Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tunnelbana’

Innan den i artikeln nämnda diskussionen 1943 om en omarbetad version av den tidigare lokbaneutredningens förslag, så gjordes det något som inte nämns i artikeln – geologiska undersökningar. Jag vet för det var min egen avlidne far som gjort dessa i slutet av 1930-talet början av 1940-talet. Främsta orsaken till geologiska undersökningarna var inte att sikta mot tunnelbana utan att säkra trygg VA-utbyggnad och främst få rent vatten ut till alla delar av Göteborg samt kunna bygga avloppssystemen. Det som framkom var att stor del av Göteborg ligger, som väl alla som följt gungningarna i fastigheter på andra sidan Fattighusån i förhållande till det nybyggda Gamla Ullevi, på djupa lerlager. Göteborg har inte realistiska förutsättningar för att bygga tunnelbana. Gränsen går vid de nu aktuella förändringarna av tågtrafik under del av Göteborg. Inte ens det är precis gratis utan tvärs om.

I en stad där man för några få år sedan insåg att man inte hade realistisk möjlighet att byta ut alla nedlagda rör för vatten, kostnaderna är så stora att om man skulle satsat snittet av de pengar man lägger för att laga läckor, byta rör och dra nya ledningar helt och håller, så skulle det ta 120 år innan det blev klart. I en stad där man i stället valt att plasta in insidan på vattenrör, vilket ingalunda är ofarligt för plasten är inte ofarlig (den som påstår det vet inte vad han/hon talar om. Jag har själv arbetat med import och försäljning av de olika plasterna så jag vet), så får man börja komma ner på jorden och låta bli att slösa pengar på något som bara är fantasier. Tunnelbana passar Stockholms geologiska situation. Inte Göteborgs.

För mer information om risker m.m. om vatten se: Bo Wigilius, Isolation, characterization and risk analysis of organic micropollutants in water, Dissertation Linköping 1988 ISBN 91-7870-346-8 De forskningsresultaten står sig än idag och har bara blivit allt mer aktuella.

Tunnelbana – idén som alltid går under, GP 4 juni 2012
Vagnar under jord snabbare och billigare, GP 4 juni 2012 IN YOUR DREAM!!! Var realist och glöm inte räkna på alla detaljer små som stora. I verkligheten blir den kostnaden så stor att den skulle kräva flera kronor höjd kommunalskatt för att ens tunnlarna skulle vara användningsbara, obs inte säkrade och utrustade än mindre försedda med stationer, tåg och vagnar. Snurren är snurren som lever i fantasivärldar. Så enkelt är det. Alla Sveriges städer är viktiga för att Sverige skall leva, men det innebär inte att de geologiska förhållandena är samma i alla städer!

Read Full Post »