Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tryckfrihetsgrundlagen’

bara för inbäddade journalister och för journalister som olagligt tar sig in i krigszoner? Jag bara undrar.
Förvisso var Billströms uttalande höjden av oetiskt klantigt. Men rasistiskt? Inte som jag uppfattar det.
Skälet till att jag inte uppfattar det som rasistiskt är att om han har rätt, att det i första hand är landsmän till sk. papperslösa som ställer upp, så är det ju inte frågan om annat än att Billström möjligtvis på sitt mycket egenartade aviga sätt vill peka på en kulturell skillnad i att ta hand om sina egna. Skulle det kunna upplevas som negativt och rasistiskt vad det gäller de som gör det?

Alldeles oavsett att jag inte på något sätt kan förstå än mindre försvara att någon gömmer person som av svensk domstol utvisats och som begår lagbrott genom att avvika, så är det två helt olika frågor. För enligt svensk grundlag får ingen diskriminering ske (Regeringsformens 1 kap 2§) och alla som i andra sammanhang gömmer brottslingar eller medverkar till att brottslingar håller sig utom lagens räckhåll, begår ett brott. Är inte säker på att en Författningsdomstol skulle anse det vara annorlunda, så länge vi har våra nuvarande grundlagar i den text som finns, när det gäller att gömma undan andra. Men det hör inte hit. Det är en fråga som hör hemma i lagstiftande församling dvs Riksdag och inte i media.

Den andra frågan är hur olika grupper människor som lever i Sverige har olika synsätt vad gäller att ta hand om sina egna. Vi har tyvärr rent generellt i Sverige alldeles för många som inte bryr sig om sina släktingar, än mindre sina egna åldriga föräldrar. I många länger och i familjer som bott i mer än två generationer i Sverige lever annat synsätt kvar. Det har inte ett dugg med rasism att göra, inte heller med frågan om öppna gränser och absolut inget som borde kunna räknas som rasistiskt. Vi behöver inte gå mer än 50 år tillbaka i vår svenska historia för att hitta en tid då det inte var viktigast att svensken var politiskt korrekt men även på den tiden hade svensken ett behov av att känna sig bättre och levande i ett bättre land än alla andra.

Idag har vi en tid då det ‘gäller’ att uttrycka sig politiskt korrekt så man inte sårar andra, dvs förutsatt att man inte är journalist – då går det ju att såra vissa (media har ju ofta egen syn på lagar). Samtidigt anser sig journalister ha rätten t.o.m. att riskera Rikets säkerhet om det är så att journalisten anseende sig som politisk korrekt vill hävda sin yttrandefrihet och sin tryckfrihet – trots att det i båda fallen finns likhet inför lagen (Regeringsformens 1 kap 2§ och samma undantag för yttrandefrihet och tryckfrihet oavsett vad man har för yrke, journalist eller politiker. Att dumma, oetiska och oförsvarliga saker sägs i båda fallen, gör inte det ena till rasistiskt och stridande mot yttrandefriheten och det andra till försvarbart. Båda yrkesgrupperna bör tänka på vad de säger i det offentliga ljusets strålkastarsken.

Reinfeldt vill inte prata Billström, GP 20 mars 2013 Varför skall han det. Billström uttryckte sig klumpigt och oetiskt – men även en minister har yttrandefrihet på samma sätt som alla andra i landet. När Reinfeldt tagit avstånd, vilket han gjorde från Billströms sätt att uttrycka sig, så borde det räcka för media. Reinfeldt var skarpare än vad politiska ledare brukar vara.
Reinfeldt vägrar prata mer om Billström, Expressen 20 mars 2013
”Som provanställd efter sex år på jobbet”, SvD 19 mars 2013
Svenskheten måste få en ny innebörd, Qaisar Mahmood på SvD kultur 2013 Qaisar Mahmood har helt missuppfattat vad svenskhet är – det är precis som i alla andra länder det avtryck i form av seder, kultur (ja vi har flertusenåriga seder även om de inte är så ärorika som en del andra länders), traditioner, uttryckssätt och sist men inte minst samma Yttrandefrihet och Tryckfrihet för ALLA inte bara för vissa oavsett var de kommer ifrån eller vilka positioner de uppnått. I Sverige gäller svenska Grundlagar. Att ens föreslå att svenskhet inte skulle få ta med etnicitet – det är skrämmande odemokratiskt. För Sverige har under årtusenden fått många invandrare och det är folket som bott här oavsett om deras anfäder för tusen år sedan var norrmän, finnar, ester, tyskar, danskar, italienare, flamländare eller andra som tillsammans gett oss den svenskhet vi har. Inte något som några som kommit skall försöka ändra på här och nu för att det enligt deras uppfattning är rasistiskt att inte ha deras egen politiskt korrekta ordförståelse av hur svenska lagar och ordsinnehåll/innebörd borde vara! Hela inlägget är rasistiskt mot alla oss som är svenskfödda. Där går han långt över gränsen vad som är rasistiskt. Observera att det enligt Regeringsformens 1 kap 2§ inte finns något undantag som gör det möjligt att bara kalla något rasistiskt för att den/de drabbade inte är svenskfödda av svenska föräldrar. Rasism är rasism även om det är svenskar som drabbas av påhopp av obetänksamma yttranden.
Bräckligt stöd för Tobias Billström, DN 20 mars 2013

Tillägg: Näste att göra bort sig är en ‘statsvetare’…… Billström kan sänka M i nästa val, statsvetare Marco Nilsson på SvD Brännpunkt 20 mars 2013 EN STATSVETARE BORDE HA LÄRT SIG ATT YTTRANDEFRIHETSGRUNDLAGEN GÄLLER ALLA LIKA MYCKET! Han borde dessutom ha lite mer ordkunskap och ordförståelse om han skall vara trovärdig på sin post! Olämpligt oetiskt o.s.v. är en sak men att påstå att det är rasistiskt, och att det skulle sänka Moderaterna, det säger tyvärr en hel del om hans kvalifikationer oavsett akademiska meriter.

M-kollegor ställer sig bakom Billström, SvT 20 mars 2013 Det gör de rätt i! Yttrandefriheten gäller lika för alla i Sverige – det är inte politisk korrekta eller media som avgör hur våra Grundlagar skall tolkas. Det är av svenska medborgare valda ombud i Sveriges Riksdag som i enlighet med Regeringsformen avgör om Grundlag ändras genom beslut i två omröstningar med mellanliggande val.
FÖRVALTNINGSDOMSTOL PER OMGÅENDE BEHÖVS!

GP-s ledarsida är naiva (blonda och blåögda med andra ord) Men den som sagt A måste också säga B. Papperslösa som levt länge i Sverige, svårt sjuka som blivit beroende av svensk sjukvård och barn som gått flera år i svensk skola måste till sist få stanna av humanitära skäl. Det är inte konsekvent. Men humanitet sätter människor före principer.
Billström är inte enda problemet, GP ledarsidan 20 mars 2013 De är så långt ifrån verkligheten som tänkas kan. Hur kan någon fortsatt föreslå att de som fått avslag på att stanna i Sverige skall få mer rättigheter än oss andra? Senast igår fick jag efter hjälp för nästan 2 år sedan av Socialstyrelsen som fann att min begäran om tandvård pga tandlossning inte ens fanns inskriven trots att jag lämnat in den två gånger, reda på att man nu skall skicka kostnadsberäkning till sin förtroendetandläkare. Kostnadsberäkning för akuta nödvändiga åtgärder pga tandlossning och hål som vi som går på Försörjningsstöd inte får ett öre till om det inte är akut värkande(!) Inte får vi ett öre innan det godkänts så inget får göras innan det är godkänt. Inte får vi ut pengar i förväg för medicin och läkarvård utan de får vi ligga ute med tills de i bästa fall om man har bra handläggare kan fås tillbaka någon vecka efter att pengarna lagts ut, i värsta fall först utbetalningstillfället månaden efter. Mycket lätt för oss vanliga svenska medborgare när vi lever under existensnivå. De följer inte ens lagen korrekt. Inte för oss.

Read Full Post »

är vad Kulturhusets konstnärlige ledare Behrang Miri sysslar med och inget annat!
Att ändra ‘korrigera’ eller dölja andra tiders värderingar som kanske eller kanske inte uppfattades på annat sätt en den poliska uppfattning som någon kulturell, politisk eller annan person alternativt grupp har i dag är och förblir det absolut värsta exemplet på rasism sedan Nazisternas illdåd före och under Andra Världskriget.

Du kan aldrig någonsin ändra på det som skett. Bara se till att ta diskussioner som visar på skillnader i människosyn, vilket i sig är mycket viktigt att framhålla och våga ta diskussioner om, samt subjektiva värderingar om hur det borde sett ut i det som skrevs, ritades, målades eller beslöts i tider då personen som har de subjektiva värderingarna inte ens var påtänkt att födas!

Det är dessutom så långt från demokrati, yttrandefrihet och åsiktsfrihet som tänkas kan. Påminner mer om Nazisternas och Maos Kinas bokbål än något annat. Vad värre för Miri är att det strider helt och hållet mot svenska Grundlagars syn och mot Skollagen där dessa bitarna aldrig får döljas men väl diskuteras och belysas av lärare, inklusive de som kallar sig konstnärlig ledare för barn och unga. Någon så olämplig på en sådan post har inte skådats i Sverige sedan 1930-talet!

Vi behöver kämpa för allas lika värde, SvD 22 december 2012 Att dölja, ‘korrigera’ andra tiders alster och källtexter är så långt ifrån att kämpa för allas lika värde som tänkas kan! Det är att utifrån vad man vet idag och vad som är politiskt korrekt idag se ner på tidigare generationers uppfattningar. Kliv ner från de höga hästarna och inse att detta är rasism av värsta slag.

Tintins översättare: Moralpanik och censur, SvD 25 september uppdaterad 22 december 2012 Håller helt med. Moralpanik hörde hemma på 1860-talet. Censur är inte tillåten på dessa grunder i Sverige. Acceptera våra Grundlagar och lagar! Det är i Sverige du jobbar inte i någon diktatur!

Se även: Skrämmande var ordet, Norah4yu 26 september 2012

Read Full Post »

är det som gäller Riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg på KB, Kungliga biblioteket! I Sverige gäller SVENSKA GRUNDLAGAR. Står det SKALL i grundlag eller lagtext, och det gör det, så får inte någon i offentlig ställning eller någon som på uppdrag av alternativt med anslag från Myndighet bryta mot Grundlagarna. Grundlag går över lag!

Biblioteken kan inte hålla på att rensa ut, Riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg på KB, Kungliga biblioteket i intervju på DN.bok 26 september 2012

Det finns inget i Sveriges Grundlagar som ger någon enda en rätten att hävda politiskt korrekthet a la 2012-modell (eller annan). I Sverige gäller Svenska Grundlagar och lagar!

Read Full Post »

Inte hårresande även om det täcker mycket av den sörja som dykt upp i kulturkretsar. Tack och lov har en och annan ledarredaktion och enskild journalist vågat stå upp för Yttrandefriheten.

Ett mycket bra inlägg i frågan har Peter Kadhammar gjort: ”Miri sa åt personalen att leta efter fler böcker att kasta. Homofobiska! Kvinnofientliga! Utlänningsfientliga! Antidemokratiska! ”All barnbokslitteratur bör ses över. Även vuxenlitteratur”, sa Miri i tisdagens DN….
……
För att uttrycka mig klart och tydligt anser jag att Behrang Miris resonemang är hårresande och vi som saknar hår känner oss väldigt illa berörda.
I Sverige är den kränkte kung och den välmenande idioten hans rådgivare.
Resonemanget om Tintin är hårresande, Peter Kadhammars kolumn Aftonbladet 26 september 2012
Miri bör besinna sig och om han skall jobba med kultur i Sverige, så är det bäst för honom själv att han lär in Svenska Grundlagar. Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet, Tryckfrihet och demokrati gälller här. För i Sverige gäller SVENSKA LAGAR!

Det är bekymmersamt att en chef på en stor kulturinstitution tycks anse att barns läsande inte handlar om stort mer än att utmana normer och känna igen sig. Än värre är att han utan att blinka är beredd att rensa ut litteratur som inte till fullo passar in i hans uppsättning av värderingar. ”All barnbokslitteratur borde ses över. Även vuxenlitteratur”, sa Miri i gårdagens artikel i DN, innan han backade.
Med Tintin ut i världen, DN ledarsidan 26 september 2012

Problemet var ju inte bara Tintin. I DN-intervjun utvecklade censor Miri hur han ville gå vidare. Han hade storslagna planer. Hans personal skulle leta efter böcker med bland annat homofobisk eller utlänningsfientligt innehåll: ”All barnbokslitteratur borde ses över. Även vuxenlitteratur.”

Det kan ju vara praktiskt av utrymmesskäl för bibliotek att försöka förinta delar av vår kulturhistoria. Det kan även vara tilltalande att agera politisk kommissarie över ett folk som inte förstår sitt eget bästa. Och det gäller i förstås högsta grad alla stackars korkade barn som ”lättare kan anamma de rasistiska föreställningarna som visas upp i Tintin.”
Frågan är vilket slags opinion Miri bildat, Expressen 26 september 2012

Se även: En bibliotekschef untan kunskap om yttrandefriheten, Norah4you 25 september 2012

Read Full Post »

för Sverige skall ju vara demokratiskt eller hur och media säger sig värna om Tryckfrihet och Yttrandefrihet, att ett antal svenska tidningar bland dem SvD, DN, Aftonbladet och Expressen inte längre visar länkar till debattartiklar i för media ”känsliga” och eller politiskt korrekta frågor. Är inte det censur och skall sådan censur om än självcensur kunna försvaras när länkarna inte är i strid med svensk tryckfrihet eller med de Mänskliga Rättigheterna och eller Barnkonventionen????? Pressfrihet i all ära, men om vi har 1984 som styr pressen i strid med svenska grundlagars krav i aktuellt debattämne, så är Sverige illa ute.

Newsmill sällar sig till skaran som inte tål att på sina debattsidor ta med kommentarer de inte anser politiskt korrekta. Yttrandefrihet och Tryckfrihet gäller så vitt inte det i domstol slagits fast i dom att det går över gränsen.

Read Full Post »

Hur i hela fridens namn har vederbörande fått sitt jobb? Enkel fråga för det är skrämmande att det ens är möjligt!

att han fick ge sig är en självklarhet – men inte att han tillåts sitta kvar på sitt jobb! Brott mot svensk Grundlag så det visslar om det!
Tittin kvar på kulturhuset, GP 25 september 2012
sedan är okunskapen stor om våra svenska grundlagar. Det visar Jeff Werner: Okunskap om rasistiska bilder, GP 25 september 2012 där Jeff W skriver: ”Det är inte vad bilder är, utan vad de gör, som är avgörande.” Helt uppåt väggarna fel.

Det går inte som journalisten skriver att hänvisa till hakkorset som funnits i tusentals år. När det gäller skriven litteratur eller målade tavlor som gjorts i annan tidsperiod är det ALDRIG NÅGONSIN TILLÅTET ATT LÄGGA DAGENS POLITISKA VÄRDERINGAR på detta. Så länge det inte står i klartext i en lag, vilket om vi hade haft en sådan lag, skulle strida mot svensk Grundlag, vilket i sig skulle medfört att lagen inte var giltig (!), så kan man inte utifrån nutida politiska värderingar plocka bort litteratur eller målning som hängt uppe under generationer. Omhängning av en hel utställning konst kan vara ett giltigt skäl. Men att sortera vilka åsikter som får komma fram i böcker som inte fällts för hets mot folkgrupp utifrån grundlagarna är INTE tillåtet om man arbetar med eller för det allmänna eller på kulturell institution som får allmänna medel.
Tintin kastas ut från kulturhuset, Expressen 25 september 2012
Hur i hela fridens namn kan någon leva i Sverige utan att veta vad Yttranderätt, Tryckfrihet och Åsiktsfrihet står för? Det är den stora frågan!
Kulturhuset backar – Tintin får vara kvar, Expressen 25 september 2012 Fattas bara annat! I Sverige gäller svenska lagar inget annat!
Det enda bibliotekschefen gjort är att han trots att han backar visar att han inte har ett uns täckning för det som ALLA i Sverige skall kunna när det gäller demokrati och svenska Grundlagar. BAKLÄXA TILL DE SOM ANSTÄLLT HONOM!

Tintin utrensad från bibliotek, SvD 25 september 2012
Kulturhuset backar om Tintin, SvD 25 september 2012
Kulturhuset i Stockholm backar om Tintin, DN 25 september 2012
Tintin blir kvar på biblioteket, Aftonbladet 25 september 2012

Det räcker fuller väl med tyska bokbålen under nazitiden. Man kan aldrig ‘rätta’ historien för att det skulle vara politiskt korrekt utifrån någon ny tidsperiod varken nu eller i framtiden. Det är inte bara censur och brott mot grundlagar, det är också att förfalska de nu dödas livstid och deras kulturhistoria.

Tillägg 08.05 26 september 2012
Undrar på vilka grunder Paul Tenngart blivit docent i litteraturvetenskap. För alla som undervisar i Sverige SKALL ställa sig bakom Demokrati, Yttrandefrihet, Tryckfrihet och Åsiktsfrihet. Det är tillåtet att vara dum i Sverige, men förbaskat dumt att bevisa det…… ”Att ta bort alla Tintin-böcker tycker jag är en överdrift. Varje album tycker jag måste värderas i sig. Så bara för att en bok eller album av en författare är problematisk betyder inte det att hela den författaren eller illustratörens produktion är det. Men Tintin i Kongo, den tycker jag nog inte förtjänar sin plats i ett barnbibliotek i dag. Litteraturvetare: Inte fel att ta bort Tintin i Kongo, SvD 25 september 2012
Stor bakläxa till alla de som gjort det möjligt att som undervisare på universitet ha en person som inte uppfyller betygskrav för godkänt i Samhällskunskap årskurs 9. DET BÖR VARA MINIKRAV FÖR ATT FÅ UNDERVISA. Följer nämligen automatiskt av Regeringsformen att alla i Offentlig tjänst är skyldiga att ställa sig bakom våra grundlagar!

Ett mycket bra inlägg i frågan har Peter Kadhammar gjort: ”Miri sa åt personalen att leta efter fler böcker att kasta. Homofobiska! Kvinnofientliga! Utlänningsfientliga! Antidemokratiska! ”All barnbokslitteratur bör ses över. Även vuxenlitteratur”, sa Miri i tisdagens DN….
……
För att uttrycka mig klart och tydligt anser jag att Behrang Miris resonemang är hårresande och vi som saknar hår känner oss väldigt illa berörda.
I Sverige är den kränkte kung och den välmenande idioten hans rådgivare.
Resonemanget om Tintin är hårresande, Peter Kadhammars kolumn Aftonbladet 26 september 2012
Miri bör besinna sig och om han skall jobba med kultur i Sverige, så är det bäst för honom själv att han lär in Svenska Grundlagar. Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet, Tryckfrihet och demokrati gälller här. För i Sverige gäller SVENSKA LAGAR!

Tillägg 09.46 Fick följande från spansk läsare av bloggen:
Här är en till som tänkt på nazisterna:
Tintin och Afrosvenskar, spanienaktuellt.wordpress.com
Vill för övrigt även tala om att det har uppmärksammats (denna blogg har lästs m.m.) ända bort till Indonesien att Sverige har människor i kulturansvarig ställning som inte förstår och tillämpar Yttrandefriheten. Även läst av ledande journalister på två av USA:s större tidningar. Sverige skall nog inte yttra sig om att andra länder saknar Yttrandefrihet!

Read Full Post »

Expressen, DN och Aftonbladet har valt egna vägar för att få bort det de kallar för rasism och personliga påhopp…. Det där med rasism är väldigt svårt. För det är inte så enkelt som en del tycks tro att det ‘bara’ handlar om hat eller påhopp på person eller grupp som inte är svenskar. Regeringsformens 1 kap 2§ är solklar, det finns som man säger ibland i andra sammanhang ‘ingen nämnd och ingen glömd’. Så rasism kan faktiskt gälla åt båda hållen. Dock har jag förståelse för att man vill se till att vissa personliga påhopp och påhopp på grupp, etnisk, kulturell eller religiös inte skall få publiceras. Själv har jag gjort klart flera gånger i min blogg att det finns gränser för vad jag släpper fram. I mitt fall är de gränserna beroende på såväl svenska lagar som californiska, flertalet bloggar som förekommer i Sverige, inte alla men flertalet, hör ‘hemma’ i Californien om man läser det finstilta innan man börjar blogga.

Det är bara det, att risken alltid finns när det är en grupp av människor som skall bestämma vad som är personliga påhopp och vad som är rasism i de fallen detta inte framstår som helt klart, vilket det gör. Det som får mig att fundera är Thomas Mattssons uttalande, för där ser jag en klar omsvängning som han kanske själv inte är medveten om. Thomas Mattsson var en gång i tiden och långt fram i nutiden känd för att ha en liberal frisinnad uppfattning om det fria ordet. Rätten att föra fram åsikter, yttrandefriheten och även tryckfriheten. Risken finns att man på Expressen trots att man knappast avser det går längre än den etiska gränsen genom att man talar om ‘rasism’ i luddiga begrepp. Åsikter om invandring, integration och annat innebär ingalunda att ena sidan har rätt och den andra fel eller att de som är för äger rätten att kalla de som är mot nuvarande situation för rasister. Undrar ibland om journalister pga sitt anstängande arbete, för de journalister jag känner och kännt upplever det många gånger stressande, missar att titta på gränsbevakarna på tv, oavsett om det är engelska, australiensiska eller andra. Det är min personliga uppfattning att vi borde ha samma krav som gäller i andra länder. En hel del snyfthistorier skulle vi då slippa samtidigt som vi svenskar skulle kunna visa att det fria ordet är fritt. Dock med begränsningar som lagen sätter på vad som är hat mot andra, oavsett om det är folkgrupp, etnisk, kulturell, religiös eller har mot funktionshandikappade o.s.v.

Etisk förhandsgranskning är en sak jag har full förståelse för. Moralisk i form av att sätta icke klargjord gräns för vad man ser som rasism, en annan. Diskriminering är diskriminering oavsett av vem eller mot vem och bör inte förekomma utöver de gränser som lagen sätter.

Sedan är en annan sak med Aftonbladet….. ALLA är inte och vill inte vara med i Facebook. Att begränsa de som får kommentera till Facebook, är enligt min mening på gränsen till diskriminering.

Ytterligare en sak. DN har tagit bort kommentarsmöjligheterna. Förvånar mig en hel del. Det lär knappast öka möjligheterna till att i fri form föra diskussion mot de individer eller grupper som för fram hat mot andra. För övrigt är det möjligt för en tidning, precis som för oss bloggare att via förhandsgranskning se och även via öppna program som funnits sedan 1995 se varifrån ett inlägg kommer även om vederbörande som skriver använder sig av sk. anonyma servrar…… Har i debatt här i bloggen vid ett tillfälle när det fanns skäl använt mig av två av dessa öppna program och skickat mail direkt till den som använt ett visst datakonto samt gjort klart varför jag inte lät vederbörandes ‘anonyma’ kommentar publiceras här i min blogg.

Debatten om artikelkommentarerna, Thomas Mattsons blogg Expressen
Nu slopar vi anonyma kommentarer på nätet, Aftonbladet 30 augusti 2011
Så skall näthatet stoppas, Aftonbladet 30 augusti 2011
Ris och ros om Aftonbladets nya kommentarsregler, Aftonbladet 30 augusti 2011

Kan för övrigt inte hitta var i DN på nätet som de klargjort varför de tar bort artikelkommentarerna helt…. Kan någon annan?

Tillägg 08.42 Heder åt Svenska Dagbladet som vågar ta debatten om kommentarfältet och som sköter sin egen tidnings nätsida vis Discus på ett ypperligt sätt. Vi måst ta tillbaka den goda läsardebatten, SvdBlogg 31 augusti 2011

Read Full Post »

Nalin Pekgul!

Yttrandefrihetsgrundlagen
”1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.
Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag………

Därför är det högst anmärkningsvärt att Du uttalar Dig som det står i Aftonbladet:
”….Men när han i en debatt i radions Studio Ett talar om för mig att vi muslimer behandlas som små barn och behöver uppfostras i demokrati går han över en gräns. Det här är precis vad de vita sa om den svarta befolkningen i Sydafrika under apartheid.

Min familj – som flydde till Sverige för demokrati och yttrandefrihet – ska alltså läras upp av Lars Vilks. Minnet av alla de tusentals muslimer som har offrat sitt liv för demokrati och yttrandefrihet skändas.” Vi muslimer kämpar också för yttrandefrihet, Aftonbladet 11 mars 2010

Du har förvisso en del viktiga bitar i artikeln, men måste ändå lära Dig skilja på vad som är Grundlagsfäst rättighet och vad som för en individ eller grupp kan upplevas kränkande, sårande etc.

Jag inte bara tar avstånd till Vilks agerande utan är beredd att som enskild individ fördömma detta, DOCK ÄR DET VIKTIGT att göra klart att han inte bara har rätten att framföra sin märkliga åsikt utan också att det är samma Yttrandefrihetsgrundlag som bör det möjligt för Dig och andra att uttala Era uppfattningar som i många fall, precis som det jag citerar, är djupt kränkande för varje svensk oavsett som är beredd att försvara yttrandefriheten var föräldrarna är födda just för att detta är grundbulten i hela svenska demokratin! Det finns inget undantag för ena eller andra sidans uppfattningar i yttrandefrihet men full frihet för den som känner sig kränkt, diskriminerad, förfördelad eller hotad att anmäla ärendet till svenskt rättsväsende i efterhand. Inget annat är acceptabelt!

Se även: Sårande är inte brott mot Svensk Grundlag, Norah4you 11 mars 2010

Tillägg 16.53: Det är då märkligt att Nalin Pekul inte kan förstå skillnaden mellan att ALLA har rätt att uttrycka sin uppfattning ÄVEN om det för andra kan uppfattas som kränkande och den mycket märkliga uppfattning om vad Yttrandefrihet innebär i ett Västerländskt land i allmänhet och i Sverige i synnerhet. I det aktuella fallet med Vilks har det redan fastställts av JO att det inte var(är) hets mot folkgrupp. Då är det bara för Pekul och andra att acceptera att Yttrandefriheten som ger henne rätten att säga det hon säger och uttrycka sig som hon gör också ger Vilks rätten att göra exakt samma saker ÄVEN om hon uppfattar det som kränkande. Yttrandefriheten hänger inte på om någon enskild eller grupp av enskilda uppfattar något som kränkande. Den hänger inte på om uppfattning som uttrycks i tal, text eller konst är vettig, rimlig eller den som gäller i Sverige vid en viss tidpunkt. Om någon överträtt Yttrandefrihetens gränser och gått över i rasism, så är det upp till svenskt domstolsväsende och JO samt JK att i efterhand avgöra om så skett. ALDRIG NÅGONSIN ENSKILDA PERSONER ELLER GRUPPER AV PERSONER.
Varför kränka vanliga muslimer, SvD 11 mars 2010 har i sig fraser som är djupt kränkande även för oss som tar totalt avstånd från Vilks men som ställer oss på barrikaderna för att försvara vår demokrati och vår Yttrandefrihet!

Read Full Post »

« Newer Posts