Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Trosuppfattning’

Människorna som tolkar den är det.

Hur kan jag säga så? När jag var liten så sa min farfar, kommunalpolitiker men även söndagsskollärare för Svenska Missionförsamlingen, att det viktigaste inte är vad man kallar den man tror på, det viktigaste är att det känns rätt det man tror på. Så är det enkelt uttryckt, men sedan kommer det svåra. Kristendomen bygger på tron på Jesus Kristus. För många idag svårt att förstå oavsett om man är troende som jag, tror på en annan religion, är ateist eller sökare.

Det som fallit bort mellan raderna och som Mattian Syrén i sin debattartikel i Aftonbladet missat, är vad Jesus stod för. I förbigående skall jag bara nämna att det finns minst två samtida källor som refererar till Jesus Kristus. En av dem en liten, men väsentlig, rad i ett kejserligt dokument, en annan Josephus. Nåväl det Jesus predikade om när han predikade kärlekens budskap, inte bara försoningens eller att han gav sitt liv för oss som många kristna grupperingar velat läsa in i Bibeltexterna, det var demokrati, det var jämlikhet. Inte på 2000-talets villkor. Självklart inte. Men demokrati så långt som det gick att gå på den tiden Jesus levde. När han talade om den barmhärtige samariten, när han tvättade fötter, när han talade om nålsögat, när han talade om att vända andra kinden till, då talade han om demokrati och jämlikhet utifrån den tidens samhällssituation.

I Aftonbladets artikel säger Mattias Syrén: ”Det är obegripligt att svensk grundskola, som enligt läroplan ska vara konfessionsfri, tillåter friskolor med religiös inriktning och hamnar i diskussioner där religiös tro är involverad i problemställningen. ” http://www.aftonbladet.se/debatt/article4204985.ab

Där har Syrén rätt. Det är inte lämpligt att ha skolor där barn, som ju aldrig har valt sina föräldrar (se https://norah4you.wordpress.com/2009/01/07/ingen-valjer-sina-foraldrar/) får sig pådyvlat, för något annat kan man inte ens som troende säga att det är, vad som är rätt sätt att tro.

Syrén har också rätt när det gäller att ”FN:s barnkonvention slår fast att ”Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet”. ” Så är det och hur man kan tolka detta till att det är lämpligt med konfussionsskolor, det förstår inte jag.

MEN Syrén har fel när han säger: ”Om vi vågar stå för självklara värdegrundsbegrepp som demokrati och jämlikhet, faller i princip alla religioner bort....” För den förste revolutionären på demokratins och jämlikhetens område var Jesus Kristus.

Det är människorna som tolkar Bibeln, Kristna det Nya Testamentet, Krista tillsammans med Judar och Muslimer det Gamla Testamentet, som är problemet. Problem? Ja när människor tror sig vara för mer än andra människor och sätter sig på höga hästar troende sig ha mer rätt än andra att tolka Bibeln, Torah och Koranen utifrån sina egna, mänskliga, värderingar, då går och har det gått snett.

Det är därför glädjande att min ‘gamle’ religionslärare från Linköpings Universitet, nuvarande biskopen i Göteborg Carl-Axel Aurelius tågade tillsammans med judiska församlingen i Göteborgs rabbi samt imaner i Göteborg i en gemensam Fredsmarsch igår. http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=470774

För det är tillsammans, inte var för sig, som de stora religionerna har möjlighet att verka i samförstånd för fred och mot våld UTAN att värdera den ena eller andra religionen högre än den andra. Vi är alla Bokens folk.

Sedan är det som sagt människor, oavsett om det är kvarlevande Schartuaner i Bohusläns skärgård, Ordtroende kristna, muslimer eller judar som tolkar de Heliga skrifterna utifrån sin egen personliga uppfattning som är problemet. Vår gemensamme Gud krävde aldrig den ena eller andra klädseln eller prydnaden för att älska oss. Han älskar oss ändå, även om vi inte är fullkomliga.

Read Full Post »