Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Trafikkontoret’

Under åren 1976-78 hade jag hand om orderavdelningen på Hanson & Möhrings huvudkontor som på den tiden låg i Sannegårdshamnen. Märkligt jobb på sitt sätt för å ena sidan delade jag sekreterare med VD, å andra sidan hade jag tre telefoner. Vilket i och för sig behövdes under höst-vinter-vår men även under torra somrar. Det gatusalt jag hade ansvar att fördela från Skåne i Syd till norra Värmland i norr och från Göteborg till Jönköping användes på den tiden för det mesta vid rätt tillfälle, men framförhållningen att ringa för att ropa av (tala om att lastbil var på väg) var inte den bästa. För när det behövdes, så var de leveranser vi fick trots att de var stora långt ifrån tillräckliga i akuta lägen. Planera för normala vintrar är en sak för inköp av gatusalt sker normalt genom att man har förhandlat fram ett pris på si och så många ton (vanligtvis) vanligt gatusalt för en säsong samt sedan ropar av efter behov.

Gatusalt var på den tiden för det mesta stensalt som för att inte klumpa sig hade en viss ppm-mängd av en oljerestprodukt i sig. Det stora problemet var och är fortfarande inte mängden gatusalt som köps in. Det stora problemet är och har ända sedan 70-talet varit att dåvarande Vägverk, undantaget de två vägverksstationer som ropade in för Jönköpingsområdet samt ett av Hallands stationer för vinterväghållning, precis som Göteborgs stad saknade och än idag saknar kunskap om NÄR och VAR man skall salta med gatusalt, när man absolut INTE skall salta (stort problem här i Göteborg som jag flera gånger lyfte till ansvariga inom Park och Natur när jag flyttade tillbaka till Göteborg 1998 efter 10 år i Linköping.

Redan den nämnda frågan – När skall gatusalt användas och När skall det absolut inte användas, är och har varit ett stort problem här i Göteborg. När man i stället skall skrapa och använda sand eller ännu värre problem när skall man inte använda saltning utan ör (utgår från att de som läser detta antingen vet vad ör är för storlek på det som i finform kallas sand)

Politiker kritiska mot Tysklandsresa, GP 20 september 2014
Trafikkontoret tackade nej till leverantörsresan, GP 20 september 2014
Kommunala chefer reser med leverantör, GP 20 september 2014 DET BORDE GÖTEBORG PARK OCH NATUR; GATUKONTOR hette det väl förr, GJORT SENAST FÖR 30 år sedan! Tänk så mycket trafikproblem, olyckor m.m. som då hade undvikits. Trafikproblem och olyckor som kostar multum! Handlar inte om att öka mängden saltning, utan att lära sig NÄR man skall salta och när man absolut inte skall salta. När det krävs utbyggda avloppsbrunnar samt var och när det är viktigt att i samband med upphandling av nytt underlag på gata få kvalité som gör att det till skillnad från idag blir bättre vinterhållning med rätt saltning/sandning/örspridning direkt efter plogbil. Totalt sparar detta pengar.

Salt smälter ytan, så långt är det enkelt. Det är bara det att om du saltar på fel ställe vid fel temperatur bara för att det snöar, så krävs det mycket bra avrinning ner i brunn för dagvatten för att inte tala om det värsta här i Göteborg – i ett antal backar, bl.a. den vid Norumshöjds busshållplats, har avrinningsmöjligheterna varit så bedrövliga och är än idag, att det inte ens hjälper om man nästan saltar vid rätt temperatur. Det smälta ”vattnet” rinner ner på vägbanan längs kant av ofta trafikerad väg. Ofta trafikerad bussar och bilar, men när det är underkylt regn eller kallare under asfalt (tjäle värst), så blir vägbanan ishal trots saltning. Det är också viktigt att veta om temperaturen, som i och för sig kan vara rätt för att salta just när detta sker, är stigande eller fallande. Salt fungerar bara inom visst gradtal över respektive under noll.

Det är viktigt att Park och Natur, samt hade varit viktigt om Trafikkontoret också de, får lära sig skillnaden som nämnts ovan. Men än viktigare är att de får lära sig vad underlaget i sig betyder samt, kurvornas lutning och vid vilka lutningar i backar det krävs att man ser till att salta vid exakt rätt tillfälle – inte vid fel. Har sedan 1998 i princip varje snöfall respektive vid varje tillfälle det töat under dag på ytan men frusit framåt kvällen fått ringa ansvariga för att de ledbussar som kör här inte bara haft svårt att ta sig upp, värre än så slirat när de stannat för att släppa av passagerare vid hållplats Norumshöjd. slirat så illa att de åkt ner och t.o.m. varje år hamnat med bakdelen i dike för att sedan ofta fastna på snedden inne i utkant skog. Många gånger har bussförare jag känner som råkat ut för det blivit stående och inte fått hjälp med påföljd att vi som är handikappade och i behov av kollektivtrafik upp riktning Hinnebäcken mer än en gång tvingats till att gå från Tuve Torg eller ännu värre nere från rondellen mot Tuve.

De som saltar vid fel tidpunkt saltar för dagvattenbrunnar, om de finns. De saltar också så att de ökar risken för isbildning speciellt på vägbana med den låga kvalité på asfalt som entreprenörer använt utifrån att staden vid Offentlig Upphandling mer sett på priset i aktuella skedet än på kvalité som inte kräver ständiga omasfalteringar och som försämrar vinterväghållning i Göteborg.

För en gång skull är det i högsta grad befogat att låta tjänstemän (helst även utförare) göra en studieresa. Mycket befogat. Om det resulterar i mindre saltanvändning i centrala staden undantaget vissa gator med rejäl lutning på backe upp, kan jag inte svära på. Men det borde det göra. Däremot kan det medföra att man i speciellt svåra backar får använda mer salt vid rätt tid utöver att det kan krävas utbyggnad, annan dimension på rör och manluckor, av dagvattennätet samt avloppsbrunnar. Totalt sett borde det användas mindre salt på slätmark som har bra underlag. I vissa fall kanske bara vid akut läge i samband med underkylt regn och tidig frosthalka.

Sedan skall jag inte här gå in på vad Urea, Kalciumklorit samt alla sorters salt som går att använda på gator och trottoarer är eller när det ena eller andra skall användas. Det får de som använder det lära sig på Saltkurs.

Read Full Post »

Bygga upp en stor värld, högt upp i det blå…… Det behöver inte rödgröna röran för de har redan passerat Van Allen bältet ut i det mörka svarta universum 😛 Trodde det var nog med tågtunnel i tjock instabil lera allt för att några tanter skall kunna få byta tåg i Haga…..

Nu får det vara nog med tokerierna. Dags att satsa på Göteborgarnas bästa. Det är Göteborgare som valt kommunalpolitikerna. Byt rödgröna rörans makt och passa samtidigt på att förnya inom övriga partier. Människor med fötterna på jorden är vad som behövs.

Linbana kan bli klar till jubileét, GP 28 november 2013
Göteborg kan få linbana, SvT 28 november 2013 Göteborg föreslås få linbanor, DN 28 november 2013
Göteborg föreslås få linbanor för miljoner, GT 28 november 2013

Är det möjligen så att det suger i restarmen att ge sig ut på studiebesök till Alperna m.fl. ställen där det finns linbanor?
Rödgröna röran sänker Socialdemokraterna och Miljöpartiet snabbare och snabbare går färden utför! Vad som än serveras i glasen på internrepresentationerna så får det upphöra med det snabbaste – rekommenderas RENT VATTEN utan tillsatser att serveras fortsättningsvis.

Read Full Post »