Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tryckt bok’

och lägga den under huvudkudden eller försök läsa läsplattan i stället för tryckt bok i fotogenljuset sken på landet när strömmen som gått av höstens stormar är borta i dagar. Någonstans finns det som Maria Schottenius skriver:
en avsiktlig missuppfattning
……
Tio av dem är Jb-gymnasieskolor, tidigare John Bauer Gymnasium. Men det handlar inte i första hand om brist på förmåga eller på resurser, utan om vilja. Anders Hultin, vd för JB Education, vill inte. Det är helt uppenbart, även om hans organisation på ögontjänares sätt ser till att det finns ett par hyllor med böcker i en skrubb, för att slippa böter och kunna säga att det pågår en uppbyggnad av ett bibliotek. Hultin intervjuades i förra veckan i P1 Morgon, och är rätt tydlig med vad han tycker om lagen om skolbibliotek. Den är inte ”framtidsinriktad”.
Maria Schottenius: Jag vill inte se biblioteken i fritt fall på grund av en avsiktlig missuppfattning, DN kultur 7 januari 2013

Framtidsinriktat? Någon har missförstått inte bara avsiktligt utan verkligheten när det gäller vad som är realistiskt möjligt. Det går i och för sig att bränna ner filer och det går att ‘lagra data’, men även den bästa server kan krascha och de media där backup tas på idag är kanske inte ens läsbara i övermorgon. Har i min lägenhet fem olika backupmediavarianter som idag bara går att läsa den nästsenaste lagringsmediat. Då har jag ändå inte varken trumminne eller skivminne som på sin tid ansågs vara framtiden.

Det allvarligaste med att inte tillhandahålla vanlig tryckt litteratur i tillräcklig omfattning för elever, är dock en annan och ett betydligt allvarligare problem. Du kan inte ens som vuxen och van läsare göra tillräckligt noggrann jämförelse mellan olika texter skrivna under samma period och digitaliserade. För det krävs det antingen att du som jag är såväl van att läsa äldre texter samt att du är system och programmeringsutbildad i tillräckligt hög grad för att du skall låta datorn göra jobbet. Alltså inte använda dig av Google eller andra sökprogram. De skummar bara ytan och är som en droppe i havet jämförbart med att ha 5-10 olika tryckta texter uppslagna på ett stort skrivbord där du enkelt utan att tappa möjligheten pga att vårt minne inte är så funtat att det klarar av att bara växla mellan 5-10 olika digitaliserade textsidor. Mycket av det som hänt i vår nutid och i vår historia kräver att du har alla texter uppslagna samtidigt om du vill få en tillräckligt allsidig bild.

Men det är värre än så. Det barn som inte längre får börja med att skriva bokstäverna, missar en viktig utvecklingsbit. För oavsett om du har lättare att läsa på ena eller andra sättet, så sparar hjärnan det du skriver och läser samt ljudar eller talar tyst inom dig på två olika sätt om du använder handens rörelser samtidigt som du skriver. Att skriva på tangentbordet ger inte den extra men ack så viktiga motorikkombinationen som handskrift gör. Inte konstigt att mycket går in genom ena örat och ut genom andra.

Så finns det de i debatten om skolbibliotek som försöker ge sig på Alliansen för försämrat skolresultat. Hmm HSB Han Som Bestämde, Göran Persson när han var skolminister, kommunaliserade skolan. Det är de enskilda kommunerna som ansvarar för att de kommunala skolorna använder de pengar som ofta är direkt knutna till skolan till skolverksamhet och inte till att höja hyrorna på skollokaler så att de den vägen kommer åt skolpengarna. Det är de enskilda kommunerna inte sittande regering som avgör hur mycket pengar som skall satsas på kommunala skolors bibliotek. Men för många kommuner är det ju trevligare att bygga ‘minnesmärken’ över politikernas ambitioner än satsa på skolan!

Så försök vika digitaliserad bok och lägga under huvudkudden. Datorn är ett hjälpmedel. Kunskapen att bläddra, läsa i bok, jämföra texter, den kunskapen är ett verktyg. Datorn kommer aldrig någonsin att bli bättre än den data den får in. Är den undermålig, medvetet eller pga. programmeringsfel – förekommer alltför ofta i sk. översättningsprogram – så blir resultatet därefter. Inte undra på att stort antal elever idag kräver mer lärarledd undervisning för att de själva inte klarar av att läsa och bläddra i en bok tillräckligt bra för att förstå vad där står…..

Read Full Post »