Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tryckfrihetsgrundlagen’

Sverige har en lång historia av att korrigera och trycka ner författare och intellektuella.

Jan Myrdal ger sig in i bilderboksdebatten med en dröm om den amerikanska yttrandefriheten.
…….
Värre än i USA

På McCartyismens tid flydde Brecht, Chaplin, Thomas Mann och andra från ett Förenta staterna där de upplevde sin frihet hotad. Samtidigt publicerades där på olika håll, ofta på små förlag och från små universitet, de texter som kom att bli grundläggande för både krigsmotstånd och ett nytt intellektuelt vänsteruppsving i vår världsdel.

Det var i Sverige – inte i Förenta staterna – som de feltänkande intellektuella utestängdes akademiskt och deras verk oskadliggjordes. Det var här Gunnar Ahlströms akademiska karriär avslutades efter ”Det moderna genombrottet i Nordens litteratur” 1947. …….. När Gunnar Adler-Karlssons avhandling ”Western Economic Warfare 1947-1967” skulle publiceras oroades regering och statsledning, ty den visade att Sverige tvärtemot sin officiella politik varit med om att bilda den ekonomiska krigsorganisationen COCOM mot Sovjetunionen. Men Tage Erlander sade till de oroliga:

– Jag litar på den svenska pressen.

Ja, den respekterade verkligen svensk omertà och inte ett ord nådde offentligheten. De akademiska gjorde sedan sitt och Adler-Karlsson gavs så lågt betyg att han emigrerade.Svensk vänster tystar oliktänkande, Jan Myrdal i Expressen 18 Maj 2016

Som de gamle sa: När F-n blir gammal blir han religiös. Vem hade kunnat drömma om att Jan Myrdal, av alla, skulle inse att Amerikanska Konstitutionens 1st amendment är avsevärt starkare och ger mer Åsiktsfrihet, Tryckfrihet o.s.v. än den svenska Tryckfrihetsförordningen som blev Tryckfrihetsgrundlag….

Read Full Post »

Bara Sverige har ju svenskt kaffe på turistmålet, eller? Sverige är predestinerat att vara världens samvetet, eller. Ibland i den icke officiellt sanktionerade men ändå existerande svenska ”tyck som jag”-attityden förr kallad politiskt korrekthet lyckas även de vänsternissar och högerfötter bort sig själva så de står med rumpan bar. Dessa som utan att vara valda ombud sköter den icke existerande men alltid närvarande censuren av vad svenskar bör, skall och kan få reda på när inte tryckfelsnisse varit framme, de har lyckats skjuta sig i foten samt göra självmål i ett och samma skott mot mål. 😛

Läs vad den icke existerande men alltid medianärvarande censuren missat att ej publicera: (citatet är från SasjaL:s ref. artikel om tidigare censurerade uppgifter) Den svenska mediecensuren missade för några månader sedan med att filtrera bort att brittiska poliser inte var roade av att de träffar på allt fler personer som de tidigare avvisat och som nu kommer tillbaka med godkända papper, dvs permanent uppehållstillstånd utfärdat i Sverige …Först att lämna det skjunkande skeppet? [Uppdat. 150425]

https://twitter.com/IngerNorah4you/status/591342367002726401

Det finns människor, så finns det människor och så finns det de som kallas människor….. Omoraliskt stödja de som kan betala till smugglare före de som lever år ut och år in i flyktingläger under svåra förhållanden.

SasjaL

Tänkte kontrollera en artikel på Metro och fann …

Visa originalinlägg 33 fler ord

Read Full Post »

Allra första förutsättningen för demokrati är FRIA ORDET. Någon som helst Mänsklig Rättighet att döma andra som inte har samma uppfattning som dig själv, finns inte. Men rätten att uttala sig utifrån sin egen ståndpunkt gäller alla. Uttala sig, argumentera men inte hota andra som inte delar Din uppfattning. Finns ingen Rättighet, varken Mänsklig eller given av Gud att hota, döda eller lemlästa de som inte delar Din uppfattning.

Grunden för allt detta delar tre religioner som oaktat att de människor som finns inom religionerna, Kristendom, Muhammedanism respektive Judendom utifrån människors tolkningar av Guds ord (oavsett vad vi kallar Gud) delar det vi kristna kallar Gamla Testamentet. Vi människor lever inte i Guds Eden och vi är människor inte Gud. Alla människor är födda med en inre frihet att välja oavsett hur våra individuella möjligheter ser ut. Men vi är människor. Gud har inte gett någon rätten att döda andra människor för att de inte delar vår tro, vår egen ryggsäck.

Demokrati måste alltid försvaras. Det må vara så att Du som läser detta inte tror på Gud. Glöm inte bort att Gud tror på Dig. Du behöver inte tro på Honom för att Gud skall låta dig välja. För det är den underbara möjlighet som Gud gett oss människor utöver Kärlek, Gud ger Dig ett val. Valet står mellan det Goda som innebär att Du är villig att ge Dina åsiktsmotståndare samma rättigheter Du kräver för Dig själv
eller välja Din egen subjektiva tillfredsställelse.

Hörde för en hel del år sedan en rolig historia som i ett nötskal gav många svar.

Det var en gammal teologiskt lärd och skicklig präst som kom till Himlens portar och mötte Sankte Per.
Goddag.
Sankte Per svarade Goddag men fortsatte titta i sin tjocka bok.
Prästen tänkte jag får väl vänta en stund då.
Så kom det en busschaufför gående längs stigen till Himlen.
Goddag
Goddag svarade Sankte Per och öppnade porten. Busschauffören gick in.
Prästen stod frågande och kunde till slut inte låta bli att fråga:
Ursäkta, men jag är Guds tjänare på jorden. Präst och har länge predikat Guds Ord.
Hur kommer det sig att jag får vänta medan busschauffören släpptes in direkt?
Sankte Per höjde blicken från den tjocka boken och svarade:
Medan Du predikade i predikstolen somnade en del i din församling
Medan busschauffören körde sin buss bad stort antal av hans passagerare till Gud

”Här finns inget utrymme för kompromisser, GP 15 februari 2015

Det finns inget fullgott skydd mot extremister som vill att våldet ska få diktera debatten. Men en bra början är att visa stöd och solidaritet för dem som har hamnat i våldsverkarnas skottlinje.Skotten mot Vilks angår oss alla, Anna Dahlberg på Expressens ledarsida 15 februari 2015

Björn Wiman, Det öppna samhället och dem som hatar det, DN 14 februari 2015

Det fria ordet – Yttrandefrihet och Tryckfrihet, Norah4you 8 januari 2015

Det viktigaste vi människor har: Rätten att själv välja vad vi skall säga. Den rättigheten är grunden för alla Demokrati.

Read Full Post »

När Palm anmäler Söder för användande av i Sverige vanligt ord, om än med ironi och riktigt spetsig sådan (helt i stil med Karl Gerhards nålsting i Den ökända hästen från Troja, dagens visa.com som 9 augusti 1940 fick Sveriges Överståthållarämbete att förbjuda versen i fråga. Frågan är om Palm (S) i aktuell krissituation nu och Socialdemokraterna då, tycks det mig, har respekt för Yttrandefriheten?

Veronica Palm (S) har polisanmält Björn Söder (SD) för ett inlägg på FacebookPalm: Söder kopplar ihop alla muslimer med en terroristhandling, Veronica Palm tv4.se 9 januari 2015

Palm anmäler Söders Facebookinlägg, Expressen 9 januari 2015
Palm anmäler Söders Facebooksinlägg, Sydsvenska 9 januari 2015

Yttrandefriheten har i Socialdemokratisk tappning åter än en gång fått Tyck som jag-syndromets okunniga att gå i taket TROTS att Sverige i en Högsta Domstolsdom har ett prejudikat som gör klart vad som gäller när det verkligen handlar om Hets mot folkgrupp…….

Logiken brister hos de som slussats igenom skolan utan att ha visat upp att de logiskt förstått det de borde lärt sig förstå redan under de sju första skolåren…. Om A kan innebära B, och B ingår som del av C, så är det därmed inte bevisat eller ens möjligt logiskt att påstå att B sagt av X skulle vara detsamma som att X avser att A skulle vara samma som hela B…… 4:ans kurs i matematik med krångligare ord här, samt 7:ans historiekurs och det som ingår i godkäntkrav enligt kursmål och betygskriterier för Samhällskunskap årskurs 9….. 🙂 😛 Säg sedan att kunskaperna inte åkt rutschkana i Sverige.

Ställt frågan Har Ni avskaffat Yttrandefriheten, Stefan Löfvén? Må vara att det inte krävs ens 0,1 i Högskoleprovet för att bli politiker. Må vara att ordkunskap, ordförståelse och kunskaper i Samhällskunskap falerar. MEN i SVERIGE GÄLLER på gott och ont SVERIGES GRUNDLAGAR och av SVERIGES RIKSDAG FATTADE BESLUT. T.ex. att det är ALLIANSENS Budget som gäller hela 2015!
Hur har Sveriges politiker i största partiet lyckats misslyckas med kunskapsinhämtning så kapitalt att det ens går att antyda frågan?

Som jag ser det, och andra uttryckt genom åren, så finns det en stor förklaring. Kunskapsskolans förfall och lärarnas sämre arbetsvillkor, sämre fortbildning och röran i klassrummen.

Kunskapsskolans förfall
Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet.
Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

……

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.
– – – – – -Utdrag ur Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall
Med de dåliga kunskaper som nu visas upp av Socialdemokrater och S + MP regerings ministrar, kan rödgröna röran bli närmare brun än de som beskylls för att vara bruna är….

Read Full Post »

Det kan väl ändå inte vara så illa, Stefan Löfvén, att Du i Din regering har minister/ministrar som inte har lovat dig och alla oss svenska medborgare att de skall respektera SVENSKA GRUNDLAGAR?

Hittade följande i en twittertråd:

Jag utgår från att Du per omgående klarlägger för Bostadsministern att privata uppfattningar hör inte hemma i politiken OCH att det krävs två beslut med mellanliggande val för att ändra Svenska Grundlagar!

Utgår också från att Du är helt klar över att uttalandet i sig är av den art att det faller under det som Riksdagen inte bara kan utan bör såväl väcka misstroendevotum mot enskild minister vilket varje ansvarig svensk politiker också skulle genomföra. I SVERIGE GÄLLER SVENSKA GRUNDLAGAR!

När det gäller Yttrandefrihet och Åsiktsfrihet är det
ALDRIG NÅGONSIN TILLÅTET AV SVENSK REGERING ELLER SVENSK REGERINGSMEDLEM ATT UTTALA SIG PÅ NÅGOT SÄTT SOM INTE ÄR I ENLIGHET REGERINGSFORMEN!
Det i sig innebär ett grundlagsbrott!

Se även: Det fria ordet – Yttrandefrihet och Tryckfrihet
samt
Sveriges Grundlagar gäller även S + MP regering

Read Full Post »

Det fria ordet Yttrandefrihetsgrundlagen
Vad menar vi i Sverige med det fria ordet? Det har lång historisk tradition i Sverige, men har aldrig varit helt fritt. Det är t.ex. inte tillåtet att sprida eller på något sätt trycka sekretessbelagda handlingar. Men det är väl tämligen självklart att det aldrig är möjligt att ha alla handlingar som Offentliga handlingar för publicering. Varje land har ett antal situationer där det för rikets och/eller enskild persons säkerhet finns sekretesstämpel och det MÅSTE respekteras.

Även i övrigt finns det situationer där du trots alla rättigheter och trots att det är ansvarig utgivare som har ansvaret och trots att det INTE FÅR förekomma för censurering i Sverige, inte får tryckas. Att du inte får trycka en skrift där du beskyller någon person för att ha begått brott, är väl något de flesta av oss har förståelse för. Om du har bevis för att någon begått brott, så är det till polismyndighet du skall lämna över de uppgifterna. Du är inte själv någon domstol och alla har Mänsklig Rättighet att få sin sak prövad i domstol om de blir anklagade för något. Så långt är det relativt enkelt.

Däremot har du och alla andra rätten att uttrycka din åsikt samt trycka dessa och ta ansvar för dina egna handlingar om du hamnar i Tryckfrihetsmål. INGEN äger rätten att censurera vad som inte är angivet att det inte får publiceras. Finns ingen begränsning i Tryckfrihetslagstiftningen, så får ingen och har ingen heller tidigare fått försöka sig på att tysta det fria ordet!

Men visst, vi hade en gång i tiden en rest av gamla censursamhället. I 1766 års Tryckfrihetsförordning avskaffades censur totalt utom på det andliga området. Det var då. Inte nu. Observera att inte ens när Sverige fortfarande hade censur kvar på det andliga området, så var det annat än censur vad gäller vad som fick skrivas avseende den Svenska Kyrkan. Endast där fanns det begränsning!

Utdrag från 1766 Års Tryckfrihetsförordning och Offentlighetsprincipens utveckling, Hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt festtal på Riksdagsarkivet med anledning av 230 årsdagen av 1766 års tryckfrihet

nådige
FörordningAngående Skrif- och Tryckfriheten G fwen Stockholm then 2 Decembr. 1766 Den innehåller 15 paragrafer. Den innebär att censuren avskaffas utom på det andliga området. Författaransvaret kan gå över på boktryckaren. Och där föds vår offentlighetsprincip, uttryckt som en rätt att trycka av allmänna handlingar.

…….
I förordningen finns ett pregnant uttryck för legalitetsprincipen:

”Vad vi således i de trenne förstnämnda paragraferna stadgat om det som I skrivande och tryck bör aktas förbjudet må ingen utom dess bokstavliga innehåll på något sätt draga eller förtyda, utan bör alt vad däremot icke klarligen strider, anses lovgivet att skriva och trycka på vad språk eller uti vad skrivart det kan vara.”

Och i 13 § heter det att det blir för vidlyftigt att sätta ut alla ämnen, mål och ärenden så noga, varför det är vår vilja och befallning att samtliga våra trogna undersåtar får äga och nyttja en fullkomlig och obehindrad frihet att trycka allt som inte i denna förordning uttryckligen är förbjudet.

Förordningen innehåller likväl mycket detaljerade bestämmelser, en utförlig enumeration av de handlingar som offentlighetsprincipen faktiskt skall omfatta. Rättegångshandlingar vid domstolar, kollegier, Konungens befallningshavande, konsistorier och andra publika verk skulle få tryckas av den som önskade det. Undantag gjorde för handlingar i förlikta brottmål och vissa särskilt uppräknade typer av grova brottmål. Rätten att trycka av dessa handlingar gäller både sådant som hör till förfluten tid och sådant som fortsättes, företes, förs och utfärdas både före, under och efter en rättegång. Vidare omfattade regeln domar, utslag, resolutioner, reskripter, instruktioner, konstitutioner, reglementen och privilegier men också till myndigheterna från societeter och enskilda inkomna handlingar, ansökningar, projekt och förslag etc. Aven omröstningsprotokollen från domstolarna skulle vara tillgängliga. Vidare omfattades riksrådets och ständernas handlingar, dock inte utrikespolitiska handlingar av hemlig natur.1766 Års Tryckfrihetsförordning och Offentlighetsprincipens utveckling, Hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt festtal på Riksdagsarkivet med anledning av 230 årsdagen av 1766 års tryckfrihet

Hovrättspresident Johan Hirschfeldts festtal i skriven form utgör en bra historisk tillbakablick. Själv tänker jag bara stanna vid tre av de formuleringar som finns refererade ovan:

* I 1766 års Tryckfrihetsförordning avskaffades den svenska censuren utom vad det gäller det andliga området.

Något många inte har klart för sig idag, är att Sverige långt fram I vår tid har haft begränsningar I vad man fått och inte fått skriva och trycka för spridning_

* … att samtliga våra trogna undersåtar får äga och nyttja en fullkomlig och obehindrad frihet att trycka allt som inte i denna förordning uttryckligen är förbjudet.
…..
* vidare omfattades riksrådets och ständernas handlingar, dock inte utrikespolitiska handlingar av hemlig natur.

Vad gäller den första*, svenska censuren på andliga området kvarstod länge I Sverige så har jag skrivit om detta tidigare: Alla terrorattacker skall fördömas som terrorism

Det allvarliga är dock att vi i Sverige saknar kunskap om var rötterna finns till de förföljelser samt attacker som sker här i vårt eget land. Lika lite som vi i Sverige har gjort upp med vår egen Andra Världskrigshistoria och lika lite som vi i Sverige har gjort upp med den svenska rasbiologin där endast kommunister och folkpartister (liberaler) kan sägas ha försökt motarbeta samt ta avstånd från de idéer som genomsyrade Sverige från mitten av 1800-talet långt in i Andra Världskriget;
lika lite har de länder som i och med Osmanska Rikets sammanbrott och de som skrev villkoren för förlorarna i Första Världskriget gjort upp med Osmanska Rikets religions historia.
I skuggan av Osmanska Rikets fall

Svensk Kyrkohistoria
Officiellt enligt Svenska Kyrkans kyrkohistoria blev Sverige ett kristet land runt år 1000. D.v.s. då Olof Skötkonung döptes.
……
Det var först efter riksdagsbeslut 1779, följt av Gustav III:s Toleransedikt 1781 och Judereglementet 1782 som andra än kristet troende tilläts utöva sin religion i Sverige. De som inte delade vår kristna tro FICK flytta in i Sverige och FICK hålla sina egna gudstjänster.

År 1838 infördes förordning angående mosaiske trosbekännares skyldigheter och rättigheter här i riket Därmed började emancipationen på allvar. Samma år utkom också en särskild ordning för mosaiska trosbekännare ”i avseende på utövningen av deras religion m. m.”. Här slås det fast i § 4 att ingen ”värdslig eller andelig ämbetsmyndighet [må] lägga hinder i vägen för Mosaiska trosbekännare i utövningen av deras behörigen fastställda
religionsceremonier”, en bestämmelse som upphävdes först genom religionsfrihetslagen 1951

Genom dissenterlagarna 1860 och 1873 utvecklades toleransbestämmelserna från 1780-talet till en acceptans av så kallade främmande trossamfund, under förutsättning att de ansökte hos Konungen om att få ”förena sig i församling”, och uppgav sin ”trosbekännelse och församlingsordning”. De skulle föra kyrkoböcker och utfärda betyg ”på sätt, som för Svenska kyrkans prästerskap är stadgat”. Det blev också möjligt att konvertera, det vill säga att ”från Svenska kyrkan övergå till främmande religionssamfund” genom anmälan hos kyrkoherden i emförsamlingen……..Däremot gick det inte att utträda ur Svenska kyrkan för att sedan inte inträda i något annat religionssamfund. Källa: Vem definierar religion? Från kyrkolagen 1686
till omskärelselagen 2001, Anders Jarlert, professor i kyrkohistoria Teologiska Institutionen, Lunds Universitet

Observera att vi långt fram I nutid har haft varierande grad av religionsfrihetsbegränsningar. Och TROTS att inskränkningen i Tryckfrihetsförordningen rörande andliga ärenden för länge sedan försvunnit, så är den Religionsfrihet som flumliberaler och ”tillbaka till naturen”-Rousseaudrömmande idealister inte alls den omfattning som media, svenska tredje statsmakten, fått folk att tro.

I Sverige styrs landet under lagarna. Läs Regeringsformen om detta är oklart. Där står de begränsningar som är tillåtna – Rikets säkerhet o.s.v. INGA ANDRA BEGRÄNSNINGAR ÄR TILLÅTNA UTAN ÄNDRING AV GRUNDLAG. Då krävs två beslut med mellanliggande val! Det är t.ex. inte tillåtet att svensk regering eller regeringledamot inte heller riksdagens ledamöter gör ”tyck som jag”-tolkning av vad som får respektive inte får skrivas, yttras och tryckas!

En liten reflexion:

De övriga Grundlagarna följer Regeringsformens begränsingar av Fri- och Rättigheter. Vilket är viktigt att känna till. Så viktigt att det förr var ett eget kapitel i många av skolböckerna i samhällskunskap.

Media som står upp för Yttrandefriheten:

En svensk tiger, SvD Ledarsidan
Sverige teg under lång tid av andra Världskriget. Teg och försökte från regeringshåll tysta de media som kritiserade.
Sveriges regering gör samma sak igen.

Maria Haldesten: Våga försvara det fria ordet, GP ledarkrönika 7 januari 2014
Tänk på hur Torgny Segerstedt i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning gjorde vad han kunde på tvärs med socialdemokraterna i dåtidens regering försvarade han rätten till det Fria Ordet. Nu tar Maria Haldesten upp den stafettpinnen för Göteborgs del och för den vidare. Viktigt. Speciellt för alla demokrater, oavsett av vilken partitillhörighet och oavsett religion och ursprung, är det viktigt att stafettpinnen tagits emot för att föras vidare.

Han hette Ahmed Merabet, han var 42 år gammal och gift. Han var polis och patrullerade Paris elfte arrondissement, ett område där man bland annat kan hitta Edith Piaf-museet och den märkliga byggnaden Cirque d’hiver, Vintercirkusen.

På en video som har cirkulerat syns en skadad Ahmed Merabet på trottoaren utanför Charlie Hebdos redaktion. Han höjer armen för att skydda sig när en av de beväpnade, maskerade terroristerna kommer emot honom. Mannen skjuter honom i huvudet, liksom i förbifarten. Det tycks inte finnas något som helst skäl, om det nu någonsin finns skäl att mörda någon.

Ahmed Merabet var muslim.

I dessa dagar föreligger ingen brist på människor som säger att det är vi mot dem, ”väst” mot ”islam”. På ett sätt har dessa mörkmän faktiskt rätt. Det är vi mot dem. Men ”vi” är några helt andra än vad hatbrigaderna vill få oss till.

Det är vi som kallar oss muslimer, kristna, judar, buddhister, hinduer, asatroende, ateister eller agnostiker. Och som menar att våra medmänniskor har rätt att kalla sig, och tillbe, vad de vill. Vi står mot dem som menar att just deras gud är den ende tillåtne och att den som smädar denne gud förtjänar att dö.Jo, det är vi mot dem, DN Huvudledaren 8 januari 2015

Ett terrordåd mot yttrandefriheten, Expressen ledarsidan 7 januari 2015

Det har varit illa nog under många år i Sverige att människor skrämts till tystnad. Något man och man emellan som kallades Politisk korrekthet. Det blev värre när vänsternissarna under förra året gick vidare till Tyck som jag syndromet Hur kan någon kalla det Yttrandefrihet när den begränsats än värre efter att Stefan Löfvéns regering tillträtt?

Visst Yttranderätten har sina begränsningar. Yttrandefrihetens begränsningar finns att läsa i Regeringsformen. MEN DET ÄR ALDRIG UPP TILL SITTANDE REGERING; RIKSDAG ELLER ENSKILDAS tolkning. Vår Yttrandefrihet i fredstid begränsas men varken kan eller får betraktas som fälld annat än när ansvarig utgivare dömts i Tryckfrihetsmål.

Read Full Post »

Yttrandefrihet och Tryckfrihet gäller alla. Detta är en av de grundpelare som svensk demokrati vilar på. I Sverige är Riksdagen som stiftar lagar och vid två tillfällen med mellanliggande val kan ändra i våra Grundlagar. Det är svenska domstolar respektive i Tryckfrihetsmål Tryckfrihetsdomstol som helt äger rätten att döma. I intet fall ankommer detta på något av det vi kallar gammalmedia eller sociala medier!

Jag skulle aldrig i mina vildaste drömmar få för mig att rösta på SD. Tar vilken dag som helst en debatt utgående från min personliga uppfattning om SD. Tog liknande debatter under 70-talet när det var grupper till vänster om Vänstern, bland annat skp-are som uttryckte sina personliga åsikter som i mina ögon var och är lika vidriga sett ur demokratisynpunkt. Dock har jag vuxit upp i verkligt liberal miljö där det poängterats gång på gång:

Yttrande och Tryckfrihet gäller alla. Svensk Grundlag gör inte skillnad på mig/dig eller mina/dina värsta meningsmotståndare. Hur vidrigt vi än tycker att dessa uttrycker sig, är det inte upp till oss att avgöra om deras uttalanden är t.ex. rasistiska eller brott mot Yttrandefrihetsgrundlagen alternativt brott mot Tryckfrihetsgrundlagen.

Regeringsformen Kapitel 2 Grundläggande fri och rättigheter

Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske med stöd av första stycket skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Ekeroth ska ha tätare koppling till avpixlat, Expressen 27 juni 2013 OM det är brott i enlighet med de begränsningar som finns i våra svenska Grundlagar, så är det något som borde anmälas till polis eller Tryckfrihetsombudsman, utredas i laga ordning och dömas för i domstol. Det är helt ointressant vad jag och du tycker är hets mot folkgrupp eller rasistiskt. I alla demokratier är det domstol och varken allmänheten eller media som dömer. Vart tog den förr så omhuldade tesen att betraktas som oskyldig till domstol utifrån bevis visat att en person är skyldig vägen?
Yttrande- och tryckfriheten är inget som kan, får eller ens skall ‘bevisas’ och fällas för i media. Det är en av demokratins viktigaste satser!

SD-topp bakom hatsajt, Aftonbladet 27 juni 2013 Det är bara det att det inte är upp till någon enskild eller grupp av människor utan det är upp till domstol att avgöra vad som är respektive inte är hatsajt. När det ligger på nätet, så är det dessutom så, att det är Californisk lagstiftning som i slutändan avgör om något är ett brott mot nätlagarna, som faktiskt finns även om en hel del missat att läsa det finstilta. Innan ett ev. brott behandlats i svensk domstol/svensk Tryckfrihetsdomstol, så finns det i enlighet med det finstilta som gäller alla bloggforums användare och alla bloggforums suppliers helt riktigt att anmäla till ex. rashat, stalkers etc först till vederbörandes suppliers och om detta inte hjälper till den instans som står i det finstilta som måste godkännas för att man skall få använda till ex. blogger eller wordpress, Facebook, Google+, Twitter o.s.v. *
Åkesson måste sparka Ekeroth, Aftonbladet 27 juni 2013 Det är varken upp till Lena Mellin eller mig att kräva detta, även om jag har svårt att förstå hur Ekeroth som ger SD så mycket dålig reklam kan få fortsätta vara med. Men juridik är inte samma som personliga åsikter.

* har vid ett antal tillfällen under åren anmält person och/eller grupp som stalkat mig direkt till deras egen supplier och den som tillhandahållt forumet de stalkat mig på med i nödvändigt fall (ett under åren) kopia till den instans som stått med i det finstilta hos deras supplier resp. forum. Kortaste tiden att få någon avstängd 6 timmar. Aldrig tagit över två dygn. Samtliga fall fick jag även bekräftad kopia på vad som var lagstridigt men stalkern skrivit på nätet.
Kan en företrädare för ett riksdagsparti samtidigt fungera som ledare för en sajt som hänger ut riksdagskollegor, journalister eller vem som helst som för dagen råkar förarga SD? Men SD är ju inte som de andra, Aftonbladets ledarsida 27 juni 2013 Kan och kan. Det är domstol inte media som skall avgöra den frågan. Media som själva är alldeles för bredvilliga att hänga ut enskilda individer som för dagen råkar förarga dem….. kasta inte sten när du sitter i glashus sa de gamle…..
Göran Eriksson om Ekeroths roll i avpixlat, SvD 27 juni 2013
Kent Ekeroth: Jag vill att Avpixlat skall utvecklas, Sveriges Radio 27 juni 2013
Mejl avslöjar Ekeroths inblandning i avpixlat, DN 27 juni 2013 Sidan har sedan tagits bort av DN…..
Det må vara så, men innan domstol fastställt att den inblandningen är brottslig och/eller olaglig eller avpixlat blivit indragen efter beslut i svensk domstol, så är det Yttrande-, Tryckfrihet och Föreningsfrihet som gäller även för Ekeroth.

Read Full Post »

gäller oavsett vad svenska jurister försöker krångla sig förbi dem.

Tryckfrihetsförordningen

Första kapitlet: Om tryckfrihet
1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.

I överensstämmelse med de i första stycket angivna grunderna för en allmän tryckfrihet och till säkerställande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall det stå varje svensk medborgare fritt att, med iakttagande av de bestämmelser som äro i denna förordning meddelade till skydd för enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst.

Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna förordning föreskrivet, meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift till författare eller annan som är att anse som upphovsman till framställning i skriften, till skriftens utgivare eller, om för skriften finnes särskild redaktion, till denna eller till företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter.

Vidare skall envar äga rätt att, om ej annat följer av denna förordning, anskaffa uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för att offentliggöra dem i tryckt skrift eller för att lämna meddelande som avses i föregående stycke. Lag (1976:955).
….
Nu är det så att Telia Sonera inte är ett Statligt eller ens Offentligt bolag även om Svenska Staten fortfarande har ägarandel i aktiebolaget. Det går alltså inte att hävda att en skriftlig uppgift som någon som producerar trycksak (tidningar som visat kopia i bild i tidning av avtalet) eller någon som i radio, tv eller annat media sänder uppgifter om något de fått reda på, skulle kunna falla under de åtal som gäller enligt Tryckfrihetsförordningens Kap 7 §4 som ändrades genom lag 2002:906. Det är inte så att handlingen som åklagaren vill ha tillgång till är att betrakta som otillbörlig tillgång/användande av Offentlig Handling. I Uzbekistan torde originalhandlingen vara att betrakta som Offentlig handling. Detsamma kan aldrig gälla ett avtal som tecknats mellan Telia Sonera icke offentlig myndighet eller statligt bolag och Uzbekistanska statligt ägd verksamhet.

Således är det också Yttrandefrihetsgrundlagen som gäller. Och där är det mycket viktigt att herr åklagare först sätter sig in i vad som gäller anonymitet. Men vi börjar med Yttrandefrihetsgrundlagens inledning:

Yttrandefrihetsgrundlagen

Första kapitlet Grundläggande bestämmelser
2 § Varje svensk medborgare är tillförsäkrad rätt att till författare och andra upphovsmän samt till utgivare, redaktioner, nyhetsbyråer och företag för framställning av tekniska upptagningar lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande i radioprogram och sådana upptagningar. Han har också rätt att anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst för sådant uppgiftslämnande eller offentliggörande. I dessa rättigheter får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. Lag (1998:1439).
…..
11 § Att vissa radioprogram och tekniska upptagningar skall jämställas med periodiska skrifter framgår av 1 kap. 7 § andra stycket tryckfrihetsförordningen. Lag (1998:1439).

Andra kapitlet Om rätt till anonymitet
4 § Ingen myndighet eller annat allmänt organ får efterforska
1. upphovsmannen till en framställning som har offentliggjorts eller varit avsedd att offentliggöras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning eller den som har framträtt i en sådan framställning,
2. den som har tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, eller
3. den som har lämnat uppgifter enligt 1 kap. 2 §.

Förbudet hindrar inte efterforskning i fall då denna grundlag medger åtal eller annat ingripande. I sådana fall ska dock den i 3 § angivna tystnadsplikten beaktas.

Inte heller får en myndighet eller ett annat allmänt organ ingripa mot någon för att han eller hon i ett radioprogram eller en teknisk upptagning har brukat sin yttrandefrihet eller medverkat till ett sådant bruk. Lag (2010:1349).

Så herr åklagare, hur står det till med ordförståelse och ordkunskap. För att herr åklagare skall äga rätten att kräva in en handling som finns på en tidningsredaktion krävs att åtalet faller inom kap 7:4 i Tryckfrihetsförordningen. Så är inte fallet och den handlingen som herr åklagare vill komma åt är inte en Offentlig handling. Då krävs det att herr åklagare har fått JK att ta upp Tryckfrihets eller Yttrandefrihetsmål och SVT fällts. För att herr åklagare under svenska grundlagar skall kunna göra det, krävs det att herr åklagare kan bevisa att innehavet av dokumentet är brottsligt eller åtkommet från Offentlig myndighet på brottsligt sätt. Moment 22. Dock är det så att svenska Grundlagar gäller i Sverige.

Åklagare kräver SVT på teliadokument, GP 7 juni 2013
Åklagare: SVT bör lämna ut dokument, Expressen 7 juni 2013
Åklagare kräver SVT på dokument, Aftonbladet 7 juni 2013
Åklagare kräver ut uppdrag gransknings källmaterial, SVT 7 juni 2013
Kan teckningar kan vara bevis i Telia-utredning, Sveriges Radio 7 juni 2013 So what? Svenska Grundlagar ger inte åklagaren tillstånd att söka domstolsbeslut för att få tag på handlingar som något media som faller under Tryckfrihetsgrundlag eller Yttrandefrihetsgrundlag fått sig tillhanda och som INTE är Offentliga men sekretessbelagda handlingar utan handlingar som avser avtal mellan svenskt företag och annan/annat. Detta även om svensk regering egentligen skulle fått in handlingen för att godkänna köp/försäljning.

Det är mer än beklagligt att svensk åklagare själv går ut och bevisar att han inte uppfyller kraven som framförs i Skollagen för uppnådda Kursmål årskurs 9 i ämnet Samhällskunskap. Dvs att han inte har de kunskaper som varje svensk elev som går ut 9:an med godkänt i Samhällskunskap skall ha inhämtat och förstått!

Read Full Post »

rätt för media eller andra att ta kränkande bilder! Börja där i stället för att hävda att Fotografers arbete kan kriminaliseras av ny lag, Ulf Isaksson, advokat, med uppdrag för bland annat Dagens Nyheter och Expressen Erik Wassén, advokat på DN debatt 25 mars 2013

Frihet under ansvar. Personligt ansvar för de handlingar en person själv begår. Inget undantag för viss yrkesgrupp. Det är i grunden det som är en följd av Regeringsformens 1 kap 2§:

Regeringsformens 1 kap Statsskickets grunder
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Det står förvisso det allmänna men det innebär i korthet att det inte är tillåtet för det allmänna att godta att någon diskrimineras samt att ingen yrkesgrupp har rätten att kräva tillstånd för att som i det aktuella fallet ta integritetskränkande bilder hur som helst! Varje vecka ser vi i svensk press att den sk. självsaneringen spårat ur. Självfallet är det inte tillåtet och bör inte vara tillåtet att fotografera personer t.ex. nakna eller fotografera personer som befinner sig i redlöst tillstånd för att ‘visa’ i media detta. ALLA som fotograferas på ett integritetskränkande sätt liknande det som advokaterna tar upp bör ha den Mänskliga Rätten att säga NEJ. INGEN person äger rätten att ockra eller tjäna pengar på andras privatliv! Att skriva om en händelse kan förvisso vara mer integritetskränkande, men är utifrån Grundlag svårare att komma åt och betydligt mer försvarbart än alla dessa ‘avslöjande’ bilder på enskilda personer! Vänligen läs bättre igenom de Mänskliga Rättigheterna, så kanske möjligen även Ni som försvarar den typen av bilder förstår att Ni är fel ute och att Sverige snabbt behöver en Författningsdomstol i stället för media som försöker styra samhällets utveckling!

Read Full Post »

Att media och en och annan politiker som vill visa sig på styva linan politiskt korrekt vinglar utanför och i stället visar sin okunskap om svenska ord och uttryck, idiom m.m. Må vara dem förlåtet. Har de gått i en skola efter 1970 när Elevens val blev viktigare och viktigare än ordkunskap och ordförståelse, så förklarar det saken. Tyvärr alltför väl. Det är dumt att vara dum, ännu dummare att visa att man är det ‘kära vänner’ i media och politiska kretsar.

Hur hade det varit om någon innan de tvingat Billström att be om ursäkt för att han använt svenskt idiom på ett klumpigt oetiskt sett, absolut inte rasistiskt, om de hade slagit upp i Svenska Akademins ordlista för att ta reda på vad ‘blåögd’ står för? Allt för enkelt så det har de hoppat över 😛

Blåögd Adj (*även bildlikt) troskyldig. Källa: SAOL på nätet.
Blåögd med blå ögon; (bildl.) troskyldig, verklighetsfrämmande, naiv, godtrogen, okritisk, lättlurad (motsatsord: (bildl.) cynisk) Källa Svensk synonymordbok

Att sedan en enda en som sitter i Sveriges Riksdag kan med att visa att han/hon inte lärt sig skilja på vad ”blond och blåögd” stått för de senaste 100 åren (kanske dessförinnan också, svårt att bevisa) i Sverige från det rasbiologiska tänkandet som nazisterna använde när de talade om de nazisterna trodde vara ‘Arier’ – något som aldrig funnits annat än i fantasivärld som för all del fanns i vissa utopiska drömmares berättelser om folk någonstans långt bort och sedan återskapades av svenskar i socialdemokratiska partiet respektive Bondeförbundet, det säger tyvärr allt om okunskapen och oviljan att ta till sig verkligheten inte de fantasier som Rasbiologiska institutet stod för i dåtidens politiska värld – inte svenskars verklighet. Då som nu okunniga politiker och sk politiskt korrekta. Stor skam över de som försöker få blond och blåögd till varande någon modell på tänkt svenskhet och därmed rasistiskt att säga.

Ställ Er i skamvrån själva! Läs sedan: När skall Sverige göra upp, Norah4you 14 december 2012 för en sak står klar – det är pga att svenska politiker, undantaget kommunisterna och en del liberaler i Folkpartiet, vägrat att göra upp med vilka som stod bakom de rasistiska tankegångarna i Sverige fram till 1943/44 som flera av Er som hoppar på Billström ännu inte fått in hur verkligheten såg ut. Det var ledande socialdemokrater som förde fram tankegångarna mest. Verkligheten inte efteromskrivning i form av historierevisionism är det som gäller!

Stoppa medias häxjakt. Billström uttryckte sig klumpigt, oetiskt och olämpligt. Men det innebär inte att killen skall behöva springa gatlopp mellan okunniga som hackar på honom eller bedriver häxjakt. Häxjakt är förbjuden i Sverige. Mobbning och trakasserande är också förbjudet. Yttrandefriheten och Tryckfriheten är Grundlagsfästa för ALLA – inte bara för politiskt korrekt tänkande.

Billström bad om ursäkt igen, GP 21 mars 2013
Tobias Billström pressades i riksdagen, Expressen 21 mars 2013
Statsvetare: ”Billström som Schwarz med gult kort”, SvD 21 mars 2013 Det är illa ställt när någon blir statsvetare utan att ha lärt in OCH visat sig förstå vad som står i Regeringsformen och andra svenska grundlagar! BAKLÄXA!
Billström bad åter om ursäkt, DN 21 mars 2013
Tobias Billström (M) pressades i riksdagen, Aftonbladet 21 mars 2013
Billströms prat och andras tigande, SvD ledarsidan 20 mars 2013

Se även Gäller yttrande och tryckfrihet, Norah4you 20 mars 2013

Det är mer än hög tid att vi svenskar får Författningsdomstol. Lika hög tid att vi återupprättar kunskapsskolan utifrån verklighetens historia inte revisionisternas!

Read Full Post »

Older Posts »