Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Trafikverket’

Hur står det till Trafikverket? Att Ni och de som står bakom Västlänken i Göteborg verkar ha kastat krona och klave i beräkningar vad nya vägar samt alla betalstationer med kringkostnader i verkligheten kostar, det har många utöver mig påpekat gång på gång. Men någon måtta på galenskapen måste det väl ändå finnas? Alla som gör beräkningar och skriver datamodellprogram kan väl inte ha fått sina tjänster på annat än kompetens inom sitt eget specialområde???

Vi kan ju börja med Er tavla, för tavla är vad det är och inte någon fin men väldigt dyr tavla, Ni gett Jämtarna…. Trafikverket ska börja använda nya så kallade nyckeltal för att beräkna kostnaden på vägprojekt i Jämtland. Orsaken är stora felbedömningar av kostnaderna, ibland med flera hundra procents felmarginal.
….
Bantade vägprojekt kan bli en följd av felräkningen
Trafikverket räknar fel på vägar, GP 8 februari 2013
Trafikverket räknade fel på vägar, Aftonbladet 8 februari 2013
Hade dessa felräkningar skett på en större privat firma, så hade det fått väldiga konsekvenser för de som låg bakom de märkliga beräkningarna….

Sedan har Ni i Stockholm och Göteborg, haft mage att ta ut 500 kr i straffavgift för de som blivit en dag sena med att betala, eller fått fördröjning vid överföring av så små avgifter som under 20 kr:
Missad trängselskatt ska bara kosta 100 kr, DN 7 februari 2013
Billigare att missa trängselskatt, SvD 7 februari 2013
Billigare att missa trängselskatt, Helsingborgs Dagblad 7 februari 2013
Sänkt straffavgift för försenad trängselskatt, sverigesradio.se 7 februari 2013 Där det hänvisas till ”den så kallade vägtullsutredningen” ursäkta VILKA sitter i den utredningen och på vilka meriter?

Att de liksom folket här i Väst inte kan matematik och matematisk statistik är vi många som förstått. Eget blogginlägg: Har Västtrafik kastat krona eller klave, Norah4you 17 december 2012 Okunskapen om att alla kalkyler för intäkter och utgifter behöver ha en sannolikhetskalkyl bakom sig innan man ens kommer fram till det viktigaste av allt konsekvensanalys den okunskapen skiner igenom hela vägen upp till Infrastrukturminister nivå:
Utredaren föreslår också att kommunerna skall få ökat inflytande över skattenivåer och placering av betalstationer.

– Men det är såvitt jag förstår en formalisering av de förhållanden som redan gäller, säger Elmsäter-Svärd. Både när det gäller Göteborg och Stockholm bygger ju riksdagsbesluten på överenskommelser mellan kommunerna och staten, staten har inte kört över några kommuner.

Företrädare för Allianspartierna i Göteborg vill flytta ett par betalstationer i Backa får att undanröja orimliga kostnader för de boende i stadsdelen.

– Kanske kan kommunerna få den friheten, säger Elmsäter-Svärd. Men då gäller det också att de ser till att trängselskatten ger de intäkter stat och kommun kommit överens om. Trängselskatt föreslås för utländska fordon, GP 7 februari 2013 Visst är det rätt och riktigt att även utländska fordon skall erlägga samma skatt/avgift som svenska fordon.

MEN vad då? Läste jag rätt: då gäller det också att de ser till att trängselskatten ger de intäkter stat och kommun kommit överens om..
Vi lever inte i en forna tiders öststat där det på något sätt går att via betongprincipen säga att intäkterna SKALL bli si och så, inte lever vi i forna tiders Socialdemokratiskt dominerade Sverige, även om en del utspel mot kommuner från Löfvens sida kan få väljare att tro det, där skatten bara går att höja hur som havers för att stämma överens med i budget planerade intäkter. Fast det är klart i det Rödgröna Göteborg kanske vi skall lämna kommunalskattehöjningsfrågan öppen 😛 Här har man inte ens i offertförfrågan som gjorde att man valde italienska spårvägsvagnar tagit in kostnaden för att de tvingats byggas om utöver att de gått sönder mer än andra vagnar och det senaste är: Italienska spårvagnar rostar sönder, GP 8 februari 2013
Italienska spårvagnar rostar sönder, Aftonbladet 8 februari 2013
Vi köpte löften i stället för verklighet, GP 8 febuari 2013
Så var det med den kommunala kollektivtrafiksatsningen…. konsekvensanalys, vad är det???

Trängselskatten kan kosta mer i framtiden, Expressen 7 februari 2013

Jag bara undrar om all denna okunskap från kommunalnivå, regionnivå, kollektivtrafikbolag, Trafikverket och ända upp i departement kan skyllas på den försämrade matematikutbildning sedan 1970 som gjort att det som förr räknades i det sk. Mellanstadiet ofta inte räknas eller lärs ut före de går Matematik B på gymnasiet? Eller vad är denna ordkunskaps okunskap och okunskap i helhetsperspektiv frågan om? Vi skall väl inte betala pärmbärare som inte vet vad de talar om? Någon måtta på att dölja minskade arbetskraftsbehovet efter att Industrisamhället övergått i IT- och Tjänstesamhället måste det väl ändå finnas?

Read Full Post »

Trafikverket har ändrat definitionen för om tåg är punktliga till att inludera tåg som är mindre än 15 minuter sena….. Förr var det 5 minuter som gällde. Samma vårdslösa hanterande av uppmätta faktiska värden som de som snurrar till tillvaron genom att korrigera äldre uppmätta temperaturer i t.ex. Stockholm utifrån värden uppmätta i Uppsala(se * nedan)….
tåget borde tänka om. Tågtrafiken har visserligen blivit mer punktlig, enligt siffror från trafikverket som presenterades tidigare i veckan. (Hela 97 procent av persontågen är i tid, vilket är en svag uppgång från året innan.) Men vad som räknas som ett försenat tåg har definierats om.

Enligt den nya definitionen måste ett tåg anlända stationen mer än 15 minuter efter utsatt tid för att klassas som försenat. Förr räckte det med 5 minuter. Vidare räknas inte inställda tåg som försenade tåg.14 minuter räknas inte längre som sent tåg, Expressen 14 januari 2013
14 minuter sent – inte längre ett ”försenat” tåg, SvT 14 januari 2013
14 minuter inte sent nog, Sydsvenskan 14 januari 2013

Trafikverket får skärpa sig. Det är helt ointressant om Trafikverkets påstående att det är den definitionen som gäller i hela Europa. Ett påstående som jag starkt betvivlar. Det som är intressant är att Trafikverket försöker förändra sifferunderlaget för statistiken för att få det till att verka som tågen blivit bättre. 1984 var en omdiskuterad bok, Trafikverket. Inte en manual till hur man kan dribbla med statistik. 2013 är inte 1984, Trafikverket.

* Utdrag ur Miljöhot – konstruerade fakta, Norah4you 19 maj 2009:
Skrämmande 1984-modell förändringar av t.ex. Stockholms väderhistoria presenteras i klimathotets namn som vore de sanning. Allt för att främja den obevisade hypotesen, nåväl hypotes är t.o.m. det för starkt ord antagande är bättre, att CO2 förändring skett på grund av mänsklig verksamhet. Detta antagande har använts som vore det bevisat och sant för att bevisa förlängningen: att medeltemperaturen på jorden stiger, så också i Sverige. Läs och förundras över den låga kvalitén som utgör basen för de input-värden som ligger till grund för användandet av det obevisade hypotesen

”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder

Read Full Post »

anställda av Trafikverket? Hur i hela fridens namn kan man annars förklara en del mycket märkliga utspel från Trafikverkets sida? För inte räcker det med flumskolans dåliga utbildning i ordkunskap och ordförståelse inte ens om vi lägger till totala avsaknad av vetenskaplighet i förstudierna som förklaringsmodell. Demokratibegreppet har de helt tappat bort. Trafikräkningen som alltid varit något som tidigare Vägverk samt Sveriges kommuner månat om har de ingen aning om vad det är…..

Skulle aldrig rösta på Vägvalet trots att jag är 100% emot såväl tågtunnel som hela Västlänksprojektet. Men här har de helt rätt: Skall statens verk bedriva politisk propagande, GP 4 januari 2013

Se även: Nu går skam på torra land Trafikverket, Norah4you 29 december 2012 samt
Har Västtrafik kastat ”krona eller klave”, Norah4you 17 december 2012

Read Full Post »

Har man inte gjort sin hemläxa och under längre period vid helger med klämdagar gjort en trafikräkning värd namnet, så är det ren skandal att gå ut och hävda att Prognoser slår in – biltrafiken minskar, GP 4 januari 2013 Det där med statistik är inget man skjuter från höften med korta ojämförbara serier.

Det verkar som om Trafikverk och media fortfarande inte fattar att det är totalt omöjligt att hävda att trängsel försvunnit enligt prognos. Vad de borde gjort var att göra ordentlig trafikräkning. Självfallet är det så att de som inte behöver åka bil för att de jobbar under dessa klämdagar inte åker in till stan. Det drabbar i första hand Göteborgs affärer. Kommer surt för kommunen efteråt. Men om de hade gjort trafikräkning, på bussar, spårvagnar och vid övergångsställen i Göteborg, så hade de också haft klart för sig att det varit så få människor som åkt vid de tider då det brukar vara fullt på bussarna. Har aldrig sett så få människor i t.ex. Nordstan eller vid Centralstationen som nu på kvällstid heller. Finns bara två vettiga förklaringsmodeller till det – folk anpassar resandet med bil till före eller efter trängselskattavgifts uttag, alternativt är det så att det är fler än studenter, lärare m.fl. som tagit ledigt onsdag-fredag för att få långledigt.

Det är alldeles fel påstående som de som gillar trängselskatt kommer med. Utöver det, så vet jag om att det är många som åker till andra ställen än Göteborgs innerstad för att handla när de slutar. Ytterst få åker längre in till centrum mitt på dagen för att äta lunch. Vilket ofta hände och då förekom trängsel på allt från billiga McDonald till dyra restauranger. Inte sett så få människor i innerstan mitt på dagen annat än på tidiga nyårsdagar förr.

Förutom att färre åker in för att handla i Göteborg om de inte ändå har tvingande ärenden dit, vilket drabbar affärsidkare som nämnts ovan, så är det kommer nog fler än ‘Dan’ i artikeln att rösta med fötterna. Dan flyttar hela företaget för skatten, GT 4 januari 2013

Tyvärr finns det politiker som aldrig lärde sig vad demokrati står för när de gick i skolan och som fortsätter vara hånfulla. Hulthén svarar: ”Ha, kritik? Skojar du?”, GT 4 januari 2013 Inget parti har gjort sig förtjänt av så egocentriska och okunniga representanter.

Read Full Post »

Jag försökte nyss skriva ett inlägg under tyck till.

Jag skrev bl.a. att när de bestämmande saknar giltiga argument, så får vi vara beredda att höra idiotier. För så länge det inte finns någon direktförbindelse mellan Strömstad och Göteborg är järnvägstunnel idioti. Jag skrev också i klartext att de inte gjort trafikräkning. I artikeln: Bygget går fortare med lånade pengar, Håkan Wennerström regionchef, Bo Larsson projektchef Trafikverket GP Debatt 29 december 2012

Något så dumt som tågtunnel i Göteborg med stationer i Haga och Korsvägen har sällan skådats. Att någon ens kommit på tanken säger tyvärr en hel del om den okunskap som råder i Trafikverket om den djupa leran som dessutom redan i undersökning gjord av min egen far under början av krigsåren inte är stabil. Vet ni ens att den på sina ställen går över 50 meter ner? Geoteknikerna som gjorde ny undersökning häromåret talade jag med och de bekräftade såväl djupet som lerans beskaffenhet.
Skaffa er geologisk kunskap själva så förstår ni kanske vad ni är fel ute i den frågan.

Så var det det ekonomiska. Vad Ni skapar är en ogästvänlig stad så fjärran från den stad som Kapten Bölja till Göran Johansson, skilda politiska läger, med stor möda byggde upp. Till vilket pris lånas de pengar in för att genomdriva Ert och ledande rödgröna rörans idéer om att bygga er ett monument som ni till råga på allt tror kommer ge Er Kredit. Skam är att Ni inte heller har tillräckliga ekonomiska kunskaper. Se till att skaffa dem också. De sk. experterna Ni tagit in skulle inte platsat på sina poster för 20 år sedan. Då fanns det verkliga experter som utöver gedigen kunskap också hade gedigen erfarenhet. Nu gör Ni bara bort Er.

Sedan är drömmarna om nyttan enbart snömos. Hade Ni för lite att göra så borde Ni börjat med trafikräkning värd namnet. Ni vet kanske inte, men tala gärna med de som precis pensionerats om hur man gjorde sådan förr!

Read Full Post »

som kommer från snurrena som jag misstänker har kastat krona och klave i stället för att göra vetenskapliga analyser utifrån traditionell trafikräkning……se gärna Har Västtrafik kastat krona eller klave, Norah4you 17 december 2012

Det är bra att dubbförbudet tas bort. Dubbförbudet som kostat multum för att få någon liten lokalt mindre uppmätbarsubstans men å andra sidan ökat samma utsläppssubstans i närområdet. Se nedan.

När det gäller att ta bort dubbförbudet, så redan detta att alla som missat och hamnat rakt fram i Odinsplatsen. det där dubbförbudet som nu skall lyftas på Odinsgatan är något som aldrig någonsin borde ha funnits. För hur i hela fridens namn har något av snurrena rättfärdigat att boende som betalat fått använda dubbdäck? Icke miljövänligt och värst av allt Göteborg har sedan Göran Johanssons avgång blivit totalt icke Humanekologiskt. Det är helheten och inte enskilda delar som inte är totalt genomanalyserade innan de beslutas för dyra onödiga pengar som är avgörande för om en miljö, macro eller microlevel är bra för helheten i triangeln Människan-Naturen-Samhället. Människan-Naturen-Samhället är vad hela Humanekologiska perspektivet som jag själv var med att ta hem till Sverige på 70-talet innan det via Centrum för Tvärvetenskap växte över i Humanekologi och Miljö på universiteten

Kanske har Trafikverket missat att göra kvalitétskontroll vad gäller skyltning av vart filer går. De har missat så mycket annat utöver att visa sin inkompetens i det de borde varit bra på. Alla dessa onödiga omvägar som dubbförbudet tvingat människor att ta för att de hamnat fel.Tillsammans med det extra slitaget från allehanda snurrerondeller som sliter mer på hjul oavsett dubbning, redan detta visade på inkapaciteten hos de som påstår sig vara miljövänliga men som helt friska ‘unga’ människor går och tror att alla kan, vill och får cykla så att de missat allt vad grundläggande kunskap om gatubyggnation är….
men ….

I natt försvann dubbtäcksförbudet, GP uppdaterad 18 december 2012

Göteborgs ledande rödgröna sörja samt Västtrafik och Trafikverket visar än en gång vilka amatörer de är på de områden de har rätt att besluta om! Amatörernas glada aftnar har kostat oss Göteborgare skjortan 😛

Read Full Post »

Hallå hur står det till. Att det står till det har vi resenärer och bilisterna i Göteborgs regionen länge förstått. Inte har det blivit bättre av att kvinnorna som styr på några få år raserat allt vad som byggts upp från Kapten Böljas tid till Göran Johanssons avgång. De har fördärvat framkomlighet och turistvänlighet i Göteborg på samma gång de raserat vården, skolan och omsorgen. Det var illa nog.
Men att ‘stora’ Västtrafik har ägnat sig åt gissningar i stället för konsekvensanalys av noggranna trafikräkningar, det gör att jag personligen undrar om det ens är tillåtet enligt nuvarande lagstiftning att fatta offentliga beslut på så lösa boliner. Hur i hela fridens namn har t.ex. de tagit fram underlaget för alla offentlig upphandling? För nog har de väl skickat ut och fått in offerter i stället för att gynna sina egna vänner?
Krona eller klave…. man baxnar!

Trafikkaos när beslut bygger på gissningar, GP 17 december 2012

Se även Trafikräkning Västtrafik, vad är det?,Norah4you 15 december 2012

Read Full Post »

Hur hade det varit om Ni på Västtrafik hade haft tillräckligt mycket kunskap om hur man gör trafikräkning i verkligheten och inte i datamodellernas värld? Att pro på data. Ni lyckades med konststycket att skaffa nätets sämsta hemsida alla kategorier från den tiden jag hade min första egna hemsida 1995 till nu. Inte nog med att ert datafolk visade upp att de inte vet vad flödesplan är när man skall göra systemprogram. Ni själva visar upp fullständig okunnighet i logistik. När jag kom in på den systemprogrammerarutbildning jag gick ut 1971, krävdes ett omfattande test med transport via järnväg och lastbil av en normal dags stycke och pallatgods på en större terminal på den tiden. Inte en susning till chans att någon av de som ligger bakom hela den bedrövliga soppan som Göteborgs Kollektiv och Biltrafik blivit hade klarat de testerna!

Trafikkaos vid Stampbroarna, GP 15 december 2012

Tillägg 19.05 Peter Hjörne: Hur tjatig får man bli, GP ledarsidan 15 december 2012 Hur tjatig som helst när det gäller damerna som lyckats med konststycket att på några år riva ner vad alla från Kapten Bölja till Göran Johansson byggt upp av öppenhet, vänlighet, framkomlighet m.m. i Göteborg. Verkar som de bygger sig en drömfästning de vill ha för sig själva…..

Read Full Post »

Trafikverket föreslår sänkt hastighet på E20 i stället för att satsa på att bygga motorväg. Kan det finnas någon som har något tänk utöver kortsiktigt ekonomiskt som blir dyrt i längden riskerande människoliv i ännu högre grad. För en sak är säker, det torde knappast bli att 8 människoliv räddas på en väg där de flesta som åker åker långa sträckor. Kostnaden för att kontrollera hastigheterna utöver kostnaden för att ändra hastigheterna samt de risker det innebär att Trafikverket på politikers(?) eller miljömuppars (?) uppdrag försöker förhindra den motorväg som borde funnits på plats redan för 30 år sedan. Att ens komma med det förslaget i stället för att satsa på att direkt påbörja som minst motortrafikled på sträckan Göteborg Stockholm, det är så befängt idiotiskt dumt att man häpnar!

På lång sikt mötesseparerad??????????? Det måste ske direkt här och nu. På lång sikt, och då inte ens på 15 års sikt KRÄVS Motorväg. Det är nu när Sverige riskerar att dras ner i ekonomiska Eurokrisspåret som det skall satsas på Vägbyggen för att säkra liv samt på nybyggnation av lägenheter, i första hand lägenheter oavsett ägarförhållande inte villor, för att stimulera så mycket det går. Har Trafikverket redan glömt bort det recept som varit framgångsrikt ända sedan AK-arbetena under 1930-talet?

Förslaget sänkt fart på E20 i Västsverige, Expressen 20 oktober 2012

Read Full Post »


och baxnar för det man läser:
Ett av förslagen som delegationen från Västsvenska handelskammaren, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund i dag lämnar till infrastrukturministern går ut på att undersöka om det går att bygga billigare.

– Vi kanske inte behöver flera trafikplatser i ett mindre samhälle. Om vi tar bort ett mot eller två kanske pengarna räcker till motorväg. E20:s framtid kan bli avgjord i ministermöte, GT 13 september 2012

Har inte det gått upp för herrskapet tidigare att det är viktigare med motorväg än att mindre samhällen får två mot???? Att det blir billigare med färre mot borde väl ändå gått upp? Hur står det till med logik och matematikkunskaper????

Västsverige ligger på om E20 igen, GP 12 september 2012

Se även:

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »