Adam Tensta Debattsidan Aftonbladet 16 juli 2015 SJÄLV skäms jag för att inte ALLA svenskar fått ha det Skollagen kräver Ämnes- och Stadiebehöriga lärare i ämnen som Historia och Samhällskunskap. Redan i mitten på 70-talet då jag ännu var naturvetare, var jag med flera tusen studerande vid Högskolor och Universitet uppe i Stockholm och protesterade mot Palmes UKAS, Grundskolan hade införts flera år tidigare – ”nu” (dvs då) kom Olof Palme som skolminister och fördärvade Universitetsutbildningen som urholkades i samtliga ämnen. Snuttifikationskunskaper i stället för djup- och breddkunskaper som tidigare varit kravet för att få någon form av akademisk examen! Inte har det blivit bättre när obehöriga tagit tjänster som vi behöriga inte kunnat få för att vi önskat heltid. I många fall har heltider delats upp på allehanda vis för att skolor skall spara pengar och kunna fylla ut andra lärares arbetstid.

Adam Tensta lämnade TV4:s studio efter diskussion om rasism, DN 16 juli 2015

Att du Adam Tensta tycker att Du har all rätt att reagera att Du anser Dig ha rätt att skriva egen subjektiv värdering på vad rasism är – rätt att reagera har såväl Du som Vi som följer Definitionen på rasism – Rätt att kräva att ”Tyck som jag” skall gälla är inget annat än att själv sätta sig på höga hästar och diskriminera andra människors rättigheter!

Read Full Post »

tagna ur frysen efter Tjugonda Knut och för att vara säker på att återfå julstämningen hänga upp några julgranskulor. Har man dansat ut julen, så får man hitta andra saker att fira. Inte nödvändigt att presentera musik och sång i form av en evighetsshow som vänder sig till en allt mindre publik utanför de närmast sörjande.

TV4 tar tillbaka Idol i höst, GP 15 januari 2013
TV4 tar tillbaka Idol i höst – efterlängtat, Expressen 15 januari 2013
TV4 tar tillbaka ”Idol” i höst, Aftonbladet 15 januari 2013
Och hur många tittare är det av alla som i vanliga fall tittar på TV4 som tycker det? Alla kan inte bli superstar i musik, men det finns många andra sätt att presentera nya artister utan att för den skull tävla.

Håller helt med Martin Söderberg på Aftonbladet: Talangsåpans tid är förbi – då skakar TV4 liv i ”Idol”-liket, Aftonbladet 15 januari 2013

Read Full Post »

Man kan undra hur det står till med Socialdemokratiska riksdagsledamöters historiekunskaper. Maken till falska uppgifter som Hillevi Larsson (S) presenterade i TV-4:s Kvällsöppet har ALDRIG NÅGONSIN presenterats i svensk TV. Hon trodde nog inte att det fanns någon som kunde historia som satt och lyssnade.

Skrämmande falska uppgifter. Vi har inte kommunistiskt land eller ens socialistiskt där verkligheten kan förvanskas utifrån önskade syften!

Hillevi Larsson satt och påstod att det minsann inte varit Bernadotte som räddat Sverige med sin förmögenhet utan att han varit skuldsatt och att räddningen getts till Sverige av England i form av Guadalope….. Hur står det till med dateringen och årtalen kära Socialdemokrater?

Vi tar det från början. Jean-Baptist Bernadotte var på sin mors sida av gammal fransk ätt men familjen hade inte pengar så när Jean-Baptists far dog fick Jean-Baptist fick 1780 ta värvning som vanlig soldat för att det gick inte längre att leva det liv han var uppväxt med. Jean-Baptist avancerade och steg redan innan Franska revolutionen i grader. Men det var först när han kom att tjänstgöra under Napoleon som hans karriär tog fart. Orsaken till detta var dels Jean-Baptists egen skicklighet men framför allt för att han 1798 gifte sig med Désirée eller som hon ursprungligen hette Bernadine Eugenie Désirée Clary.

Désirée var uppvuxen i en förmögen silkeshandlarfamilj. Inga anor kända bakåt men under åren efter franska revolutionen togs Napoleon och Joseph Bonaparte som fördrivits från Korsika väl emot i familjen Clary. Joseph förlovade sig och gifte sig med Désirées syster Julie 1794. Innan Napoleon vände ögonen mot Paris och inledde det som kom att föra honom till franska tronen förlovade sig Napoleon med Désirée. Så drog bröderna Bonaparte mot Paris. Désirée väntade och väntade. Hon hörde inget om att Napoleon ville ha henne i Paris men tog sig dit. Där hade Napoleon träffat Josephine som han gifte sig med 1796. Om han brutit förlovningen innan eller ej finns olika uppgifter om. Désirée hade träffat Jean Baptiste Bernadotte tidigare och det var han som i princip ‘räddade ansiktet på henne genom att ta upp henne i sin vagn när hon var förtvivlad efter att fått reda på Napoleons svek. De gifte sig 1798 efter att hon under åren mellan 1796 och 1798 varit trolovad med general Duphot (med Napoleons goda minne för Napoleon var mycket fäst vid Desideria hela sitt liv). Hon och general Duphot var i Rom där hennes syster Julie och svåger Joseph bodde. General Duphot dödades samma dag de skulle gift sig. Åter i Paris träffade hon än en gång Jean Baptiste Bernadotte och de gifte sig. I äktenskapskontraktet tryggades hennes och familjens ekonomiska framtid för alltid.

Under åren som följde steg Bernadotte i graderna och förmögenheten växte. Han utsågs av Napoleon 5 June 1806 till prins av Ponte Corvo. Det var senare den delen av hans förmögenhet som B Y T T E S 1813, dvs flera år efter att han valts till svensk tronföljare 1810 !!!! 😛 , mot ett antal provinser bl.a. det som av många kallas Guadaloperäntan. Men dess för innan hade Jean-Baptiste som föreslagits till svensk tronföljare efter att man i Sverige avsatt Gustav IV Adolf och den nye kungen Karl farbror till Gustav IV Adolf inte kunnat få barn och den utsedde tronarvingen dansk prins trillat av sin häst och dött i Stockholm. Något som de historikunniga säkerligen vet att von Fersen dödades av pöbeln för eftersom det spreds rykte att han var orsak till dödsfallet.

Det fanns tre skäl till att Jean-Baptiste Bernadotte kom att föreslås och väljas till svensk tronarvinge och som sådan adopteras av Kung Karl:
* Han var fransman och hade under Napoleon haft som uppgift under några år som Napoleons talesman och ledare i Hansastäderna förbereda attack på Sverige (och Danmark), men hade avstått.

* Han var gift med Desireé som stod Napoleon nära och Napoleon kunde av det skälet antas inte vilja attackera Sverige om Jean-Baptiste blev vald. Vilket var en fel bedömning för om det var någon som Napoleon var svartsjuk och avundsjuk på så var det Jean-Baptiste.
* Han var rik och kunde om han kunde övertalas att bli svensk tronföljare förmodas betala samtliga svenska statsskulder. Svenska staten var vid det laget mer konkursat än vad Grekland var/är/kan antas bli.

När Jean-Baptiste blev vald, så betalade han under första åren (dvs. år innan Guadalope ens kom på tankekartan) samtliga Sveriges skulder, köpte och underhöll gruvor och gruvdrift, betalade hela svenska statskassan och därigenom kom hans ägendom Pontecorvo att ‘frysa inne’ men kunde användas som i byte. Det var först efter detta som England genom byte av den från Frankrike erövrade Guadalope samt andra områden, lämnade över dessa till Jean-Baptiste (inte till landet Sverige) mot Ponte Corvo anspråken, alltför komplicerat att gå in på detaljer här. I Sverige har inte detta alls presenterats.

Det var lång tid som gick mellan Jean-Baptistes första utbetalning för att rädda Sverige 1810 fram till Guadalopehistorien 1813. Socialdemokraterna borde oavsett vilket se till att deras riksdagsmän och kvinnor inte så starkt bevisar flumskolans inflytande – för flumskolan och historielösheten kom med Palme som skolminister och har kastat skuggor över allt sedan dess.

Oavsett vilket så har den privata förmögenheten som kungen har sitt ursprung i Desireés fadersarv betydligt mer än vad svenska historiker verkar känna till. Jag förutsätter att ledande S-are får stopp på förtalet av Kungahuset!

Privat förmögenhet betalar för Madeleine, Expressen 5 mars 2012
”Madeleine lever inte på skattepengar”, Aftonbladet 5 mars 2012
Ska skattebetalarna stå för prinsessan Madeleines lyxliv, TV4.se 5 mars 2012 Där TV4 helt i enlighet med sin lednings fleråriga atttacker på kungafamiljen spred falska uppgifter.

Read Full Post »

Lena Olsson (V) ens komma på tanken att begära av svensk regering att tillsätta sanningskommission (!???!) om Kungen? Vill hon så gärna visa upp att hon sitter i Sveriges Riksdag utan att ens ha klart för sig vad Riksdagens respektive Regeringens uppdrag är enligt Grundlagen samt dessutom helt missat allt som står i Regeringsformen och Successionsordningen (två av våra viktigaste lagar) om Sveriges Statschef, oavsett om denne är Kung/Drottning eller Rikshållare? Maken till att skylta med okunskap i det som samtliga svenskar speciellt de som sitter i Riksdagen borde ha lärt in redan på högstadiet i Grundskolan för att kunna gå ut från Grundskolan behöriga att läsa vidare, saknas.
Svensk Statschef kan aldrig åtalas. Det kungen utan några som helst bevis beskylls för är inte ens åtalbart för gemene man. Svensk Statschef får heller aldrig utredas av svenska myndigheter.

Nej till sanningskommission 1 juni 2011
Ingen sanningskommission om kungen, DN 1 juni 2011
Nej tacka sj-on för det. En sådan hade varit olaglig. Ingen offentlig myndighet får någonsin fatta ett beslut som strider mot svensk Grundlag! Alla sådant är direkt olagligt. Att ens en riksdagskvinna eller riksdagsman kan med och försöka tvinga fram en olaglig handling visar på behovet av att Sverige får en riktig Författningsdomstol.

De, författarna, skulle kunna rada upp 100 sk. vittnen. Men för juridiska och etiska frågor liksom för historiker och vetenskapsteoretiskt skolade är folk som säger sig vara vittnen inte detsamma och kan aldrig utan mycket ingående källkritisk analys ens vara värda annat än axelryckning. Juridiskt och etiskt för att media och författare inte är domstolar. De borde sluta upp med att sina försök som nu tar steget över att likna uppvigling. Allvarliga saker. De, författarna, har låg tilltro mycket låg. Tendensen och syftet lyser som en extra sol och sänker deras värde så till den milda grad att det är märkligt att de inte själva inser att de borde sluta upp per omgående för det är de som målat in sig i ett hörn från vilket de snart inte har en enda väg ut. Som jag skrivit tidigare bör fler än en läsa Brottsbalkens 18 kapitel 1-2 §.

Expressens, TV4-s, Författarnas och Vänsternissars gemensamma angrepp på Kungen är rent skandalöst.
Kungen hade kul med Nico, tv.expressen.se är under sk. dasshumornivå. Inte ens om de hade haft rätt hade de haft något med det att göra. Det är som Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg säger: ”Hon menar att flera medier ägnar sig åt saker som är olagliga.
– Det är absolut förtal man ägnar sig åt. Dessutom så bidrar man till utpressning när man låter de här brottslingarna stå och vifta med papper i skogsdungar.

Som mest oseriösa
På sin blogg skriver hon bland annat:
”Sveriges statschef och hans familj är närmast försvarslösa mot medieangrepp, även när dessa är som mest oseriösa
.” Advokatsamfundet kritisk till medierna, Expressen 1 juni 2011

Read Full Post »

vore bättre rubrik än att som DN försöka få det till Monarki i gungning, DN huvudledare 1 juni 2011 För det är media som utan tanke på källkritisk analys, än mindre på vad Syftet och Tendensen är från påhoppande kriminella, författare som vill sälja böcker byggda på rykten, republikaner och politiker, samtliga villiga att bevisa att de inte var berättigade till godkänt enligt betygskriterierna för ämnet Samhällskunskap i årskurs 9, påstår.
Jag har två enkela frågor till medias ägare och journalister:
* Hur många av Er kan med säkerhet säga att Ni aldrig i Er bekantskapskrets haft eller har kriminella?
* Hur många av Er kan med säkerhet säga att Ni inte i samband med svensexa eller efterfest för 20 år sedan hamnade på ett ställe där sexshow visades?

De som kan svara 100% ärligt på de frågorna och som aldrig själva sett sexshower, de kan inte vara många.
Minnet kan svika även den säkraste. Men Kungen har en fördel framför alla andra. Säkerhetsstjänsten och svensk Underrättelsetjänst har följt honom i princip överallt. (Inte alla som påstår sig deltagit i det livvaktsskyddet har gjort det) Allt finns dokumenterat. När Kungen kollat, så kan han vara relativt säker. Du som läser detta kan det i de flesta fall inte.

För den som läst vetenskapsteori är det inte bara beklämmande att media lyssnar och tror mer på en författare som Sjöström vars syfte är att förtala kungen och sprida obevisade, observera obevisade påståenden om kungen. Tendensen framstår klar för vem som helst som kan lite om källkritisk analys i Författare till Kungabok står fast, gp.se 30 maj 2011 Maken till spektakel och kris för media har sällan skådats i vårt land. Förtalskampanj är vad det är. Inget annat. Inte en enda nu levande svensk har etisk, moralisk eller juridisk rätt att kräva Kungen på svar om någonting för 10 eller 20 år sedan. VET HUT!

Lämplig läsning: Källkritisk analys – Sanning och konsekvenser, Norah4you sida

Tillägg 08.16 Aftonbladet gör på ledarsida bort sig för all framtid. Kliv av för folkets skull, Karin Pettersson ledarkrönika Aftonbladet 1 juni 2011 Den som bör kliva av från sin position är Karin Pettersson för maken till okunskap bevisad inför öppen ridå har sällan skådats. Det är förvisso tillåtet att vara dum i Sverige. Men det är inte lämpligt av en journalist att på ledarsida bevisa att den är det.

Tillägg 08.29 Skandalerna kring kungen steg för steg, Expressen 1 juni 2011 är ytterligare ett exempel på media i kris. För det första har ännu inte en enda sak som påståtts varit en skandal annat än i vissa medias ägargruppers ögon; i republikaners och vänsternissars; i kristna nymoralisters ögon (fast personligen anser jag de borde göra som en kung i Sparta sa när några kom och begärde demokrati för alla – ”BÖRJA HEMMA”) och i skvaller’tanters’ ögon. Icke en enda sak som förts fram är skandal ens om den bevisats vara sann – vilket ännu inte skett!

Read Full Post »

utgångsdatum gick ut för mer än 15 år sedan och innehållets ätbarhet, förlåt äkthet, är tvivelaktigt. Ens om det är gröt, så kommer inte gröten att kunna säljas förrän om några månader…….. tillåt mig skratta. Som systemprogrammerare från 1971 som utöver att jag skolade om mig till SO-lärare bland allt jag läst även läst bildanalys och självfallet bildhantering samt reprofotografering, så undrar jag om säljaren av den numera mögliga varan, havregryn eller mannagryn är helt ointressant, tror att det inte finns folk som vet att det där med foton är något som manipulerades lätt förr i tiden och mycket lättare nu samt att det krävs råkopia när vi talar om 20 år gamla bilder. Inte ens då kan grötsäljaren tas på orden för det finns många kemikalier som gör att det som ser ätbart ut är allt annat än lämplig föda. Ens för nymoralistiska journalister som tydligen gick i taket när det gick upp för dem att det krävs källanalys utöver avsmakning. 😛 😉

Mille Markovic: Bilderna släpps inom några månader, Expressen 31 maj 2011 Tja Expressen förnekar sig inte….
Kungabilderna läggs ut på betalsajt, SvD 31 maj 2011
Kungabilderna ute inom några månader, DN 31 maj 2011 Inte ville killen tjäna pengar heller eller????

Andra som tydligen behöver tjäna pengar på kungamobbningen:
Herman Lindqvist: Kanske sista kapitlet för monarkin, Expressen 31 maj 2011 så Herman Lindqvist kan inte sin historia än mindre det han borde kunna om Svenskt Statsskick och demokrati. Men komma i rampljuset vill han ha ändå.
Tack och lov att Dick Harrison, den ende i SvD artikeln Lindqvist: ett sorgligt spektakel, SvD 31 maj 2011 får ett ord med i laget. Lindqvist är ingen historiker, Professor Dick Harrison är.

Se även Nu får det vara nog, Norah4you 30 maj 2011

Read Full Post »

Nu får packet som förföljer vår svenske Kung med allehanda uppgifter om vad de, packet, utan ett enda giltigt argument som leder till hållbar slutsats i form av något som helst bevis sprider som dynga på en åker.

Det fanns inget skäl, inte ett enda varken moraliskt, etiskt eller juridiskt till att Kungen skulle behöva gå i svaromål. Den som påstår det, den bör börja med att slå upp betygsmålen för godkänt i ämnet samhällskunskap samt låna en 7-9 klassares Samhällskunskapsbok. Personen/personerna har själva bevisat att de varken förstått vad som menas med demokrati och ännu mindre förstått vårt svenska statsskick. Vår kung är inte skyldig att redovisa någonting för någon. Det han beskylls för är inte ens idag olagligt – vad värre är bland de som förföljt honom eller låtit andra förfölja honom senaste tiden är att de själva lämnat spår från skoltidningar via tidningar utgivna av studentkårer om betydligt allvarligare föreseelser.

Att sedan en ansedd tidning som Göteborgs Posten visar upp på ledarsida sin stora okunnighet om Sveriges Grundlagar är i och för sig inte mycket att förvånas över Ett steg närmare republik GP ledarsidan 30 maj 2011 NEJ så långt från som tänkas kan. Det finns ingen förutsättning i sittande Riksdag att ta ett beslut om Grundlagsändring. Det lär knappast bli bättre förutsättningar för dessa hyenor och vänsternissar efter nästa val. Inte ens om det då tillsätts, vilket knappast är realistiskt utan rent önsketänkande från republikanernas sida, ett utredning om ny Grundlag, skulle det ens nästa riksdagsperiod kunna tas något beslut. Dessa som så gärna visar upp att de antingen satt av tiden på Samhällskunskapslektionerna eller hade icke ämnes- och/eller stadiebehöriga lärare som följde det som SKALL läras in i ämnet Samhällskunskap, har väl inte klart för sig att det för att ens ändra i text i grundlag krävs det två riksdagar med val emellan. För att ändra ett statsskick krävs det betydligt mer än så. Vet hut. Sluta spekulera och visa att Ni är vuxna.

För övrigt är det märkligt att journalisthögskolan liksom tydligen som minst ett juridiskt fakultet släppt igenom folk som varken kan Svenska Grundlagar eller lärt sig vad källkritisk analys är. Det har ingen som helst betydelse hur många som sprider ett rykte eller vilka som påstår det ena eller andra. En osanning är en osanning oavsett om 60 % påstår att det är sant. Tendens, Syfte och total avsaknad av giltiga argument är illa nog för herrskapet. Värre än så är att de inte ens analyserat vilka premisser som måste vara sanna för att ett argument skulle kunna vara giltigt och leda till en hållbar slutsats. Herrskapet får vara tacksamma att jag inte suttit som opponent när de högst eventuellt tagit upp en C-uppsats, D-uppsats eller högre. Akrebi saknas helt.

Kungen nekar till anklagelserna, GP 30 maj 2011
Kungen talar ut om Lettström-affären, Expressen 30 maj 2011
Det är sällan jag håller med sk. retorikexperter, men denna gången gör jag det Retorikexpert: Kungen kunde gott varit tyst, Expressen 30 maj 2011

Sedan visar Svenska Dagbladet att deras journalister saknar all kunskap om statitisk och hur man hanterar matematisk statistik. Att de dessutom inte klarar av den statistik som varenda svensk skolelev på gamla skoltiden lärde sig dvs att alternativ skall vara så att de inte på något vis kan tolkas åt ena eller andra hållet och att de skall vara varandras motpoler inte någon fabricerad frågesport där de som skrivit frågorna glömt bort vad ‘ömsesidigt uteslutande’ betyder.
Färre än hälften vill behålla kungen, SvD 28 maj 2011
Fast å andra sidan kanske de aldrig lärde sig det heller? Deras slutsats är inte hållbar ens för den mest elementära analys av siffrorna. Skrämmande att även SvD visar upp så låg matematisk kunskap. Visar klart att PISA-undersökningen om svenskarnas försämrade matematikkunskaper har en hel del verklighetsunderlag som faktiskt finns eftersom okunskapen visas upp.

Hela historien visar klart den låga standarden på den svenska kommunala skolan. En låg standard som började redan innan Göran Persson kommunaliserade skolan. Redan under Palmes tid som skolminister.

Sedan påstår DN att svaren inte övertygar motståndarna. Mobbarna menar väl DN för det är vad det är frågan om mobbning. Kungens svar övertygar inte motståndarna, DN 30 maj 2011
Det märkliga i kråksången är vidare att kungen till skillnad från i princip alla utom statsministrar som suttit i svenska regeringar har uppgifter var han befunnit sig var enda minut. Skrämmande att förtalet fortsätter. Lägger Ni inte av nu hoppas jag att Kungen gör vad Kungahuset när falska uppgifter presenterats i andra länder – tar dessa mobbare/ryktesspridare till domstol. NU ÄR DET NOG!

Se även 1-0 till Kungen, Norah4you 29 maj 2011 där kan Ni läsa i klartext vad som står i våra olika Grundlagar!

Tillägg 21:39 En klar markering, GP 30 maj 2011
Det är även på tiden att Sjöberg som snackar utan att visa ett enda faktiskt bevis än mindre ett enda giltigt argument som rent teoretiskt skulle kunna lett till en hållbar slutsats/bevis fortsätter sin förtalskampanj Kungens uttalande upprör författare, SvD 30 maj 2011 Den som ljuger svenska folket rakt i ansiktet, Sjöberg, är den som beskyller kungen för detsamma.

Tillägg 04.22 31 maj. Först vill jag göra klart för de som med Ad Hoc och Ad Hominem försöker ge sig på innehållet i denna bloggartikel att vad de inte tydligen inte vet, är att wordpress liksom blogger m.fl. bloggforum inte bara lyder under svenska lagar utan även under amerikanska. Detta innebär bl.a. att varken Ad Hoc, Ad Hominem samt ett antal andra sätt som en del försöker använda sig av INTE är något jag släpper igenom. Presentera giltiga argument men sluta upp med falsk ryktesspridning.

Sedan är det beklämmande så låg kunskapsnivån är på svenska ledarsidor. I GP artikeln Kungen diskuteras på ledarsidorna, GP 31 maj räknas några av ledarsidorna som glatt ställer upp visande hur lite svensk skolas kunskaper är värda. Värst av allt är att det inte verkar finnas någon ledarskribent som har klart för sig vad begreppet demokrati och vad svenskt statsskick står för. Att många saknar elementär kunskap om hur svenska lagar ändras än mindre kunskap om vad som gäller för Grundlagar och Grundlagsändringar, det såg vi redan i FRA-debatten. Liksom nu såg vi då ett antal mediapersoner som inte ens klarar av att ta till sig vilka begränsningar som det finns i vår omhuldade Tryckfrihet. Mycket märkligt att någon frivilligt skyltar med sådan okunnighet. Bland dessa som skyltar är flera sk. experter. Det hjälper inte med fina titlar om herrar och damer som har dem inte lärde in det som krävs i Svensk Skollag för att få som minst godkänt i ämnet Samhällskunskap. Det enda de stoltserar med är okunskap och hur det blir när det inte är ett oeftergivligt krav att enbart ämnes- och stadiebehöriga lärare får sätta betyg….. Exempel på detta är Kungen borde ha talat ut vid älgjakten, DN 30 maj 2011

Det är riktig slutsats som Expressen kommer till Förtroendet för kungen ökar efter intervjun, Expressen 30 maj 2011 men argumenten bygger fortfarande på okunskap om statistik….

Att sedan GP försöker spä på rykten genom att hänvisa till utländsk press Den svenska kungen har inte riktigt koll, GP 31 maj 2011 säger tyvärr mer om de som idag sitter och skriver på tidningen än om kungen. Finns förmodligen inte en enda en av alla kungens belackare som har till närmelsevis så bra koll på vad som hände var och vad som vår svenske kung. I princip allt finns dokumenterat och tidsuppgifter existerar. Nu har mobben gått över styr och mer därtill.

Tilägg 15.51 31 maj. Vore trevligt om GP som minst lärde sig skilja på amatörer och historiker. Herman Lindqvist är INTE en historiker, Prof. Dick Harrison är en….. Oenigt om kungaintervjuns betydelse, GP 31 maj 2011

Read Full Post »

fler ingredienser än den soppa som TV4 m.fl. kokat på ett gammalt avkok från anno dazumal…..

Att överhuvudtaget i ett land som har bland världens bästa bildanalytiker ens försöka med att koka soppa utan spik, ursäkta hänvisa till foton som skall ha varit tagna från en film utan att ens ha tillgång till fotona de blev visade, än mindre fått fotografera av något som i bästa fall är en kopia av någonting som de inte ens har fått möjlighet att analysera med hjälp av bildanalytiker,
det är så urbota dumt att man inte tror det är sant.

Att media sedan försöker göra en höna av något som inte ens är en fjäder, dvs att det sägs existera foton där Kungen på två foton skall ha varit/ser ut att ha varit på ett ställe där två kvinnor sägs ha haft sex med varandra….. och hör och häpna de måste göra stora rubriker av att Kungen sägs ha varit berusad vid ett tillfälle.

För det första – OM så var fallet, vad i hela fridens namn har tidningarna och tv med det att göra? Det är inte olagligt att titta på sexshower eller att vara berusad. Även om det varit det, så är Kungen den enda i detta land som inte skulle kunna åtalas. Var i hela fridens namn fick senare tiders journalister sin samhällskunskapsutbildning? För det andra – det är olämpligare att sprida rykten, dessutom är det åtalbart, som är avsedda att misskreditera någon enda person i Sverige. Detta gäller även om denne någon är Kungen. För det tredje: Vi lever på 2000-talet och inte före Inge och Stens tidevarv på 1960-talet. För det fjärde: Den som sitter i glashus bör undvika att kasta stenar omkring sig. För det femte: Innan TV4 fortsätter bör de noga analysera två mycket viktiga bitar: Syfte och Tendens å ena sidan; samt vem är det som berättar. Observera att Ni har trampat i galen tunna oavsett vad – en sak är säker det finns inte många som alltid har säkerhetsclearade vakter med sig som borde veta bättre än någon på helt annan kant.

Hätsk diskussion i TV lugna ner er, Expressen 21 maj 2011

Ja jag vet att det på Expressens redaktion finns de som redan när vår kung blev kung velat haft republik. Att dessa inte vuxit upp utan stannat kvar i 60-talets sandlåda när de var små….. något borde de väl ha lärt sig med åren….

Dolda kameror filmade sexorgierna i vardagsrummet, uppger källor nära kungavännerna för Expressen.
Men de anklagar Mille Markovic för att bluffa om kungen:
– Bilderna är manipulerade. De visar egentligen en annan känd person. Kungen har aldrig satt sin fot i den där lägenheten, säger en person nära kungavännerna till Expressen
Här togs bilderna alla pratar om, Expressen 21 maj 2011
För de som inte lärt sig bildanalys – utan originalfilm vilket sällan existerar i dagens digitala värld, är det näst intill omöjligt att avgöra om ett ansikte bytts ut, satts in etc utan mycket lång analys i fotolaboratorium eller med specialutrustning som gör det möjligt att se allt som hänt i den digitala kameran/mobilen etc. Att se något slags foto ute i det fria och avgöra är så utbota dumt att försöka koka soppa på att det finns bara en sak att säga: Det är tillåtet att vara dum i Sverige, men förbaskat dumt att bevisa det!

Se även En efter en ställer de upp sig, Norah4you 20 maj 2011

Tillägg 23.16 22 maj 2011 TV4 gör bort sig kapitalt i Agenda. Har de inte en enda journalist som läst Vetenskapsteori och därmed inte en enda en som förstår att en obevisad hypotes aldrig går att använda för att bevisa något som förutsätter att den obevisade hypotesen skulle vara sann – Det kallas cirkelbevis och bevisar bara okunnighet och dålig utbildning i textanalys. Hovet har helt rätt Hovet: Vi kan inte göra något, Expressen 22 maj 2011

Tänker nu dra en rolig historia som klart visar hur även sanna uppgifter lätt kan missförstås – skälet är att jag vill visa på det där med syfte och tendens. (SLÅ UPP vad som menas med det TV4) Det var en gång en kapten som seglade med samma styrman under många år. År ut och år in kom styrmannen full tillbaka över landgången på kvällen. Kapten gjorde sin vanliga notering i loggboken: Styrman full idag. En gång så var styrman ombord och skulle föra loggboken när kapten stannade längre i land. Styrman skrev: Kapten nykter idag.

När det gäller Kungen så har TV4 hittills inte ens presenterat ett enda giltigt argument för sin hypotes. De förutsätter att de uppgifter de inte haft möjlighet att är sanna utan att de ens haft möjlighet att göra en bildanalys. Detta förutsättande som är obevisat använder de sedan för att hävda rätten som de inte har att ifrågasätta varför Kungahuset och hovet inte svarar på frågor utan begär bilderna för analys. Skrämmande låg journalistik TV4! Vad värre för Er är, att en av Era ledande personer redan när vi gick (inte samma årgång) på Katedralskolan i Linköping vid mer än ett tillfälle drog fram sin republikanska uppfattning utifrån hur svenska Kungahuset under Andra Världskriget enligt personen hade haft för nära kontakter med Nazityskland. Samma tendens och tyvärr samma syfte ser jag som läst historia upp till D-nivå när man analyserar vad som sagts av journalister vid sidan om denne synliggjort i TV4 gång på gång under åren och påhoppet på Drottningen som skedde härförliden skulle för en historiker kunna vara skäl att studera. Syfte och Tendens tycks utifrån analys vara samma genom åren.

Tilläg 00.31 24 maj 2011 Nu visar till och med en skribent på SvD att kunskaperna som varenda kotte som gått ut svensk Grundskola SKALL HA LÄRT IN och VISAT SIG FÖRSTÅ för att vara berättigad till ett godkänt betyg i ämnet Samhällskunskap brister. Snillet försöker få det till att svenska folket har rätt att veta…. Svenska folket har INTE rätt att veta ett dugg om vad Kungen gör eller inte gör på sin fritid. Inget av det som ´media försökt spilla på Kungen är ens värt att ägna några rader på sista sidan – för det är inte ens frågan om att det för vem som helst annars skulle vara olagligt och alla som fått G eller mer i 9:ans betyg av samhällskunskap SKALL veta att Kungen är den enda svensk som aldrig kan åtalas. Inte heller får hans handlingar utredas. Svenska Grundlagar gäller i Sverige.
Kravet på utredning om kriminella kontakter kvarstår, SvD 23 maj 2011

Read Full Post »

Older Posts »