Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Trafikräkning’

anställda av Trafikverket? Hur i hela fridens namn kan man annars förklara en del mycket märkliga utspel från Trafikverkets sida? För inte räcker det med flumskolans dåliga utbildning i ordkunskap och ordförståelse inte ens om vi lägger till totala avsaknad av vetenskaplighet i förstudierna som förklaringsmodell. Demokratibegreppet har de helt tappat bort. Trafikräkningen som alltid varit något som tidigare Vägverk samt Sveriges kommuner månat om har de ingen aning om vad det är…..

Skulle aldrig rösta på Vägvalet trots att jag är 100% emot såväl tågtunnel som hela Västlänksprojektet. Men här har de helt rätt: Skall statens verk bedriva politisk propagande, GP 4 januari 2013

Se även: Nu går skam på torra land Trafikverket, Norah4you 29 december 2012 samt
Har Västtrafik kastat ”krona eller klave”, Norah4you 17 december 2012

Read Full Post »

Hallå hur står det till. Att det står till det har vi resenärer och bilisterna i Göteborgs regionen länge förstått. Inte har det blivit bättre av att kvinnorna som styr på några få år raserat allt vad som byggts upp från Kapten Böljas tid till Göran Johanssons avgång. De har fördärvat framkomlighet och turistvänlighet i Göteborg på samma gång de raserat vården, skolan och omsorgen. Det var illa nog.
Men att ‘stora’ Västtrafik har ägnat sig åt gissningar i stället för konsekvensanalys av noggranna trafikräkningar, det gör att jag personligen undrar om det ens är tillåtet enligt nuvarande lagstiftning att fatta offentliga beslut på så lösa boliner. Hur i hela fridens namn har t.ex. de tagit fram underlaget för alla offentlig upphandling? För nog har de väl skickat ut och fått in offerter i stället för att gynna sina egna vänner?
Krona eller klave…. man baxnar!

Trafikkaos när beslut bygger på gissningar, GP 17 december 2012

Se även Trafikräkning Västtrafik, vad är det?,Norah4you 15 december 2012

Read Full Post »

Hur hade det varit om Ni på Västtrafik hade haft tillräckligt mycket kunskap om hur man gör trafikräkning i verkligheten och inte i datamodellernas värld? Att pro på data. Ni lyckades med konststycket att skaffa nätets sämsta hemsida alla kategorier från den tiden jag hade min första egna hemsida 1995 till nu. Inte nog med att ert datafolk visade upp att de inte vet vad flödesplan är när man skall göra systemprogram. Ni själva visar upp fullständig okunnighet i logistik. När jag kom in på den systemprogrammerarutbildning jag gick ut 1971, krävdes ett omfattande test med transport via järnväg och lastbil av en normal dags stycke och pallatgods på en större terminal på den tiden. Inte en susning till chans att någon av de som ligger bakom hela den bedrövliga soppan som Göteborgs Kollektiv och Biltrafik blivit hade klarat de testerna!

Trafikkaos vid Stampbroarna, GP 15 december 2012

Tillägg 19.05 Peter Hjörne: Hur tjatig får man bli, GP ledarsidan 15 december 2012 Hur tjatig som helst när det gäller damerna som lyckats med konststycket att på några år riva ner vad alla från Kapten Bölja till Göran Johansson byggt upp av öppenhet, vänlighet, framkomlighet m.m. i Göteborg. Verkar som de bygger sig en drömfästning de vill ha för sig själva…..

Read Full Post »