Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Törnrosasömn’

Regeringen i Georgien avlyssnar medborgarnas mobiltelefoner och två svenska storföretag bidrar till att göra det möjligt. Ericsson har sålt ett GSM-nät till Telia Soneras dotterbolag Geocell som länkar mobiltrafiken till inrikesministeriet.

Avlyssningen beskrivs i en rapport från Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, rapporterat Ekot.Svensk hjälp till mobilavlyssning, GP 30 oktober 2013
Thomas Hammarberg började med mycket goda intentioner. Åtminstone var det intrycket jag och många andra fick när han blev Europarådets kommissionär för Mänskliga Rättigheter. Tyvärr gick Hammarberg tidigt vilse i pannkakan när det gäller att Rättigheter alltid har Begränsningar och Skyldigheter knutna till Rättigheterna. Jag minns debatter på 70-talet där problematiken med att man alltid måste försvara Demokratin och att detta i sig innebär att det alltid måste finnas begränsningar för att skydda ett lands och dess innevånares säkerhet mot såväl spioner som terrorister. (Vi kallade terrorgrupperna vid namn på den tiden).

Svensk hjälp med mobilavlyssning, Aftonbladet 30 oktober 2013
Svensk teknik används till övervakning i Georgien, Sveriges Radio 30 oktober 2013 Hallå ursprunget till tekniken är engelskt och presenterades av f.d. MI5 chefen Peter Wright 1987 i bok som jag tidigare hänvisat till. Sverige är inte så exceptionellt tekniskt att Sverige är det enda land som utvecklar teknik OCH även den mest oskyldiga teknik kan missbrukas.

Annan desinformation: Amerikansk avlyssning förvånar inte, SvD Kultur Understrecket 30 oktober 2013 undrar om artikelförfattaren tillhör gruppen jag skrev om i Törnrosa sömn, kära journalister, Norah4you 29 oktober 2013

Exempel på senator som gått vilse i pannkakan och helt glömt bort vad som gäller i samtliga länder i världen. Senatorn försvarade NSA – nu kräver hon granskning, DN 30 oktober 2013
Dvs Hon är en av alla politiker som gått på desinformation vars syfte knappast kan vara annat än att söndra och skapa förutsättningar för av syftets ägare tänkt diktatur.

I ett demokratiskt land, så finns det ofta också begränsningar i vilka länder som landets krigsindustri får handla med och under vilka villkor detta får ske även med länder som inte har samma definition på demokrati som oss själva. Nu är det så att datorer, telecom och teknisk utveckling bl.a. inom mobiltelefonområdet har utvecklats likvärdigt i samtliga industrier i de länder där t.ex. mobiler, telefonväxlar etc tillverkas. I ett icke socialistiskt och ett icke kommunistiskt eller fascist land, så finns det ingen som helst möjlighet för ett lands regering, riksdag etc att stoppa eller styra teknisk utveckling. Det är också så att de delar som ingår i t.ex. en växel ytterst sällan är patenterade till 100 % av det företag som sätter ihop den.

Nästa bit i desinformationsattackerna som förekommer i media, i debatt på nätet och bland okunnig allmänhet inklusive en del politiker, är a påståendet att det är massavlyssning i form av att allt som sägs lyssnas på. Sådana påståenden vars syfte tycks vara att skrämma upp människor är så långt från datateknisk och mänsklig verklighet som tänkas kan. För att du själv skriver en kombination av sökord i t.ex. Google, innebär inte det att du trots att Google då via länkar hänvisar till skrivna dokument som finns bevarade digitalt skulle läsa igenom alla de alternativa svar du får. Enbart att lagra samtliga samtal som finns utan urskillnad skulle ha inneburit att cirka 3/5 av all energi producerad skulle gått åt för att tillverka samt hålla igång de servrar/hårddiskar(inklusive kylning) etc. Att alla manuellt skulle kontrolleras i detalj, skulle kräva att cirka 20-40 % av all administrativ personal i ett land var analytiker och hade ordkunskap, ordförståelse samt juridisk kunskap samt utbildning högre än de flesta Högskolor och Universitet runt världen kan ge!

Hur går det då till? Om vi bortser från att enskilda personer och grupper utifrån respektive lands grundlag och konstitution direkt getts laglig rätt för säkerhetstjänst/polis etc att avlyssna, så är det lite grann som inom arkeologin. Hur då undrar någon?
Så här är det.
Ponera att du och din bäste vän/släkting/granne har två åkrar intill varandra. I din bäste väns/släktings/grannes åker görs en större arkeologisk utgrävning. (Jämför med en helt laglig undersökning av misstänkt kriminalitet/terrorism etc) I denna åker hittas det och det och det som föranleder vidare undersökningar. INNAN undersökning skett kan i det aktuella fallet din åker inte betraktas som helt vit. Det är förvisso så att det inte gjorts någon utgrävning eller undersökning där. Den kan heller inte sägas vara helt svart. Jämför med att din bäste vän, släkting eller granne befinns vara mer än misstänkt för grov brottslighet, anstiftan till brott eller terrorism. Det man gör i arkeologiska sammanhang oftast innan sk. testgropar grävs, för observera att varje testgrop kan missa storfynd med så lite som bara några centimeter, är att gå med metallsökare, radarinstrument för att se om det finns något som skulle kunna vara rester av en vägg men även skulle kunna vara fast berggrunds normala återgivande av just den berggrunden. Man kan också använda sig av resistensmätning. Ingen av dessa åtgärder innebär att den som undersöker får klarhet i vad som inte eftersöks! På liknande sätt är det med avlyssning. Det finns med största sannolikhet utöver sökkriterier av varierande slag även observans på vissa ord och eller identifiering av eftersökt röst (Observera att i varje mobil numera finns det vanligen ett röstidentifikationsprogram som digitaliserar röst. Din egen röst går i dagens digitala samhälle som digitalinformation från din mobil tills den sätts ihop hos din mottagare eller hos den som avlyssnar dig. Använder du mobil, så finns det sedan långt innan mobilens tillkomst lagar internationellt samt inom varje land och avtal internationella och mellan länder att sändningar i det vi förr kallade etern är lagliga att avlyssna om misstanke för allmänfarlig verksamhet, spioneri och/eller terrorism misstänks.

Att försöka påstå att du bara för att du är du eller för att du sitter på viss position i samhället skulle stå över alla misstankar;
att försöka påstå att något samhälle de senaste 4000 åren (så länge har spioneri och avslöjande av spioner/upprorsmakare funnits se: Spioner har snokat i 4000 år, Agenternas dolda krig, sid 24-31 Världens Historia nr 4 2013),
det är samma sak som att avslöja sin egen okunnighet och att personen som gör detta direkt avslöjar att han/hon inte lärt in sitt eget lands konstitution/grundlag – oavsett vilket land vi talar om. Demokratiskt eller odemokratiskt! Det går inte att se utanpå vem som är bov och vem som inte är det när vi talar om utomparlamentarisk olaglig verksamhet!

Tillägg 10.50 På DN:s hemsida skriver de att NSA sagt att ”Europeerna avlyssnade åt oss” Det är långt ifrån sanningen. Alla länder som ingår i NATO eller

Read Full Post »

OSLO. Avlyssning kan förebygga radikalisering som kan leda till terrorism, sade statsminister Fredrik Reinfeldt i Oslo i dag.
Vid en presskonferens efter det nordiska statsministermötet i dag fick regeringscheferna bland annat frågor om det nordiska samarbetets utveckling, om terrorbekämpning och arbetsmarknad men självklart också om avlyssning.

Reinfeldt fick bland annat frågan om vad de nordiska regeringarna kan göra för att stoppa rekryteringen av muslimska ungdomar till terrorrörelser. Han kopplade frågan till debatten om USA:s avlyssning.

– De flesta muslimer i Sverige lever ett till svenska kulturella förhållanden anpassat liv, de är sekulariserade. Det finns enskilda små grupper, under tio, som radikaliserats, oftast med kopplingar till tidigare hemländer, sade Reinfeldt och hänvisade till att det i Sverige liksom i andra nordiska länder funnits personer som rest till Syrien för att delta i striderna där.
– Det är ju bland annat detta som avlyssningen handlar om, att förebygga.

I det arbetet ingår också att uppmuntra radikaliserade muslimer och Syrienresenärer ”att göra ett annat vägval”.

Reinfeldt avslöjade att det ”enligt de siffror som nämnts för mig finns inte fler än 200 personer” i Sverige som antingen kännetecknas av religiös extremism, av högerextremism eller som tillhör vänsterautonoma grupper.

Statsministrarna upprepade också vad Reinfeldt redan antytt i måndags: Det blir inget gemensamt nordiskt uttalande kring amerikanska NSA:s avlyssning. Reinfeldt hänvisade dock till president Barack Obamas middag med de fem statsministrarna tidigare i höstas och sade att Norden gjort klart för USA ”var vår gräns går”.Reinfeldt: Avlyssning hindrar terror, Aftonbladet 29 oktober 2013
Reinfeldt: Avlyssning hindrar terror, dt.se 29 oktober 2013
Reinfeldt: Avlyssning hindrar terror, Norran.se 29 oktober 2013
NSA-chef: Vår övervakning räddar liv, Sveriges Radio 29 oktober 2013 NSA-chefen har helt rätt. Kanske dags att säkerhetspolis tillsammans med andra instanser berättar lite mer öppenhjärtigare och ger exempel på ett antal tillfällen som detta och/eller liknande räddat liv här i Sverige. För så är det. Sluta lyssna på utomparlamentariska gruppers spridda desinformation till media.

Som jag skrev i annan blogg idag: …Sov ni journalister gott under Sovjetunionens tid? Under Baader Mainhofgruppens attacker? Under Rote Brigadens (ungkommunistisk terrorgrupp Italien) terrorangrepp samt mördande av Italiens premiärminister Alto Moro? Sov ni gott under alla de terrordåd som på 80-talet skedde på internationella flygplatser och som skett i USA (bl.a 11 september attacken i NY), i Ryssland, i England o.s.v. På den tiden gick mycket av telefoni via kablar, vilka av naturliga skäl inte är lika enkla att ha täckande signalspaning på. Idag går mycket via det som förr kallades etern. Det är detsamma som att ställa sig på ett berg och ropa. Den som vill kan höra om han/hon förstärker ljudet och lyssnar. Spaningssatelliter har funnits i mer än 20 år och numera är det ett stort antal länder som helt lagligt lyssnar. Samarbete mot terrorism finns lagligen godkänt och sker bl.a. via speciell avdelning på Interpol utöver de samarbetsavtal som funnits mellan olika länder, i vissa fall ända sedan före Andra Världskriget….Törnrosa sömn, kära journalister, Norah4you 29 oktober 2013

Read Full Post »

Att det finns politiker t.o.m. i USA som saknar kunskap om vad som politikernas eget lands Konstitution/Grundlag direkt ger för rättigheter till landets underrättelsetjänst(-er)/säkerhetstjänst(-er) det förvånar mig näppeligen. Så dålig kunskap har tyvärr väldigt många som går fram till topparna inom politiken. Verkar ofta som om det aldrig ställts krav på fullständig juridisk kunskap om vad en politiker som hamnar på olika höga positioner är skyldig att försvara.

Men, och det är det som är det märkliga, de flesta journalistutbildningar förr hade utbildning i respektive lands konstitution/grundlag. Förvisso har kunskaper om det ena och det andra rent generellt dalat ner till en extremt låg nivå hos många journalister och mediamänniskor. Det är per definition som finns i vart enda lands Konstitution/Grundlag Underrättelsetjänsters och Säkerhetstjänster, då självfallet inklusive de som sysslar med sk. signalspanings UPPGIFT att skydda det egna landet från spioners, femtekolonnares och terroristers angrepp! Inte alls någon skandal att NSA avlyssnat. Inte ens nya uppgifter vare sig om vad svenska FRA, engelska MI5 och MI6 eller amerikanska NSA, franska o.s.v. underrättelse tjänster sysslat med! Har herrar och damer journalister sovit i hundra år, eller hela sitt liv?
Observera att det som skett är helt lagligt när det gäller mobilt telefoni/bredband dessa går alltid i det som förr kallades etern, dvs sänds inte helt och hållet via kablar, vanligt telefoni som korsar gränser antingen genom telefoni till och från annat land eller att telefoni i kablar helt eller delvis passerar ett annat lands gräns, fax och liknande. HELT LAGLIGT.

Europa hjälpte NSA spionera, SvD 29 oktober 2013 Hallå! Sov ni journalister gott under Sovjetunionens tid? Under Baader Mainhofgruppens attacker? Under Rote Brigadens (ungkommunistisk terrorgrupp Italien) terrorangrepp samt mördande av Italiens premiärminister Alto Moro? Sov ni gott under alla de terrordåd som på 80-talet skedde på internationella flygplatser och som skett i USA (bl.a 11 september attacken i NY), i Ryssland, i England o.s.v. På den tiden gick mycket av telefoni via kablar, vilka av naturliga skäl inte är lika enkla att ha täckande signalspaning på. Idag går mycket via det som förr kallades etern. Det är detsamma som att ställa sig på ett berg och ropa. Den som vill kan höra om han/hon förstärker ljudet och lyssnar. Spaningssatelliter har funnits i mer än 20 år och numera är det ett stort antal länder som helt lagligt lyssnar. Samarbete mot terrorism finns lagligen godkänt och sker bl.a. via speciell avdelning på Interpol utöver de samarbetsavtal som funnits mellan olika länder, i vissa fall ända sedan före Andra Världskriget!
Mats Larsson: Det börjar bli för personligt, Mats Larssons krönika i Expressen 27 oktober 2013 Det som börjar bli är att det börjar spridas mer och mer desinformation. Ingen sitter på så hög position att han/hon inte får spanas på! Det är också så att den som sitter som högste i ett land aldrig eller nästan aldrig får detaljinformation om vad som säkerhetstjänster spanar på – endast när det är något som framkommit som är av högsta vikt att personen får kännedom om!
NSA-kritik allt starkare i USA, DN 29 oktober 2013 Desinformation har spridits bland och till mediafolk samt politiker. Kunskaperna om vad som står i USA:s konstitution är låga i och utom USA. Precis som i övriga världen.

Så frågan är: Sover journalister, en del politiker och andra, Törnrosasömn?

Det enda som skiljer NSA från svenska FRA är att svenska FRA tack vare Alliansens FRA-lag har fått begränsningar i såväl vad som får spanas på samt att Sverige som ett av de få, kanske enda landet i världen, har en parlamentariskt tillsatt nämnd (SIN) som utöver JO och Datainspektionen numera äger rätten att kontrollera att de av svenska Riksdagen beslutade begränsningarna följs och att tredje man, dvs oskyldig som utifrån t.ex. att vederbörande samtalar på arbetstelefon med en som FRA får spana på, inte får registreras och/eller sparas uppgifter om för ev. framtida misstankar. Före FRA-lagen var det alltid sittande regering som ytterst ansvarade för vilka som fick spanas på hur när och varför. Inte ens någon av Riksdagens nämnder hade rätten att få fullständig insyn i den verksamheten! Endast sammanfattande redogörelse….
Läs gärna: Signalspaning och allas vår säkerhet, Norah4you 4 augusti 2013 eller Signalspaningen Socialdemokraterna talar tyst om, Norah4you 23 december 2008

De nu aktuella artiklarna som går och påstår att det som är helt lagligt skulle vara en skandal, de har gått på mycket märklig Allvarlig desinformation, Norah4you 27 oktober 2013 utan att ge sig tid att kontrollera källa samt syfte med de spridda uppgifternas påståenden. Det är allvarligt. Må vara att säkerhetstänkandet och utbildningen i säkerhetsfrågor är låg i många västerländska länder idag. Unga som går och tror att allt är nytt har inte fått lära sig ens hälften av den allmänbildning som förr hörde till det som lärdes ut.

För övrigt, så är uppgifterna ingalunda nya. Dessa uppgifter skrev en tidigare MI5-chef Peter Wright om redan 1987 i sin bok. Som jag skrev här i bloggen:
Peter Wright med Paul Greengrass, Spy Catcher,Viking Penguin Inc 1987. Svensk titel Spionfångaren, Den nakna sanningen om brittiskt kontraspionage. Boken finns i ett stort antal svenska utgåvor och på 41 svenska bibliotek.

I den boken beskriver Peter Wright i första hand det engelska kontraspionaget. Men där framkommer även en hel del uppgifter om det amerikanska. Vad alla borde känna till är att lagstiftningen när det gäller det som blev nätet som kom att gå över till senare datalagar byggde på gamla traditioner i samtliga länder om avlyssning och postöppning. Från 1971 och fram till mitten av 90-talet byggde på att den nya datatekniken som öppnade upp först i det militära och för speciella storföretag använda mailfunktionen skickades utanför det vi idag skulle kalla intranät på en plats via modem. Allra först via telefonmodem. Det fanns inte egna datalinjer och absolut inte någon som helst direktuppkoppling. Det var före Microsofts tid. De datalagar och de kontraspionagelagar som funnits för brevöppning och för avlyssning på telefonlinjer samt i det som kallades etersändningar de mer eller mindre fördes över till den sfär där det som blev nätet byggdes upp. Inte bara i England, Sverige och USA utan i alla länder.Hemligt? Känt i över 25 år, Norah4you 28 juni 2013
USA-myndigheter avvisar spionkritik, GP 29 oktober 2013

Om föregångaren till dagens avlyssningssystem, Echelon, gjordes det till och med en film Echelon conspiracy år 2009 som visades på kanal 6 i svenska tvkanaler 3 juli i år! Dvs filmen var inspelad långt innan Snowden ens var påtänkt att anställas och få tillgång till de uppgifter han så falskeligen spridit över världen till journalister och andra som saknar all kunskap om säkerhetsfrågor, källkritisk analys, konsekvensanalys m.m. Snowden är och förblir ett kräk. En av vår tids största kräk som utsatt stor del av mänskligheten för större faror än vad någon annan gjort. Det är helt oförsvarligt det han och andra gjort.

Värre än så är att endast få har ifrågasatt SYFTET och vilka som ytterst ligger bakom attackerna på demokratiska staters ledare, demokratiskt valda ledare. De som ligger bakom har på ena eller andra sättet tillgång till stora pengar, ingen av de utomparlamentariska gruppernas verksamhet är precis gratis. De som ligger bakom har på ena eller andra sättet någon form av nyhetsgruppering/media som har skaffat sig möjlighet att sprida desinformation. För desinformation är vad det är frågan om.

Read Full Post »