Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tore Björkman Angeredsbo’

En följdfråga oavsett svar på frågan ovan: Har Sverige varit eller inte varit demokratiskt och i så fall enligt vilka kriterier.

Förstå mig rätt.
I äldre tider var det gårdens ägare eller hans hustru som var den som förde talan om något hände.
När vi fick byar, så var det byäldsten som var den alla kände och litade på.
Ovanför byn fanns socken och ting o.s.v.
Människor kände varandra. På gott och ont. Allt var inte bra och allt var inte ”rättvist” enligt dagens synsätt.
Men en sak gällde redan innan vi i Sverige fick skrivna källor. Lagar fanns och människor visste vilka som var de som beslöt vad som var rätt och vad som var fel.

Ex. ”Gunnarsstenen” mer känd som Oklundastenen i Östra Husby, Östergötland
Dokumentet är i form av en runsten från Oklunda i Östra Husby socken. Stenen från runt 900 e.Kr talar om ett dråp som Gunnar begått. Det intressanta är att den använder termer som vi väl känner till ännu idag. Detta 400 år innan våra äldsta landskapslagar är kända. Termer som han flydde saker (jfr sak-skyldig), straffet blev undanröjt, han vann förlikning Källa: Johansson Inger E, Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, C-uppsats Historia Linköpings Universitet 1993
ursprungskällor om stenen: Danielsson Hilda, sid Stokcholm 1937 sid 164 samt Moberg Lennart, Om de Nordiska nasalassimilationerna mp>pp, nt>tt, nk>kk, Uppsala 1944, sid 202.

Hur är det idag? Jag bara undrar och har funderat på frågan om Sverige idag verkligen är demokratiskt. Många av de viktigaste besluten som påverkar människor fattas i kommunala nämnder och ända upp i Regeringen av de som vi aldrig haft en chans att rösta på eller välja andra namn än det som det parti vi röstat på i Kommunal- eller Riksdagsval själva utsett utan att vi ens känt till namnen innan det valet.

Det är få utom aktiva politiker/blivande eller tidigare politiker som håller med ett politiskt parti i alla frågor. Ännu färre tror jag det är som innerst inne är beredda att ge partiet de röstade på carte blanche under fyra år i beslutande frågor oavsett vilket parti vi talar om och oavsett på vilken nivå. Jag kan ha fel. Funderar som sagt. Har ibland funderat förut.

Vilken form av demokrati har Sverige idag?

Direkt demokrati är det endast Schweiz som har.

Indirekt demokrati

I Sverige väljer vi utifrån partilistor, vi röstar på ett parti som själva utsett vilka kandidater som skall stå högst upp respektive längre ner på listorna. Vi väljer till Kommun, Landsting och Riksdag. Enbart i det senare fallet är det klart att det är av oss valda representanter för ett parti som sitter i viktiga nämnder och utskott. Många av de viktiga besluten på lägre nivåer tas i nämnder där få eller ibland ingen stått på listan för respektive partis valsedel i val där vi lagt vår röst.

På ett sätt kan det ifrågasättas om detta är demokratiskt fullt ut. Skillnaden står mellan två synsätt: det där den valda gruppen anses skickad nog att besluta om vilka som mer skall utses. Det andra synsättet utgår från att det är individen som röstar som avgör vilka representanter för ett parti som skall få vilka positioner.

Detta andra synsätt finns i t.ex. USA där det är väljaren som väljer vem som skall få vara t.ex. domare, polischef o.s.v. genom att trycka på knapp eller kryssa för den som skall väljas. I England är det så att väljarna väljer en representant för sig och sitt valdistrikt. Denne representant vinner valdistriktet om han har flest röster och det är det partiet representanten tillhör som i engelska parlamentsval får antal ledamöter som avgör vilket parti som efter en del formalia får styra England.Demokrati

Skulle gärna vilja höra vad andra tänker när de läst detta. Demokrati är inget vi kan ta för självklart. Lika lite som rättvisa och jämlikhet. Demokrati behöver alltid försvaras och vinnas åter generation för generation. Det krävs dock att alla vet vilka kriterier som gäller för olika former av demokrati.

I onsdagens Göteborgs Posten på debattsidorna finns följande mycket aktuella och intressanta artikel: Jag gör något så omodernt som att skämmas, Tore Björkman Angeredsbo på GP Debatt 10 Februari 2016 Artikeln avslutas med Det är många, i nuvarande och föregående regering, som också borde skämmas. Ingen har emellertid visat tecken på ånger. Några säger sig ha varit naiva, det vill säga handlat i god tro. Det är inte sant. Sanningen är att de varit fega och valt att bortse från varningar. Att inte erkänna som det är, visar att de tror att väljarna inte kan tänka själva. Detta synsätt göder politikerföraktet som nu är det absolut största hotet mot vår demokrati.
Mycket tänkvärda ord

Read Full Post »